Ochránci

Tento text obsahuje informace, které jsou, ostatně jako vše na tomto webu, psané nejen ode mne, ale i od shora, od vyšších bytostí, od mého ochránce a také od vašich ochránců. Tyto texty jsou proto svým způsobem unikátní, jedinečné, zcela autentické a ojedinělé. 


Ochránci

Sdělení od Soudce, Boha: 

„Spolupracujte se svými ochránci, protože oni budou ti, kdo se bude zodpovídat za vaše chování, jako vy sami se budete zodpovídat za svoje chování. Ti lidé, kteří se vysmívají Bohu do očí, si nezaslouží nic jiného, než být v utrpení těch, kteří si prošli cestou pekla a postupně se naučili se svými ochránci komunikovat. Ten, kdo se nedokáže podívat na svého ochránce, nedokáže se podívat ani na Boha. Protože ochránce je ten, který přináší zprávy od Boha a činí Jeho vůli. Slovo ochránce je slovem Božím a ne jinak. Poslové, tak se jim také říká. Řiďte se jejich radami a budete šťastní“

Ochránci jsou jemnohmotné bytosti z jiných světů, které jsou zde na zemi s námi, jsou každodenní součástí našeho života. Napojit se na jejich energii není až tak složité.

 Ne každý člověk dokáže druhému člověku poradit a pomoci v určitých situacích tak hluboce a tak důsledně, jak je mnohdy zapotřebí, protože nezná nejniternější pocity toho druhého člověka. Ale naši ochránci znají naše pocity a myšlenky dokonale, znají nás tak skrz naskrz jako nikdo jiný ne, a nikdo jiný nám nemůže tak dobře poradit, jako náš ochránce. Pokud se s nimi naučíme navázat kontakt a správně s nimi komunikovat, může to zcela výrazně a neuvěřitelně vylepšit náš život ve všech jeho oblastech.
Alespoň u mě to tak bylo a je.

Společník, průvodce a duchovní rádce
Svého ochránce jsem už jako dítko nazývala svým druhým já. Velice často jsem už od malička bývala sama, rodina na mě neměla až tolik času. A tak jsem si při svých hrách na schodišti v mezipatrech domu, anebo při svých toulkách venku povídala „sama se sebou“. Svému „druhému já“ jsem se svěřovala, ptala se ho na některé věci, a mé druhé já mi vždy velice dobře poradilo anebo mě i utěšilo. Jeho odpovědi byly vždy velice moudré a uklidňující. Nerozuměla jsem tomu, ale vždy mi bylo to „mé druhé já „společníkem, průvodcem a rádcem“.
Po dlouhých letech, v době, kdy jsem řešila jedno těžké období a hledala odpovědi na všechny své otázky, se ke mně dostaly z internetu informace o jakýchsi ochráncích, kteří jsou tu s námi. Zlomový okamžik v mém životě nastal, když jsem si přečetla, že se mnou chce můj ochránce mluvit, a rada zněla, abych zůstala po nějakou dobu o samotě.??
Zachovala jsem se podle rady, a opět jsem v hlavě slyšela hlas mého „druhého já“, jak ke mně promlouvá a vysvětluje mnoho situací a problémů. Mnoho z toho, co se mi v životě dělo a děje, a opět mi dává rady.
Tehdy jsem si uvědomila, že to „moje druhé já, ten společník, průvodce a duchovní rádce“ je vlastně můj ochránce.  Od té chvíle se můj život otočil o 180°stupňů.

Rozdělení ochránců a kdo vlastně jsou

Někdy se nám stává, že cítíme, že s námi někdo je, ale nevidíme ho.  Neslyšíme ho, když ho třeba i prosíme, aby se nám ukázal. Pouze jej cítíme. Můžeme si říkat: „ Jsem blázen, nebo to cítění opravdu mám?“

Blázny nejsme, protože ochránci s námi a při nás opravdu jsou. My, lidé, vnímáme pouze náš hmotný prostor.  Jsou zde však další světy se svými obyvateli, kteří jsou ale pro nás neviditelní.

Jsou to jemnohmotné bytosti, a mnohé z nich nám byly poslány, aby nás po celý náš život vedly, chránily nás, radily a pomáhaly nám ve všech situacích a za každých okolností v našem životě. Ne jednou se nám určitě stalo, že nás před nějakým nebezpečím varoval jakýsi vnitřní hlas, či před vkročením do vozovky zadržela neviditelná ruka. Všichni ochránci mají zde na zemi za úkol hlídat lidské duše a provázet je na jejich pozemské cestě tak, aby to pro nás bylo co nejpříjemnější, a také nejužitečnější. Aby náš život zde na zemi měl nějaký smysl. Tito naši ochránci pak mohou sami zasáhnout pouze v případě krizových situací.  S pomocí ochránců se můžeme také vyléčit z nejrůznějších nemocí, harmonizovat naše vztahy, najít sami sebe, vyvarovat se spousty chyb a mnoho jiného. Ochránci nám mohou pomoci mnohé z našeho života v jeho průběhu objasnit a odhalit. Jsou to jejich úkoly a povinnosti zde na zemi.

Ochránci jsou jemnohmotné bytosti, které přicházejí ze světla, ze všech oblastí a sfér jemnohmotného světa, ale mohou to být překvapivě i bytosti ze záhrobí, nebo z vesmíru. Přicházejí k nám však i bytosti jiné, z jiných, nám ne příliš známých světů, které jsou nám fyzicky i mentálně vzdálené. Přesto, i takovéto bytosti, které se nám mohou jevit jako z fantaskních filmů, se mohou mnohdy stát našimi ochránci.

Přes svou rozličnou charakteristiku a původ ochránců jsou to všechny bytosti moudré, čisté a spravedlivé. Mají také schopnosti se s námi z něčeho radovat, anebo se rozhněvat. Cítí se také dostatečně silné na to, aby se staly něčími ochránci. Mají dokonce svérázný smysl pro humor, rádi se svými svěřenci vtipkují. Bytosti, které k nám přicházejí ze záhrobí, jako ochránci, jsou potom velmi silné a starostlivé.

Každý ochránce, kterého máme, se může projevovat jinak, s různou důrazností, rozličnými způsoby, v jiné době a v jiných situacích. Pokud se s nimi naučíme navázat kontakt, budou to pravdu naši ochránci, kteří nám mohou velice usnadnit náš život.

Každý člověk, bez ohledu na jeho víru, náboženství, vyznání a rasy má svého, takzvaného, strážného anděla. To je jeho ochránce. Ten zná naprosto celou životní cestu svého svěřence, člověka.  Ochránce ví o všem, co se člověku v jeho celém životě přihodilo a především zná, kudy a jak by se měl nejlépe ten člověk ve svém životě ubírat. A ne jenom to, každý ochránce zná naprosto přesně všechny minulé životy lidí, i co se v nich událo, kým ten člověk byl, co prožil a prožíval, proč se mu některé věci v minulých životech přihodily. 

Náš ochránce nám může vlastně postupně odhalit a odkrýt celý náš příběh a vývoj naší duše, od začátku, až do chvíle, kdy už nebude důvod, aby se naše duše vracela na zemi, kdy už bude zcela vyzrálá.  A všechny tyto informace jsou od čistých energií.

Jak je to všechno možné? Všechny tyto jemnohmotné bytosti a energie se dostávají i tam, kam by se člověk, i se sebelepšími schopnostmi a duchovními průvodci jen těžko dostával.  Ale tyto jemnohmotné energie a bytosti tam vidí, do všech životů člověka, do všech detailů. A především do duše každého člověka.

Kdo přesně ochránci jsou?

  • 1, Na první nejvyšší, pomyslné příčce, jsou ochránci- andělé. Andělé jsou tvořeni zcela čistou energií.  Byli zde už po velice dlouhou dobu, dávno před vznikem Země. Andělé jsou zde navěky a jsou jich desetitisíce. Tito ochránci andělského původu jsou nejčastěji, protože již mají dostatečně vysokou úroveň a nemusejí se už víc učit, na rozdíl od ochránců, duší. Tudíž nemají také žádné další povinnosti a mohou se naplno věnovat duším lidí.

Nutno ovšem podotknout, že ne všichni andělé jsou tak čistí, jak se někteří lidé domnívají a jak by se mohlo na první pohled zdát. Někteří andělé jsou totiž na nižších stupních, nejsou bytostmi, které by se dostaly tak nahoru a tak ke světlu. Jsou sice andělskými bytostmi, ale na nižších úrovních. Nejsou vždycky dobří a nejsou vždycky pravdomluvní. Tito nižší andělé mohou, ačkoli někdy neúmyslně, škodit, podávat zkreslené informace. Z tohoto důvodu nejsou zcela vhodné andělské vykládací karty.
Tito nižší andělé naši ochránci nejsou, není jim to dovoleno Vyšší mocí.

Můj ochránce vysvětluje:

"Andělé nejsou pouze dobří, jak se někteří lidé domnívají. Nejsou bytostmi, které by se dostaly tak nahoru a tak ke světlu. Jsou sice andělskými bytostmi, ale nižšího položení. Nejsou vždycky dobří a nejsou vždycky pravdomluvní. Nedá se dopředu říci, se kterým andělem jsme v kontaktu, dokud se nepředstaví svým vlastním jménem. Oklamat by nás neměl, protože je pro něho čest se představit jménem, v tom nikdy nelže, ale podporuje dílo toho zlého.  Není přímo zlý, ale je horší než běžní andělé, je o úroveň níž.
Není dobré, že lidé věří každé bytosti, která za nimi přijde a představí se jako anděl. Není zaručeno, že právě tento anděl je ten správný a jediný, který nám pomůže. Je dobré se ho zeptat, co je jeho posláním, co je jeho dobrým úmyslem. Měl by se představit i jménem, protože jinak bychom mohli věřit i každé jiné bytosti, která za námi přijde, to znamená i Satan, nebo démon."

  • 2, Ochránci, kteří také přicházejí ze světla, jsou duše lidí. Mohou být naši příbuzní, kteří již zemřeli, nebo duše lidí, které jsme znali v minulých životech. Mohou to být i duše lidí z našeho okolí, kteří zemřeli za našeho současného života. Ale také to mohou být nám neznámé duše. Naším ochránce může být i některý rodinný přítel z minulého života. Tyto duše, jemnohmotné bytosti, se mohou stát naším ochráncem ihned, ale někdy to trvá i několik let.

  • 3, Další ochránci, i když už vzácnější, bývají duše, které přicházejí z jiných planet, než je naše Země. Bývají to duše, které mají zde na Zemi nějaký úkol, nějaké poslání. Mají učit lidi tady na Zemi, a něco jim předat, nějaké vědomosti a informace. Nejčastěji je mají jako ochránce indigové anebo duhové děti.

  • 4, Dalšími bytostmi, které se mohou stát ochránci, jsou různé přírodní energie. Tyto energie jako ochránci se vyskytují převážně u přírodních národů, neboť zde mají více prostoru pro svoji existenci. Mohou na sebe brát podobu různých zvířat a stávají se tak totemovými zvířaty těchto lidí.

  • 5, Skupinou ochránců, kteří jsou téměř fantaskní, jsou bytosti, které mohou přicházet ze záhrobí. Mají neskutečnou sílu, ale nejsou špatné, a nejsou ani zlé. Můžeme si je představit třeba jako bytost podobnou netopýrovi, nebo dokonce upírovi. A stejně jako tito tvorové, i tyto bytosti se téměř nevyskytují na denním světle, pohybují se ve tmě a svému člověku, svěřenci, se vkrádají často do snů. Ne ale, aby děsili, ale pomáhají mu a radí. Pokud se někomu o takovýchto bytostech často zdá, jak s nimi létá a komunikuje, a jak je s nimi často v přátelském kontaktu, tak to znamená, že má tyto bytosti jako svého ochránce. Tyto ochránce mívají lidé, kteří se často nacházejí na okraji společnosti, kteří nemají domov, kteří často hazardují se svým životem. Tyto bytosti s  nimi nejsou proto, že by je takovíto lidé k sobě přitáhli svým způsobem života, ale proto, že už bylo dopředu dáno, jaký budou mít tito lidé život. Proto jim byl přisouzen takový ochránce, který je zvyklý pohybovat se v temnu a ve tmě. Zároveň je ale „utkán s Božími úmysly“, tj. dobrými a spravedlivými, jako je on sám. Zároveň je takovýto ochránce velice silný a starostlivý. Musí být, to aby svého svěřence uchránil od nejhoršího. Od pádu duše do pekla a od smrti duše. Někdy tito ochránci spolupracují s ostatními ochránci ze všech dalších skupin.

Kolik ochránců může člověk mít?

Každý člověk má obvykle jednoho, ale i více ochránců u sebe. Sama mám ochránců několik.  Kolik má člověk ochránců, závisí na stáří a kvalitě naší duše. Někdo může mít jednoho jediného ochránce a někdo zase několik ochránců z různých sfér, kteří se navzájem doplňují. Každý z našich ochránců má na starosti jinou oblast našeho života, to jest jejich svěřence. Jeden ochránce má na starosti například osobní život a vztahy, druhý ochránce zase citovou oblast, lásky, a třetí ochránce zase zodpovídá za osobní statečnost člověka, a podobně. Tyto role našich ochránců se průběžně prolínají a doplňují. Je to dost komplikované. Svojí vůlí nezmohou ochránci mnoho, vše je dopředu konzultováno s Bohem, který rozhoduje o tom, kdo a kolik ochránců bude mít.

Pokud někdo žije život podle zákona Universa a je dostatečně vyspělou duší, která postupně roste a moudří, jeho počet  ochránců se může postupně zvyšovat, a ochránci se mohou dokonce obměňovat.  Přidávat se mohou ochránci a bytosti z různých sfér. Většinou jsou to duše našich zemřelých blízkých a přátel, kteří s námi mají ještě nějaké vazby. 

Jak se dorozumět se svými ochránci?

V mnoha knihách se píše o našich ochranných andělech. Dozvíme se z nich, že to vyžaduje silnou vůli a čas. Možná můžeme mít pocit, že máme nějaký blok a nemůžeme se spojit se svými ochránci a anděly.  Oni jsou však stále u nás a stále odpovídají na naše otázky, které pokládáme. Je ale těžké rozumět jejich slovům. 

Je hlavně důležité zbavit se svého vlastního ega, učit se mít rád sám sebe a nesoudit ostatní.  Můžeme se ke svému ochránci obracet pro radu a pro pomoc, ale je třeba, abychom k němu byli upřímní a sami k sobě také.  Abychom se zamysleli, co vlastně sami chceme, a ne, co po nás chtějí jiní. Ochránce nás pak vyslechne a pomůže nám.

Ochránci jsou stále u nás a chrání nás. Komunikace s ochránci probíhá, i když o ní možná nevíte. Každá myšlenka, která nám jde od srdce a která nám přijde na mysl sama od sebe, je od našich ochránců. Není to jen komunikace s ochránci přes kyvadlo, karty, nebo automatické písmo. Je to komunikace i s naším srdcem. Ochránce odpovídá na otázky, které se nám honí hlavou, a když pozorně nasloucháme svému srdci, slyšíme našeho ochránce.

Když jsem začala se svým ochráncem komunikovat, maloval mi na papír pouze květiny. Byly pokaždé jiné a stále hezčí. 

Zajímavé bylo, že když jsem měla kdy nějaký komplikovaný vztah, přicházel za mnou ochránce toho muže a snažil se se mnou domluvit, jak vše vyřešit a jak tomu muži pomoci. 

Jak na komunikaci se svým ochráncem?

Udělejte si na sebe čas a najděte si příjemné místo, kde budete naprosto sami se sebou, v tichu a klidu.  Zcela se zklidněte, zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Po určité chvíli, kdy se vám i myšlenky zklidní, si můžete odříkat i modlitbu, prosbičku o pomoc, či radu.  Potom svého ochránce oslovte, svěřte se mu a zeptejte se ho na řešení dané situace. Pozorně naslouchejte svým vlastním myšlenkám, které vám zcela volně plynou hlavou. Tyto myšlenky však nemají s rozumem nic společného.  Možná ihned něco zvláštního uvidíte anebo uslyšíte. Můžete mít vize, slyšet hlas, či více hlasů, které k vám promlouvají a napovídají vám. Pozorně naslouchejte, co říkají. To jsou ochránci, kteří k vám promlouvají a odpovídají na otázky, na které chcete znát odpověď. Někteří lidé mohou slyšet i hudbu, cítit vůně, či vnímat podobné vjemy. 

Svého ochránce můžete poprosit v duchu o pomoc kdykoliv budete potřebovat. Odpovídat na otázky, které jim pokládáme, je pro naše ochránce způsob, jak dát nám lidem vědět, co se jim líbí a co ne. Následně je možné zkoušet komunikovat se svými ochránci přes kyvadlo, karty a jiné pomůcky. To vše nám pomůže se s našimi ochránci dorozumět. Pokud naši ochránci svolí, je šance, že při komunikaci s nimi můžeme psát a kreslit automatickým písmem a kresbou. Toto však je pouze rozhodnutí a volba našich ochránců. Tato písemná komunikace závisí na odpovědnosti za naše chování a je také zásluhou za něco. Nemusí být problémem se dorozumívat s našimi ochránci pomocí automatického písma a automatické kresby, ale je důležité toto vše přijmout s pokorou, bez veškerého lidského ega, a předávat získané informace dál. Jestliže se jedná o osobní informace, jsou zde určité hranice, které je neradno překročit a sdělovat, co se sdělovat nemá. To je pravidlo Universa a komunikace s našimi ochránci.

Jak se dorozumívat s ochránci za pomoci obrázků a písma?

Připravíme si čistý papír a obyčejnou tužku. Následně se obrátíme do sebe a zeptáme se sami sebe, co chceme vědět. Postavíme tužku na papír a nejprve se zeptáme ochránce, zda je nám dovoleno kreslit. Odpověď pro nás se sama vypíše. Není to zpočátku jednoduché, chce to trénink a čas, ale po čase přijdeme na to, co nám kresba říká, a naučíme se rozumět jednotlivým obrazcům, které se nám vykreslují na papír.

Pokud dostáváme od našeho ochránce odpovědi na otázky vypsané automatickým písmem, je to podobné jako u automatické kresby, ale je potřeba většího soustředění a času, který nad psaním strávíme, není to však nemožné. Na počátku našeho psaní jsou texty písma krátké a stručné, později se již objevují slova, věty i celé odstavce.  Nejspolehlivější a nejrychlejší způsob psaní je zaznamenávat slova tak, jak jdou, přímo písmem psacím. Je to poměrně náročný proces s těmito bytostmi a energiemi komunikovat, neboť automatické psaní vyčerpává po psychické stránce. Je nutno se při psaní velmi soustředit, a také odpovědi, které k nám přicházejí, nejsou vždy jednoduché. Pokud se tážeme pro druhé lidi, je psaní ještě mnohem náročnější.

Ale náš ochránce nás psychicky nepřepne. Cítí, kdy jsme vyčerpaní a dále nás nepustí. U mne je to také tak. Po dvou, třech odpovědích na dotazy už nemohu napsat ani slovo, i kdybych chtěla. Ráda bych odpovídala na více dotazů, ale dál se nedostanu, ochránce to nedovolí....

Avšak není úplně ideální komunikovat příliš často, příliš dlouho. Je to hodně náročné na psychiku, neboť potřebné soustředění a příliš mnoho informací je hodně pro lidskou dušičku. Je třeba vymezit si určitý počet otázek a více ne. Mnohdy se stává, že se dostane ke komunikaci s námi i jiná jemnohmotná bytost, která následně píše matoucí odpovědi a celkově je psaní mnohem více vyčerpávající. Pokud by se nám něco nezdálo, že tady něco nehraje s ochráncem, tak ihned ukončit komunikaci a ten den už nepokračovat. Zde je pouze rada více se chránit před nějakým nedobrým napojením na něco zlého, co by mohlo ovlivnit naši komunikaci.  Většinou postačí a je dobré, pokud okolo sebe uděláme ochranný kruh a pokřižujeme se.

Když už je to vše vypsané, co by mělo být, tak mi můj ochránce podtrhne text a napíše, že už je to celé, že už tam nic dalšího pro mne, nebo pro človíčka, co se ptá, není. Ještě se potom pro kontrolu ptám, jestli je to všechno a správně.

Ztráta ochránců

Svého ochránce může člověk ztratit po nějakých závažných proviněních a po několika neúspěšných varováních.
Každý má svého ochránce, pouze lidé, kteří se ani po několika svých životech a varováních od vyšších bytostí nepoučí, mohou o svého ochránce přijít. To je špatné jak pro tohoto člověka, tak pro jeho budoucí život, protože to znamená krok zpět.
Pokud porušíme vesmírné zákony, naši ochránci nás několikrát varují. Ta varování bývají i dost důrazná. Nedbáme- li jejich varování, ochránci jsou sice rozzlobení, ale stále mají starost o naši duši. Je jim však nařízeno, aby odešli, a pak už to mívá rychlý konec.

 

Konchedras 6.2. 2024
 


Z poradny

Vzala jsem si bílou svíčku a zkoušela jsem s ním mluvit, mám pocit, že mě slyšel, protože plamen v knotu sílil, když jsem s ním mluvila, je možné že mě poslouchá, a je porad se mnou?

Plamínek měnil Váš ochránce. Pokuste se vnímat, zda slyšíte v hlavě nějaký hlas, který Vám bude vždycky radit.

Když mluvím s ochránci, poslouchají mne?.

Ochránci poslouchají vždycky, co jim říkáte, a snaží se Vám odpovídat. Pomoc, kterou můžete také dostat, je ochrana od Vašeho ochránce a rady, které Vám dá. Pokuste se komunikovat s kyvadélkem. Poptejte se, zda děláte dobře určité věci ve svém životě a jestli by nebylo dobré něco změnit. To Vám pomůže uspořádat si myšlenky a odhalit příčiny neúspěchu. Také je třeba, abyste se věnovala jenom sama sobě a ne jenom ostatním lidem.“

Konchedras 2010
*****************

U me stal a dival se na me neni to poprvi co se mi neco takoveho stalo uz jednou na demnou stalo neco hodne temnyho co me vystrasilo ale to mi vylozene chtelo ublizit vzit mi energii ale tohle bylo neco jineho koukal na me a ublizit podle meho vnitrniho presvedceni nechtel.

Tvář toho muže byla tvář Vašeho ochránce. Je stále s Vámi a v noci Vás chce ochraňovat přímo nad Vaší postelí. Je hodný, je stále připravený ochraňovat Vás i před zlými sny. Je dobře, že je takovým, protože je tady možná něco, co Vás ohrožuje a odvádí dobrou energii od Vašeho těla. Ale Váš ochránce nedovolí nic špatného a temného. Bylo by dobré, kdybyste požádala o ochrannou moc někoho ze svých ochránců, aby Vás ochránil před nedobrým vlivem.

Konchedras 2010
*****************

Při meditaci se setkávám se svým ochráncem. Tentokrát však můj ochránce poprvé přivedl někoho s sebou - muže. Ne mého manžela, ale někoho, o kom už delší dobu vím, že s ním mám něco řešit, pravděpodobně z minulého života. Stalo se mi to poprvé a byla jsem z toho značně "vedle". Když jsem se ptala svého ochránce, proč ho přivedl, odpovědí bylo PŘÍTEL. Ten den jsem od tohoto muže také dostala e-mail (někdy si píšeme, takže to mě nepřekvapilo, spíš jen to načasování). Může se vůbec stát, aby nám takto někdo vstoupil do meditace? A proč se to děje?

Alena 2011

Milá Alenko,

tento muž je s Vámi spojený z minulého života. Váš ochránce Vám tím chtěl říct, že ten muž bude stále Vaším přítelem, nikdy Vás neopustí, ani kdyby Vás všichni opustili. Že se na tohoto muže můžete kdykoliv spolehnout.
Je obvyklé, že ochránci někoho přivedou. Vaše mysl byla při meditaci otevřená, tak jste onoho muže vnímala. Může se opakovat, že za Vámi ochránce opět s někým přijde.

Konchedras 2011
******************

Mám problém a strach ohledně duchovního světa, připadá mi, že duchovní bytosti, hlavně andělé, dělají věci proti mojí vůli a že mě kontrolují. Nejsem schopná jim důvěřovat a pochopit, že to pravděpodobně nedělají.

Duchovní bytosti jsou od toho, aby nás chránily a pomáhaly a ne kontrolovaly. Když kontrolují, nejsou to dobré bytosti. Potom je to špatné i pro ty dobré bytosti, protože ztrácí důvěru lidí a nemohou jim už pomoci. Jsou ochránci, kteří pomáhají, ale jsou i takoví ochránci, kteří se vměšují do života lidí, a to není dobré. Jsou to hlavně špatné duše, které se navrátily na Zemi, a škodí dobrým bytostem a lidem. Ty dobré se snaží těmto bránit ve Světle i Zemi, aby se sem dostávaly a škodily, ale někdy se stane, že proniknou. Někdy se vydávají za ochránce. Je dobré se řídit jen svým srdíčkem a ne jen rozumem. Ony pochopí, že nemají šanci a odejdou.

Konchedras 2011
******************

Poslednu dobu pociťujem zvláštnu ťažobu na hrudi skorej orientovanu do lavej časti. Ked zaspávam mam divne pocity akokeby som sa nemohla nadýchnuť ,pohnúť, sama to neviem opisať čo to je... väčšinou sa to prejavuje pri zaspávani.. také akokeby trhnutia a ten pocit ťažoby spojený s ostrým nádychom.

Viera 2011

Milá Viera,
Těmito stavy se Vám hlásí Váš ochránce, který s Vámi chce mluvit. Je třeba se s ním spojit. Můžete se pokusit o komunikaci s kyvadlem anebo o komunikaci automatickou kresbou. Váš ochránce Vám chce něco sdělit, a neví, jak Vás upozornit, než takovým způsobem, že se začnete ptát, co se děje. Každý by se měl pokusit o komunikaci, protože je okolo nás mnoho bytostí, které s námi chtějí mluvit.

Mala som aj ja taký pocit, ale niekedy si myslím, že si to všetko len nahováram. Ego zvykne niekedy " zaúradovať".

Viera 2011
Konchedras 2011
*********************