Odstranění kletby

Kletbu je možné odstranit ochranným obalem, kterým se celkově obalíme. Ochranný obal je třeba vytvářet stále a opakovaně, aby se k nám nic a nikdo nemohlo dostat, k našemu srdci a k myšlení. Ochranný obal si vytvoříme vsedě, nebo vleže, hlavně aby to bylo pro nás pohodlné. Představujeme si, že jsme někde v bezpečí, kde se cítíme bezpečně. Tímto pocitem bezpečí se vizuálně zcela obalíme, tak, aby k nám nic a nikdo nemohl. Jakmile je obal vytvořený, je potom ještě dobré se pomodlit k Bohu, poprosit o ochranu před zlem a nenávistí.

Odstranění kletby z jiného člověka

Odstranění kletby z druhého člověka je možné, jen pokud budeme  sami očištění od kletby. Podobné energie se přitahují a tyto špatné energie tím také na sebe přitahujeme. Negativní energie nás tak zcela obalí.

Bývají to špatné energie, které na nás posílají naši nepřátelé, nebo se může jednat o skutečnou kletbu. Může to být také obal, který se okolo nás utvoří v průběhu let. Pak nás může obklopovat obal tvořený ze špatných energií lidí, které v životě potkáváme. Tento obal je potom velmi odolný, neboť je dlouhodobě tvořený a stále narůstá.  Může obsahovat i kletby, které na sobě můžeme mít. A kletba, kterou bychom na sobě měli, by moc nepomohla tomu druhému člověku, ze kterého chceme kletbu odstranit. Proto je vždy třeba se nejprve zbavit své kletby, nebo čehokoliv z toho, co na nás spočívá.

Když se nám podaří odstranit vše špatné, co okolo nás je, všechny špatné energie, které se okolo nás shromáždily, můžeme odstranit kletbu i od jiného člověka. Nejprve si představíme tohoto člověka a odpovíme si na otázku, co přesně bychom chtěli, aby se stalo. Můžeme třeba chtít, aby se uzdravil a byl jako předtím, anebo můžeme chtít, aby se zase dařilo v práci, anebo chceme jenom odstranit z toho človíčka špatné obaly a energie, které na sobě má. Je důležité, abychom si toto nejprve upřesnili.

Potom se vizuálně obklopíme ochranným obalem a odešleme energii obalu k tomu člověku.  Energie ochranného obalu je léčivá. Obsahuje naši lásku a chrání jak nás, tak toho člověka, kterého očišťujeme. Obklopíme v duchu celou jeho postavu ochranným obalem a pak i sebe, aby se k nám nic špatného nemohlo dostat. Máme-li ochranný obal hotový, ještě poprosíme všechny naše ochránce o ochranu, to jest ochránce toho druhého člověka, tak našeho. Na závěr poděkujeme za ochranu.

Pokud by byl někdo schopen prorazit vytvořený ochranný obal, je potřeba ochranné formule

Je to prosba o ochranu k vyšším bytostem. Opakuje se několikrát za sebou, v tomto pořadí:

"Prosím o ochranu celého mého těla, mé duše a mých vzpomínek, aby nikdo a nic nedokázalo vyrvat něco z toho z mé bytosti, ani teď, ani po smrti. A tímto také prosím všechny anděly, aby se slitovali nad tímto ubožákem, který by se o to pokusil. Děkuji. "

 

Konchedras 24.4.2013


Uhranutí a prokletí

Rozhodl jsem, se napsat Vám můj příběh

10.03.2021 09:39
Vážená paní Rozhodl jsem, se napsat Vám můj příběh, který už trvá 16 let a je to pro mě zcela šílené. Nečekám už žádnou pomoc, ale neumím nic nedělat a stále věřím a hledám. Na přelomu roku xxxx a xxxx jsem vyrazil se 3 dalšími lidmi na cestu s baťohem po arabských zemích – přes Evropu do Turecka,...

—————

Příběh jednoho domu

03.01.2020 18:40
Před nějakou dobou se na mne obrátila s prosbou paní. Potřebovala se poradit a pomoci odstranit "něco", co se projevovalo tak, že nemohla nic prodat. Koupit ano, prodat ne. Od jistého času ani ťuk, jakkoli paní snížila ceny na minimum. Byly to jenom "drobnosti". Teď ale prodávala byt, a projevovalo...

—————


Odražení negativní energie

V poslední době se rozmohlo odesílání špatných energií od jednoho člověka k druhému. Náš ochranný obal se tím ztrácí rychleji, a to není dobré. Odstranit špatné energie a odeslat je k tomu, kdo je vysílá, je jedinou ochranou proti tomuto jevu.

Vytvářet si ochranný obal je třeba neustále, ale trvalý nápor negativních energií oslabuje náš ochranný obal a vyčerpává nám zdraví a sílu, proto je třeba se bránit a odrážet od sebe vše zlé.

Nejprve se posadíme, nebo si lehneme, jak je to pro nás pohodlné, a vizualizací si vytvoříme okolo sebe ochranný obal. Potom provedeme odražení škodlivých energií a odeslání k tomu, kdo je posílá. Poprosíme svého ochránce, aby odeslal energie toho člověka zpět k němu. Představíme si ohromný míč, který se odmrští od našeho těla a odlétá na stranu, kde by měl být ten člověk. Tím odmrštěním se uvolní a odrazí špatná energie, která je u nás a vrátí se k tomu člověku, který ji odeslal.  Doporučuje se opakovat odrážení každý druhý den.

Odrazit se dá i energie z místa a prostoru, je pak třeba odeslat několik "míčů" najednou. Je to těžší, je to úkol pro pořádnou ránu. Představíme si, že máme plný koš míčů, který se pohupuje před námi. Kopnutím jej odrazíme od sebe tak, aby se od sebe míče oddělili a rozletěli se na všechny strany. Tím se roztříští energie, která je u nás,  jakoby se rozletí na všechny strany a vrátí se na místo, odkud přišla.

Odstranění špatné enegie z ochranného obalu

Někdy se mohou zničehonic objevit problémy s pokožkou, nebo jiné podobné projevy na těle. Je možné, že vznikly tím, že je v naší blízkosti někdo zlý a závistivý. Odesílá na nás množství nedobré energie. Ta se pak hromadí na našem ochranném obalu a způsobuje problémy na pokožce.  Zbavit se takové "problematické" ochrany je sice trochu složité, ale jde to. Je to jako shodit kabát, který je špinavý a obléci nový. Ochranný obal se dá odstranit, jde jej shodit, je ale třeba mnoho energie, která jej "odloupne". Měli bychom být někde o samotě, na klidném místě, kde se cítíme v bezpečí a kde se nám dobře leží, abychom se nevyčerpali moc. Pak si představíme,  že je celé naše tělo omývané sprchou, nejprve odspoda nahoru a potom odshora dolů. Takto se vizuálně sprchujeme, dokud necítíme, že je ochranný obal dole. Potom postupujeme ve vytváření nového ochranného obalu.

 

 Konchedras  9.10 .2010


Jak odstranit z okolí domu škodlivé energie

Někdy se mohou v okolí domů vyskytnout nežádoucí vlivy, jako jsou například zplodiny z automobilů, ale také nedobré energie, které se tam mohou dostávat od různých lidí, anebo nedalekých míst s podivnou minulostí. Všechny tyto energie mohou nést velice silný negativní náboj, který velice nepříznivě ovlivňuje  život a zdraví obyvatel domů.

Může se jednat o různé zdravotní problémy, jako jsou například nespavost, bolesti hlavy a různé alergie s neznámou příčinou,  anebo se může jednat o psychické a neurologické problémy, které nemají žádnou zjevnou příčinu.

Tyto nepříznivé energie mohou dokonce také velice negativním způsobem ovlivňovat vztahy mezi obyvateli domů. Může docházet k různým neshodám, hádkám a rozvodům, daleko častěji než v oblastech, kde se žádné takové škodlivé energie nevyskytují.

Aby se zamezilo přístupu těchto nepříznivých vlivů z okolí, je vhodné vysázet v okolí domů jehličnaté stromy. Právě množství jehličnanů čistí prostředí v okolí domů od různých nedobrých vlivů
Zároveň tak mohou vysázené jehličnany okolo domu zachytit jak nepříznivé a škodlivé energie z okolí, tak i poskytnou ochranu před nežádoucími zraky z venčí.

 
Konchedras 17.1. 2020

Uhranutí a prokletí

Anglie

Tento zvyk pochází ze starého Skotska, ale rodiče v Anglii jej používají dodnes. Než se miminko doneslo ke křtu, mohlo zemřít. Proto se miminko předtím rychle pokřtilo slinami. Sliny mají kouzelné vlastnosti a nosí štěstí. Proto se používají jako ochrana před zlem.

Z knihy Zpropadené Skotsko od Terry Deary

Konchedras 25.9.2009


Červený provázek na ruce nosí hodně lidí. Není ovšem jen ozdobou

9. září 2019 

Červený provázek na ruce začíná nosit stále více lidí. Nikoliv jako ozdobu, ale jako něco praktického. Umí totiž výrazně prospívat zdraví. Zajímá vás jak? Toto všechny vám prozradíme. I proto pochopíte, proč tento provázek nosí na své ruce stále více lidí. Jak těch obyčejných, tak třeba i celebrit. Neznalá osoba si myslí, že jde jenom o nějaký doplněk. Faktem ale je, že má provázek mnohem zajímavější význam.

Červená barva znamená bezpečí

Víte, co symbolizuje právě červená barva? Je to bezpečí. Díky tomu že si právě tento provázek uvážete můžete jednoduše chránit své tělo před jakýmikoliv negativními vlivy. Hlavně před nežádoucími energiemi a jevy, které se objevují všude kolem nás. To učí Kabala, která je druhem židovské mystiky. Ať už jste Židem nebo nikoliv, červený provázek vám může pomoci v tom, abyste se cítili bezpečně. A to před nebezpečím, které není na první pohled vidět, ale přitom je všude okolo nás.

Ochrana proti negativním energiím

Ty do našeho těla pronikají z vnějšího prostředí, ale třeba i od špatných lidí. Pokud se podíváme na proud této energie, tak učení kabala říká, že tato energie přichází do těla vždy z levé strany. Proto se červený provázek na ruce objevuje právě na levém zápěstí. Díky tomu je energie zachycena hned v místě, kde do těla vstupuje. Nemůže tak pronikat dále, do celého lidského organismu.

Důležité jsou také uzly

Kromě samotného provázku je nutné myslet i na to, že na něm musí být navázány jednotlivé uzly. Těch musí být přesný počet, a to 7. Také musí být navázány jeden za sebou. Každý z uzlů totiž představuje jednu duchovní dimenzi. Ta člověka propojuje se současnou realitou. Jedině pokud dodržíte i toto, tak vás bude červený provázek na ruce skutečně chránit od všeho zlého. Od všech negativ, kterým jste vystaveni po celý den. A nemusíte být Židé, aby vás Kabala chránila.

 

Zdroj: svetkreativity.cz

 

Konchedras 10.9. 2019


Amulety a talismany

"Amulety a talismany mají ochrannou moc, která se ukrývá v těch předmětech, které jsme dostali od někoho, kdo nás má rád. Tak nám daruje zároveň svoji okamžitou pomoc, když se s námi něco děje

 Mohou to být také předměty, které se vyrábějí do kostelů, které jsou již požehnané a očištěné od toho, kdo je nosil před námi. Jsou to například růžence i staré svíčky, které hořely v kostelích. Jsou již očištěné ohněm a spálil se na nich pach cizích těl.

Také to mohou být části věcí, které jsme měli rádi, ale ztratily se, jako například jedna z páru náušnic. Anebo kousky, které nám připomínají maminku, či babičku. Je v nich mateřská láska, která je mocná, ochraňuje a je stará jako lidstvo samo.

Pozor na to, pokud amulet nebo talisman ztratíme. Ztratí se tak i naše ochrana a musíme se učit nosit zase jinou věc.

Prodávané amulety jsou bezcenné. Pokud jsou již někomu darované, musí být očištěné, darované s láskou a nesmí být kupované u podvodníků."

 
Konchedras 5.1. 2020

Bílé svíčky a jejich uplatnění

Bílé svíčky v sobě mají krom množství pocitů a energií od lidí, kteří je dělají, také mnoho dobré energie. Tato dobrá energie má očišťující účinky, obsahuje mnoho dobrého světla, které se šíří z jejích plamenů. Proto jsou bílé svíčky používané k čištění prostoru bytu a jeho okolí. Bílé svíčky mohou očišťovat i lidi, kteří v blízkosti svíček přebývají. Svými účinky očistí naši mysl a naše budoucnost potom bude lepší a veselejší, než bychom očekávali.
Naučíme-li se s těmito svíčkami zacházet, budeme moci postavit silnou ochranu proti něčemu a někomu, kdo nás ohrožuje, utlačuje, dává najevo, že jsme jeho otrok a služka. Proti tomu se můžeme bránit tím, když budeme mít okolo sebe ochrannou zeď ze světla svíčky.

             Jak okolo sebe udělat ochrannou zeď ze světla svíčky před zlem a zlou vůlí:

Zapálíme bílou svíčku a obejdeme s ní celý byt. Celou předsíň, komoru s jídlem, koupelnu, WC, úplně každou místnost zvlášť. Potom kroužíme svíčkou okolo sebe a říkáme si pro sebe, nebo nahlas:
„ Ať nás ochraňuje světlo svíce, která má mnoho podob, která nestárne, která bude stále s námi, která nás bude ochraňovat před zlem a zlou vůlí, která bude s námi navždy, která bude ochraňovat naši mysl před svou omylností, svojí závistí a zlobou.“
Pak umístíme svíčku pod okno místnosti, kde spíme a necháme ji dohořet. I mimo byt budeme všude chráněni, vezmeme-li si oharek svíčky s sebou ven, kamkoliv půjdeme, jako talisman. Pokud chceme ochranu i pro ostatní členy domácnosti, oharek svíčky se rozláme na počet, jaký chceme, pro každého. Nekrájíme jej nožem, aby se neporušilo ochranné kouzlo svíčky, jen odlomíme kousky.

 

Konchedras 25. 1. 2014 (upraveno 11.6.2021)


Bílé svíčky a jejich uplatnění

Může se použít hromnička na čištění prostoru

Dobrý den Paní Konchedras může se použít hromnička na čištění prostoru.V kostele si lidé brali svíčky které tam dal pan farář pak si je od něho a ministrantů zapalovali.Tímto způsobem je svíčka posvěcena. Odepište mi jestli je to tak.Když si odpálím obyčejnou svíčku od svěcené bude taky...

—————

Vzkaz z webu konchedras.com

Text: Dobrý den Konchedras chci se zeptat může to být jakákoliv bílá svíčka třeba koupená v kauflandu nebo nějaká speciální.Koupil jsem bílou z palmového vosku.Může se pálit vždy když člověk potřebuje ochranu před zlou mocí?Můžete se na mě zeptat jestli nejsem někým proklet strašně přitahuji maléry...

—————


Lapač snů- z Archivu poradny

Lakavé dieťa

Dobrý večer Konchedras, chcela by som s Vami poradiť, ohľadne našej 2mesačnej dcérky. Malá je veľmi "lakavá", aspoň jedenkrát za týžden riešime tento problém. Je to neskutočne citlivé bábatko. Mnohokrát ani nezaregistrujem, že sa vobec niečoho vylakala a bohužial, ten "lak" v nej zostane. Akonáhle...

—————


Satan

S kamarádkou jsme vyvolavali duchy

Dobrý den, s kamarádkou jsme vyvolavali duchy a vyvolali jsme jejího dědu. Všechno bylo hrozně fajn, jeho kontaktování mu nevadilo a byla a ním i legrace. Začali jsme se vyptávat kde je a tak různě. Nejprve se sklenka hýbala jen pod kamarádky dotek, když jsme to zkusila já, jen se lehce klepala....

—————

Mám smělý dotaz

 Dobrý den, mám smělý dotaz. Me nejlepší kamarádce před dvěma lety tragicky zemřela maminka. Od té chvíle se zesílily "paranormální" jevy v jeiím životě. Máme za to, že se jí maminka snaží cosi sdělit, neustále probíráme a hledáme co by daná znamení mohly znamenat a co vlastně vypovídají. Máme...

—————

Dotaz

Milá Konchedras, moc Vás zdravím a omlouvám se, že píši na tento email. Snažila jsem se Vás kontaktovat přes poradnu, ale bezúspěšně. V minulosti jste mi dobře poradila s mými problémy a otázkami, a tak se na Vás obracím znovu, s nadějí, že mi pomůžete. V lednu jsem se seznámila s mužem-vdovcem se...

—————

Vzkaz z webu konchedras.com: špatné sny

Text: Dobrý den.Nevím si rady.Před půl rokem jsem bydlela u staršího kamaráda a ten se mi svěřil že prý je posedlí satanem. Moc jsem mu nevěřila,ted už uněho nebydlím našla jsem si přítele a žijeme spolu.Jednou večer jsem si šla lehnout dřív než muj přítel.Mám dost tvrdé spaní,ve snu se mizdálo...

—————


Z archivu

Zbavení prokletí

Datum: 16.08.2012 Vložil: Kristýna Dobrý den,moc prosím o radu...mám mladšího brášku a už od malinka všechny jeho úrazy odnáší hlava(pády na hlavu,pokousání od psa 2x) :( domníváme se,že za to může jedna žena,která ho nemá v lásce,protože jeho otec je jejím bývalým manželem :( prosím jak se tato...

—————

Prosim o vysvětlení

Prosim o vysvětlení.Mám životní problém.Je mi 57let.Již ve 30.letech mi zemřel první manžel.Po 20.letech mi zemřel druhý manžel a ted po 5.letech mi umýrá přítel.Je možné aby měl někdo takový osud?Jsem psychicky na dně.Děkuji Ameenka 22. 4. 2012 Milá Ameenko, to je mi moc líto Když jsem...

—————

Smůla

Dobrý den, mám dceru, které se moc nevede. Provází ji smůla jak v práci, v manželství a teď i zdravotní potíže. Všimla jsem si , že ji její manžel často daruje šperky koupené v zastavárně a mám obavu jestli se neštěstí lidí, kteří tyto šperky prodali , teď nesoustřeďuje u mé dcery. Co stím?...

—————

Prokletí

Dobrý den,chtěla bych vás poprosit zda se můžete zeptat jestli jsem prokletá já,manžel nebo dům který jsme koupily před 6 lety a kde se nám nějak pořád nedaří.Třeba jsou to jen náhody a smůla,které nás provází nebo něco děláme špatně.Mám starost jestli to není prokletí od sousedů nebo od předešlé...

—————

Ochrana před zlem

Milá paní Konchedras, celý den hledám na internetu nějaké informace a našla jsem Vaše stránky. Potřebovala bych poradit jak ochránit dům před zlými lidmi. Často k nám chodí příbuzná, ze které mám velice špatný pocit, stává se, že uráží mé rodiče a mne. Je nějaký rituál na to, aby se zlý člověk u...

—————

Už dlouho si nevím rady se svým vztahem

Milá Kochendras, už dlouho si nevím rady se svým vztahem. S přítelem jsme spolu dva a půl roku, z toho přes rok jsme spolu bydleli. Měli jsme skoro vždy finanční problémy, protože přítel za tu dobu vystřídal spoustu zaměstnání, vždy ho kvůli něčemu vyhodili a neměl na nájem, který jsme se...

—————

Prokletí

Ahoj, mám stejný problém, sopělé dítě- satanista - prokletí, nevím si rady Milá Anno, opravdu se jedná o prokletí, které je na Vás uvaleno. Snad od Vašeho syna...dostal se na špatnou stranu, kde být neměl. Bylo připraveno něco jiného, ale on to odmítl a dal se jiným směrem. Bylo by dobré...

—————

Stavy úzkosti

26.11.2010 Prosím Vás,co mi způsobuje stavy jakoby opilosti,náhle přicházející únavy,hučení v uších,...Přijde to vždy náhle,pak se mi ozve telefonicky má láska,můj přítel,který mi říká,že jsme na sebe napojeni,dokonce umí předvídat budoucnost.Je to skutečně tak,cloumá snad se mnou energie,kterou...

—————

Dcera mého muže

Datum: 13.02.2010 Milá Konchedras, mám jeden velký problém, který mě tíží 23 let, co žiji se svým druhým manželem. A to je jeho dcera z prvního manželství, která mi a mým dětem /zase z mého prvního manželství/ dělá problémy. Neustále o nás něco zjištuje, chce mít přehled o nás,o mé práci a o mých...

—————