Odstranění kletby

Kletba by se měla odstranit stálým a opakovaným ochranným obalem, kterým se zcela obalíme, aby se nic a nikdo nemohl dostat k našemu srdíčku a k našemu myšlení. Obal se může provést tak, že je dobré se posadit a nebo lehnout, aby to bylo pohodlné, a představovat si, že jsme někde, kde jsme v bezpečí a cítíme se bezpečně. Tímto pocitem bezpečí se potom zcela obalit, aby k nám nic a nikdo nemohl. Po tomto obalu je ještě dobré se pomodlit k Bohu, aby nás ochránil před zlem a nenávistí.

Konchedras 18.2. 2010

Odstranění kletby z jiného člověka

Odstranění kletby z jiného člověka je úkonem, který můžeme provést jenom když budeme  sami očištění od kletby. Jsou to podobné energie, které přitahujeme a které se na nás obalují. Jsou to špatné energie, které na nás posílají naši nepřátelé, nebo může jít o skutečnou kletbu, a nebo může jít o obal, který se na nás utvoří v průběhu několika let a tak nás obklopí obal ze špatných energií lidí, které potkáváme. Tento obal je opravdu odolný, protože je dlouhodobý a stále narůstá. To jsou kletby, které na sobě můžeme mít. Obalená kletba by moc nepomohla tomu dotyčnému člověku, proto je potřeba se zbavit nejprve své kletby, čehokoliv z toho, co na nás spočívá.

Máme -li odstraněno vše špatné, co okolo nás je, všechny špatné energie, které se okolo nás shromáždily, potom můžeme odstranit kletbu od jiného člověka. Představíme si toho člověka a odpovíme si, co přesně by jsme chtěli, aby se stalo. Můžeme třeba chtít, aby se uzdravil a byl jako předtím a nebo můžeme chtít, aby se zase dařilo v práci a nebo chceme jenom odstranit špatné obaly a energie, které ten člověk na sobě má. To je důležité.

Obklopíme se ochranným obalem a odešleme energii obalu tomu člověku.  Energie je léčivá a obsahuje naši lásku a ochraňuje stejně nás, jako toho člověka, který je očišťován. Obklopíme v duchu jeho postavu celou tímto ochranným obalem a obklopíme i sebe, aby se k nám nemohlo nic probít k srdíčku. Když je ochranný obal hotový, ještě poprosíme ochránce o ochranu, jak toho druhého člověka, tak našeho a poděkujeme za ochranu.

Toť vše :-)

 

Pokud by byl někdo schopen prorazit ochranný obal, je potřeba ochranné formule

 Není to magie, spíše prosba o ochranu k vyšším bytostem. Opakuje se několikrát za sebou, v tomto pořadí, a ne jinak:
 

"Prosím o ochranu celého mého těla, mé duše a mých vzpomínek, aby nikdo a nic nedokázalo vyrvat něco z toho z mé bytosti, ani teď, ani po smrti. A tímto také prosím všechny anděly, aby se slitovaly nad tímto ubožákem, který by se o to pokusil. Děkuji. "


To by mělo postačit k ochraně.

 

Konchedras 24.4.2013


Odražení negativní energie

V poslední době se rozmohlo odesílání špatných energií od jednoho člověka k druhému. Ochranný obal se tím ztrácí rychleji, a to není dobré. Odstranit špatné energie a odeslat je k tomu, kdo je vysílá, je pro nás pomalu jedinou ochranou proti tomuto novému jevu.

Vytvářet ochranný obal je třeba stále, ale je slabý proti tomuto zlovolnému jevu. Oslabuje ochranný obal a vyčerpává zdraví a sílu, proto je potřeba se bránit a odrážet od sebe zlé.

Posadíme se, nebo lehneme a nejprve si vytvoříme okolo sebe ochranný obal. Odrážení škodlivých energií a odeslání k tomu, kdo je posílá, provedeme tak, že v soustředění poprosíme svého ochránce, aby soustředil sílu na toho člověka a odeslal jeho energie zpět k němu. Představíme si, že máme ohromný míč, který se odmrští od našeho těla a odlétá na stranu, kde by měl být ten člověk. Tím odmrštěním se uvolní a odrazí energie, která je u nás a vrátí se k tomu člověku, který ji odeslal.  Dobré je opakovat odražení tak obden.

Odrazit se dá i energie místa a prostoru, ale tam je potřeba odeslat několik "míčů" najednou. Je to těžší, ale ne nemožné. Je to úkol pro pořádnou ránu....Představíme si, že máme plný koš těchto míčů a ten se pohupuje před naším tělem. Kopnutím jej odrazíme od sebe, aby se od sebe míče oddělili a rozletěli se na všechny strany. Tím se roztříští energie, která je u nás,  jakoby se rozletí na všechny strany a ztratí se na místo, odkud přišla.

 

Odstranění špatné enegie z ochranného obalu

Někdy se objeví problémy s kůží, nebo jiné podobné projevy na těle. Mohou vznikat od toho, že je v naší blízkosti někdo, kdo je snad zlý a závistivý. Odesílá na nás mnoho nedobré energie, která se soustředí na našem ochranném obalu, ale proniká ke kůži, kde způsobuje problémy. Zbavit se takové "problematické" ochrany je trochu složité, ale jde to. Je to jako shodit kabát, který je špinavý a obléci nový. Ochranný obal se dá odstranit, jde ho shodit, ale je potřeba hodně energie, která ho "odloupne" Je třeba být o samotě, na místě, kde jsme v bezpečí a kde se nám dobře leží, abychom se nevyčerpali moc. Potom si představit,  že je celé naše tělo omývané sprchou. Že je omývané odspoda nahoru a odshora dolů. Dokud necítíme, že je ochranný obal dole. Potom postupujeme ve vytváření nového ochranného obalu, jak je popsané zde.

Vyzkoušela jsem, a pomohlo :-)

 

 Konchedras  9.10 .2010


Uhranutí a prokletí

Anglie

Tento zvyk pochází ze starého Skotska, ale rodiče v Anglii jej používají dodnes. Než se miminko doneslo ke křtu, mohlo zemřít. Proto se miminko předtím rychle pokřtilo slinami. Sliny mají kouzelné vlastnosti a nosí štěstí. Proto se používají jako ochrana před zlem.

Z knihy Zpropadené Skotsko od Terry Deary

Konchedras 25.9.2009


Červený provázek na ruce nosí hodně lidí. Není ovšem jen ozdobou

9. září 2019 

Červený provázek na ruce začíná nosit stále více lidí. Nikoliv jako ozdobu, ale jako něco praktického. Umí totiž výrazně prospívat zdraví. Zajímá vás jak? Toto všechny vám prozradíme. I proto pochopíte, proč tento provázek nosí na své ruce stále více lidí. Jak těch obyčejných, tak třeba i celebrit. Neznalá osoba si myslí, že jde jenom o nějaký doplněk. Faktem ale je, že má provázek mnohem zajímavější význam.

Červená barva znamená bezpečí

Víte, co symbolizuje právě červená barva? Je to bezpečí. Díky tomu že si právě tento provázek uvážete můžete jednoduše chránit své tělo před jakýmikoliv negativními vlivy. Hlavně před nežádoucími energiemi a jevy, které se objevují všude kolem nás. To učí Kabala, která je druhem židovské mystiky. Ať už jste Židem nebo nikoliv, červený provázek vám může pomoci v tom, abyste se cítili bezpečně. A to před nebezpečím, které není na první pohled vidět, ale přitom je všude okolo nás.

Ochrana proti negativním energiím

Ty do našeho těla pronikají z vnějšího prostředí, ale třeba i od špatných lidí. Pokud se podíváme na proud této energie, tak učení kabala říká, že tato energie přichází do těla vždy z levé strany. Proto se červený provázek na ruce objevuje právě na levém zápěstí. Díky tomu je energie zachycena hned v místě, kde do těla vstupuje. Nemůže tak pronikat dále, do celého lidského organismu.

Důležité jsou také uzly

Kromě samotného provázku je nutné myslet i na to, že na něm musí být navázány jednotlivé uzly. Těch musí být přesný počet, a to 7. Také musí být navázány jeden za sebou. Každý z uzlů totiž představuje jednu duchovní dimenzi. Ta člověka propojuje se současnou realitou. Jedině pokud dodržíte i toto, tak vás bude červený provázek na ruce skutečně chránit od všeho zlého. Od všech negativ, kterým jste vystaveni po celý den. A nemusíte být Židé, aby vás Kabala chránila.

 

Zdroj: svetkreativity.cz

 

Konchedras 10.9. 2019