Aktuální téma---poselství, která ke mě přišla a příjdou skrze automatické písmo, od různých bytostí. Ať už jako rady, nebo varování, nebo k aktuálním událostem....

27.12. Věštba na rok 2022

Příšlo ke mně: "Napiš věštbu a jen ty budeš vědět, co znamená. Ostatní ať přemýšlejí. Tyto slova jsou od Boha, Soudce. Nebudou ti asi věřit, ale to nevadí, ať přemýšlejí dál. Nezklameš, neboj se." "Nastane veliké zatmění Slunce, které přinese mnoho vody, ale také sucha. Nastartuje něco, co se...

—————

Varování před požáry, opět aktuální..

Bylo to v roce 2009, nemohla jsem spát, vnímala jsem, že se mnou chtějí jemnohmotné bytosti hovořit. Vidím a slyším oheň. Kouř se mi žene do očí, pálí. Vidím lidi, kteří utíkají. Bílá ruka mne chce vytáhnout z postele.. Píši sdělení od Universa:  „Oheň je na pochodu a blíží se rychlostí...

—————

Nové sdělení - Ukrajina

Live Kamera - Ukrajina    Na dnešní noc jsem slyšela sdělení:  „Když budou chtít odstranit kamery, bude tam někdo jiný, kdo je nainstaluje.“, řekl zdroj informací v Kyjevě „ K této informaci se vypsalo: „Pracují tam i jiné síly, než jenom lidské. Tyto síly se starají o bezpečí...

—————

4.2. Nové sdělení

Dnes ke mně přišlo nové sdělení... „Podle se vetřelo zlo do našeho světa, a na světě nyní není místo pro duchovní bytosti. Duše, které promlouvaly k lidem, se teď přes příkrov zla k lidem nedostanou, nemají šanci. Je třeba vyčkat, až zlo odhodí své masky a odhalí svou tvář. Potom je na lidech, co...

—————

25.9. Sdělení, které ke mně přišlo tento týden

Sdělení, které ke mně přišlo tento týden „Zlo, které se šíří mezi lidmi, dostává konkrétní podobu. Je to něco, co se po několik let neobjevilo, ale co nabývá konkrétních rozměrů. Je to něco neobvyklého, a dosud to probublávalo pouze pod povrchem. Ale nyní to dostává daleko více prostoru a síly....

—————

20.11. Poslední sdělení

Dnes ke mně přišlo od mého ochránce ještě jedno sdělení, varování, a potom se na čas odmlčím… „Společnost je rozdělena, nenávist vzrůstá a fanatismus korona vakcinace se stává druhou největší zbraní proti svobodě člověka. Pozor na západní mocnosti, není to to, co se zdá být. Nyní se karta otočila a...

—————

Sen k 24. 10. a varování

Dnes ke mně ve snu přišla informace… “ Není moc těch, kteří po prosinci 2021 předpovídají budoucnost. Sleduji vás, a hned vás odstraním.“ K těmto větám se vypsalo… „Sen souvisí s tím, co se bude dít po novém roce. Pomocí očkovacích látek proti Koroně je už mnoho lidí pod kontrolou. Nemají vlastní...

—————

1.10. Nové sdělení

Přišlo ke mě nové sdělení od mého ochránce... „Je to teď zvláštní doba, která nastala. Najednou nezajímá nikoho, kdo je z jaké země, jaká řeč je důležitá, ale kdo podporuje nadnárodní korporace a kdo je rebel. Rebelové se více zajímají o život a jeho smysl, pomáhají Zemi, než ti, co by o to měli...

—————

Orchidej

Orchidej je rostlinou, která jako by ani nebyla z tohoto světa. Jako by se držela jen silou vůle na stromech. Její energie a její existence je silně vázána na duši ženy. Posláním této rostliny je ochraňovat ženu v celé její zranitelnosti, ale také síle. Přináší ženě důvěru v sebe samu, v to, v co...

—————

Očkování proti Kovidu-19

Našla jsem dokument o nanočásticích z roku 2009, které obsahuje i tato mRNA vakcína proti Kovidu19. Pamatujme na to, že tento krok je vždy nevratný. docplayer.cz/19322437-Nanotechnologie-v-medicine.html   Konchedras 13.6. 2021   Od mých jemnohmotných bytostí další...

—————


Maria - má průvodkyně životem

Milá konchedras.
dnes rano se mi stala krasna věc.
Už v noci jsem ve vizí viděla mnoho andělu a viděla znovu JEŽIŠE.
VNIMALA JSEM DAR OD OTCE BOHA STVOŘITELE,DUCH SVATY KTRERY MAM V SOBĚ BUDE MIM DAREM PRO MĚ I PRO JNÉ LIDÍ.
LASKA A POSELSTVY PRO LIDÍ MEDŽUGORJE JE POUTNÍ MISTO A STALE OCHRANY,DEJTE VĚDET VŠEM NA VAŠÍ STRANCE ZE ČAS NENÍ.
TO CO UŽ NENÍ V PLÁNU A PRO DOBRO LIDI BYLO PŘESEKNUTO.
ŽE ČAS KTERY NENÍ ,BYLO ROZHODNUTO.
DAVAME NA VĚDOMI VŠEM ŽE ČLOVĚK LASKYPLNÁ BYTOST JE DAREM PRO VÁS.
DAVAM VAM VŠEM UČÍT SE VE VAS A ŽIT NOVY ŽIVOT V SOBĚ.
DAR KTERY MAŠ JE DAREM OD BOHA A NOVY ŽIVOT V TOBĚ.
DUCHEM SVATYM SEŠLU TĚM KDO OBRACÍ SE Z PROSBAMI NA MĚ A UČINIM TAK VELKY A ZASLOUŽENÍ DAR TOMU KDO ŽIJE TED A TADY V ČISTE LASCE A POKOŘE.
VE VAS JE ŽIVOT JEDNODUCHY VŠAK STĚŽUJETE SI JEJ SVOU MYSLÍ. UČTE SE DRŽET KROK S BOHEM A VĚŘTE V LEPŠÍ ZITŘKY A VE VAS LEPŠÍ ŽIVOT.
ŽEHNAM VŠEM AT VĚŘICIM HŘIŠNIM BEZ POKORY BEZ LASKY JSEM ZDE VE VAŠÍCH SRDCICH,JA VE VAS UTVOŘÍM SILU TO VŠE VYDRŽET VAŠE KRUČKY POVEDU JA VAŠ OTEC VĚČNY.
DAVAM ŽIVOT VĚČNY A LASKU DO VAŠÍCH SRDCI.
ŽEHNAM VAŠÍM PŘIBYTKUM A DĚTĚM AT VE VAS TED A TADY JE ŽIVOT NA ZEMI ŠTASTNI A PLNI RADOSTI KE VŠEMU.
ŽEHNAM I TOBĚ KONCHEDRAS AT TVE SPASENI NAJDEŠ V SYNU JÉŽIŠE KRISTA ON TI ODPUSTIL .
   KONCHEDRAS TOTO JE POSELSTVÍ A DAR OD BOHA PROTO VAS PROSÍM ZDA JE DUCH SVATY SESLAN MĚ .
NAPÍŠTE MI INFORMACÍ CO DAL.
NYNI POSILAM TO CO KE MĚ PŘIŠLO RANO.DOVIDAM SE ŽE DUCH SVATY NENI SESLAN JEN NĚKOMU,PRAVDA A LASKA V NAS JE DAREM OD BOHA ZASLOUŽIM SI NOVY ŽIVOT.
PTÁM SE ZDA ŽIVOT VE MĚ JE DAREM OD BOHA.
ŽIJU TET UŽ NOVY ŽIVOT?

Litanie k Duchu Svatému I.
LITANIE K DUCHU SVATÉMU I.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…
Za každou prosbou se opakuje: Buď veleben!
• Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího
• Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna - nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat
• Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce - nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha
• Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků - zapal v mém srdci oheň své lásky
• Duchu svatý, tajemná holubice - nauč mě chápat Svaté písmo
• Duchu svatý, který nemáš tvář, ani jméno - nauč mě správně se modlit
• Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků - nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha
• Duchu svatý, hořící ohnisko lásky - nauč mě žít moudře a trpělivě
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě žít v pokoře a skromnosti
• Duchu svatý, přetékající pokladnice milosti - nauč mě chápat cenu utrpení
• Duchu svatý, bezedná pokladnice milosti - nauč mě správně využívat drahocenný čas
• Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá - chraň mě od každé nelásky a pýchy
• Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nepočítá - nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem
• Duchu svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali - nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas
• Duchu svatý, lásko věčná - nauč mě dávat dobrý příklad jiným
• Duchu svatý, dobroto nekonečná - dej mi vytrvalost v dobrém
• Duchu svatý, sladký učiteli - nauč mě správně jednat s lidmi
• Duchu svatý, milý příteli duší - nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat
• Duchu svatý, obšťastňující světlo duše - nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky
• Duchu svatý, který konáš v duších zázraky - veď mě bdělostí k dokonalosti
• Duchu svatý, před nímž nic není utajené - nauč mě unikat osidlům ďáblovým
• Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru - pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla
• Duchu svatý, který znáš i moji budoucnost - svěřuji do Tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi
• Duchu svatý, s Tvou Božskou pomocí - nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží,
abych mohl umírat jako užitečný sluha. Amen.

Nezapomeň za každou prosbou „BUĎ VELEBEN“

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie:
1. Vytrhnu Tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2. Odstraním překážky, které Ti brání na cestě k dokonalosti
3. Přidám Ti anděla, aby Tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu
4. Vytrváš na cestě ctnosti
5. Dobře poznáš svoje nedostatky
6. Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků
7. Upevním v Tobě víru, naději a lásku
8. Vytrhnu Tě z hmotné bídy
9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce
10. Kdo chce pomoci svým bližním - musí se modlit tyto modlitby litanie denně alespoň půl roku…

Přislíbení Ducha svatého:
Tyto litanie se budou šířit jako lavina.
Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jeho modlitbách.
Ať poví Duchu svatému, na jak úmysly chce obětovat zásluhy, pokud si je nechce nechat pro sebe.
Ranní modlitba
Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby – a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista - z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili. Amen.
KONCHEDRAS AT VÁM BUH ŽEHNA MAM VAS RÁDA JSTE MEM SRDCI NAVŽDY.
TEREZA.
                   Milá Terezo,
moc Vám děkuji. Toto je pro Vás : " Odešla ta stará Tereza, a přišla nová, silnější, krásnější a mocnější, než kdy předtím. Napiš to Tereze. "
Jsem moc ráda, že jste se tak posunula, že jste.
Přeji Vám hodně lásky.

 
Konchedras (12. 10. 2009) 19. 7. 2020

Jak šířit lásku – Jeho Svatost DALAJLAMA

Dalajlámovo proroctví

Toto je poselství dalajlámy k miléniu, stačí pár sekund na jeho přečtení a zamyšlení se nad ním. Návod pro život 1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 3. Držte se tří R:  - respektu vůči sobě -...

—————

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly. Člověk sám je jen jeden, ale druhých je nekonečný počet. Proto jsou druzí důležitější. Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidstvo, láska je k němu jedinou cestou. Hlavní příčinou utrpení je egoická touha po vlastním pohodlí a spokojenosti. Když...

—————

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním a využíváte při tom všech možností svého těla, řeči a mysli. Proto vytrvejte ve svém úsilí, i když ještě nejste schopni přinášet žádný prospěch. Dokonce stojí za to představovat si,že vykonáváte prospěšné...

—————

Když mluvím o lásce a soucitu

  Když mluvím o lásce a soucitu, nehovořím jako buddhista, ani jako Tibeťan, ani jako dalajlama. Mluvím jako jedna lidská bytost s druhou. Doufám, že v této chvíli budeš i ty uvažovat o sobě spíše jako o lidské bytosti než jako o Američanovi, Asiatovi, Evropanu, Afričanovi nebo příslušníku...

—————


Citáty a moudra

K zamyšlení - sdělení, která přicházejí ve snu i v bdělém stavu

Panna Maria se změnila v horu a oslovila dvě děti. Kdo neroste do bahna, neroste ani do nebe. Musíme si vybudovat vědomí sama sebe, že pokud nám nebude chování a komentáře druhých vůči nám příjemné, budeme vědět, že je něco v nepořádku s nimi, ne s námi.  Nedostatkem sebelásky je také...

—————

INDIÁNSKÁ MOUDROST

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení. 2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den. 3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez. 4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní. 5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk. 6. Musíme jenom umřít. 7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni...

—————

Úsměv Marie Rosůlkové

Ve výstřižcích po babičce, ze starých časopisů Vlasta jsem našla tento článek: „Zasloužilou umělkyni Marii Rosůlkovou nemusím jistě představovat. Známe ji z nesčetných množství rolí divadelních, filmových i televizních. Dlouho obdivujeme její umění, její půvab i její úsměv. Mám dojem, že paní...

—————

Krásna modlitba k Márii Magdaléne

V kaplinke v Les Saintes Baumes je krásna modlitba k Márii Magdaléne: Svätá Mária Magdaléna, Ty ktorej bolo odpustené Ježišom, Ty, ktorá nám tak veľmi chceš ukázať cestu skutočného obrátenia a čistoty srdca. Z lásky si nasledovala Ježiša, aby si mu slúžila. Nauč nás žiť vďačne náš život pre našich...

—————

Keanu Reeves napsal

Přítelkyně mé matky jedla celý život zdravé jídlo. Nikdy nevypila ani kapku alkoholu a nebo nesnědla "špatné" jídlo, cvičila každý den, byla velmi pružná a ohebná, aktivní, užívala všechny doplňky stravy doporučené jejím doktorem, nikdy nešla na sluníčko bez ochranného krému a brýlí a pokud to...

—————

30 Dalajlámových rad pro každý den

  1. Každý den se 20-30 minut procházejte. Mějte přitom na tváři úsměv. 2. Alespoň 10 minut denně stravte v tichu.. 3. Spěte nejméně 7 hodin. 4. Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie.. 5. Hrajte hry. 6. Čtěte více knih. 7. Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty...

—————

Z Archivu

Jsem zde - když jsi sám - jsem zde, když se cítíš špatně - když tě vyhánějí - když si myslíš, že už to dál nejde, - když jsi zoufalý a smutný, - když máš strach a bojiš se, - když tě ostatní nemají rádi, - když tvoje přátelství obklopuje zeď, - když starostmi nemůžeš spát, - když ti někdo...

—————

Moudrost starých léčitelů

Moudrost starých léčitelů : Nebolí tě záda, ale tíha, kterou nosíš. Nebolí tě oči, ale nespravedlnost, kterou vidíš. Nebolí tě hlava, ale myšlenky, které v ní máš. Nebolí tě krk, ale zaseknuté slova v něm. Nebolí tě žaludek, ale to, co těžko umíš strávit. Nebolí tě játra, ale hněv, který se v nich...

—————

Z knihy Město džinů / Rok v Dillí - William Dalrymple

"Jakmile dr. Džafferi skončil, vstal, oprášil si kalhoty a přišel ke mně a Olivii. Přivítal nás a pak dodal: "Dívali jste se na nás divně, když jsme se modlili. Vy se nikdy nemodlíte?                 "Kdysi jsem se modlil,"...

—————

Chceš-li změnit svět, miluj muže

Chceš-li změnit svět, miluj muže; skutečně ho miluj Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí; který je dost statečný na to, aby se bál. Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce Kde může ucítit tvé teplo a spočinout a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních Pohlédni mu do...

—————