Bohužel se černá magie zase začala rozmáhat. Před pár lety jsem řešila každý den útoky černou magií na někoho, a i já sama se stala jejím cílem. Na různých diskuzích si lidé běžně radili, jak mohou někoho proklít a podobně. Potom to po nějaké době ustalo, nemluvilo se o tom, bylo plno starostí s Koronou. Až do jara letošního roku, kdy poblíž nás byl rituálně obětován teprve třináctiletý chlapec. Bylo to hodně zlé a podle všeho se jednalo černou magii. Nebyl jen zabitý, byl umučený a na zádech měl vyrytý obraz démona. Je to strašné jen o tom psát, a šokovalo to celé město, ale bylo to také upozornění, že se nějaké praktiky černé magie začínají objevovat, a mám obavy, že je to zase zpátky.
Ne každé praktiky jsou tak hrozné, jako u toho chlapce, některé jsou malé a nenápadné, že je člověk ani nepostřehne, některé jsou agresivnější. Černá magie tady byla odjakživa, jako lidstvo samo, je a bude, nevymizí. Vždycky se najdou lidé ve všech věkových skupinách a společenských vrstvách, kteří budou tuto nečistou praktiku využívat. Proto jsem kvůli tomu založila i rubriku na stránkách. Lidé by měli o těchto věcech také vědět, že to tak je, že se to může stát.

Odstranění kletby

Kletbu je možné odstranit ochranným obalem, kterým se celkově obalíme. Ochranný obal je třeba vytvářet stále a opakovaně, aby se k nám nic a nikdo nemohlo dostat, k našemu srdci a k myšlení. Ochranný obal si vytvoříme vsedě, nebo vleže, hlavně aby to bylo pro nás pohodlné. Představujeme si, že jsme někde v bezpečí, kde se cítíme bezpečně. Tímto pocitem bezpečí se vizuálně zcela obalíme, tak, aby k nám nic a nikdo nemohl. Jakmile je obal vytvořený, je potom ještě dobré se pomodlit k Bohu, poprosit o ochranu před zlem a nenávistí.

Odstranění kletby z jiného člověka

Odstranění kletby z druhého člověka je možné, jen pokud budeme  sami očištění od kletby. Podobné energie se přitahují a tyto špatné energie tím také na sebe přitahujeme. Negativní energie nás tak zcela obalí.

Bývají to špatné energie, které na nás posílají naši nepřátelé, nebo se může jednat o skutečnou kletbu. Může to být také obal, který se okolo nás utvoří v průběhu let. Pak nás může obklopovat obal tvořený ze špatných energií lidí, které v životě potkáváme. Tento obal je potom velmi odolný, neboť je dlouhodobě tvořený a stále narůstá.  Může obsahovat i kletby, které na sobě můžeme mít. A kletba, kterou bychom na sobě měli, by moc nepomohla tomu druhému člověku, ze kterého chceme kletbu odstranit. Proto je vždy třeba se nejprve zbavit své kletby, nebo čehokoliv z toho, co na nás spočívá.

Když se nám podaří odstranit vše špatné, co okolo nás je, všechny špatné energie, které se okolo nás shromáždily, můžeme odstranit kletbu i od jiného člověka. Nejprve si představíme tohoto člověka a odpovíme si na otázku, co přesně bychom chtěli, aby se stalo. Můžeme třeba chtít, aby se uzdravil a byl jako předtím, anebo můžeme chtít, aby se zase dařilo v práci, anebo chceme jenom odstranit z toho človíčka špatné obaly a energie, které na sobě má. Je důležité, abychom si toto nejprve upřesnili.

Potom se vizuálně obklopíme ochranným obalem a odešleme energii obalu k tomu člověku.  Energie ochranného obalu je léčivá. Obsahuje naši lásku a chrání jak nás, tak toho člověka, kterého očišťujeme. Obklopíme v duchu celou jeho postavu ochranným obalem a pak i sebe, aby se k nám nic špatného nemohlo dostat. Máme-li ochranný obal hotový, ještě poprosíme všechny naše ochránce o ochranu, to jest ochránce toho druhého člověka, tak našeho. Na závěr poděkujeme za ochranu.

Pokud by byl někdo schopen prorazit vytvořený ochranný obal, je potřeba ochranné formule

Je to prosba o ochranu k vyšším bytostem. Opakuje se několikrát za sebou, v tomto pořadí:

"Prosím o ochranu celého mého těla, mé duše a mých vzpomínek, aby nikdo a nic nedokázalo vyrvat něco z toho z mé bytosti, ani teď, ani po smrti. A tímto také prosím všechny anděly, aby se slitovali nad tímto ubožákem, který by se o to pokusil. Děkuji. "

 

Konchedras 28.7.2022


Odražení negativní energie

V poslední době se rozmohlo odesílání špatných energií od jednoho člověka k druhému. Náš ochranný obal se tím ztrácí rychleji, a to není dobré. Odstranit špatné energie a odeslat je k tomu, kdo je vysílá, je jedinou ochranou proti tomuto jevu.

Vytvářet si ochranný obal je třeba neustále, ale trvalý nápor negativních energií oslabuje náš ochranný obal a vyčerpává nám zdraví a sílu, proto je třeba se bránit a odrážet od sebe vše zlé.

Nejprve se posadíme, nebo si lehneme, jak je to pro nás pohodlné, a vizualizací si vytvoříme okolo sebe ochranný obal. Potom provedeme odražení škodlivých energií a odeslání k tomu, kdo je posílá. Poprosíme svého ochránce, aby odeslal energie toho člověka zpět k němu. Představíme si ohromný míč, který se odmrští od našeho těla a odlétá na stranu, kde by měl být ten člověk. Tím odmrštěním se uvolní a odrazí špatná energie, která je u nás a vrátí se k tomu člověku, který ji odeslal.  Doporučuje se opakovat odrážení každý druhý den.

Odrazit se dá i energie z místa a prostoru, je pak třeba odeslat několik "míčů" najednou. Je to těžší, je to úkol pro pořádnou ránu. Představíme si, že máme plný koš míčů, který se pohupuje před námi. Kopnutím jej odrazíme od sebe tak, aby se od sebe míče oddělili a rozletěli se na všechny strany. Tím se roztříští energie, která je u nás,  jakoby se rozletí na všechny strany a vrátí se na místo, odkud přišla.

Odstranění špatné enegie z ochranného obalu

Někdy se mohou zničehonic objevit problémy s pokožkou, nebo jiné podobné projevy na těle. Je možné, že vznikly tím, že je v naší blízkosti někdo zlý a závistivý. Odesílá na nás množství nedobré energie. Ta se pak hromadí na našem ochranném obalu a způsobuje problémy na pokožce.  Zbavit se takové "problematické" ochrany je sice trochu složité, ale jde to. Je to jako shodit kabát, který je špinavý a obléci nový. Ochranný obal se dá odstranit, jde jej shodit, je ale třeba mnoho energie, která jej "odloupne". Měli bychom být někde o samotě, na klidném místě, kde se cítíme v bezpečí a kde se nám dobře leží, abychom se nevyčerpali moc. Pak si představíme,  že je celé naše tělo omývané sprchou, nejprve odspoda nahoru a potom odshora dolů. Takto se vizuálně sprchujeme, dokud necítíme, že je ochranný obal dole. Potom postupujeme ve vytváření nového ochranného obalu.

 

 Konchedras  9.10 .2010


Jak odstranit z okolí domu škodlivé energie

Někdy se mohou v okolí domů vyskytnout nežádoucí vlivy, jako jsou například zplodiny z automobilů, ale také nedobré energie, které se tam mohou dostávat od různých lidí, anebo nedalekých míst s podivnou minulostí. Všechny tyto energie mohou nést velice silný negativní náboj, který velice nepříznivě ovlivňuje  život a zdraví obyvatel domů.

Může se jednat o různé zdravotní problémy, jako jsou například nespavost, bolesti hlavy a různé alergie s neznámou příčinou,  anebo se může jednat o psychické a neurologické problémy, které nemají žádnou zjevnou příčinu.

Tyto nepříznivé energie mohou dokonce také velice negativním způsobem ovlivňovat vztahy mezi obyvateli domů. Může docházet k různým neshodám, hádkám a rozvodům, daleko častěji než v oblastech, kde se žádné takové škodlivé energie nevyskytují.

Aby se zamezilo přístupu těchto nepříznivých vlivů z okolí, je vhodné vysázet v okolí domů jehličnaté stromy. Právě množství jehličnanů čistí prostředí v okolí domů od různých nedobrých vlivů
Zároveň tak mohou vysázené jehličnany okolo domu zachytit jak nepříznivé a škodlivé energie z okolí, tak i poskytnou ochranu před nežádoucími zraky z venčí.

 
Konchedras 17.1. 2020

Anglie

Tento zvyk pochází ze starého Skotska, ale rodiče v Anglii jej používají dodnes. Než se miminko doneslo ke křtu, mohlo zemřít. Proto se miminko předtím rychle pokřtilo slinami. Sliny mají kouzelné vlastnosti a nosí štěstí. Proto se používají jako ochrana před zlem.

Z knihy Zpropadené Skotsko od Terry Deary

Konchedras 25.9.2009


Červený provázek na ruce nosí hodně lidí. Není ovšem jen ozdobou

9. září 2019 

Červený provázek na ruce začíná nosit stále více lidí. Nikoliv jako ozdobu, ale jako něco praktického. Umí totiž výrazně prospívat zdraví. Zajímá vás jak? Toto všechny vám prozradíme. I proto pochopíte, proč tento provázek nosí na své ruce stále více lidí. Jak těch obyčejných, tak třeba i celebrit. Neznalá osoba si myslí, že jde jenom o nějaký doplněk. Faktem ale je, že má provázek mnohem zajímavější význam.

Červená barva znamená bezpečí

Víte, co symbolizuje právě červená barva? Je to bezpečí. Díky tomu že si právě tento provázek uvážete můžete jednoduše chránit své tělo před jakýmikoliv negativními vlivy. Hlavně před nežádoucími energiemi a jevy, které se objevují všude kolem nás. To učí Kabala, která je druhem židovské mystiky. Ať už jste Židem nebo nikoliv, červený provázek vám může pomoci v tom, abyste se cítili bezpečně. A to před nebezpečím, které není na první pohled vidět, ale přitom je všude okolo nás.

Ochrana proti negativním energiím

Ty do našeho těla pronikají z vnějšího prostředí, ale třeba i od špatných lidí. Pokud se podíváme na proud této energie, tak učení kabala říká, že tato energie přichází do těla vždy z levé strany. Proto se červený provázek na ruce objevuje právě na levém zápěstí. Díky tomu je energie zachycena hned v místě, kde do těla vstupuje. Nemůže tak pronikat dále, do celého lidského organismu.

Důležité jsou také uzly

Kromě samotného provázku je nutné myslet i na to, že na něm musí být navázány jednotlivé uzly. Těch musí být přesný počet, a to 7. Také musí být navázány jeden za sebou. Každý z uzlů totiž představuje jednu duchovní dimenzi. Ta člověka propojuje se současnou realitou. Jedině pokud dodržíte i toto, tak vás bude červený provázek na ruce skutečně chránit od všeho zlého. Od všech negativ, kterým jste vystaveni po celý den. A nemusíte být Židé, aby vás Kabala chránila.

 

Zdroj: svetkreativity.cz

Konchedras 10.9. 2019


Amulety a talismany

"Amulety a talismany mají ochrannou moc, která se ukrývá v těch předmětech, které jsme dostali od někoho, kdo nás má rád. Tak nám daruje zároveň svoji okamžitou pomoc, když se s námi něco děje

 Mohou to být také předměty, které se vyrábějí do kostelů, které jsou již požehnané a očištěné od toho, kdo je nosil před námi. Jsou to například růžence i staré svíčky, které hořely v kostelích. Jsou již očištěné ohněm a spálil se na nich pach cizích těl.

Také to mohou být části věcí, které jsme měli rádi, ale ztratily se, jako například jedna z páru náušnic. Anebo kousky, které nám připomínají maminku, či babičku. Je v nich mateřská láska, která je mocná, ochraňuje a je stará jako lidstvo samo.

Pozor na to, pokud amulet nebo talisman ztratíme. Ztratí se tak i naše ochrana a musíme se učit nosit zase jinou věc.

Prodávané amulety jsou bezcenné. Pokud jsou již někomu darované, musí být očištěné, darované s láskou a nesmí být kupované u podvodníků."

 
Konchedras 5.1. 2020

Příběh jednoho domu

Před nějakou dobou se na mne obrátila s prosbou paní. Potřebovala se poradit a pomoci odstranit "něco", co se projevovalo tak, že nemohla nic prodat. Koupit ano, prodat ne. Od jistého času ani ťuk, jakkoli paní snížila ceny na minimum. Byly to jenom "drobnosti". Teď ale prodávala byt, a projevovalo se to také hodně zvláštně. Cena bytu byla adekvátní, dokonce byla snížena. Zájemci vždy zkonstatovali, že je to to nejlepší co doposud viděli a že toho viděli už hodně, dva zájemci dokonce projevili zájem na místě a že budou volat realiťákovi a NIC. Pak už nezavolali. Paní nosila s manželem rudé tkaničky na rukou nepřetržitě od koupě tohoto bytu, neboť koupi provázely také divné jevy. Paní předpokládala, že problém bude s tím místem. 

Vypracovala jsem tedy Diagnostiku na tento byt. Vykreslilo se a vypsalo...

„Něco se děje s tímto bytem. Jako by to ani nebylo místo, kde by se dalo bydlet.  Sice je krásný, udržovaný, ale za ním je jakási temnota. Jako by tam bylo něco nedobrého, ještě z dávné minulosti.“

Během psaní jsem viděla noční krajinu, ve tmě a mlze, jakoby močál, na chvíli jsem tam viděla i lávu.

„Jako by se na tom místě něco stalo, co poznamenalo celé to místo. Není to moc dobré místo pro bydlení. Ochránci to vědí a proto je problém ten byt prodat. Ale přesto vše je třeba ten byt prodat a v tomhle mohou pomoci  pouze zase ochránci.
S bytem se něco děje, co nemá nic společného s příjemným bydlením, ale není to na první pohled zřejmé. Je třeba zjistit, co bylo na místě, kde je teď ten byt. Není to úplně přesně vidět. Vypadá to jako nějaké pohřebiště, co tam kdysi bylo, než se to místo zrušilo, zbouralo. Nedá se přesně zjistit, co to bylo za pohřebiště, ale asi nějaké hodně staré, před kristovské. Nedá se to odstranit, nedá se s tím nic dělat, ale je třeba ten byt prodat. Mohla by se trochu eliminovat energie toho místa, protože je to opravdu silná energie, která tam působí a nedělá vůbec dobře nikomu, kdo tam je.
Prodej bytu by se mohl ještě zkomplikovat, protože tady působí nedobré síly, a jako protisíla ochránci, kteří nedovolí odkoupení toho bytu. Je tady rada zapracovat na odstranění nedobrých energií, alespoň částečně, aby se zmírnila ta energie v bytě, i když nepůjde odstranit úplně. Ale půjde to.
Ukazuje se, že se asi někdo pokoušel ten byt předtím očistit, ale nepodařilo se. Teď je tam asi velká energetická díra.
Ten byt se někam posouvá, do jakési oblasti, kde není světlo a teplo, kde se nedá žít. Je třeba očistit ten byt co nejdříve a znovu se pokusit o prodej. Byt by se měl nakonec prodat, ale nebude to asi hned a úplně jednoduché."

Paní potvrdila, že vše v podstatě sedí s tím, co se vypsalo. Ustavičné buzení se kolem, nebo těsně po 3 hodině ranní, divné zvuky, časté škody na majetku přímo v bytě, hluční a až na výjimky bezohlední sousedé. Vysoká vlhkost, neboť je dům nějak postavený nad léčivými prameny, pole, viditelné z oken, je celé bažinaté, ale pouhým okem to vidět není. Již byla kvůli tomu dvakrát měněna podlaha za novou atd.…To pohřebiště by bylo také celkem možné. V městečku, kde se byt nachází, se nějaká pohřebiště našla, sice kus dál od bytu, ale vypadají, že jsou roztroušená a klidně možná. Opodál od bytu bylo vypuštěno jedno jezero, protože se na dně našly nějaké původní hradby.
Očistit se to paní již pokoušela za pomoci 13 bílých svíci, následně ještě každý pokoj odděleně s jednou svící. Účinek trochu energetický byl, ale velice krátký, meditace na očistění od negativních energií také zabíraly dočasně…

Po půl roce mi paní opět napsala s tím, že si na mne vzpomněla a posílá zpětnou vazbu, která mne určitě potěší. 

“Znovu jsem si vše přečetla a musím napsat, že ve všem jste měla pravdu. Sice jsem udělala vše, jak jste mi řekla, ale sama jsem viděla, že síly, které v bytě i na mne působili, jsou mimo naši veškerou moc. Udělala jsem i pokus, který mne v tom utvrdil, že tady nepomůže ani exorcismus (jen by se vše zhoršilo) a je potřeba vše řešit nějak jinak a hodně rychle. Jak jste psala, že se někdo snažil v minulosti o očistu toho místa, tak jsem se o to také pokoušela, ale viděla jsem a věděla, že je tam toho hodně a mimo jakoukoli mou moc.

Pomocí kamaráda z dětství, který se věnuje mystice (požádala jsem ho o pomoc s tím, že jsem mu nic neřekla o tom, co vím od vás) se nám povedlo napojit se na byt a zjistit, o co tam jde. Opravdu šlo o pohřebiště, plus v kombinaci s ochráncem daného místa (jak jste psala), který prostě nechtěl, abychom tam bydleli. Kamarád se pozeptal, co je ochránci potřeba poskytnout a co udělat, aby se to místo zklidnilo, a to jsem samozřejmě hned dle instrukcí udělala. Zklidnil ducha, který přestal 'dělat problémy' a mrtvým lidem jsem poskytla já, co po mne požadovali.  Kamarád se mne ještě ptal, jestli to celé (že to nemůžeme prodat) nemůže mít souvislost se mnou a já řekla, že myslím, že ne (což se ukázalo jako chyba).

Hned potom, jak jsem vše provedla, se energie uvolnila, ale nešlo mi do hlavy, ze stejně první, co se událo, když jsme tam s manželem přišli pro nějaké věci, byla má nervozita a následně hádka. To již bylo i po mé očistě, dle vašich instrukcí. Následně moje poslední návštěva bytu skončila úrazem pravé nohy hned další den, se kterým se potýkám dodnes. Byt se samozřejmě nedařilo vůbec prodat. Nadále se to chovalo velice podivně. A já už jsem tam pro jistotu nevkročila a i díky úrazu to již možné stejně nebylo. Léčba kolene také probíhala dosti podivně, tudíž mi vše dále vrtalo hlavou.

Také mne zarážely další věci. Po přestěhování se do nového domečku během dvou týdnů jsem na novém místě cítila konečně klid a mír, ale bohužel se mi pak začalo vracet mé noční buzení v bizarní časy, jako 3:33, 3:13 a podobně. To už jsem tušila, že je na mne navěšeného toho víc a že je to stále spatné a je potřeba to také urgentně řešit (přesně, jak jste psala). Do toho ten úraz s kolenem, což byla poslední kapka. K tomu byt se prodat nechtěl a nechtěl, přesně, jak jste psala. Znovu jsem se obrátila na kamaráda s tím, že v pořádku tedy zřejmě nejsem a začali jsme to řešit. O byt už nikdo neměl zájem, ani o obhlídku, natož o koupi. Už i realiťák se vyjádřil, že je to mimo jeho chápání.

V momentě jak kamarád zjistil, co je potřeba u mne řešit jako první, a začala jsem vše dělat dle jeho instrukcí, jsme okamžitě měli zčista jasna kupce. Pak už bylo a je vše v pořádku, v klidu žijeme na novém místě a mne čeká ještě dlouhá cesta nastavit si správně své vědomi, podvědomí a nevědomí a dát vše do jednoty. Mé buzení v noci v bizarní hodiny úplně ustalo, noční můry se hodně zlepšily a vše se zdá být na správné cestě.
Moc a moc Vám chci touto cestou poděkovat za nasměrování k úspěšnému vyřešení všeho. Hodně to pomohlo posunout se dál a rozluštit obrovskou záhadu."

Všechno se děje tak, jak má. Ten dům se asi nakonec prodal, ale štěstí stejně nepřinese, ta energie je tam už hodně zapsaná. Nebude to už ale taková zloba, jako předtím. Očištění toho domu opravdu pomohlo.

 
Konchedras 3.1. 2020

Z poradny 

Milá Konchedras, mám jeden velký problém, který mě tíží 23 let, co žiji se svým druhým
manželem. A to je jeho dcera z prvního manželství, která mi a mým dětem /zase z mého
prvního manželství/ dělá problémy. Neustále o nás něco zjištuje, chce mít přehled o nás,o mé práci a o mých dětech. Přitom nám ničí veškeré svazky přátelství, třeba tím,
že její kamarádky obvolávají moje známé a pomlouvají mě a mé děti, také se stalo, že
zničila první manželství mé dcery tím, že opět pomlouvala mě a mou dceru a totéž se
opakuje i u syna, kdy matka družky mého syna je proti mě i mému synovi silně zamě-
řená. Veškeré moje pracovní aktivity skončily tím, že bylo voláno do mého zaměstání
a já jsem byla pomlouvána a kritizována v podstatě cizími ženami, které mě vůbec
neznají, ale na popud této nevlastní dcery se uchylují k takovým věcem. Můžeš se
zeptat,co s tím mám dělat. Jsem už velmi douhou dobu bez práce a bojím se vůbec
někam nastoupit, protože se situace pořád opakuje. Můžete mi zjistit, kdy se mi
podaří a kam /obor/ nastoupit ? Jsem úřednice.

Vaše nevlastní dcera je opravdu zlá žena, která se snaží zničit Vaše štěstí a Vaší budoucnost. Proti tomuto chování je možné se bránit ochrannou schránkou, která se utvoří jako ochranný obal, současně s ochrannou zdí, která by měla chránit i Vaše okolí. Ochranný obal se vytvoří ,že se posadíme a nebo lehneme, aby to bylo pohodlné, a představujeme si, že jsme někde, kde jsme v bezpečí a cítíme se bezpečně. Tímto pocitem bezpečí se potom celá obalit, aby k Vám nic a nikdo nemohl. Po tomto obalu je ještě dobré se pomodlit k Bohu, aby nás ochránil před zlem a nenávistí. Zeď okolo Vás se utvoří vlastně tím, že budete vyzařovat lásku a soucit. Jakmile vyzařujeme pouze tyto dobré energie, lásku, ochranu a soucit, nic špatného by se nás dotknout nemělo, žádná špatná zpráva, pomluva, slovo. Zeď ze samých dobrých a čistých myšlenek je silná, nic ji neprorazí, jsou to jen dobré energie, které Vás obklopí a odrazí špatné myšlenky a skutky.
Práci by jste zároveň měla mít , jakmile se Vám podaří odstranit tyto špatné energie z dosahu, a měla měla by být i ve Vašem oboru.
Přeji Vám hodně štěstí a hodně síly.

Milá Konchedras, píši znovu, radíš mi, abych vyzařovala pouze lásku a soucit, ale já už po těch 23 letech nicnedělání mám spíš pocit, že bych ji měla oplatit stejnou měrou, protože jsem velmi dlouhou dobu vůbec netušila, co se to kolem mě vlastně děje. Ona na mě i dceru vysílá energetické útoky za pomoci jakýchsi mágů, drbe mě a zřejmě i rodiny dětí mé sestry, připadá mi jako blázen. Díky ní si ochranný obal děláme, respektive já se snažím chránit své děti a vnoučata. K bohu se také modlím, vyrostla jsem v křesťanské rodině. Zřejmě se jedná o nějaký karmický dluh. Prosím, podívej se na to,
jak to mezi námi vlastně je. Já jsem rozhodnutá už si nic nenechat líbit a vše ji opla-
tit. Také ji budu drbat a budu volat jejímu zaměstnavateli ať jí vyhodí. pro neschop-
nost. Ona rozvrtala veškeré naše příbuzenské i přátelské vztahy. S manželem se o
tom nedá mluvit, ona se ze všeho vymluví a vinu svalí na druhé. Prosím poraď, co s tím.

Chápu, jak Vám je, jak se cítíte. Jen je třeba se zamyslet, co se děje ve Vašem srdíčku, říci si, co se chystáte udělat té ženě a co bude mít za následek, když odplatíte, co Vám provedla. Odplata nic neřeší, a navíc bude přitahovat zase špatné energie, které se budou spolu s těmi odeslanými balit na Vaše tělo. Ony by ničily Vaši duši, cítila by jste se usoužená a bolavá, a odrazilo by se to i na Vašem zdravotním stavu. Když se obalíte ochranným obalem, obklopíte se samými dobrými myšlenkami, budete se cítit bezpečněji a silněji než předtím, a budete i cítit, jak se od Vás odrážejí útoky, které na Vás ta žena sesílá.
Přeji Vám jen dobré.


Konchedras 6.10. 2010
********************

Prosím Vás,co mi způsobuje stavy jakoby opilosti,náhle přicházející únavy,hučení v uších,...Přijde to vždy náhle,pak se mi ozve telefonicky má láska,můj přítel,který mi říká,že jsme na sebe napojeni,dokonce umí předvídat budoucnost.Je to skutečně tak,cloumá snad se mnou energie,kterou na mě vysílá?Co si o tom mám myslet,lze tedy žít pospolu?Nahání mi to strach,jsou to stavy skutečné bezmoci.Je to snad špatná,zlá energie?Proč?Děje se to,když o mně pochybuje nebo když na mě zamilovaně myslí?Prosím,poradte,připadám si,že nějak blázním.Děkuji.

Milá Lenko,
vypsalo se...Váš přítel je opravdu napojený na Váš ochranný obal. Snad jej může odstranit a zároveň čerpat energii od Vás. Dobré to není, protože Vás tím jakoby vyčerpává a nedává Vám nic ze sebe. Možná to není dobré pro společný život, který by Vás vyčerpával a unavoval.
Přeji Vám hodně štěstí.

Konchedras 19.8. 2011

********************

Ahoj, mám stejný problém, dospělé dítě- satanista - prokletí, nevím si rady

Milá Anno,
opravdu se jedná o prokletí, které je na Vás uvaleno. Snad od Vašeho syna...dostal se na špatnou stranu, kde být neměl. Bylo připraveno něco jiného, ale on to odmítl a dal se jiným směrem. Bylo by dobré požádat o ochranu svého ochránce a boží pomoc. Tady se jedná o rodinného příslušníka, který je velmi poznamenán satanismem a ochranný kruh by byl málo proti tomuto útoku. Je třeba se také obrátit na něhoho, kdo odstraňuje kletbu. Bohužel já to nedělám...
Přeji Vám hodně štěstí a síly.

Konchedras 20.8. 2011

*********************

Milá Kochendras,
už dlouho si nevím rady se svým vztahem. S přítelem jsme spolu dva a půl roku, z toho přes rok jsme spolu bydleli. Měli jsme skoro vždy finanční problémy, protože přítel za tu dobu vystřídal spoustu zaměstnání, vždy ho kvůli něčemu vyhodili a neměl na nájem, který jsme se dohodli platit napůl, takže jsem ho zaplatila já s tím, že mi to vrátí, s čímž souhlasil. Práci ovšem znovu ztratil a mně narůstali dluhy, protože jsem si na nájem půjčila, aby nás z bytu nevyhodili. Před třemi měsíci jsem se však rozhodla, že to takto dál nejde, zaplatila jsem poslední nájem a odstěhovala se ke kamarádce. S přítelem máme velmi silné pouto, když jsme se poznali, říkala jsem si "konečně, to je on!". Jinak je citlivý, vím, že mě má moc rád, ale říkám si, že takhle už to nevydržím. Přítel žije ted na ulici, od pohovoru k dalšímu, a nikoho kromě mě prakticky nemá. Sám má spoustu dluhů, na pojistném a nejaké půjčky. Po odstěhování jsme se často zcházeli, ale uvědomila jsem si, že už ho nevidím tak ráda jako dřív, mám na něj vztek, do jaké situace mě to dostal, jsem na něj zlá a přitom je mi ho líto. nejradeji bych vztah ukončila, ale při představě, že nebudeme spolu je mi hrozně. Nevím, co mám dělat, mám strach, že i když se ze všeho tohoto dostane, ta situace se vrátí. Je mi 23 let, příteli 32. Moc Vás prosím o radu, zda to má cenu a předem děkuji. T.

20.05.2011

Milá Terezko,
odepisovala jsem i na Váš mail, ale neodeslalo se to.... Váš přítel není špatným ani zlým. Jenom má neskutečnou smůlu. Aby to bylo ještě horší, snad se nedokáže o sebe postarat, jak by měl. A to jej stahuje stále hlouběji a hlouběji. Vypsalo se, že odcházet od Vašeho přítele není možná nejlepší, protože vlastně nic špatného neudělal. Jenom je pronásledován ohromným smutným obdobím. Jako by na Vašem příteli spočívala nějaká ohromná kletba, kterou by bylo dobré odstranit. Je možnost, že Vašeho přítele někdy někdo proklel, a teď se to projevuje s plnou silou. Aby bylo zase dobře měla by se vyhledat pomoc od někoho, kdo odstraňuje kletbu, aby příteli pomohl. Bohužel sama to nedělám....
Přeji Vám a Vašemu příteli hodně štěstí.

Konchedras 26.12. 2011

********************

Milá paní Konchedras, celý den hledám na internetu nějaké informace a našla jsem Vaše stránky. Potřebovala bych poradit jak ochránit dům před zlými lidmi. Často k nám chodí příbuzná, ze které mám velice špatný pocit, stává se, že uráží mé rodiče a mne. Je nějaký rituál na to, aby se zlý člověk u nás necítil dobře a sám neměl již chuť přijít? Hezké dny.
V.

29.07.2011

Milá Verčo,
proti zlým lidem je dobré použít ochranný obal, jak je popsaný v rubrice uhranutí a prokletí, ale aby se jím obalil celý byt. Je to podobné jako když obalujeme sebe, ale obaluje se celá domácnost. Představit si, že je doma něco hodně příjemného, a obalit tím celou domácnost, jakoby do bubliny. To by mělo odradit zlé lidi, kteří tam chodí.
Krásné dny.

Konchedras 31.10.2011

********************

Dobrý den,chtěla bych vás poprosit zda se můžete zeptat jestli jsem prokletá já,manžel nebo dům který jsme koupily před 6 lety a kde se nám nějak pořád nedaří.Třeba jsou to jen náhody a smůla,které nás provází nebo něco děláme špatně.Mám starost jestli to není prokletí od sousedů nebo od předešlé už nežijící nájemnici,co nám dům prodala.Pokud bychom se odstěhovali jestli by to pomohlo nebo ne.Už jsme se tu tolik nadřeli,že je nám to líto odejít jinam,a třeba by to ani nepomohlo.Už jsem prováděla nějaké čištění domu,ale nevím jestli to mělo vliv a stačí to.Ještě mám prosbu jestli se uzdraví nejstarší dcera,a jestli se alespon trošku zlepší porucha autismu u mého nejmladšího syna a jestli jim mohu nějak pomoci.Moc vám děkuji za vaší pomoc.

Milá Stanislavo,
vypsalo se, že by dům prokletý být neměl a nic zlého se tam nestalo. Vypadá to spíše, jako by na vás někdo sesílal kletbu a přál vám hodně moc špatné věci. Jako by se v někom probudila závist a pomsta, o co mu jde. Pomohlo by, kdyby jste se obalili ochranným obalem a odráželi nedobrou energii, která je na vás sesílaná. Postup je zde na webu v rubrice Uhranutí a prokletí. To by mělo pomoci. A potom odstranit z domu věci, které jste dostali od někoho blízkého rodině. Očištěním domu by se měl zlepšit zdravotní stav dětí.
Zrovna u nás před měsícem, krátce po přestěhování do nového bytu, kde se cítíme dobře, jsem ze stěhovaných věcí vyndala svetr, který nosila moje bývalá panímáma. Není to hodná paní, nikdy nepřeje nic dobrého nikomu, hodně zla od té paní vzešlo. Poprvé tu noc jsme s mladší dcerou nemohly usnout a když jsme konečně usnuly, měly jsme obě hodně ošklivé sny. Přišla za mnou v noci s pláčem, že jsem ve snu zabila starší dceru. Bylo mi už jasné, co se děje, ten svetr jsem popadla, a hodila do koše. Jako by se přerušilo působení energie, dcera se uklidnila, do rána klidně spala a já také. Od té doby už se nic takového neopakovalo.
Přeji Vám krásné dny a hodně štěstíčka.
K.

Konchedras 11.9. 2012

********************

Dobrý den,
mám dceru, které se moc nevede. Provází ji smůla jak v práci, v manželství a teď i zdravotní potíže. Všimla jsem si , že ji její manžel často daruje šperky koupené v zastavárně a mám obavu jestli se neštěstí lidí, kteří tyto šperky prodali , teď nesoustřeďuje u mé dcery. Co stím? Můžete mi poradit?
Děkuji V.

Milá Věro,
ano, šperky koupené v zastavárně jsou obalené nedobrou energií. Není příliš dobré odkupovat šperky, které už někomu patřily. Nejenom, že je na nich energie od předchozích majitelů, ale zároveń je zlato a stříbro prokletý kov, který je vykoupen mnoha životy lidí, kteří jej těží. Koupené šperky od prodejce, který je má od lidí, jsou plné strachu a žalu od lidí, co je vlastnili a museli prodat. Šperk nový je čistý, neposkvrněný, ještě se na něm nepodepsalo utrpení lidí, kteří jej vlastnili a neposiluje to špatnou energii zlata a stříbra.

Konchedras 11.9. 2012

*******************

Prosim o vysvětlení.Mám životní problém.Je mi 57let.Již ve 30.letech mi zemřel první manžel.Po 20.letech mi zemřel druhý manžel a ted po 5.letech mi umýrá přítel.Je možné aby měl někdo takový osud?Jsem psychicky na dně.Děkuji

Ameenka 22. 4. 2012

Milá Ameenko,
to je mi moc líto
Když jsem se na Vás zeptala, vypsalo se....Jako by Vaším osudem bylo stále se s loučit. Jako by se Váš osud naplňoval až po odchodu Vašeho druha. Jako by se snad naplňovala dávná kletba, kdesi, kde je to hodně dávno a kde se ještě nikdo nedostal v myšlenkách. Je to asi hodně stará kletba, která se snad spustila nějakým slovem v přítomném životě. Jako by to bylo načasované od někoho, kdo se velmi dobře vyznal v černé magii a odhadl, že se kletba spustí po několika letech života. Je tady rada se obrátit na někoho, kdo se zabývá odstraňováním kletby, ale zároveň je hodně silným, aby odvrátil černou magii, která je s tímto prokletím spojená. Odstranit to nebude vůbec jednoduché, ale je tady jeden člověk, který by to mohl dokázat. Je rada hledat jej pod písmenem Č v Ústeckém kraji.
Přeji Vám hodně síly.

Konchedras 15.11.2012

********************

Dobrý den,moc prosím o radu...mám mladšího brášku a už od malinka všechny jeho úrazy odnáší hlava(pády na hlavu,pokousání od psa 2x) :( domníváme se,že za to může jedna žena,která ho nemá v lásce,protože jeho otec je jejím bývalým manželem :( prosím jak se tato kletba může zrušit?? děkuji..

Milá Kristýnko,
za chlapečkova zranění hlavy může zřejmě opravdu tato žena, protože jej nemá ráda. Je to asi zlá osoba a nepřeje nikomu nic dobrého. Bylo by dobré, kdyby se podařilo obalit chlapečka ochranným obalem, protože pouze tak bude chráněný před ženinými negativními myšlenkami.
Měj krásné předvánoční dny.

Konchedras 29.1. 2013

*******************

Vážená paní
Rozhodl jsem, se napsat Vám můj příběh, který už trvá 16 let a je to pro mě zcela šílené. Nečekám už žádnou pomoc, ale neumím nic nedělat a stále věřím a hledám.
Na přelomu roku xxxx a xxxx jsem vyrazil se 3 dalšími lidmi na cestu s baťohem po arabských zemích – přes Evropu do Turecka, pak Sýrie, Jordánska a Egypta. Cesta byla vyčerpávající, psychicky velice náročná, plná stresů i strachů. Na konci cesty v Egyptě, místě opravdu nízkých hygienických podmínek, kontaminované vody, hnojení fekáliemi, jsem skončil bez mýdla a bez slivovice, kterými jsem každý den „desinfikoval“ tělo z vnějšku i vnitřku. Obojí došlo a navíc jsem za tmy nevědomky jedl arabský chléb pokrytý bílou plísní díky zabalení v igelitu. A tak den před odjezdem přišly průjmy, 2x – 3x za den, ty trvaly, když jsem se vrátil zpět do Čech a následně mnoho měsíců po té a ještě mnoho let byla stolice silně zapáchající, velice řídká, plná vzduchu, světlá, s nevstřebaným tukem a nešla splachovat. Dovedete si jistě představit, co to bylo za utrpení, jít někde na návstěvě nebo práci na záchod.
Po příjezdu z Egypta jsem vyhledal pomoc ve fakultní nemocnici v xxxx, oddělení cestovní medicíny. Byla tam tehdy jediná, ale znalá a erudovaná paní doktorka, bohužel toho času dlouhodobě nemocná. A tak mě poslali na oddělení infekční. Zde to však bylo trochu mimo jejich obor. Udělali základní odběry stolice a krve a rozbory na parazity a bakterie, ale nic nenašli, jen kvasinky. Rozhodli se však, že mě přeléčí na případné (neprokázané) améby a tak mi dali lék Avrazor. Průjem nevyřešil a navíc jsem začal mít křeče břicha a to silné, i během noci. Bolelo to, že člověk brečel. Má tělesná hmotnost šla dolů. Průjmy, plynatost, kručení břicha, křeče….stále dokola. V této situaci jsem si byl nucen hledat první práci po absolvování vysoké školy a dokončení civilní služby. Na infekčním oddělení už nevěděli, co se mnou a poslali mě na „gastro“. Zde jsem při svých stavech trpělivě čekal 2 až 3 hodiny, než se mě ujala paní doktorka a postupně si prošel vyšetřením tlustého střeva a žaludku. Během toho na mě byly zkoušeny různé další medikamenty, zda se stav nezlepší. Po všech vyšetřeních shrnuli můj nález na „gastru“: „trpí nespecifikovanými potížemi gastroenterologického charakteru“. A doporučili psychiatrické vyšetření.
V tomto stavu jsem se stěhoval do xxxx, kde jsem sehnal práci. To byl stres. Nová práce, nové neznámé město, žádné zázemí, nikoho neznáte. Samozřejmě to dopadlo, že můj vztah s dívkou z okolí xxxx zkrachoval a zažíval jsem do toho žal. Stolice byla stále velice světlá, řídká a nešla splachovat. V xxxx jsem vydržel rok a půl. Během té doby jsem se v rámci xxxx pracovně 3x stěhoval a soukromě asi 7x. Bylo to šílené. V xxxx jsem pokračoval ve vyšetřeních. Byl jsem opět na cestovní medicíně v nemocnici xxxxx a absolvoval opětovné odběry – bez výsledku. Poté opět gastro na xxxx k sestrám Boromejkám. Opět vyšetření: na lepek, Crohna, žaludku, střev a testování dalších a dalších léků na Crohna, slinivku, na reflux atd. Až na jakýsi malý náznak zánětu se nic nezjistilo. Absolvoval jsem též vyšetření štítné žlázy, kde hodnoty byly sice v normě, ale dle starší zkušené paní doktorky jsem tělesně vykazoval známky poruchy funkce štítné žlázy. Ale pak doktorka odešla do důchodu, nastoupila nová a ta se zajímala jen o naměřen hodnoty, takže jsem byl v pořádku. Již při pobytu v xxxx mi bylo jasné, že klasická medicína je nedostačující a můj problém nevyřeší. Začal jsem se zajímat o bylinnou léčbu a alternativní postupy. Bral bylinné přípravky a čaje, navštívil léčitele apod. Poté, co ani sestry Boromejky nic neshledali, poslali mě za psychiatrem. A ten navrhl léčbu antidepresivy. Já však depresemi a smutky netrpěl a rozhodl jsem se už doktory nenavštěvovat.
Přestěhoval jsem se zpět do xxxx a našel si novou práci. Navštívil mnoho léčitelů, dělal řadu protiparazitálních kůr, zkoušel různé produkty, bylinné kůry, . Absolvoval další vyšetření imunologické, alergologické…. Můj stav přešel do stádia, kdy stolice byla pravidelná jednou denně, už ne tak světlá, ale stále s kousky nezpracovaných potravin a měkká. Ale váhově jsem nepřibral ani deko. Vím, že před Egyptem jsem vážil kolem 78 kg, nyní po 16 letech jsem na 66 kg při výšce 190 cm. Samozřejmě jsem měl problémy s neustálou únavou a málo energie. Už jsem nedělal žádné činnosti či koníčky, které by byly fyzicky náročné, stačila stavba domu a to mě dost poznamenávalo. Kvůli migrénám jsem absolvoval řadu vyšetření neurologického charakteru. Rovněž se nic nezjistilo.
Po letech jsem v roce xxxx znovu prodělal všelijaká kompletní vyšetření od psychologického až po gastro a nutriční poradnu (bral fresubiny, abych alespoň nějak zajistil tělu živiny, ale bez úspěchu. Cítil jsem, jak jsou všichni bezradní a dávají to za vinu mé psychice. Ale kdo by na tom po 15 letech byl psychicky dobře?
Jaký je nyní můj současný stav? Věk téměř xx let, 190 cm výška, 66 kg váha, neustálá únava, nespavost, kručení a pohyby v břiše, bolesti hlavy, praskání všech kloubů v tělo, neboť tělo se nevyživuje z potravy, imunita žádná, neustálé záněty očních víček a po ránu víčka celá zahnisaná, mám po 11 operacích vlčích zrn na očních víčkách, když si lehnu, tečou mě slzy aniž bych byl smutný, mám po operaci dutin, trpím plynatostí, říháním nejen po jídle, ale též po jakémkoliv pití či i bez konsumace čehokoliv, mám velikou chuť k jídlu a jím velké množství jídla asi 6x i 7x denně. Ale tělo zřejmě živiny prostě nevstřebá.
Zdravotní stav se promítl do života tak, že mě manželka opustila a unesla 2 malé děti na druhý konec republiky, do toho jsem přišel postupně o několik zaměsstnání, soudní spory o děti a majetek, přišel jsem při svém způsobu života, kdy nemám energii na nic, o přátele, o děti. Nemám nikoho kromě svých starých rodičů, s kým bych se bavil.
Několik léčitelů či zasvěcenců mi sdělilo, že mám na sobě velice silné prokletí, a nic s tím nechtěli mít nebo do nedokázali zlomit. Chtěl bych Vás požádat, pokud byste mi jakkoliv dokázala pomoci či alespoň se za mě pomodlit.
Předem děkuji.
S úctou a přáním božího požehnání pro Vás

Dol 31.5. 2020

Dobrý den milý Dole,
Omlouvám se, že Vám odpovídám až nyní na Váš dotaz. Nyní se k Vašemu dotazu vypsalo:
Podle všeho je to opravdu kletba, ale zároveň tam jsou stopy po rozhozeném trávení, které dostávalo zabrat. Sama Vám asi také nedokáži pomoci, když to nedokázali jiní, možná by ale mohlo trochu pomoci, kdybyste se dostal do stejného místa, kde to začalo, a poprosil místní bohy o pomoc. Pomoc by se mohla dostavit, pokud do toho dáte mnoho pokory a podřazenosti, možná nějaká oběť. I když Vy jste už do toho obětoval dost. Teď je cesta zpátky, a to se týká i Vašeho života. Měl byste podstoupit nějakou cestu, která by Vás dovedla na stejné místo, jak se začaly projevovat Vaše zdravotní problémy. Je zajímavé, že jste je začal mít už den před odjezdem, jako by to bylo už načasované. Ale tady je to opravdu kletba, nějaká starodávná, se kterou si tady nikdo rady neví. Proto by bylo dobré se poradit v místě vzniku. Jsem přesvědčená, že tamní lidé znají něco, co by Vám pomohlo. Každopádně je tady vidět nějaká cesta, která se pojí s nějakou obětí za něco, co jste prožil. Je rada se tam vrátit a pokusit se to vyčistit tam. Více Vám k tomu nemohu poradit.
Přeji Vám hodně moc štěstí.

Konchedras 10.3. 2021

*******************

Prajem krásny dobrý vecer. Mohla by som Vás a ochráncou poprosit o radu? Pracujem ako ajurvedska maserka, milujem tuto pracu, naplna ma pomáhat ludom no pracujem s kolegovcami a poslednu dobu sa nejak nezhodujeme ohladom kovidu a opatrení. Predtym sme si rozumeli, no teraz je to iné. Ja sa s nimi v tomto nestotoznujem mam strach ked pri mne behaju bez rusok, kludne robia masazne pobyty kde tiez nemaju ruska a ja sa potom bojím. Rozmýslala som aj o osamostatnení sa, len sa bojim ze na nove zaciatky nieje najvhodnejsia doba, no aj tak sa chcem spýtat ze ci by sa mi v tejto dobe nieco take mohlo podarit zrealizovat.
Druha cast je o mamine. Pred cca mesiacom ju seklo, potom som jej to dala nejak na poriadok no kupovala si movu postel a krize sa jej zase zhorsili. Suvisi to s postelou, ci niecim inym? Taktiez jej zacalo pred tyzdnom akokeby blikat, take zablesky v pravom oku, ktore vidi len v tme. Problem s ocami doteraz nemala, akorat je migrenicka, ze ci to svtym suvisi alebo nie. Dakujem velmi pekne a prajem všetko dobré do nového roku. S pozdravom Dejzy.

8.1.2022

Dobrý den, milá paní Dejzy,
už se dostávám k Vašemu dotazu, Vypsalo se…Není třeba se obávat, že se nakazíte, protože velkým dílem je to zveličená nemoc, a hodně dělá také psychika. Čím více se jí člověk bojí, tím spíše ji chytí, a ani respirátor, či něco jiného nepomůže. Přesto by pro Vás asi bylo lepší, kdybyste se osamostatnila, protože máte jiné představy a nebylo by to později lepší. V dnešní době je to složitější, přesto je tady naděje, že byste se mohla dostat na nějaké dobré místo, kde se Vám bude dařit a kde budete šťastná. Není třeba to ihned vzdávat, všechno má svůj čas, i Vaše rozhodnutí.
Za zhoršený stav Vaší maminky by opravdu mohla ta postel. Je tam nějaká energie, nebo i určitá chemie, která poškozuje maminčino zdraví, ale zároveň dělá maminku silnější a odolnější vůči těmto energiím. Zatím by se postel nemusela měnit, ale je doporučené, aby si maminka dala nějaké ochranné předměty do postele, například nějaké ochranné minerály na čištění, prostoru, nebo orgonit, který by to mohl krásně eliminovat. Pak by se vidělo, co to udělá.
Přeji Vám krásné a klidné dníky.

Konchedras 23.1.2022

*******************

Mila pani Konchedras.
Chcela by som sa opytat ci je mozne zistit ci ma clovek na sebe ciernu magiu pripadne porobenie.Ked ano akym sposobom sa to da zistit?
Dakujem vopred za odpoved.

Anna Maria 17.5. 2023

Milá Anna Maria,
moc a moc se Vám omlouvám, že odpovídám až nyní, v zimě jsme se odstěhovali do zahraničí, kde mi to příliš nesvědčí a od počátku se potýkám s fyzickými a psychickými zdravotními problémy. Stále doufám, že se to usadí a bude to lepší.
K Vaší otázce…Pokud se jedná o uhranutí, je to vždycky trochu jiné, než obyčejná nemoc anebo smůla. Tady se jedná o nepřetržitý řetězec nepříznivých událostí a situací, které se v pravidelných a nepřetržitých intervalech opakují. Není to jednoduché zjistit, ale člověk to tak nějak vytuší sám, protože tohle se nějakým způsobem vymyká ostatním špatným situacím v životě. Není to jako obyčejné onemocnění, jako normální špatná zkušenost. Jako prvním znakem může být určitá pravidelnost a určitá podivnost toho, co se nám děje. Je to proto, že se tem, kdo nás proklel, nějakým způsobem soustředil na určité aspekty našeho života a na to, co to s námi má udělat. Může to být odstranění z cesty, jako soupeře, zchudnutí v případě velké závisti, nebo odstranění duchovních ochránců pro lepší manipulaci. Všechny metody mají jedno společné. Mají nás někam dostat, anebo odněkud odstranit. Není to pouze stav naší duše, ale něco temného, co nás někam tlačí proti naší vůli. Dá se proti tomu bojovat, odrážet negativní energie, věřit v Boha a denně se modlit o naši ochranu, vytrvat ve víře, že se to změní. Jako prvními znaky, že se to obrací, je odstranění některých nežádoucích prvků z našeho života, úleva od bolesti, odeznívající deprese a podobně. Zároveň na druhé straně u té osoby množící se nepříznivé okolnosti. (Sama mám s tímto zkušenost. Tady, kde jsem, je jedna žena, která provozuje černou magii a mne příliš v oblibě nemá. Před časem se u mne objevily podivné zdravotní problémy, a když jsem začala odrážet negativní energie, tak během několika dní vyhořel dům, kde ta žena bydlela jako majitelka. Nebyla to rozhodně žádná náhoda.) Potom už jen pokračovat v tom, co se nám zdá správné. Neškodit, nepřát nic zlého, nepomlouvat, ale zároveň se vyvarovat kontaktu s tím člověkem. (Když jsem se později s touto ženou setkala, vždy se jí při kontaktu se mnou udělalo nevolno. Není to ještě dokončené, stále ještě vzdoruji, ale věřím v dobrý konec.)
Přeji Vám hodně moc štěstíčka a zdravíčka.

Konchedras 31.7.2023

*******************

Odpověď na dotaz z emailové pošty:
omlouvám se Vám, že odpovídám takto opožděně, nebývám často doma a nedostávám se tak často k odpovědím, jak bych si přála. Tento muž je opravdu plný zloby a nedobrých energií, které vysílá do světa. Není to žádný léčitel, pouze vysává z lidí energii, aby sám měl sílu do dalších praktik. V tomto případě je asi nejlepší se od něho úplně odstřihnout, přestat se stýkat s lidmi, kteří jej znají, odstranit předměty, které jste od něho dostala a postavit jej úplně mimo svůj život, protože tohle je opravdu černá magie. Pomohlo by Vám také odstranění dostupné komunikace, všechny papíry od něho zničit, nebo odstranit. Pak by bylo dobré se zaměřit na odstranění nedobrých energií od sebe a obnovení Vašeho ochranného obalu, který už je hodně narušený. Tento postup je i na mém webu v rubrice https://www.konchedras.com.es/uhranuti-a-prokleti/, ale popíši Vám jej i tady:
Nejprve se posadíme, nebo si lehneme, jak je to pro nás pohodlné a provedeme odražení škodlivých energií a odeslání k tomu, kdo je posílá. Poprosíme svého ochránce, aby odeslal energie toho člověka zpět k němu. Představíme si ohromný míč, který se odmrští od našeho těla a odlétá na stranu, kde by měl být ten člověk. Tím odmrštěním se uvolní a odrazí špatná energie, která je u nás a vrátí se k tomu člověku, který ji odeslal.  Doporučuje se opakovat odrážení každý druhý den. Může se i odrazit a odeslat několik "míčů" najednou. Je to těžší, je to úkol pro pořádnou ránu. Představíme si, že máme plný koš míčů, který se pohupuje před námi. Kopnutím jej odrazíme od sebe tak, aby se od sebe míče oddělili a rozletěli se na všechny strany. Tím se roztříští energie, která je u nás,  jakoby se rozletí na všechny strany a vrátí se na místo, odkud přišla.
Potom je třeba odstranit starý ochranný obal a vytvořit si nový. Představíme si,  že je celé naše tělo omývané sprchou, nejprve odspoda nahoru a potom odshora dolů. Takto se vizuálně sprchujeme, dokud necítíme, že je ochranný obal dole. Potom postupujeme ve vytváření nového ochranného obalu. Ochranný obal si vytvoříme vsedě, nebo vleže, hlavně aby to bylo pro nás pohodlné. Představujeme si, že jsme někde v bezpečí, kde se cítíme bezpečně. Tímto pocitem bezpečí se vizuálně zcela obalíme, tak, aby k nám nic a nikdo nemohl. Jakmile je obal vytvořený, je potom ještě dobré se pomodlit k Bohu, poprosit o ochranu před zlem a nenávistí.
"Prosím o ochranu celého mého těla, mé duše a mých vzpomínek, aby nikdo a nic nedokázalo vyrvat něco z toho z mé bytosti, ani teď, ani po smrti. A tímto také prosím všechny anděly, aby se slitovali nad tímto ubožákem, který by se o to pokusil. Děkuji. "
Pokud by to časem nepomohlo, ještě mi, prosím, napište, podíváme se na to. Pokud to pomůže, měla by se dostavit úleva, a mělo by se mu to vše vracet zpátky.
Ještě jednou se Vám omlouvám, přeji Vám hodně moc štěstíčka a síly.

Konchedras 26.7.2022

Hezký den, paní Konchedras!
Moc Vám děkuji za odpověď, rady, pochopení. Je mi jasné, že toho asi máte hodně a vážím si toho, že jste si našla čas. Děkuji moc.
Pokusím se dělat, co jste mi poradila. Problém u mě je, že mám velmi slabou schopnost abstraktní vizualizace. Ale snažím se vracet vyslanou negativní energii a zlo zpět zdroji s tím, že ji odmítám, nechci, nepřijímám. Někdy se daří, někdy - když jsem velmi vyčerpaná, oslabená, přetížená - mě to přemáhá. Mám toho naloženo opravdu víc než dost.
Od března, kdy jsem Vám psala, to bohužel pokračuje. Dokonce začal podnikat další kroky, začal osobně navštěvovat mého nejbližšího člověka. Což bylo pro mě skoro neuvěřitelné, protože ji bytostně nenávidí, opovrhuje, přesto tam pravidelně začal docházet (je to lékařka a nemůže ho odmítnout nebo vyhodit). On ví, že je to člověk, který má ke mně nejblíže. Když jsem se to dozvěděla, došlo mi, čeho je vůbec schopen, protože jen ten, kdo zná celou historii vztahů, jejich energie, smýšlení... jsem doslova zděšená! Vesmír to vidí a nechám na něm, aby...
Mějte se moc hezky a hodně sluníčka, radosti a štěstí!

Pralinka 27.7. 2022

Milá Konchedras,
moc Vás prosím o pomoc, náhled, o radu... nevím, jak to nazvat, ale myslím, že potřebuji pomoc, protože jsem u konce sil.
V dolní části e-mailové zprávy nechávám naši předešlou korespondenci, abyste se snadněji dostala do obrazu celé kauzy - problému.
Jsem strašně vyčerpaná a mám pocit, že jsem energetickým zdrojem pro nějakého energetického parazita (možná nebude jen jeden). Opravdu mám velmi nepříjemný pocit ??? kletby ??? vysávání ??? pronásledování ??? pomsty??? nevím, jak to vše nazvat, ale poslední 2-3 roky mi je špatně a čím dál je to horší, nemám žádnou energii, trpím různými nevysvětlitelnými intenzivními bolestmi, někdy už ani nechci žít.
Nevím, zda je zdrojem mého utrpení dole zmíněný "léčitel" (osobně se domnívám že ano, a dost možná je to ještě někdo další...) Udělala jsem všechno možné, abych jakémukoliv negativnímu zdroji zamezila přístup k mé bytosti, ale vše má velmi krátkodobý efekt, vrací se to stále dokola! Je mi hůř a hůř. Prosím, jestli můžete, pomozte mi. Děkuji a Vám přeji jen samé krásné sluníčkové dny!

Pralinka 12.10. 2023

Milá Pralinko,
odpověď na Váš dotaz je, že tento muž s tím nepřestává a dokonce využívá pro svoje temné účely i dalších lidí. Ta nedobrá energie se stále vrací, protože jakmile dojde k napojení, je těžké to přerušit. Odpoutat se od toho muže je velice dobré řešení. Ještě je třeba čistit svůj energetický obal, tak často, jak to jenom jde, být často v přírodě, dělat si sprchu, nebo koupel s mořskou solí, protože ta čistí a odstraňuje zlé energie z těla. Také popíjet bylinkové čistící čaje na odstranění toxinů z těla, nosit na krku pokud možno posvěcený růženec. Může dobře posloužit i orgonitový kámen, nebo jiný kámen pro Vás vhodný. Cokoli, co je přínosné, je i dobré. Klidně užívejte antidepresiva a vitamíny a minerály v bio kvalitě. Velice vhodné jsou antroposofické přípravky na přírodní bázi, vyrobené z přírodních surovin. (Sama je objednávám na doporučení jedné alternativní lékařky z německé on-line lékárny https://www.sonnenapotheke-hauenstein.de/ a obchodu https://www.kopp-verlag.de/c/kopp-vital-produkte, možná se tam něco pro Vás najde). Zkoušejte hledat i další alternativní cesty k léčení a čištění od těchto zlých vlivů. Také jsem se před časem stala cílem černé magie a až částečně ochrnula. Ten člověk už je pryč, ale stále ještě bojuji s následky toho útoku. Nyní jsem si objednala tibetskou mísu. Není jednoduché se z tohoto vymanit, jde to pomalu, ale člověk se tomu nesmí poddat. Toto vše Vám zatím mohu poradit. Nevzdávejte se, bojujte dál. Moc na Vás myslím.
S láskou
Konchedras

Konchedras 26.10. 2023