Aktuální téma---poselství, která ke mě přišla a příjdou skrze automatické písmo, od různých bytostí. Ať už jako rady, nebo varování, nebo k aktuálním událostem....

14.4. Předpověď, sdělení na rok 2024

Opět ke mně přišlo sdělení od ochránce na rok 2024: „Kdo se bude distancovat od Božího slova a bude svévolný, nebude ušetřený. S pokračujícím pokrokem nebude možné držet krok a lidé budou nucení začínat znovu od začátku. Nebude voda, otrávení lidé budou nucení chodit do přírody, ale ta je částečně...

—————

13.3. 2014 Den plný lásky na Ukrajině - Dnes opět aktuální

Tenhle týden, při usínání, jsem slyšela hlas, který říkal : "Den plný lásky na Ukrajině". Ochránce mi k tomuto sdělení připsal : "Tohle je hodně bolavé a aktuální téma. Netýká se pouze Ukrajiny, která je v ohrožení, ale také a především nás ostatních. Jako by se někdo rdousil vedle v bytě a nic...

—————

Nalakované nehty

Dnes ke mě přišlo od ochránce nové sdělení: "Nalakované nehty jsou pro ženu doplněním její krásy, ale má to i mnohem symboličtější a duchovnější význam, než by se mohlo zdát. Spokojenost ženy se odvíjí od péče o její vlasy, pleť a nehty, to jsou tři nejdůležitější věci, kterým by se žena měla...

—————

Barvení vlasů, aneb proč si zachovat přirozenou barvu vlasů

V posledních letech jsem vysledovala, že pokud si obarvím vlasy na blond ze své přirozené hnědé barvy, následuje v mém životě řada velice nepříznivých okolností. Při zpětném pohledu do minulosti se toto kolo událostí pravidelně opakuje s proměnou barvy mých vlasů. Získala jsem dojem, že v období...

—————

18.11. Nové sdělení

Včera ke mně přišlo sdělení od mého ochránce: „Nyní se blíží hrozba třetí a jaderné války, ale ta bude postupně ustupovat zájmům velmocí, které ji budou odsouvat na vedlejší kolej. Nezajímá je osud lidí, ale jejich vlastní. Pouze několik států se bude angažovat v tomto konfliktu, a to i Česká...

—————

Sdělení od Boha

Sdělení od Boha
Přibližně před měsícem se po západu slunce nad naším domem objevil mrak, ze kterého vycházela žlutá záře a později i malá duha. Nebylo to působením slunce, to už nesvítilo a tušila jsem, že to je něco vyššího. Včera se ke mně dostalo sdělení přes ochránce od Boha… „Zpozorněte, protože tohle je...

—————

Poslední sdělení

Dnes ke mně přišlo od mého ochránce ještě jedno sdělení, varování, a potom se na čas odmlčím… „Společnost je rozdělena, nenávist vzrůstá a fanatismus korona vakcinace se stává druhou největší zbraní proti svobodě člověka. Pozor na západní mocnosti, není to to, co se zdá být. Nyní se karta otočila a...

—————

27.12. Věštba na rok 2022

Příšlo ke mně: "Napiš věštbu a jen ty budeš vědět, co znamená. Ostatní ať přemýšlejí. Tyto slova jsou od Boha, Soudce. Nebudou ti asi věřit, ale to nevadí, ať přemýšlejí dál. Nezklameš, neboj se." "Nastane veliké zatmění Slunce, které přinese mnoho vody, ale také sucha. Nastartuje něco, co se...

—————

Varování před požáry, opět aktuální..

Bylo to v roce 2009, nemohla jsem spát, vnímala jsem, že se mnou chtějí jemnohmotné bytosti hovořit. Vidím a slyším oheň. Kouř se mi žene do očí, pálí. Vidím lidi, kteří utíkají. Bílá ruka mne chce vytáhnout z postele.. Píši sdělení od Universa:  „Oheň je na pochodu a blíží se rychlostí...

—————

Nové sdělení - Ukrajina

Na dnešní noc jsem slyšela sdělení:  „Když budou chtít odstranit kamery, bude tam někdo jiný, kdo je nainstaluje.“, řekl zdroj informací v Kyjevě „ K této informaci se vypsalo: „Pracují tam i jiné síly, než jenom lidské. Tyto síly se starají o bezpečí lidí a nedopustí, aby se dělo něco, co se...

—————


Maria - má průvodkyně životem

Milá konchedras.
dnes rano se mi stala krasna věc.
Už v noci jsem ve vizí viděla mnoho andělu a viděla znovu JEŽIŠE.
VNIMALA JSEM DAR OD OTCE BOHA STVOŘITELE,DUCH SVATY KTRERY MAM V SOBĚ BUDE MIM DAREM PRO MĚ I PRO JNÉ LIDÍ.
LASKA A POSELSTVY PRO LIDÍ MEDŽUGORJE JE POUTNÍ MISTO A STALE OCHRANY,DEJTE VĚDET VŠEM NA VAŠÍ STRANCE ZE ČAS NENÍ.
TO CO UŽ NENÍ V PLÁNU A PRO DOBRO LIDI BYLO PŘESEKNUTO.
ŽE ČAS KTERY NENÍ ,BYLO ROZHODNUTO.
DAVAME NA VĚDOMI VŠEM ŽE ČLOVĚK LASKYPLNÁ BYTOST JE DAREM PRO VÁS.
DAVAM VAM VŠEM UČÍT SE VE VAS A ŽIT NOVY ŽIVOT V SOBĚ.
DAR KTERY MAŠ JE DAREM OD BOHA A NOVY ŽIVOT V TOBĚ.
DUCHEM SVATYM SEŠLU TĚM KDO OBRACÍ SE Z PROSBAMI NA MĚ A UČINIM TAK VELKY A ZASLOUŽENÍ DAR TOMU KDO ŽIJE TED A TADY V ČISTE LASCE A POKOŘE.
VE VAS JE ŽIVOT JEDNODUCHY VŠAK STĚŽUJETE SI JEJ SVOU MYSLÍ. UČTE SE DRŽET KROK S BOHEM A VĚŘTE V LEPŠÍ ZITŘKY A VE VAS LEPŠÍ ŽIVOT.
ŽEHNAM VŠEM AT VĚŘICIM HŘIŠNIM BEZ POKORY BEZ LASKY JSEM ZDE VE VAŠÍCH SRDCICH,JA VE VAS UTVOŘÍM SILU TO VŠE VYDRŽET VAŠE KRUČKY POVEDU JA VAŠ OTEC VĚČNY.
DAVAM ŽIVOT VĚČNY A LASKU DO VAŠÍCH SRDCI.
ŽEHNAM VAŠÍM PŘIBYTKUM A DĚTĚM AT VE VAS TED A TADY JE ŽIVOT NA ZEMI ŠTASTNI A PLNI RADOSTI KE VŠEMU.
ŽEHNAM I TOBĚ KONCHEDRAS AT TVE SPASENI NAJDEŠ V SYNU JÉŽIŠE KRISTA ON TI ODPUSTIL .
   KONCHEDRAS TOTO JE POSELSTVÍ A DAR OD BOHA PROTO VAS PROSÍM ZDA JE DUCH SVATY SESLAN MĚ .
NAPÍŠTE MI INFORMACÍ CO DAL.
NYNI POSILAM TO CO KE MĚ PŘIŠLO RANO.DOVIDAM SE ŽE DUCH SVATY NENI SESLAN JEN NĚKOMU,PRAVDA A LASKA V NAS JE DAREM OD BOHA ZASLOUŽIM SI NOVY ŽIVOT.
PTÁM SE ZDA ŽIVOT VE MĚ JE DAREM OD BOHA.
ŽIJU TET UŽ NOVY ŽIVOT?

Litanie k Duchu Svatému I.
LITANIE K DUCHU SVATÉMU I.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…
Za každou prosbou se opakuje: Buď veleben!
• Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího
• Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna - nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat
• Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce - nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha
• Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků - zapal v mém srdci oheň své lásky
• Duchu svatý, tajemná holubice - nauč mě chápat Svaté písmo
• Duchu svatý, který nemáš tvář, ani jméno - nauč mě správně se modlit
• Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků - nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha
• Duchu svatý, hořící ohnisko lásky - nauč mě žít moudře a trpělivě
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě žít v pokoře a skromnosti
• Duchu svatý, přetékající pokladnice milosti - nauč mě chápat cenu utrpení
• Duchu svatý, bezedná pokladnice milosti - nauč mě správně využívat drahocenný čas
• Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá - chraň mě od každé nelásky a pýchy
• Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nepočítá - nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem
• Duchu svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali - nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas
• Duchu svatý, lásko věčná - nauč mě dávat dobrý příklad jiným
• Duchu svatý, dobroto nekonečná - dej mi vytrvalost v dobrém
• Duchu svatý, sladký učiteli - nauč mě správně jednat s lidmi
• Duchu svatý, milý příteli duší - nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat
• Duchu svatý, obšťastňující světlo duše - nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky
• Duchu svatý, který konáš v duších zázraky - veď mě bdělostí k dokonalosti
• Duchu svatý, před nímž nic není utajené - nauč mě unikat osidlům ďáblovým
• Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru - pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla
• Duchu svatý, který znáš i moji budoucnost - svěřuji do Tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi
• Duchu svatý, s Tvou Božskou pomocí - nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží,
abych mohl umírat jako užitečný sluha. Amen.

Nezapomeň za každou prosbou „BUĎ VELEBEN“

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie:
1. Vytrhnu Tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2. Odstraním překážky, které Ti brání na cestě k dokonalosti
3. Přidám Ti anděla, aby Tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu
4. Vytrváš na cestě ctnosti
5. Dobře poznáš svoje nedostatky
6. Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků
7. Upevním v Tobě víru, naději a lásku
8. Vytrhnu Tě z hmotné bídy
9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce
10. Kdo chce pomoci svým bližním - musí se modlit tyto modlitby litanie denně alespoň půl roku…

Přislíbení Ducha svatého:
Tyto litanie se budou šířit jako lavina.
Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jeho modlitbách.
Ať poví Duchu svatému, na jak úmysly chce obětovat zásluhy, pokud si je nechce nechat pro sebe.
Ranní modlitba
Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby – a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista - z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili. Amen.
KONCHEDRAS AT VÁM BUH ŽEHNA MAM VAS RÁDA JSTE MEM SRDCI NAVŽDY.
TEREZA.
                   Milá Terezo,
moc Vám děkuji. Toto je pro Vás : " Odešla ta stará Tereza, a přišla nová, silnější, krásnější a mocnější, než kdy předtím. Napiš to Tereze. "
Jsem moc ráda, že jste se tak posunula, že jste.
Přeji Vám hodně lásky.

 
Konchedras (12. 10. 2009) 19. 7. 2020

Jak šířit lásku – Jeho Svatost DALAJLAMA

Dalajlámovo proroctví

Toto je poselství dalajlámy k miléniu, stačí pár sekund na jeho přečtení a zamyšlení se nad ním. Návod pro život 1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 3. Držte se tří R:  - respektu vůči sobě -...

—————

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly. Člověk sám je jen jeden, ale druhých je nekonečný počet. Proto jsou druzí důležitější. Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidstvo, láska je k němu jedinou cestou. Hlavní příčinou utrpení je egoická touha po vlastním pohodlí a spokojenosti. Když...

—————

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním a využíváte při tom všech možností svého těla, řeči a mysli. Proto vytrvejte ve svém úsilí, i když ještě nejste schopni přinášet žádný prospěch. Dokonce stojí za to představovat si,že vykonáváte prospěšné...

—————

Když mluvím o lásce a soucitu

  Když mluvím o lásce a soucitu, nehovořím jako buddhista, ani jako Tibeťan, ani jako dalajlama. Mluvím jako jedna lidská bytost s druhou. Doufám, že v této chvíli budeš i ty uvažovat o sobě spíše jako o lidské bytosti než jako o Američanovi, Asiatovi, Evropanu, Afričanovi nebo příslušníku...

—————


Citáty a moudra

K zamyšlení - sdělení, která přicházejí ve snu i v bdělém stavu

Panna Maria se změnila v horu a oslovila dvě děti. Kdo neroste do bahna, neroste ani do nebe. Musíme si vybudovat vědomí sama sebe, že pokud nám nebude chování a komentáře druhých vůči nám příjemné, budeme vědět, že je něco v nepořádku s nimi, ne s námi.  Nedostatkem sebelásky je také...

—————

Boží úkryt

Legenda nám vypráví, jak se Bůh na začátku všeho času rozhodl skrýt ve světě, který sám stvořil. Přemítal, jak svůj plán co nejlépe uskutečnit, a mezitím se kolem něj shromáždili andělé. "Chci se skrýt ve světě, který jsem stvořil," svěřil se jim. "Musím si najít nějaké místo, které nelze jen tak...

—————

O věčném míru – Elifas Lévi

Věčný mír je pravidelný a harmonický život přírody v nekonečnu. Věčný mír není klidem, bezvládnou setrvačností, spánkem beze snů; není ani zapomněním ani smrtí. To, co my nazýváme smrtí, je pouhý přesun ze života do života, nikoliv však zničení! Konec věci jedné je počátkem života věci druhé,...

—————

Z knihy Čas se naplnil

Našla jsem zajímavý text, který jsem zde na webu před časem měla, ale podle rady jednoho člověka jsem většinu textu odstranila, což se později ukázalo jako chyba. Nyní se snažím poztrácené povídání dohledat zpátky, aby se kruh uzavřel úplně :-). Zde je zmíněný text:  Vejdi tam odkud jsi nikdy...

—————

INDIÁNSKÁ MOUDROST

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení. 2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den. 3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez. 4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní. 5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk. 6. Musíme jenom umřít. 7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni...

—————

Úsměv Marie Rosůlkové

Ve výstřižcích po babičce, ze starých časopisů Vlasta jsem našla tento článek: „Zasloužilou umělkyni Marii Rosůlkovou nemusím jistě představovat. Známe ji z nesčetných množství rolí divadelních, filmových i televizních. Dlouho obdivujeme její umění, její půvab i její úsměv. Mám dojem, že paní...

—————

Krásna modlitba k Márii Magdaléne

V kaplinke v Les Saintes Baumes je krásna modlitba k Márii Magdaléne: Svätá Mária Magdaléna, Ty ktorej bolo odpustené Ježišom, Ty, ktorá nám tak veľmi chceš ukázať cestu skutočného obrátenia a čistoty srdca. Z lásky si nasledovala Ježiša, aby si mu slúžila. Nauč nás žiť vďačne náš život pre našich...

—————

Keanu Reeves napsal

Přítelkyně mé matky jedla celý život zdravé jídlo. Nikdy nevypila ani kapku alkoholu a nebo nesnědla "špatné" jídlo, cvičila každý den, byla velmi pružná a ohebná, aktivní, užívala všechny doplňky stravy doporučené jejím doktorem, nikdy nešla na sluníčko bez ochranného krému a brýlí a pokud to...

—————

30 Dalajlámových rad pro každý den

  1. Každý den se 20-30 minut procházejte. Mějte přitom na tváři úsměv. 2. Alespoň 10 minut denně stravte v tichu.. 3. Spěte nejméně 7 hodin. 4. Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie.. 5. Hrajte hry. 6. Čtěte více knih. 7. Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty...

—————

Z Archivu

Jsem zde - když jsi sám - jsem zde, když se cítíš špatně - když tě vyhánějí - když si myslíš, že už to dál nejde, - když jsi zoufalý a smutný, - když máš strach a bojiš se, - když tě ostatní nemají rádi, - když tvoje přátelství obklopuje zeď, - když starostmi nemůžeš spát, - když ti někdo...

—————

Moudrost starých léčitelů

Moudrost starých léčitelů : Nebolí tě záda, ale tíha, kterou nosíš. Nebolí tě oči, ale nespravedlnost, kterou vidíš. Nebolí tě hlava, ale myšlenky, které v ní máš. Nebolí tě krk, ale zaseknuté slova v něm. Nebolí tě žaludek, ale to, co těžko umíš strávit. Nebolí tě játra, ale hněv, který se v nich...

—————

Z knihy Město džinů / Rok v Dillí - William Dalrymple

"Jakmile dr. Džafferi skončil, vstal, oprášil si kalhoty a přišel ke mně a Olivii. Přivítal nás a pak dodal: "Dívali jste se na nás divně, když jsme se modlili. Vy se nikdy nemodlíte?                 "Kdysi jsem se modlil,"...

—————

Chceš-li změnit svět, miluj muže

Chceš-li změnit svět, miluj muže; skutečně ho miluj Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí; který je dost statečný na to, aby se bál. Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce Kde může ucítit tvé teplo a spočinout a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních Pohlédni mu do...

—————

Našla jsem zajímavé přísloví

Našla jsem zajímavé přísloví na zahraničním webu: "Život je jen hra, budeš hráčem, nebo hračkou?" A ochránce k tomu dodává:  "Nikdy nenechávej hru rozehranou, vždy se snaž dokončit, co jsi začala, ať je to cokoliv, ale nelámej to přes koleno. Pokud osud chce, povede se to. Pokud ne, můžeš...

—————

O tom proč je moudré uctívat ženy

Výstižný, moudrý článek, který jsem našla na FB. Tantra uctívá chrám těla, duše, srdce jak ženy, tak muže. Článek pro Vás může být pootevřením dveří, za kterými se skrývá mystérium LÁSKY. Po jednom výjimečně krásném večeru stráveném se svou ženou Chameli jsem před nedávnem na Facebooku zveřejnil...

—————

ČTYŘI VZNEŠENÉ PRAVDY

ČTVRTÁ VZNEŠENÁ PRAVDA - 8MIDÍLNÁ STEZKA  8midílná stezka popisuje způsoby, jak se vyhnout utrpení. Učil to tak Siddharta Gautama. Je to praktický průvodce etickým a duševním vývojem. Snaží se člověka osvobodit od desiluzí a pomahá porozumět všem věcem kolem nás. 1. SPRÁVNÝ POHLED Jednoduše to...

—————

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek;člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla,jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem ven. Pak se zdálo,jako by byl stále na jednom místě.Zdálo se,že se dostal tak daleko,jak mohl a že se už dále dostat nemůže. Člověk se tedy rozhodl...

—————

Irská modlitba

Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezůstaneš. Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví. Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest, protože už ji stejně dávno znáš. Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy...

—————

Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy

Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří seděli vpředu na dvoře. Nepoznala je. Pověděla: ' Nemyslím, že vás znám, ale musíte být hladoví. Prosím pojďte dál a vezměte si něco k jídlu.' 'Je tu pán domu ?' , zeptali se. 'Ne', odpověděla. 'Potom nemůžeme vstoupit',...

—————

Byla jednou jedna malá dušička

Byla jednou jedna malá dušička a ta řekla Bohu, "Já vím, kdo jsem!" A Bůh řekl, "To je báječné! Kdo jsi?" A malá dušička vykřikla, "Já jsem světýlko!" Bůh se zeširoka usmál. "Velmi správně!" Zatleskal. "Uhodla jsi." A malá dušička zářila štěstím, protože přišla na to, s čím si lámaly hlavu všechny...

—————

Dokážeš naslouchat?

Když chci, abys mě vyslechl, a ty mi místo toho začneš dávat rady, neučinil jsi, co jsem žádal. Když chci, abys mě vyslechl, a ty mi místo toho začneš říkat, že bych to neměl takhle cítit, posmíváš se mým citům. Když chci, abys mě vyslechl, a ty cítíš, že bys měl něco udělat, protože chceš vyřešit...

—————

Cena lásky

Když maminka jednoho  večera chystala večeři, přišel za ní do kuchyně jedenáctiletý syn s lístkem v ruce. S podivně strohým výrazem jí ho podal. Maminka si osušila ruce o zástěru a pomalu četla: * Vypletí záhonku: 20 Kč * Úklid pokojíku: 50 Kč * Nákup: 10 Kč * Hlídání sestřičky /3x/: 90 Kč *...

—————

Interwiew s Bohem

"Pojď dál," řekl Bůh. "Tak Ty bys se mnou chtěl udělat interwiew?" "Jestli máš čas," řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: "Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno.  A co se mě vlastně chceš zeptat?" "Co Tě na lidech nejvíc překvapuje?" Bůh odpověděl: "To, že je nudí být dětmi, a tak...

—————

Jaká je žena

Když Pán Bůh vytvořil ženu, pracoval už šestý den přesčas. Anděl se zjevil a řekl: "Proč se tou jednou bytostí zabýváš tak dlouho?" A Pán Bůh odpověděl: "Viděl jsi její specifický popis? Musí být kompletně omyvatelná, ale ne plastická, musí mít 200 pohyblivých částí, všechny nahraditelné, musí...

—————

Tyto řádky by Ti měly trochu ulehčit život:

1. Obdržíš tělo. Buď se Ti zalíbí, nebo ho budeš nenávidět. Tak jako tak to ale bude jediná věc, která Ti již zůstane po celý Tvůj život. 2. Budeš dostávat lekce. Byl jsi totiž přijat do školy zvané "Život na planetě Zemi". Každá bytost či událost jsou Tvými Univerzálními Učiteli. 3. Neexistují...

—————

Hovor, čo cítiš...

Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie, ako len dokážem. Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale určite by som si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale podľa...

—————

Jednoho dne starý osel spadl do studny

Jednoho dne starý osel spadl do studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil,že to zvíře je staré a že tu starou studnu už nepotřebuje. Nemělo tedy cenu se snažit to zvíře zachránit. Tak požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý...

—————

Pohádka o lásce

 Bylo nebylo Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka: dobrá nálada, smutek, vědění a kromě ostatních různých pocitů i láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska...

—————

Povedzme si to pramo

"Povedzme si to pramo. Clovek dokaze skoro secko. Urobyt dyru do sveta aj do ozonu. Urobyt si pekny dom, ale aj peknu hanbu. Vyzyrat jak pekny hrdina, ale nekedy aj ako pekny idiot. Nekedy dokaze byt na svete aj sto rokov, ale ani tri minuty pod vodu. Dokaze obstojne hrat na klaviri a na nervy,...

—————

Člověk, jenž skutečně miluje, tak tuto lásku rozdává

"Člověk, jenž skutečně miluje, tak tuto lásku rozdává. Přeje tomu, který je objektem jeho lásky, jen to nejlepší a to bez ohledu na sebe. Tedy ve vztahu dvou lidí zde není místo pro žárlivost a sobecké vlastnictví toho druhého, protože to je z oboru braní. Miluji-li takto nezištně, pak se ke mně...

—————

Aby sis uvědomil cenu sestry

Aby sis uvědomil cenu sestry, zeptej se někoho, kdo ji nemá, aby sis uvědomil cenu deseti let, zeptej se nově rozvedeného páru, aby sis uvědomil cenu čtyř let, zeptej se maturanta, aby sis uvědomil cenu jednoho roku, zeptej se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky, aby sis uvědomil cenu...

—————

Lide přicházejí do našich životů z nějakého DŮVODU, na určité OBDOBÍ anebo na

Lide přicházejí do našich životů z nějakého DŮVODU, na určité OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT. Když je budeme umět rozlišovat, tak budeme vědět, co je třeba pro ně udělat. DŮVOD Když je někdo v našem životě z nějakého DŮVODU, tak je to vlastně vyjádření naší potřeby. Přišli, aby nám pomohli vyřešit...

—————

V Číně měl jeden nosič

V Číně měl jeden nosič vody 2 velké hliněné nádoby. Visely na obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu,měla prasklá nádoba vodu už jen do polovičky. Dva...

—————

V životě jsou chvíle, kdy....

V životě jsou chvíle, kdy vám někdo chybí tak moc, že byste ho chtěli vytáhnout ze svých snů a skutečně ho objímat! Když se zavře jedna brána ke štěstí, další se otevírá, ale my se často tak dlouho díváme na zavřenou bránu, že si nevšimneme té, která se pro nás už otevřela. Nezajímejte se o...

—————

Tímto oficiálně podávám demisi ....

Tímto oficiálně podávám demisi na funkci dospělého člověka. Rozhodla jsem se, že nadále na sebe beru zodpovědnost osmiletého dítěte! Chci chodit k McDonaldovi a myslet si, že je to čtyřhvězdičková restaurace. Chci si pouštět dřívka po blátivé kaluži a pohánět je házením kamínku. Chci si myslet, že...

—————

Neznáme celý příběh

Před dávnou dobou žil na samém konci indiánské vesnice v Americe starý muž. Byl velice moudrý, měl vlídnou vrásčitou tvář a hluboké laskavé oči. Všichni vesničané starce milovali, vážili si ho a často k němu chodili pro radu. Starý muž měl neobyčejně krásného koně. Všichni lidé ve vesnicích po celé...

—————

Co je život?

Jednoho teplého letního dne kolem poledne zahalilo les hluboké ticho. Ptáci schovali hlavu pod křídlo. Všechno odpočívalo. Jen pěnkava zvedla hlavu a zeptala se: „Co je to život?" Všichni byli tou těžkou otázkou překvapeni. Jedna růže, která právě vykvetla a rovnala si jeden po druhém okvětní...

—————

JAK VIDÍ DUŠE PODZIM A ZIMU

TŘI PŘÍBĚHY OČIMA DUŠE Blíží se podzim a zima. Je to období, které se pro někoho může zdát smutné. Někomu se stýská po sluníčku a teplu a často pronese, že zimu nemá rád. Pro někoho nastává určitá nostalgie a jakýsi útlum, který se může projevit i do depresí. Proto si pojďme o podzimu a zimě něco...

—————

Papež má nové desatero.

Vypněte televizi, respektujte přírodu, neusilujte o to přivést druhé ke své vlastní víře. To jsou tipy papeže Františka na šťastnější a spokojenější život. Papež je veřejnosti odhalil v rozhovoru publikovaném 27. července ve venezuelském týdeníku Viva. 1. Žij a nechej žít Každý z nás by se měl...

—————

Indická božstva

Příběh prvý: O nejvyšším božském poznání Kdysi dávno a dávno, na šerém úpatí všech věků, se sešel sněm Bohů, aby zvážil, kam ukrýt před Člověkem nejvyšší ze všech božských tajemství. První promluvil Bráhma Stvořitel: “Myslím, že nejlépe bude, skryjeme-li je na vrchol Himaláje. Její mrazivou...

—————

Tři poklady tao

PODDEJ SE A UCHOVÁŠ SI CELISTVOST. SKLOŇ SE A BUDEŠ SE MOCI NAPŘÍMIT. STAŇ SE PRÁZDNÝM A BUDEŠ NAPLNĚN. ZNIČ SE A BUDEŠ OBNOVEN. BÝT V NOUZI ZNAMENÁ VLASTNIT. MÍT MNOHO ZNAMENÁ BÝT ZMATEN. PROTO MUDRC PŘIJÍMÁ JEN JEDNOTU A STÁVÁ SE SVĚTU VZOREM. NESTAVÍ SE NA ODIV, A PROTO ZÁŘÍ...

—————

Čtyři dohody - don Miguel Ruiz

 don Miguel Ruiz známý v celém světě jako nagual z rytířského rodu Orlů a mistr starého moudrého toltéckého učení, o kterém tak poutavě píše ve svých knihách. Muž malý postavou, avšak obrovský svým srdcem, laskavostí a ničím nepodmíněnou láskou, kterou šíří vůči všem a...

—————

Hovory s Tebou

Hovory s Tebou  (autor neznámý) Je třeba psát nějaký úvod? Jistě ne. Na těchto stránkách je záznam, hovoru, který byl veden v rozpětí čtyřech desítek dnů, a který pokračuje i nadále. Děkuji za něj. 6.9.2005 Já:  Můj milý, dnes odpoledne jsi ke mně promluvil. Tak nečekaně. Tak...

—————

Modlitba za lásku

Z knihy Čtyři dohody - Don Miguel Ruiz   Podělíme se společně o krásný sen - sen, který si zamilujete tak, že jej budete chtít mít navždy. V tomto snu jsme uprostřed krásného, teplého a slunečného dne. Slyšíme ptáky, vítr a říčku. Jdeme k říčce. Na břehu sedí v meditaci starý muž a my vidíme,...

—————

Krásná modlitba Františka z Asisi

Milovaný Pane, Udělej ze mne nástroj svého míru, Abych vnesl lásku, tam kde vládne nenávist Abych vnesl odpuštění mezi ty, kteří zraňují Abych přinesl víru těm, kteří jsou zmítáni pochybami Abych přinesl naději všem zoufalým Abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty Abych přinesl radost všem...

—————

Přišlo ke mně

 "Jedině láskou k ostatním a opatrováním jejich přání se dostáváme k duchovnu více než slovy a čímkoli jiným."   "Osud je potvora. Nečekej, co čekáš, a nevěř tomu, co je zřejmé na první pohled"   "Vše je pomíjivé, i lidská zloba. Je to pouze bublina, která časem praskne a zůstane po...

—————

Mám utéct ?

Představ si, že toto se děje právě s Tebou... Jedno dopoledne slavili v kostele mši svatou. Zástup 2000 shromážděných překvapeně vzhlédne na dva hosty, kteří právě vešli... ...oba dva oděni po paty v černém a v obou v rukách samopal. Jeden z nich zvolá: „Ten, kdo si myslí, že mu Kristus stojí...

—————

Volba

Dan Millman : Zákony Ducha - Zákon volby - Jak znovu získat vlastní moc. Poutník s Moudrou se vydali společně na další cestu. "Vyber si cestu. Potom si promluvíme." "Dobrá, tak tedy pojďme tudy," řekl jsem a ukázal na jednu z cest. "No tak!" pronesla, jako by mě neslyšela. "Vybereš si už?" "Vždyť...

—————

Žabka jako příklad

Úloha, kterou je třeba si zapamatovat na celý život. Byla jednou jedna skupina žabek, které chtěly závodit. Chtěly se dostat na velmi vysokou věž. Na atrakci se přišlo podívat velmi mnoho diváků, aby se nejen pokochali soutěží, ale i povzbudili žabky. Soutěž začala... Ale, z přítomných...

—————

Dáreček z lásky.

Tento příběh se stal už dávno. Jeden muž potrestal svoji pětiletou dcerku, protože ztratila jednu cennou věc. Tehdy neměli dostatek peněz. Byly Vánoce a druhý den děvčátko dalo otci balíček s těmito slovy: „Tatínku tohle je pro Tebe”. Otec byl nejdříve v rozpacích a když zjistil, že balíček je...

—————

Pánova klinika

  Šiel  som na preventívnu prehliadku a zistil som, že som chorý : Keď mi Pán zmeral tlak,, zistil som, že moja láska bola „na nízkej úrovni“ Pri meraní teploty  teplomer zaznamenal  40º  strachu. EKG potvrdil, že potrebujem viaceré transfúzie lásky, lebo moje žily...

—————

FW: Přečti do konce...

Zastav se na chvíli a čti! Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu...

—————

Fwd: :-) / 20.11.2010

Ahoj Milé Bytosti, dostal se mi dnes tento mail... mám potřebu se s ním podělit... snad Vás něčím osloví.... krásný víkend Světluška Andělé nikdy neříkají "dobrý den!" Babička mi vyprávěla o andělech.Říkala ,že přiletí, zaklepou na dvířka srdcí a pokoušejí se nám doručit své poselství.Viděla...

—————

Drahokam srdce

Nespočet životů, tisíce věků má duše Vesmírem putuje, mnohokrát vzpřímená, ale i v kleku pláče, směje se, raduje. Tisíckrát uspaná a zase zrozená, jsem na Zemi jen pouhý host, dlouhou odyseou znavená, hledám k Boží lásce most. Prošla jsem údolí i štíty hor, ášrámy i vznešené chrámy, zkoumala západ...

—————

NEPODMÍNĚNÁ LÁSKA

Tento příběh je o vojákovi, který se navrací domů po válce ve Vietnamu. Volá ze San Francisca domů svým rodičům. "Mami a tati, vracím se domů. Ale musím se vás něco zeptat. Je tu se mnou kamarád a já bych ho rád vzal s sebou k nám." „Jistě“odpověděli rodiče „rádi ho uvidíme“. „Ale něco byste měli...

—————

Mám Tě ve svém VLAKU

Vlak „život“ Před časem jsem četl knihu, ve které byl život přirovnán k cestě vlakem. Je to vyjímečně zajímavé čtení, pod podmínkou, že ho správně interpretujeme. Život není nic jiného, než cesta vlakem: skládající se z nastupování a vystupování, plná nehod, příjemných překvapení a též hlubokého...

—————

Filozofie pokročilého věku

George Carlin, 102 let (absolutně brilantní) Uvědomujete si, že začínáme stárnout už v době dětství? Ve věku do 10 let máme o stárnutí pouze mlhavé povědomí. Na otázku: „Kolik ti je“, dítě odpoví: „Čtyři a půl“. Ale později už neříkáme: „Je mi třicet šest a půl“. Dítě říká: „Je mi čtyři...

—————

Sny

Pomysli na každou z těchto věcí, než přejdeš k další. Díky těmto myšlenkám se pak budeš cítit líp, hlavně díky těm posledním. 1.. Zamilovat se 2.. Teplá sprcha 3.. Žádná fronta v supermarketu 4.. Něčí zvláštní pohled 5.. Dostávat poštu 6.. Jet dlouho krásnou cestou 7.. Slyšet svou nejoblíbenější...

—————

Svatá Tereza - přišlo mailem

Svatá Tereza je Svatá, věřící v sílu malých věcí. Věřila, že v životě je třeba vytvářet i malé věci správně a s velkou láskou. Svatá Tereza je také patronkou zahradníků, ale i těch, kteří se o květy starají. Je známá svými růžemi. Modlitba Svaté Terezy Nechť dnes pokoj a mír kraluje ve Tvém...

—————

Fw: TO SI OPRAVDU PŘEČTI,JÁ U TOHO BREČELA

Když jsem uviděla ten dav lidí, přešla mě chuť a začala jsem si říkat pro sebe: "Můžu tu čekat věčnost, nic nestíhám a ještě co všechno musím vyřídit...  Vánoce začínají být čím dál tím stresovanější, kdyby se tak dal celý ten shon přespat!" Nakonec jsem se přece jenom probojovala do oddělení...

—————

Zo srdiecka

Boh nam do cesty neposiela len ludi, akych by sme my sami chceli. Posiela k nam ludi, ktorych pritomnost a pomoc na nasej ceste potrebujeme. Aj ked nas zrania, opustia alebo nas miluju je to preto, aby sme sa vdaka nim mohli stat takymi, akym mame byt. Drahy Boze: zena, ktora cita tento mail je...

—————

Střed Bible

Která kapitola je v Bibli nejkratší? Žalm 117 Která kapitola je v Bibli nejdelší? Žalm 119 Která kapitola se nachází uprostřed Bible? Žalm 118 Máme 594 kapitoly před žalmem 118. A máme 594 kapitoly po žalmu 118. Když sečteme tato čísla, dostaneme 1188. Který verš se nachází uprostřed Bible? Žalm...

—————

Irské štěstí

Jmenoval se Fleming a byl to chudý skotský rolník. Jednou, když se snažil vydělat pro rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc z nedaleké bažiny. Zahodil nářadí a běžel k močálu. Tam našel vyděšeného kluka po pás v černém bahně, jak křičí a snaží se dostat ven. Rolník osvobodil mladíka a...

—————

Tržiště

Moudrý filosof Sokrates věřil,že pro člověka s poznáním, je nejpřirozenější žít střídmě. On sám ani nenosil opánky, přesto však znovu a znovu propadal kouzlu tržiště a často tam chodíval dívat se na vystavené zboží. Když se jeden z přátel zeptal, proč to dělá, Sokrates odpověděl: " Rád...

—————

" Zemřel jeden člověk

" Zemřel jeden člověk Byl to zloděj, podvodník, násilník, vrah- vyjmenujte jakýkoli zločin, dopustil se všech. A když ho služebníci Smrti- andělé odnášeli, zeptal se jich: "Určitě mě nesete do pekla?" "Neneseme." Podivil se:" Jak je to možné? " "Ty jsi dosul v pekle žil, my tě neseme do...

—————

Jak jednoduché

To, v co věříš, se stane tvými myšlenkami. Tvé myšlenky se stanou tvými slovy. Tvá slova se stanou tvými činy. Tvé činy se stanou tvými návyky. Tvé návyky se stanou tvými hodnotami. Tvé hodnoty se stanou tvým osudem.

—————

Ptal se Mistr Hui Mistra Zhuanga

Ptal se Mistr Hui Mistra Zhuanga: " Mohou existovat lidé, kteří nemají city ani pocity?" "Ovšem," řekl mistr Zhuang. "Jak mohou být lidé, kteří nemají city ani pocity, ještě zváni lidmi?" "Proč bychom je neměli zváti lidmi, jestliže je Život obdařil lidskou tváří a nebe jim dalo lidský tvar?"...

—————

Setkání s Přítelem

S mnoha neznámými jsi mne seznámil,v mnoha domovech jsi mi poskytl místo, daleké jsi učinil blízkým, můj Příteli, a cizího změnil jsi v bratra. Když opouštím, staré věci i obydlí, soužím se starostmi, co se mnou bude, někdy zapomínaje na to, že Ty jsi tím starým ve všem novém.   Daleké...

—————

Mistr Čuang

Nestaň se umrlým nositelem slávy, nestaň se domovem všelikých plánů, nestaň se sluhou činorodosti, nestaň se majitelem vědomostí. A cele se ztotožni s tím, co je nevyčerpatelné, a putuj tam, kde není po ničem ani stopy. Naplno užij vše, co ti dává nebe a nerozhlížej se, co bys mohl...

—————

Zenová moudra

Co může mistr dát? Jeden žák se zeptal zenového mistra Philipa Kapleaua: "Co mi zenový mistr může dát?" Kapleau odpověděl: "Nemůže ti dát nic, co už nemáš, ale může ti vzít mnohé, co je cizí tvé pravé přirozenosti."   Záchrana světa Mladý zenový mnich se ptá svého mistra: "Co mohu udělat ...

—————

Rozdíl mezi člověkem a zvířetem

Jednoho zenového mistra požádali, aby vysvětlil rozdíl mezi člověkem a zvířetem, protože oběma se přece dostalo stejnou měrou buddhovství. Zenový mistr se usmál: "Dobrá, vysvětlím vám tedy rozdíl mezi člověkem a krysou: Když budeme mnohokrát po sobě krysu strkat do bludiště o čtyřech chodbách...

—————

Prchlivost se nevyplácí

V dávných časech bývala v novoveských samotách v lese nad Hrdličků stavením, kamenná studánka. Voda v ní byla čistá jako křišťál. Avšak její přirozenou krásu hyzdila obrovská ropucha. Ráda sedávala na kamenném okraji studánky a vyhřívala si na sluníčku své bachraté bradavičnaté tělo. Jakmile se...

—————

Zenové kóany

Kóany jsou kratké iracionální příběhy, které obsahují nelogickou „hádanku“.” Jsou známy převážně ze zenového prostředí v Japonsku a jedná se víceméně o paradoxní věty, krátké příběhy, poučení či hádanky, které směřuje mistr k žáku a nebo naopak jako otázku žák k mistrovi. Jejich...

—————

Mistr Lao-c’

1 Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao; jméno, které lze pojmenovat, není věčné a neměnné jméno. Bezejmenné je prapočátkem nebe a země. Pojmenované je matkou všeho stvoření. Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, proniká k jádru této tajemnosti; kdo je naplněn...

—————

ABYCHOM NÁHODOU…

  Text jisté písnicky, na který jsem narazila na netu.... hudba Vl. Veit, 1972 Proč asi myslíte, lidi, že žijete A jak to podivně s žitím nakládáte Cožpak netušíte čeho se dočkáte V temnotě žijete, brzo oslepnete Co s tím naděláme, to všechno musíme Jiní nám poroučej, my jenom ...

—————

Bože, ať má můj syn potíže! Modlitba starostlivého otce

Daruj mi syna, ó Pane, jenž bude tak silný, aby vždy věděl, v čem je slabý, a statečný natolik, aby si uměl přiznat vlastní strach. Daruj mi syna, jehož touhy nebudou mít vrch nad jeho skutky. Veď ho, prosím, nikoli cestou klidu a pohodlí, leč stezkou zátěže, ostny potíží a výzev k boji....

—————

Staré čínské přísloví

Staré čínské přísloví o vůdcovství říká: Ten, kdo ví a neví, že ví - ten spí, vzbuď ho. Ten, kdo neví a neví, že neví - to je hlupák, střez se ho. Ten, kdo neví a ví, že neví - to je dítě, uč ho. Ten, kdo ví a ví, že ví - to je vůdce, následuj ho.

—————

Jak se dostat na Cestu

Kdysi kdesi žil starý Mistr a ten uváděl své žáky na duchovní cestu. Byli to mnichové a novicové. Žili celý čas v klášteře, četli svatá Písma, modlili se a meditovali. Až jednoho dne vstoupil obyčejný muž a řekl: "Poslyš, Mistře, já nejsem žádný mudrc, já jsem obchodník. Já se nemůžu dát vzít...

—————

Chceš - li změnit svět

  Chceš - li změnit svět , začni tím , že změníš sám sebe ! Někteří lidé nikdy nic nepochopí,protože se všeho moc rychle chápou. Moudrost konec konců není ani tak cílová stanice, jako způsob cestování. Cestujete-li příliš rychle, uniká vám krajina. Vědět přesně, kam máte namířeno, může být...

—————

Vivekananda

 A toto je základní kámen pravdy: zavrhněte všechno, co vás ubíjí tělesně, duševně, duchovně! To všechno je jed. V tom není život. V tom není pravda. Pravda je síla. Pravda je čistota. Pravda je světlo. Pravda je pramen energie. Vzdejte se negací, které vás oslabují, a buďte ...

—————

Živá voda

Existují lidé, kteří hledají živou vodu, neboť doufají, že se jí napijí a budou žít navěky. Jako první se vydal hledat živou vodu válečník. Usoudil, že bude velice prudká, jakýsi nezadržitelný příval či divoké peřeje - a tak se ji vydal hledat v brnění a plné zbroji. Věřil totiž, že může vodu...

—————

O žábě, která se nevzdala

Byly žily kdysi dvě žáby. Jednoho rána si to poskakovaly po naleštěné, vydrhnuté podlaze mlékárny na statku. Statkářka je zahlédla, popadla velikánské koště a vyhnala je z mlékárny ven. "Mně po naleštěné podlaze v mlékárně žádní obojživelníci poskakovat nebudou!" hubovala. Zděšené žáby se ...

—————

Lžíce s dlouhou rukojetí

Rabín poprosil Boha, aby mu dal nahlédnout, jak bude vypadat nebe a peklo. Bůh souhlasil s jeho přáním a požádal proroka Eliáše, aby rabína na jeho dobrodružné cestě provázel. Nejprve zavedl Eliáš rabína do rozlehlé místnosti. Uprostřed tam plápolal v ohništi oheň a nad ním cosi bublalo v...

—————

Hořčičné semínko

Starému manželskému páru, který žil na konci vesnice v malé chaloupce, všichni záviděli manželské štěstí. Ti dva se nikdy nehádali a vždy se k sobě chovali s láskou. Po třiceti čtyřech letech naplněných štěstím manžel bohužel onemocněl a zemřel. Manželka byla zlomená zármutkem. Děti se jí...

—————

Co znamená život?

  Celý les se jednoho překrásného letního dne kolem poledne ponořil do hlubokého ticha. Ptáci schovali hlavičky pod křídla a vše se uložilo k odpočinku. Po chvíli však vytáhl hlavu zpod křídla hýl a otázal se:"Co vlastně znamená život?" Všechny hloubka té otázky zaskočila. Růže se...

—————

Boží úkryt

Legenda nám vypráví, jak se Bůh na začátku všeho času rozhodl skrýt ve světě, který sám stvořil. Přemítal, jak svůj plán co nejlépe uskutečnit, a mezitím se kolem něj shromáždili andělé. "Chci se skrýt ve světě, který jsem stvořil," svěřil se jim. "Musím si najít nějaké místo, které nelze jen...

—————

Míla Tomášová

Otče náš, volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí, v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ. Ty, kterýž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí. Ty, kterýž...

—————

FARID MANSÚR MAHDÍ

Ó jak toužím spočinout v Tvém náručí a vyplakat ze sebe celou svou nešťastnou existenci... Tak dlouho dokud nebude nic. Nebude radost ni žal... nebudu já. Jak toužím rozplynout se v Tvé nekonečné Lásce a navždy ztratit Sebe!

—————

Ibn `Arabí

Ó kráso krás, zahrado uprostřed plamenů! Srdce mé podobám všem se otevřelo. Je loukou, kde gazely se pasou, je konventem křesťanských mnichů, je pohanským chrámem, je Ka`bou poutníků, je deskami Tóry, je Koránem, svatou knihou. Vyznávám náboženství lásky: kteroukoli cestou velbloudi lásky se ...

—————

HUSAJN MANSÚR AL HALLÁDŽ

"Všechna náboženství jsou Boží. On zaměstnává každým náboženstvím skupinu lidí – ne proto, že by si toto náboženství zvolili, nýbrž proto, že on je pro ně vyvolil. Člověk, který druhého kárá, protože není správné to, v co věří, soudí, že si káraný své náboženství sám zvolil. Věz, že židovství a...

—————

Jsem tu

Tuto báseň složil J.D.Freeman pod dojmem úmrtí své manželky. Báseň opsal na plátno kosmonaut James Irwin, který je vynesl na palubě lodi Apollo na povrch Měsíce, kde se nyní nalézá. Potřebuješ mne? Jsem tu. Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí. Ty mne neslyšíš a přece mluvím tvým ...

—————

Chalíl Džibrán - Slova jako ranní červánky

  Je ušlechtilejší v životních těžkostech a trápeních vytrvat nežli se stáhnout do klidného bezpečí. Motýl, obletující světlo až k sežehnutí, je obdivuhodnější než krtek, který se chce vyhnout nebezpečí, a proto si staví příbytek v podzemních chodbách. A semeno, které není s to snést chlad...

—————

TIBETSKÁ KNIHA O ŽIVOTĚ A SMRTI

To jediné, co opravdu máme, je současná chvíle, nyní. Ze všech stop je největší stopa slona. Ze všech meditací o bdělosti je nejvyšší meditace o smrti. Plánovat budoucnost je jak jít na ryby do vyschlé rokle. nic není nikdy takové, jak sis to přál - vzdej se svých plánů a nároků. Musíš-li...

—————

Čtyři svíčky

Kde bolo, tam bolo, boli raz štyri sviečky. Tak veľké bolo ticho okolo nich, že bolo jasne rozumieť tomu, čo si navzájom rozprávali. Prvá povedala: - JA SOM MIER. Ale ľudia nie sú schopní ma udržať pri živote. Myslím si, že vyhasnem? Onedlho len tenký pásik dymu pripomínal...

—————

Všetko, s čím sa v živote stretávame...

Všetko, s čím sa v živote stretávame, čo berieme do ruky, malo svoj začiatok v myšlienke. Myšlienka je počiatkom každého činu. Myšlienky sú hlavnou podmienkou k vytvoreniu krásneho veľkého a šťastného života a k vytváraniu nálady podľa vlastnej vôle. Pokoj, láska, dobrota, krása, slovom celý...

—————

Vítr to unáší - (text písně, ale nevím od koho...)

Po kolikero silnicích musí muž chodit, než ho nazvou mužem? Ba, kolikery moře musí bílá holubice přeletět, než usedne v písčinách ke spánku? Ba, a kolik dělových koulí musí ještě opustit hlaveň, než se zakážou navždy? Odpověď na to, příteli, tu vítr unáší v dál Odpověď na to , tu vítr unáší v...

—————

Paul Verlaine

Ten dobrý rytíř Zlo, pod maskou cválající, v mé srdce stárnoucí pohroužil meče špici. Ze srdce starého růžový proud se lil, aby se na květech ve slunci rozptýlil. Úzkostí vykřiknu, světlo se ve tmu mění, mé srdce umírá v divokém rozechvění. Tu dobrý rytíř Zlo, nedbaje, že mám strach, sestoupil na...

—————

Lidský život

Nepohrdej ani tím nejmenším kamenem o který jsi zakopl cestou. Možná, že to bylo právě to setkání na které jsi čekal už tolik let. Znenadání ti navždy pozlatilo nohy.   Copak ty o tom kameni víš! Třeba ho do tvé cesty hodil sám osud. Co kdybys ho zdvihl. Jeho cenu poznáš teprve tehdy až jako...

—————

Dítě klečelo a modlilo se....

Dítě klečelo a modlilo se. Pane, dej mi trochu své moci, abych mohl, až budu velký, všem lidem poručit. Pak všem nařídím: vraťte své umělé chrupy slonům, vraťte hadům jejich kůže, vraťte květinám jejich vůni, vraťte váhám jejich rovnováhu. Dítě vyrostlo, a podle jeho přání se z něho stal král. Ale...

—————

Carlos Castaneda - Učení dona Juana

"Já jenom kráčím po cestách, které mají srdce. Po kterékoliv cestě, která má srdce. Po nich putuji a jediné, co mě zajímá, je abych je prošel až na sám konec.      A jak tak jdu, tak bez dechu jenom zírám a zírám. "Hledat a obdivovat zázraky všude kolem sebe. Unavíš se, když si...

—————