Karma

 

"Karma je starý způsob, jak se očistit ze svých chyb a najít novou cestu ke šťastnému a novému životu, který bude lepší než ten předešlý a takový bude i ten další a další. Jsou životy, které se nezmění, ale i takové, které se změní a které se budou stále lepšit, až bude duše očištěna a stane se andělem a bude se zajímat jen o dobro lidí a o to, aby dávala více a více lásky k lidem.
K tomu je karma, aby očistila život duše a dala jí šanci se znovu narodit a nebýt zlá a pokroucená duše."

Konchedras 30.4. 2009


Jak se vyrovnat s karmou a neudělat si karmický dluh

Vždy bychom se měli radit se svým srdcem a ne s myšlenkami nakaženými zlem. Neměli bychom plánovat žádné úskočné plány a nechtít jen škodit, protože karma je neúprosná a má smysl v tom, že někdo bude trpět a ten někdo byl také trapič. Nebude se bát ten, kdo bude mít radost z radosti druhých a nebude se trápit ten, co nikdy neublížil. Bude se trápit a zkoušet ten, kdo trápil a ubližoval a chtěl škodit.

"Neumím si představit bolest druhého, když neznám svoji, ale budu tě trápit tak dlouho, až to poznám."

To je karmický vzorec, který se opakuje. Dokud budeme škodit, budeme trpět a naopak budeme šťastní, pokud se naučíme konat dobro a dávat lásku. To se bude opakovat tak dlouho, dokud se svět točí a dokud bude na světě dobro a zlo.

Máme tři možnosti. Buď se naučíme dávat dobro a lásku a budeme šťastní. Nebo budeme zlí a sobečtí a budeme se trápit tím, co nás postihlo . Nebo budeme mít radost ze všeho, co přináší svět i život, z dobra i zla, ale naše duše bude stále hledat štěstí a bude se trápit o to více, že není zkažená , a bolest bude větší, protože máme radost i z dobra a nedokážeme se vzepřít zlu v nás, a to bolí nejvíc.

Pokud chceme žít šťastně, musíme se naučit žít jako andělé a ne jako člověk bez srdce , který škodí druhým. Tak se nám podaří jen udělat si karmu, která se obrátí proti nám a budeme se divit, jak to , co děláme, se děje nám. A to není vše, budeme se divit, jak se nám může něco takového přihodit, když nic špatného neděláme. A když by jsme chtěli, aby se nám dařilo a ono se nám nedaří, protože sami nepřejeme a přitom se divíme, proč máme tak málo a ostatní mají vše.

Ale občas se musíme pozastavit a vyčistit si karmu, aby jsme mohli jít dál a neposlouchali slova toho zlého.

 Konchedras 2.9. 2009


Našla jsem zajímavý text....

"Dalším rozšířeným motivem na thangkách je bhavačakra, 'kolo samsáry' , zobrazující cyklickou existenci lidské duše v šesti různých světech. V závislosti na našich činech, (a tedy na karmě, kterou si tím vytváříme) se můžeme v příštím životě narodit jako cokoli od boha, poloboha, člověka, zvířete či hladového ducha, až po bytost uvrženou do pekla. Thangka tím říka: Rozhodnutí o naší budoucnosti je na nás! Často ale obsahuje obraz Měsíce jako symbol možnosti uniknout z koloběhu neustálých zrození a smrtí a osvobodit se. Zobrazuje i symboly tří 'jedů mysli',  které nám v tom brání: prase (nevědomost), hada (žádostivost) a ptáka (hněv) . Kolem nich se mihotají plameny jako symboly nestálosti a věčné změny našeho světa, v němž nelze vybudovat nic trvalého."

 

Zdroj : Koktejl 5/2013

Konchedras 21.8. 2013