Aktuální téma---poselství, která ke mě přišla a příjdou skrze automatické písmo, od různých bytostí. Ať už jako rady, nebo varování, nebo k aktuálním událostem....

18.11. Nové sdělení

Včera ke mně přišlo sdělení od mého ochránce: „Nyní se blíží hrozba třetí a jaderné války, ale ta bude postupně ustupovat zájmům velmocí, které ji budou odsouvat na vedlejší kolej. Nezajímá je osud lidí, ale jejich vlastní. Pouze několik států se bude angažovat v tomto konfliktu, a to i Česká...

—————

Sdělení od Boha

Sdělení od Boha
Přibližně před měsícem se po západu slunce nad naším domem objevil mrak, ze kterého vycházela žlutá záře a později i malá duha. Nebylo to působením slunce, to už nesvítilo a tušila jsem, že to je něco vyššího. Včera se ke mně dostalo sdělení přes ochránce od Boha… „Zpozorněte, protože tohle je...

—————

Poslední sdělení

Dnes ke mně přišlo od mého ochránce ještě jedno sdělení, varování, a potom se na čas odmlčím… „Společnost je rozdělena, nenávist vzrůstá a fanatismus korona vakcinace se stává druhou největší zbraní proti svobodě člověka. Pozor na západní mocnosti, není to to, co se zdá být. Nyní se karta otočila a...

—————

27.12. Věštba na rok 2022

Příšlo ke mně: "Napiš věštbu a jen ty budeš vědět, co znamená. Ostatní ať přemýšlejí. Tyto slova jsou od Boha, Soudce. Nebudou ti asi věřit, ale to nevadí, ať přemýšlejí dál. Nezklameš, neboj se." "Nastane veliké zatmění Slunce, které přinese mnoho vody, ale také sucha. Nastartuje něco, co se...

—————

Varování před požáry, opět aktuální..

Bylo to v roce 2009, nemohla jsem spát, vnímala jsem, že se mnou chtějí jemnohmotné bytosti hovořit. Vidím a slyším oheň. Kouř se mi žene do očí, pálí. Vidím lidi, kteří utíkají. Bílá ruka mne chce vytáhnout z postele.. Píši sdělení od Universa:  „Oheň je na pochodu a blíží se rychlostí...

—————

Nové sdělení - Ukrajina

Live Kamera - Ukrajina    Na dnešní noc jsem slyšela sdělení:  „Když budou chtít odstranit kamery, bude tam někdo jiný, kdo je nainstaluje.“, řekl zdroj informací v Kyjevě „ K této informaci se vypsalo: „Pracují tam i jiné síly, než jenom lidské. Tyto síly se starají o bezpečí lidí...

—————

4.2. Nové sdělení

Dnes ke mně přišlo nové sdělení... „Podle se vetřelo zlo do našeho světa, a na světě nyní není místo pro duchovní bytosti. Duše, které promlouvaly k lidem, se teď přes příkrov zla k lidem nedostanou, nemají šanci. Je třeba vyčkat, až zlo odhodí své masky a odhalí svou tvář. Potom je na lidech, co...

—————

25.9. Sdělení, které ke mně přišlo tento týden

Sdělení, které ke mně přišlo tento týden „Zlo, které se šíří mezi lidmi, dostává konkrétní podobu. Je to něco, co se po několik let neobjevilo, ale co nabývá konkrétních rozměrů. Je to něco neobvyklého, a dosud to probublávalo pouze pod povrchem. Ale nyní to dostává daleko více prostoru a síly....

—————

Sen k 24. 10. a varování

Dnes ke mně ve snu přišla informace… “ Není moc těch, kteří po prosinci 2021 předpovídají budoucnost. Sleduji vás, a hned vás odstraním.“ K těmto větám se vypsalo… „Sen souvisí s tím, co se bude dít po novém roce. Pomocí očkovacích látek proti Koroně je už mnoho lidí pod kontrolou. Nemají vlastní...

—————

1.10. Nové sdělení

Přišlo ke mě nové sdělení od mého ochránce... „Je to teď zvláštní doba, která nastala. Najednou nezajímá nikoho, kdo je z jaké země, jaká řeč je důležitá, ale kdo podporuje nadnárodní korporace a kdo je rebel. Rebelové se více zajímají o život a jeho smysl, pomáhají Zemi, než ti, co by o to měli...

—————


Maria - má průvodkyně životem

Milá konchedras.
dnes rano se mi stala krasna věc.
Už v noci jsem ve vizí viděla mnoho andělu a viděla znovu JEŽIŠE.
VNIMALA JSEM DAR OD OTCE BOHA STVOŘITELE,DUCH SVATY KTRERY MAM V SOBĚ BUDE MIM DAREM PRO MĚ I PRO JNÉ LIDÍ.
LASKA A POSELSTVY PRO LIDÍ MEDŽUGORJE JE POUTNÍ MISTO A STALE OCHRANY,DEJTE VĚDET VŠEM NA VAŠÍ STRANCE ZE ČAS NENÍ.
TO CO UŽ NENÍ V PLÁNU A PRO DOBRO LIDI BYLO PŘESEKNUTO.
ŽE ČAS KTERY NENÍ ,BYLO ROZHODNUTO.
DAVAME NA VĚDOMI VŠEM ŽE ČLOVĚK LASKYPLNÁ BYTOST JE DAREM PRO VÁS.
DAVAM VAM VŠEM UČÍT SE VE VAS A ŽIT NOVY ŽIVOT V SOBĚ.
DAR KTERY MAŠ JE DAREM OD BOHA A NOVY ŽIVOT V TOBĚ.
DUCHEM SVATYM SEŠLU TĚM KDO OBRACÍ SE Z PROSBAMI NA MĚ A UČINIM TAK VELKY A ZASLOUŽENÍ DAR TOMU KDO ŽIJE TED A TADY V ČISTE LASCE A POKOŘE.
VE VAS JE ŽIVOT JEDNODUCHY VŠAK STĚŽUJETE SI JEJ SVOU MYSLÍ. UČTE SE DRŽET KROK S BOHEM A VĚŘTE V LEPŠÍ ZITŘKY A VE VAS LEPŠÍ ŽIVOT.
ŽEHNAM VŠEM AT VĚŘICIM HŘIŠNIM BEZ POKORY BEZ LASKY JSEM ZDE VE VAŠÍCH SRDCICH,JA VE VAS UTVOŘÍM SILU TO VŠE VYDRŽET VAŠE KRUČKY POVEDU JA VAŠ OTEC VĚČNY.
DAVAM ŽIVOT VĚČNY A LASKU DO VAŠÍCH SRDCI.
ŽEHNAM VAŠÍM PŘIBYTKUM A DĚTĚM AT VE VAS TED A TADY JE ŽIVOT NA ZEMI ŠTASTNI A PLNI RADOSTI KE VŠEMU.
ŽEHNAM I TOBĚ KONCHEDRAS AT TVE SPASENI NAJDEŠ V SYNU JÉŽIŠE KRISTA ON TI ODPUSTIL .
   KONCHEDRAS TOTO JE POSELSTVÍ A DAR OD BOHA PROTO VAS PROSÍM ZDA JE DUCH SVATY SESLAN MĚ .
NAPÍŠTE MI INFORMACÍ CO DAL.
NYNI POSILAM TO CO KE MĚ PŘIŠLO RANO.DOVIDAM SE ŽE DUCH SVATY NENI SESLAN JEN NĚKOMU,PRAVDA A LASKA V NAS JE DAREM OD BOHA ZASLOUŽIM SI NOVY ŽIVOT.
PTÁM SE ZDA ŽIVOT VE MĚ JE DAREM OD BOHA.
ŽIJU TET UŽ NOVY ŽIVOT?

Litanie k Duchu Svatému I.
LITANIE K DUCHU SVATÉMU I.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…
Za každou prosbou se opakuje: Buď veleben!
• Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího
• Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna - nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat
• Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce - nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha
• Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků - zapal v mém srdci oheň své lásky
• Duchu svatý, tajemná holubice - nauč mě chápat Svaté písmo
• Duchu svatý, který nemáš tvář, ani jméno - nauč mě správně se modlit
• Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků - nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha
• Duchu svatý, hořící ohnisko lásky - nauč mě žít moudře a trpělivě
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě žít v pokoře a skromnosti
• Duchu svatý, přetékající pokladnice milosti - nauč mě chápat cenu utrpení
• Duchu svatý, bezedná pokladnice milosti - nauč mě správně využívat drahocenný čas
• Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá - chraň mě od každé nelásky a pýchy
• Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nepočítá - nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem
• Duchu svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali - nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas
• Duchu svatý, lásko věčná - nauč mě dávat dobrý příklad jiným
• Duchu svatý, dobroto nekonečná - dej mi vytrvalost v dobrém
• Duchu svatý, sladký učiteli - nauč mě správně jednat s lidmi
• Duchu svatý, milý příteli duší - nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat
• Duchu svatý, obšťastňující světlo duše - nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky
• Duchu svatý, který konáš v duších zázraky - veď mě bdělostí k dokonalosti
• Duchu svatý, před nímž nic není utajené - nauč mě unikat osidlům ďáblovým
• Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru - pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla
• Duchu svatý, který znáš i moji budoucnost - svěřuji do Tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi
• Duchu svatý, s Tvou Božskou pomocí - nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží,
abych mohl umírat jako užitečný sluha. Amen.

Nezapomeň za každou prosbou „BUĎ VELEBEN“

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie:
1. Vytrhnu Tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2. Odstraním překážky, které Ti brání na cestě k dokonalosti
3. Přidám Ti anděla, aby Tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu
4. Vytrváš na cestě ctnosti
5. Dobře poznáš svoje nedostatky
6. Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků
7. Upevním v Tobě víru, naději a lásku
8. Vytrhnu Tě z hmotné bídy
9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce
10. Kdo chce pomoci svým bližním - musí se modlit tyto modlitby litanie denně alespoň půl roku…

Přislíbení Ducha svatého:
Tyto litanie se budou šířit jako lavina.
Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jeho modlitbách.
Ať poví Duchu svatému, na jak úmysly chce obětovat zásluhy, pokud si je nechce nechat pro sebe.
Ranní modlitba
Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby – a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista - z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili. Amen.
KONCHEDRAS AT VÁM BUH ŽEHNA MAM VAS RÁDA JSTE MEM SRDCI NAVŽDY.
TEREZA.
                   Milá Terezo,
moc Vám děkuji. Toto je pro Vás : " Odešla ta stará Tereza, a přišla nová, silnější, krásnější a mocnější, než kdy předtím. Napiš to Tereze. "
Jsem moc ráda, že jste se tak posunula, že jste.
Přeji Vám hodně lásky.

 
Konchedras (12. 10. 2009) 19. 7. 2020

Jak šířit lásku – Jeho Svatost DALAJLAMA

Dalajlámovo proroctví

Toto je poselství dalajlámy k miléniu, stačí pár sekund na jeho přečtení a zamyšlení se nad ním. Návod pro život 1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 3. Držte se tří R:  - respektu vůči sobě -...

—————

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly. Člověk sám je jen jeden, ale druhých je nekonečný počet. Proto jsou druzí důležitější. Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidstvo, láska je k němu jedinou cestou. Hlavní příčinou utrpení je egoická touha po vlastním pohodlí a spokojenosti. Když...

—————

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním a využíváte při tom všech možností svého těla, řeči a mysli. Proto vytrvejte ve svém úsilí, i když ještě nejste schopni přinášet žádný prospěch. Dokonce stojí za to představovat si,že vykonáváte prospěšné...

—————

Když mluvím o lásce a soucitu

  Když mluvím o lásce a soucitu, nehovořím jako buddhista, ani jako Tibeťan, ani jako dalajlama. Mluvím jako jedna lidská bytost s druhou. Doufám, že v této chvíli budeš i ty uvažovat o sobě spíše jako o lidské bytosti než jako o Američanovi, Asiatovi, Evropanu, Afričanovi nebo příslušníku...

—————


Citáty a moudra

Boží úkryt

Legenda nám vypráví, jak se Bůh na začátku všeho času rozhodl skrýt ve světě, který sám stvořil. Přemítal, jak svůj plán co nejlépe uskutečnit, a mezitím se kolem něj shromáždili andělé. "Chci se skrýt ve světě, který jsem stvořil," svěřil se jim. "Musím si najít nějaké místo, které nelze jen tak...

—————

O věčném míru – Elifas Lévi

Věčný mír je pravidelný a harmonický život přírody v nekonečnu. Věčný mír není klidem, bezvládnou setrvačností, spánkem beze snů; není ani zapomněním ani smrtí. To, co my nazýváme smrtí, je pouhý přesun ze života do života, nikoliv však zničení! Konec věci jedné je počátkem života věci druhé,...

—————

Z knihy Čas se naplnil

Našla jsem zajímavý text, který jsem zde na webu před časem měla, ale podle rady jednoho člověka jsem většinu textu odstranila, což se později ukázalo jako chyba. Nyní se snažím poztrácené povídání dohledat zpátky, aby se kruh uzavřel úplně :-). Zde je zmíněný text:  Vejdi tam odkud jsi nikdy...

—————

K zamyšlení - sdělení, která přicházejí ve snu i v bdělém stavu

Panna Maria se změnila v horu a oslovila dvě děti. Kdo neroste do bahna, neroste ani do nebe. Musíme si vybudovat vědomí sama sebe, že pokud nám nebude chování a komentáře druhých vůči nám příjemné, budeme vědět, že je něco v nepořádku s nimi, ne s námi.  Nedostatkem sebelásky je také...

—————

INDIÁNSKÁ MOUDROST

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení. 2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den. 3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez. 4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní. 5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk. 6. Musíme jenom umřít. 7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni...

—————

Úsměv Marie Rosůlkové

Ve výstřižcích po babičce, ze starých časopisů Vlasta jsem našla tento článek: „Zasloužilou umělkyni Marii Rosůlkovou nemusím jistě představovat. Známe ji z nesčetných množství rolí divadelních, filmových i televizních. Dlouho obdivujeme její umění, její půvab i její úsměv. Mám dojem, že paní...

—————

Krásna modlitba k Márii Magdaléne

V kaplinke v Les Saintes Baumes je krásna modlitba k Márii Magdaléne: Svätá Mária Magdaléna, Ty ktorej bolo odpustené Ježišom, Ty, ktorá nám tak veľmi chceš ukázať cestu skutočného obrátenia a čistoty srdca. Z lásky si nasledovala Ježiša, aby si mu slúžila. Nauč nás žiť vďačne náš život pre našich...

—————

Keanu Reeves napsal

Přítelkyně mé matky jedla celý život zdravé jídlo. Nikdy nevypila ani kapku alkoholu a nebo nesnědla "špatné" jídlo, cvičila každý den, byla velmi pružná a ohebná, aktivní, užívala všechny doplňky stravy doporučené jejím doktorem, nikdy nešla na sluníčko bez ochranného krému a brýlí a pokud to...

—————

30 Dalajlámových rad pro každý den

  1. Každý den se 20-30 minut procházejte. Mějte přitom na tváři úsměv. 2. Alespoň 10 minut denně stravte v tichu.. 3. Spěte nejméně 7 hodin. 4. Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie.. 5. Hrajte hry. 6. Čtěte více knih. 7. Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty...

—————

Z Archivu

Jsem zde - když jsi sám - jsem zde, když se cítíš špatně - když tě vyhánějí - když si myslíš, že už to dál nejde, - když jsi zoufalý a smutný, - když máš strach a bojiš se, - když tě ostatní nemají rádi, - když tvoje přátelství obklopuje zeď, - když starostmi nemůžeš spát, - když ti někdo...

—————


Z moudrých knih

Carlos Castaneda - Učení dona Juana

18.05.2009 19:54
"Já jenom kráčím po cestách, které mají srdce. Po kterékoliv cestě, která má srdce. Po nich putuji a jediné, co mě zajímá, je abych je prošel až na sám konec.      A jak tak jdu, tak bez dechu jenom zírám a zírám. "Hledat a obdivovat zázraky všude kolem sebe. Unavíš se,...

—————

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

10.04.2009 23:24
"Přebíráme z lidí okolo nás karmu tím, že se na ně díváme, že na ně myslíme, když sdílíme knihu nebo jídlo, atd. Tak žehnáme lidem a zmenšujeme jejich karmu. Proto praktikujeme, abychom rozšiřovali světlo a rozptýlili temnotu. Požehnáni jsou ti, kdo nám dají něco ze své karmy. Jsme šťastni, že...

—————

Ako začínate naberať rýchlosť na svojej duchovnej ceste, buďte k sebe láskaví

31.03.2009 23:37
Ako začínate naberať rýchlosť na svojej duchovnej ceste, buďte k sebe láskaví. Jednou z foriem pocitu viny je cítiť sa previnilo za to, že ste menej než rýdzo čistí a dokonalí... Vina sa môže objaviť, ak sa cítite frustrovaní za to, že nedokážete okamžite pozerať na každého očami bezpodmienečnej...

—————

„Čokoľvek je len jednou z milióna ciest. Preto musíš mať neustále na pamäti....

31.03.2009 23:24
 „Čokoľvek je len jednou z milióna ciest. Preto musíš mať neustále na pamäti, že cesta nie je ničím viac, než cestou; ak cítiš, že sa po nej nedá ísť ďalej, nemusíš na nej silou-mocou zostávať. Aby si mal v tomto jasno, musíš viesť sporiadaný život. Len vtedy si budeš stále...

—————

POZVÁNÍ - Oriah Mountain Dreamer

28.03.2009 22:40
Nezajímá mě, jaké je tvé živobytí. Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít, abys naplnil touhy svého srdce. Nezajímá mě, jak jsi starý. Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce, kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to, že budeš vypadat jako blázen. Nezajímá mě, jaké planety...

—————

Skôr či neskôr narazíš hlavou

28.03.2009 22:38
Skôr či neskôr narazíš hlavou do toho prekliateho trámu, ktorý zmení tvoj život na kríž. Ochorieš. Stane sa ti nehoda. Zomrie človek, ktorého máš rád. Prekazia ti kariéru. Manžel či manželka ťa zradí a opustí ťa. Niekto ti protirečí, chce ťa zničiť, ponižuje ťa alebo ťa odmieta. Už viac nevládzeš....

—————

Kdybych měla své dítě vychovat znovu

28.03.2009 22:33
Diane Loomansová  Kdybych měla své dítě vychovat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům. Prstem bych víc malovala a míň hrozila. Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. Nestarala bych se tak o učení,...

—————

Když člověk bdí a jenom tiše dýchá, ucítí jedno malé místečko

28.03.2009 22:01
  Když člověk bdí a jenom tiše dýchá, ucítí jedno malé místečko mezi rty a chřípí.  Dech na ni dopadne, zatetelí se zmizí. Ale ta jamečka tam vždycky nebyla! Bůh stvořil člověka jako novorozeňátko: nemělo o ničem ani páru a bylo hladké jako oblázek.  Leželo pod nebeskou bání a...

—————

Slova modlitby sv. Františka Saleského

28.03.2009 21:05
Slova modlitby sv. Františka Saleského k nám zaznívají ze středověku, ale vůbec středověká nejsou. Právě naopak, jsou stále aktuální, aktuální pro každého z nás, bez ohledu na naše stáří. Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněnkou, že musím při...

—————