Moudra a sdělení


Maria - má průvodkyně životem

Milá konchedras.
dnes rano se mi stala krasna věc.
Už v noci jsem ve vizí viděla mnoho andělu a viděla znovu JEŽIŠE.
VNIMALA JSEM DAR OD OTCE BOHA STVOŘITELE,DUCH SVATY KTRERY MAM V SOBĚ BUDE MIM DAREM PRO MĚ I PRO JNÉ LIDÍ.
LASKA A POSELSTVY PRO LIDÍ MEDŽUGORJE JE POUTNÍ MISTO A STALE OCHRANY,DEJTE VĚDET VŠEM NA VAŠÍ STRANCE ZE ČAS NENÍ.
TO CO UŽ NENÍ V PLÁNU A PRO DOBRO LIDI BYLO PŘESEKNUTO.
ŽE ČAS KTERY NENÍ ,BYLO ROZHODNUTO.
DAVAME NA VĚDOMI VŠEM ŽE ČLOVĚK LASKYPLNÁ BYTOST JE DAREM PRO VÁS.
DAVAM VAM VŠEM UČÍT SE VE VAS A ŽIT NOVY ŽIVOT V SOBĚ.
DAR KTERY MAŠ JE DAREM OD BOHA A NOVY ŽIVOT V TOBĚ.
DUCHEM SVATYM SEŠLU TĚM KDO OBRACÍ SE Z PROSBAMI NA MĚ A UČINIM TAK VELKY A ZASLOUŽENÍ DAR TOMU KDO ŽIJE TED A TADY V ČISTE LASCE A POKOŘE.
VE VAS JE ŽIVOT JEDNODUCHY VŠAK STĚŽUJETE SI JEJ SVOU MYSLÍ. UČTE SE DRŽET KROK S BOHEM A VĚŘTE V LEPŠÍ ZITŘKY A VE VAS LEPŠÍ ŽIVOT.
ŽEHNAM VŠEM AT VĚŘICIM HŘIŠNIM BEZ POKORY BEZ LASKY JSEM ZDE VE VAŠÍCH SRDCICH,JA VE VAS UTVOŘÍM SILU TO VŠE VYDRŽET VAŠE KRUČKY POVEDU JA VAŠ OTEC VĚČNY.
DAVAM ŽIVOT VĚČNY A LASKU DO VAŠÍCH SRDCI.
ŽEHNAM VAŠÍM PŘIBYTKUM A DĚTĚM AT VE VAS TED A TADY JE ŽIVOT NA ZEMI ŠTASTNI A PLNI RADOSTI KE VŠEMU.
ŽEHNAM I TOBĚ KONCHEDRAS AT TVE SPASENI NAJDEŠ V SYNU JÉŽIŠE KRISTA ON TI ODPUSTIL .
   KONCHEDRAS TOTO JE POSELSTVÍ A DAR OD BOHA PROTO VAS PROSÍM ZDA JE DUCH SVATY SESLAN MĚ .
NAPÍŠTE MI INFORMACÍ CO DAL.
NYNI POSILAM TO CO KE MĚ PŘIŠLO RANO.DOVIDAM SE ŽE DUCH SVATY NENI SESLAN JEN NĚKOMU,PRAVDA A LASKA V NAS JE DAREM OD BOHA ZASLOUŽIM SI NOVY ŽIVOT.
PTÁM SE ZDA ŽIVOT VE MĚ JE DAREM OD BOHA.
ŽIJU TET UŽ NOVY ŽIVOT?

Litanie k Duchu Svatému I.
LITANIE K DUCHU SVATÉMU I.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…
Za každou prosbou se opakuje: Buď veleben!
• Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží
• Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný - nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího
• Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna - nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat
• Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce - nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha
• Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků - zapal v mém srdci oheň své lásky
• Duchu svatý, tajemná holubice - nauč mě chápat Svaté písmo
• Duchu svatý, který nemáš tvář, ani jméno - nauč mě správně se modlit
• Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků - nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha
• Duchu svatý, hořící ohnisko lásky - nauč mě žít moudře a trpělivě
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě žít v pokoře a skromnosti
• Duchu svatý, přetékající pokladnice milosti - nauč mě chápat cenu utrpení
• Duchu svatý, bezedná pokladnice milosti - nauč mě správně využívat drahocenný čas
• Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá - chraň mě od každé nelásky a pýchy
• Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nepočítá - nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám
• Duchu svatý, dárce všech darů - nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem
• Duchu svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali - nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas
• Duchu svatý, lásko věčná - nauč mě dávat dobrý příklad jiným
• Duchu svatý, dobroto nekonečná - dej mi vytrvalost v dobrém
• Duchu svatý, sladký učiteli - nauč mě správně jednat s lidmi
• Duchu svatý, milý příteli duší - nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat
• Duchu svatý, obšťastňující světlo duše - nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky
• Duchu svatý, který konáš v duších zázraky - veď mě bdělostí k dokonalosti
• Duchu svatý, před nímž nic není utajené - nauč mě unikat osidlům ďáblovým
• Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru - pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla
• Duchu svatý, který znáš i moji budoucnost - svěřuji do Tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi
• Duchu svatý, s Tvou Božskou pomocí - nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží,
abych mohl umírat jako užitečný sluha. Amen.

Nezapomeň za každou prosbou „BUĎ VELEBEN“

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie:
1. Vytrhnu Tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2. Odstraním překážky, které Ti brání na cestě k dokonalosti
3. Přidám Ti anděla, aby Tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu
4. Vytrváš na cestě ctnosti
5. Dobře poznáš svoje nedostatky
6. Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků
7. Upevním v Tobě víru, naději a lásku
8. Vytrhnu Tě z hmotné bídy
9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce
10. Kdo chce pomoci svým bližním - musí se modlit tyto modlitby litanie denně alespoň půl roku…

Přislíbení Ducha svatého:
Tyto litanie se budou šířit jako lavina.
Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jeho modlitbách.
Ať poví Duchu svatému, na jak úmysly chce obětovat zásluhy, pokud si je nechce nechat pro sebe.
Ranní modlitba
Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby – a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista - z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili. Amen.
KONCHEDRAS AT VÁM BUH ŽEHNA MAM VAS RÁDA JSTE MEM SRDCI NAVŽDY.
TEREZA.
                   Milá Terezo,
moc Vám děkuji. Toto je pro Vás : " Odešla ta stará Tereza, a přišla nová, silnější, krásnější a mocnější, než kdy předtím. Napiš to Tereze. "
Jsem moc ráda, že jste se tak posunula, že jste.
Přeji Vám hodně lásky.

 
Konchedras (12. 10. 2009) 19. 7. 2020