Komunikace s duší

Veterán a badatel duchů, Hans Holzer, v jehož knize "Duchové: Pravdivé setkání se záhrobním světem," zdůrazňuje: „… potřeba zapomenout na populární názory: že jsou vždy nebezpeční, strašní a ubližující lidem. Nic nemůže být vzdálenější, než pravda... Duchové neškodili nikdy nikomu kromě strachu v nás, jeho vlastním rozvíjením se a ignorancí v představě, jakou o nich máme. "

Duše se hlásí, dává o sobě vědět, v našem světě ve většině případů, když si potřebuje ještě něco zařídit anebo potřebuje pomoci. Nevylučují se však i bytosti, které mají v plánu nějak škodit, přivtělit se a podobně. Takové se ale neprojevují, pokud chtějí páchat neplechu.

Duše se po smrti učí upozorňovat na sebe v tomto světě. Jsou to známé projevy jako různé zvuky, pohyby čehokoliv, vůně, pachy, vizuální projevy, jako znaky na čemkoliv. Může se projevovat jakkoli. Někdo může zahlédnout koutkem oka pohyb, a když se podívá na to místo, nic tam není. Můžeme cítit mrazení v zádech, lehký vánek, hlazení. Můžeme cítit i přítomnost někoho v místnosti. Všechno to jsou projevy toho, jak se snaží duše na sebe upozornit.

Není třeba se bát, ony mnohdy také cítí strach. Připadají si zde ztracené. Jsou tu proto, že něco potřebují, něco je tu poutá a nemohou odejít, kam odejít mají.... Můžeme jim pomoci tak, že zapomeneme na strach a pokusíme se o komunikaci s nimi. Pokud už ovládáme práci s kyvadlem, není to problém. Usadíme se někde v klidu a sami.  Ptáme se kyvadla, zda je vhodná doba a čas ke komunikaci. V případě kladné odpovědi se zeptáme, zda je u nás přítomna nějaká duše, zda s námi má dobré úmysly a zda je u nás náš ochránce. Pokud je vše v pořádku, na všechny otázky je kladná odpověď, můžeme se začít ptát dušičky, co od nás potřebuje, jak jí můžeme pomoci. Jestliže je pomoc v našich možnostech, přislíbíme pomoc a později se pokusíme vše splnit. Pokud by k tomu nedošlo, duše by zde stále zůstávala, a vynucovala by si později splnění slibu.

Jestliže je na nějakou otázku záporná odpověď, duši se omluvíme, a zkusíme to jindy.

Někdy na sebe mohou upozorňovat naši ochránci. Jsou to duše, které nám byly a jsou přiděleny už od narození, aby nás chránily a pomáhaly nám. Může jich být i více, záleží na kvalitě ochraňované duše. Mohou to být duše lidí, které jsme znali v minulých životech a mají k nám úzký vztah, duše našich příbuzných nebo známých, kteří zemřeli, nebo zcela nám neznámé duše.

Každé odpovědi kyvadélka věřme, nepochybujme, neptejme se dvakrát. Jakmile bychom komunikaci a pravdivost odpovědí zpochybnili, už by se nám další komunikace podařit nemusela. Je to jako chůze po tenkém ledě, zaváháme, a vše je ztraceno.

Při komunikaci vyzařujeme lásku, vedeme ji s pokorou. Není to samozřejmost…

 

Konchedras 19.1.2020 


Kyvadlo

Kyvadélko je prostředek, jak je možné se domluvit s jemnohmotným světem. Jeho prostřednictvím se můžeme domlouvat se svými ochránci, anděly a jinými jemnohmotnými bytostmi. Jsou to bytosti, které nás chrání a které nás milují. Jejich rady a varování jsou pro nás pak velmi užitečná. 

Jako kyvadélko můžeme zvolit oblíbený prstýnek, kamínek, tedy nejlépe maličký předmět, ke kterému máme vřelý vztah. Ten pak zavěsíme na bílou nitku, anebo fialovou bavlnku. Pravou rukou uchopíme konec nitky nebo bavlnky, loket máme opřený o desku stolu. druhá ruka spočívá volně položená na desce. Pozor na překřížené nohy. Kyvadélko necháme volně viset, a sledujeme, jak se otáčí. Někdy se ani nehne, někdy krouží. Necháme kyvadélko zklidnit, a nebo volnou rukou jemně zastavíme. 

Potom klademe otázky, na které se dá odpovědět pouze "ano" "ne". Zjistíme, která strana, kam se kyvadlo otáčí, znamená souhlas, a která zápor. Je dobré dávat otázky, na které známe odpověď, abychom zjistili, jestli kyvadlo nelže. Při rozhovoru vysíláme lásku a při odpovědích se snažíme nemyslet vůbec na nic. Před otázkami se nejprve zeptáme, zda je vhodné místo a doba pro komunikaci a je-li přítomný náš ochránce. Pokud se nám práce s kyvadélkem nedaří, je dobré to zkusit později, zase po nějaké době.

 
Konchedras 27.7. 2021

Připomenutí- Jedna stará duše z Egypta

Našla jsem jeden text z roku 2009, odstraněný z webu, komunikace se starou duší z Egypta. Mám pocit, že by tu měl tento text opět být.

"Obávejte se, že budoucnost je ve vašich rukou, a máte jen málo času. Oběma starýma rukama jsem roky léčil lidi a neudělal jsem ani jednu chybu. Obávejte se, že budete mít rozum, ale ne cit, a že budete stát a dívat se, jak se vaše děti mění v rozumné bytosti, ale nebudete je vnímat jako dospělé, ale jako budoucnost lidstva. Budete se bránit a budete se chtít vrátit o doby, kdy jste byli mladí, ale to nejde. Oběma je dán život, a to dostatek, aby život byl šťastný. Oběma je dán život, ale ne štěstí. Oběma je dán život, ale ve starostech, ale v lásce. Obávejte se, že budete mít rodiny, ale ne lásku, a že budete mít radost ze svých úspěchů, ale ne ze svého života.  Budete se starat o budoucnost, ale nebudete vědět, co bude za další den, a to je budoucnost bez rozumu. Obávejte se budoucnosti bez rozumu a bez srdce. Staré a neužitečné věci budete dávat do krabic, ale dobré zůstanou břemenem…“

 
Konchedras 5.2. 2024

Upozornění pro od vyšších bytostí každého, kdo provádí automatické písmo, kresbu, nebo jiné práce s bytostmi...

" Vaše cesta se dotýká i bytostí, ale možná necítíte žádnou vděčnost a pokoru k těmto bytostem, které vám pomáhají, které Vám vedou ruku při malování kresby. Tady je problém už v samotném základě, kde se učí kresba. Ne každý si uvědomuje, že ne on, ale jemnohmotné bytosti jsou ty, které malují, řídí kresbu a předávají informace. Že je člověk pouze a jedině kanál, kterým se informace dostávají na zemi, který nemůže nic jiného dělat, než přijímat a předávat dál. Že nerozhoduje, co bude psáno, nakresleno, uděláno. Pouze drží tužku a papír. Lidé, kteří automatickou kresbu učí, a přesto tohle nevědí, se dopouštějí daleko větší chyby, než ti sami, kteří se nechají učit. Stále a stále je třeba zdůrazňovat, že je důležitá pokora k bytostem, které nás vedou a učí. Kdyby nebyla pokora, skončíme už dávno. Teď je čas, aby se to dalo do pořádku. Přijmout k sobě pokoru a lásku k těmto bytostem. Jsou jich stovky, tisíce, které nás obklopují a pomáhají nám. Jednoduše postačí, když se poděkuje, popřeje vše dobré, když se nám něco podaří udělat, něco vykreslit. Přijmout jako samozřejmost tyto věci, které k nám přicházejí nejde, protože to samozřejmost není. To je špatný dopad těchto schopností, že je to bráno jako samozřejmost čím dál tím více. Nenapadne příliš mnoho lidí, že to tak není. Přijmout toto vše do svého života, pokoru, lásku k jemnohmotným bytostem, úctu k jejich práci a budeme na dobré cestě k návratu ke svému poslání. Vyšší bytosti, které nad námi jsou, poslouchají a řídí náš život a naše cesty. Na vše dohlížejí, co se děje s jejich informacemi. Mají moc a sílu předat tyto informace, ale také je odstranit, pokud se jejich práce neoceňuje s pokorou a láskou. "

Konchedras 13.8. 2014


Z poradny

Milá Kochedras,
někdy v roce 2006 jsem byla jsem byla u astroložky, která mi zpracovala mimo jiné podrobnější předpověď mé životní cesty na 10 let dopředu. Doposud se všechno neuvěřitelně krok po kroku plní a to i když bych usilovala o opak toho předpovězeného. Dle hvězd bych svůj život zasvětit pomoci lidem, ale vůbec netuším jak. Je možné zjistit kam se mám směrovat, zkoušela jsem reiki, teď i různými bolestivými životními prohrami, mám nutkání začít s kyvadlem, mám pro to vůbec vlohy? Moc děkuji za odpověď.

Máte pro kyvadlo vlohy, jako každý. Opravdu by jste měla zkusit kyvadlo, aby jste zjistila, že to funguje. Měla by jste se zaměřit na to, kdy a kde budete s kyvadlem pracovat. Také je tu třeba opatrnosti. Můžete pracovat pro lidi, kteří se Vás ptají, ale může se připlést i ten zlý, Satan. On se přetvařuje a dává zlé odpovědi. V tom je třeba opatrnosti. Je třeba se vždy zeptat, s kým komunikujete a před komunikací si okolo sebe vytvořit ochranný kruh. O ochranném kruhu budu ještě psát na webu. Jinak není třeba se bát.
Přeji Vám krásné dny.

Konchedras 6.10. 2010

***************************

Milá Konchedras,
před čtyřmi roky jsme se nastěhovali do staršího domu na vsi. Od počátku jsem zde měla strach a nepříjemné pocity,jako by mě někdo pozoroval anebo mi stál v zádech. Mám dvě malé děti a i ty mi několikrát říkaly,že viděli někoho přecházet přes předsín. Pořídila jsem si kočku a ta pokaždé v noci nechce sama přes předsín přejít,zastaví se a ,,pláče'' a nejde dál,dokud jí k sobě nezavolám. Pořád jsem si říkala,že se mi něco jen zdá a že si to namlouvám,ale když jsem si prohlížela fotky ze synových narozenin,našla jsem na několika z nich hlavu nějakého člověka. Není úplně zřetelné,zda se jedná o ženu,či muže ale jsou vidět rysy tváře. Vždy je to poblíž mé mladší dcerky. V domě bývala hospoda a podle místních tu kdysi byl i nelegální nevěstinec. Mohla byste se prosím zeptat na to,kdo a proč u nás je a jak bych mu mohla pomoci,aby mohl odejit v klidu odpočívat? Mockrát děkuji za pomoc.

K Vašemu domku se vypsalo, že tam bývala zřejmě skutečně hospoda a nevěstinec. V tom domku bylo mnoho bolesti. Měl tam zemřít muž, který se obával o svoji ženu, která se měla stát prostitutkou. Ten muž byl zřejmě zavražděn. Nechtěl, aby jeho žena provozovala prostituci, ale bylo to marné, přesto se jí stala. Ten muž se stále trápí, že tomu nezabránil a nemůže za světlem, protože je spoutaný vzpomínkou na svou ženu. Trápí se a chce ji zpátky, nemůže ji nalézt, protože ona není na zemi ani v nebi, ale na horším místě, byla zřejmě zatracena....
Proto se on potlouká po domě a čeká na ni...Je to smutné i proto, že by měl odejít , ale nemůže. Blízko Vaší dcerky se drží proto, že má holčičku rád, připomíná mu jeho ženu...Má se zachránit, co se ještě dá, toho muže odeslat za světlem a mám to udělat...Zkusím se s tou duší muže domluvit a odeslat jej...Ještě napíši, jak se podařilo.
Mějte krásné a nerušené Vánoční svátky.

Podařilo se mi komunikovat s tou nešťastnou duší. Byl cítit veliký smutek, ale i veliká láska....V nejbližších dnech jej odešlu za světlem. Mám Vám napsat toto: "Obdivoval jsem Věry trpělivost s jejími dětmi, a měl jsem moc rád její dcerku. Bude se mi po nich stýskat, ale vrátím se a budu se snažit ochraňovat Věry děti a její dcerce chci být ochráncem. Je mi líto, že jsem opustil tento svět, ale chci se vrátit zpět, k lidem, jako ochránce..."
Mějte krásné a klidné dny.

Konchedras 15.2. 2010

Moc vám děkuji za objasnění. Tížilo mě to už dlouho a měla jsem strach,aby nešlo o něco zlého. Po Vaší odpovědi se mi hodně ulevilo a i atmosféra doma se pročistila. Ještě jednou Vám moc děkuji za pomoc a mějte krásný a úspěšný rok 2010.
dnes jsem odeslala dušičku ke světlu. V domě by už mělo být vše v pořádku. Pokud by se ještě něco dělo, dejte, prosím, vědět.
Přeji Vám krásné dny.
Děkuji :-)

Konchedras 16.2.2010

************************

Dobrý den, mám smělý dotaz. Me nejlepší kamarádce před dvěma lety tragicky zemřela maminka. Od té chvíle se zesílily "paranormální" jevy v jeiím životě. Máme za to, že se jí maminka snaží cosi sdělit, neustále probíráme a hledáme co by daná znamení mohly znamenat a co vlastně vypovídají. Máme malý problém v tom, že její maminka nebude jediný "duch" v jejím životě. V 16ti letech jako pubertální hloupost s kamarádkami vyvolávala satana a dopadlo to hodně špatně!!! Od té doby se jí držela neuvěřitelná smůla!!! A to neí tak, že by si ji vsugerovávala díky otřesnému zážitku, ale prostě se jí opravdu neustále lepila na paty a ne a ne cesty ven, či vidina zlepšení. Od chvíle kdy ji tragicky zemřela maminka za dost pochybných okolností, jakoby jí něco či někdo chránil a situace se začala obracet. Nicméně s tím se i začaly stupňovat nevysvětlitelné jevy, kterých jsem byl já, její přítel a pár dalších osob očitými svědky. Veřejně o tom nikdo z nás nemluví, jelikož veřejnost a de facto všichni naši známi i neznámí jsou k těmto věcem přinejmenším skeptičtí. Máme proto pár dotazů na Vás, vzhledem k obsahu Vašeho webu...
1. Dá se zbavit Démona, Satana či toho špatného, jež v 16 vyvolala tak aníž by zároveň přesušila kontakt s maminkou???
2. Jak či kde hledat jak si máme vysvětlovat znamení, jež se objevují(siluetta, záblesky, rozsvicování světla, pohyb věcí, zvuky, apod.)???
3. Jak komunikovat? Jen s maminkou a zabránnit vstupu do komunikace tomu zlému???
Něco o kamarádce. Je osoba Indigo. Jejím nejoblíbenějším číslem je 5, stejně jako jejího přítele. Životem ji provází číslo 12. Je citlivá a nadprůměrně vnímavá. Velice silná osobnost.
Předem mnohokrát děkuji za odpověď
S Pozdravem D.M.

25.6. 2011

Dobrý den,
se Satanem není dobré se zabývat, nejen jej vyvolávat. Je štěstí, že se kamarádce nic horšího nestalo. Maminka je opravdu u Vaší kamarádky a ochraňuje ji. Satan je snad stále v kamarádčině blízkosti, nemůže ale na kamarádku, protože je pod ochranou maminky. Je rada, aby se kamarádka pomodlila k Bohu o ochranu, to vždy pomůže, a ještě poprosit svého ochránce. To by mělo pomoci. Znamení, která okolo vás jsou, pocházejí od ducha, který je v tomto domě. Jeho znamení se nedají opravdu přehlédnout. Je to osamělý duch, který je tam už dlouho a chce pomoci. Pomohlo by se za něho pomodlit, dát mu v myšlenkách vědět, že o něm víte a že se mu pokusíte pomoci. Snad prodal něco, co mu bylo drahé a teď chce, aby se mu to vrátilo. Ale to už nejde. Mohla bych se pokusit s ním promluvit. Dala bych Vám ještě vědět, jak se podařilo. Vše to jsou projevy, jak se ohlašují duše zemřelých v přítomnosti lidí. Maminka by se měla přihlásit sama, zatím asi není třeba vyhledávat komunikaci s maminkou. Je dobré však poprosit maminku o ochranu před Satanem. Mějte krásné letní dny.
Konchedras

Konchedras 16.7. 2011 
***************************

Dobrý večer,mám na Vás velikou prosbu. Mám 12letou dceru a 7letého syna.Bydlíme Necelých 12 let v Milovicích,v panelových domech po vojácích. Nedávno mi dcera vypověděla,že už dvakrát kolem 12 večer byla vzhůru a nemohla spát,protože slyšela jako by jí někdo cosi šeptal do ucha. Chudinka mi do tří do rána nespala,jaký měla strach.I baterku měla u sebe,aby si mohla rozsvítit.A také mi řekla,že má někdy sny,které se vyplní.Nevím,co s tím mám dělat. A ještě jeden dotaz ohledně syna. Už to trvá přibližně 3 roky.Byl doma chvíli sám a strašně se mi vylekal,ale nevím čeho. Od té doby nechce být v pokoji sám ( mají pokoj společný ).Jakmile se setmí,ani si do pokoje nechce dojít pro hračku.Musím jít sním, rozsvítit a koukat se na něj.Prostě musí být neustále se mnou.Nemůžu ho nechat samotného i když přijde pošťačka a já mám seběhnout tři patra dolů.Musí jít prostě se mnou.Někdy si myslím,jestli to není moje chyba,že je třeba rozmazlený.Prosím poraďte co s ním.Už mi to leze na nervy,jak se všeho bojí a nechce nikam jít beze mne. a ještě jeden dodatek-Ze začátku,když jsme se sem nastěhovali,jsem měla nějaký čas takový pocit,jako by mi něco přelétávalo před obličejem.Jakoby mlha.nevím jak to mám popsat.Myslela jsem si ,že mám nějaké mžitky před očima,ale ty mám v pořádku. Děkuji předem za radu a přeji krásné prázdniny.Mrkvička

5. 7. 2012

Dobrý večer paní Mrkvičko,
konečně se dostávám k Vašemu dotazu. Vypsalo se...Váš dům je přeplněný dušičkami. Nebylo tam možná příliš dobré prostředí pro život vojáků. Je tady něco, jako by se tam něco stalo, nějaké neštěstí. Teď je tam prostředí dobré, ale ty dušičky tam zůstávají. Nelze je asi odeslat, mají vazbu na toto místo. Jsou zde jejich kamarádi, jejich druhové, nechtějí je opustit. Holčička je vnímá a chlapeček také. Je dobré o těchto věcech s dětmi hodně moc hovořit. Poslední dobou se dušičky často a vehementně domáhají pozornosti, nejenom u Vás doma, ale i jinde, podle mailů, co mi přicházejí. Jako by se něco posunulo, co se posunout mělo, co je ještě nezřetelné, ale bude se to posouvat dál. Někteří lidé jsou hodně vnímaví k těmto věcem, a jejich schopnost se poslední dobou prohlubuje. Kdo nic neviděl, najednou vidí a hlavně děti jsou těmi, kdo mají vidět a slyšet. Jako by se změnilo vnímání světa  jako pouze lidského, jako by se i mrtví obávali o Zemi. Stále častěji se ozývají jejich hlasy, které chtějí varovat. Je to sice pouze hlas mrtvého, ale je to také hlas. Je jich příliš mnoho, aby si toho lidé nevšimli. Je třeba o tomto s dětmi co nejvíce hovořit, aby se nebály toho, co je pro ně teď děsivé. Nejde o to, že tady jsou teď ti vojáci. Děti příjdou jinam, a zase se to bude opakovat. Jiné dušičky je budou kontaktovat. Jednou děti pochopí, že to jsou jen dušičky. Teď je důležité, aby se děti nebály, aby věděly, že jim nic neudělají, že pouze hovoří a dávají o sobě vědět. Aby se děti naučily mít k nim dobrý vztah, pocítily úctu, a úctu k životu. Obě jsou to chytré a šikovné děti, pochopí to. Je to možná trochu děsivé, ale vypadá to, že i mrtví promlouvají. Je třeba o tom hovořit s dětmi a nebát se také. Aby se děti cítily jistější, je dobré je pokřižovat, a určitě by bylo dobré dát je pokřtít, nebudou se tolik bát. Klidně je i nechávat u sebe v posteli, když to nepůjde jinak...Je to komplikované, ale jiná rada zatím není...
přeji Vám moc a moc štěstíčka.

Konchedras 17.11. 2012

Hezký den milá paní Konchedras,
děkuji Vám za odezvu.
S přáním všeho nejlepšího
Mrkvička

18.11. 2012

**************************

Preji hezky den .... No to je pekne, ty sny porad pokracuji, ale ted se zmenili. Ty upiri jakokdyby mne chranili, ale porad mam pocit, ze je kolem mne nekdo kdo mne bud chrani, nebo ceka na prilezitost neco udelat. Nevim jestli je to mozne nebo je to jen vyplod moji fantazie. Nekdy vidim stiny, pak na mne nekdo najednou zacne mluvit, nemyslim lidi ty predse vidim. Ze mam kolem sebe nejake duse to je normalni, pracuji na oddeleni jako sestra kde umiraji lidi a jsou to jejich duse dokud neprejdou na druhou stranu, ale tohle se mne stava venku, v lese, v autobuse, doma... Je to mozne? JA vim mam moc otazek, ale malo odpovedi. Neco se deje, tento rok je nejaky divny nevim. Jsem rozhodne vnimavejsi nez predtim, ani nevim kdy se to stalo. Najednou jsem zacala byt vic vnimava, nekdy vim vic nez si ostatni mysli. Jsem blazen? Dekuji za odpoved. Andrea

7. 10. 2012

Dobrý večer paní Andreo,
opět se dostávám k Vašemu dotazu. Sny o upírech znamenají stále stejnou situaci. Stále je tady ten nepřítel. S dušičkami je to trošičku jiné. Ony se probouzejí, přicházejí k lidem, kteří jsou vnímavější a varují. Poslední dobou přichází hodně dotazů, že lidé, kteří nikdy nic neviděli a neslyšeli najednou vidí a slyší. Něco se tady děje, něco se má možná brzy stát, ale nikdo neví, co se stane a kdy se to stane. Je takový divný tlak na lidské dušičky, že i ti mrtví to cítí. Není třeba se jich bát, ony nic neudělají, jen chtějí něco sdělit. Po čase by jste se mohla dostat do fáze, kdy jim porozumíte, ale bude to možná chviličku trvat. Sama už v polospánku rozumím, co mi říkají, ale po probuzení si ještě nic nepamatuji.
Mějte krásné a klidné dny.

Konchedras 11. 1. 2013
 **************************

Dobý den Konchedras,
chtěl bych se zeptat na mého 2 a půl letého syna, který má,ač je to v jeho věku asi norální, bujnou fantazii..Neustále nám povídá o malých pánech s velkýma očima,kteří pro něho přijdou dírou v mraku..Nevíme, zda něco nezaslechl při panice o konci světa ke konci roku, kdy se stále o tom mluvilo ve všech médiích, nebo je opravdu něco co vidí pouze on...
Děkuji Tomáš

Milý Tomáši,
chlapeček vidí skřítky a jiné bytosti, které jsou pro dospělého člověka neviděné. Někteří lidé je vidí také, ale je jich hodně málo. Váš chlapeček je vidí zcela běžně, malé děti ještě nemají takové předsudky a zablokovanou intuici, jako dospělí lidé. Je hodně moc vnímavý, vidí různé bytosti, jenom je ještě nedokáže rozlišovat, kdo je kdo. Pánové s velkýma očima jsou zřejmě andělé, kteří s chlapečkem často komunikují. Děti je často vídají a hovoří s nimi. Není zapotřebí se chlapečkovi smát, opravdu je všechny vidí, dokáže se s nimi dohovořit. Bylo by dobře, aby se to v chlapečkovi udržovalo, aby to nezapadlo. Byla by to veliká škoda, je málo lidí, kteří dokáží takto komunikovat s ostatními bytostmi.
Mějte krásné jarní dny.

Konchedras 26.3. 2013

*************************

Dobrý den , prosím vás o radu . Před půl rokem nám zemřela fenka jezevčíka máša. Zemřela ve věku 14 let což je velmi uctihodný věk . Byl to náš miláček a já se pořád s jejím odchodem nemohu smířit . Jednou večer se mi zdál sen jak máša jde směrem ode mě , kroutí ocáskem a je spokojená křičel jsem na ni ale ona nic stále šla dál a dál až se mi ztratila z dohledu . Když jsem se probudil zaplavil mě pocit radosti že už se má dobře . Přesto všechno mi moc chybí , chci jí zpět. Je onen sen znamení od našeho pejska ? moc vám děkuji ...

10. 11. 2014

Dobrý večer,
váš pejsek se s Vámi přišel rozloučit. Fenka věděla, že ji máte moc rád a ona měla ráda Vás. Když její dušička odcházela nahoru, přišla se s Vámi ještě naposledy rozloučit v podobě snu. Teď je nahoře, ale zase příjde, nejspíše v podobě jiného zvířátka.
Mějte krásné a klidné dny.

Konchedras 17.11. 2014

dobrý večer moc vám dekuji za odpověd přesto se jeste musím zeptat . Existuje duhový most? já myslel že právě tam na nebi je a že tam odpočívá a čeká na nás .... nebo se vrátí v podobe jineho zviřete ? dekuji ... :)

20. 11. 2014

Dobrý večer,
už se dostávám k Vašemu dotazu. Duše zvířátka se skutečně dostává přes jakýsi duhový most do "jejich sekce". Některá zvířátka tam zůstávají, některá se vracejí zpátky na zem. Buď v podobě jiného zvířete, nebo v podobě člověka, který je ještě nezkažený karmou. Po tom, co přejdou duhový most, ty duše zvířat, co zůstávají, skutečně čekají na svého majitele. Pokud bylo ale zvíře opravdu dobré, zaslouží si být ještě chvíli na světě a jeho dušička zrát do podoby lidské duše. Ty se vracejí potom zpátky na zem v podobě jiného zvířete, ale ke stejnému majiteli. Váš pejsek si nejspíše vybere podobu něčeho většího, ale neví se čeho. Zvířátka mají také své vlastní anděly, kteří je odvádějí přes duhový most. Sama jsem byla svědkem takového odchodu zvířátka za pomoci anděla, kterého jsem zavolala. Před časem náš morčík při odchodu příliš mnoho trpěl, a po zavolání anděla byl najednou konec. Nic není náhodou.
Mějte krásné a klidné dny a vše dobré do Nového roku.

Konchedras 28.12. 2014 
*************************

Milá paní Konchedras,
jak se mají nyní dušičky mých rodičů? Jsou spolu? Tolik na ně denně myslím. Vše mi připadá tak strašně dávno, tak davno, co jsem je naposledy obejmula....je to jako sen, zlý sen, z kterého se musím přece probrat. Zajímalo by mě, jestli jsou se mnou v kontaktu a vnímají, co jim říkám. Hodně k nim mluvím. Podvědomě si myslím, že mi pomáhají, je to tak? Jak se jim daří? Tak moc mi chybí. Ráda bych se s nimi spojila prostřednictvím AP, ale bojím se, abych jim tím neškodila.Neměla byste pro mě nějaký vzkaz????
Velmi Vám děkuji za odpověď a přeji Vám hodně štěstíčka v životě Jana

Milá Jano,
maminka s tatínkem jsou nahoře spolu a nic jim nechybí. Mají se dobře, ale teď mají hodně moc práce, aby se připravili na další životy, které je čekají. Ještě se tady objevuje informace, že Vás maminka navštíví, až přijde ten správný čas. Vaši rodiče Vás slyší a až přijde ten správný čas, tak se na Vás přijdou podívat.
Přeji Vám hodně moc štěstíčka.
K.

Milá Konchedras,
nevíte při jaké příležitosti by se měli přijít podívat. Myslíte, že by se mohl některý z nich vrátit jako moje vnoučátko nebo jako můj ochránce. Velmi děkuji za Vaši odpověď. Je to tak těžké, tolik tolik tolik mi chybí. Mějte se krásně a hodně štěstíčka i Vám a Vašim blízkým Jana

Milá Jano,
děkuji Vám. Vaši rodiče by se za Vámi měli přijít podívat ve snu, kdy na ně budete co nejvíce napojená a budete s nimi moci i hovořit. Možná se narodí jako Vaše vnoučátko, ale je to ještě příliš brzy domýšlet.
Přeji Vám hodně moc štěstíčka.
K.

Konchedras 13.7. 2018 
*************************

Dobrý den chci se zeptat zda jsou u nás média která zprostředkují komunikaci s duchy. Před několika lety se mi zabil bratr a stále cítím že jsme spolu nějak spojeni jen nevím proč. Zda existuje vysvětlení. Děkuji za odpověď.

Milá Radko,
média jsou, ale neměly by se používat bez připravené dušičky. Ona sama skontaktuje dotyčného, že něco potřebuje. Média jsou bohužel často zneužívána k černé magii, je to škoda, protože potom ztrácejí své schopnosti. Jakmile se tato věc zneužije k černé magii,není dobré ji znovu používat k jejímu účelu.
Je rada vyčkat, bratr se Vám ozve sám. Potom můžete použít kyvadlo, to je bezpečný předmět.
Krásný večer.
K.

Konchedras 10.6. 2018

**********************

Milá konchedras. Tento týden mi odešel můj milovaný.. ještě mladý.. kamarád. Věděla jsem, že na tom není dobře. Ale bohužel jsem si vůbec nepřipouštela, že by tak rychle odešel.. Viděli jsme se naposledy když byl v nemocnici. Před třemi měsíci. Pak jsem mu chtěla napsat jak se mu daří. A už bylo pozdě. Nezlobil se na mě, že jsem se neozvala? Má klid? Moc Vám děkuji za odpověď. Jana

Milá Jano,
to je mi moc líto…Váš kamarád je nyní už nahoře. Šlo to velice rychle, ani se možná nestačil rozloučit se svojí rodinou. Stále se na Vás těšil, nedokázal si představit, že by to tak rychle skončilo. Ale stalo se. Váš kamarád je teď šťastný, nezlobí se, ani se netrápí. Vzpomíná na Vás pouze v dobrém. Všem už odpustil, už jej nemá co tady držet. Pro Vašeho kamaráda je připravený nový, lepší život.
Přeji Vám hodně moc štěstíčka.
K.

Moc Vám děkuji za odpověď. A milá slova.
Pěkný dny Jana

Konchedras 27.11. 2021
*************************
28.08.2023   |  Michal 26

Strašení?
Dobrý večer, hledáme někoho kdo nám řekne kde v domě máme špatné zóny. Popřípadě nějaké vysvěcení nebo něco podobného..

Dobrý den milý Michale,
nevidím tam žádné špatné zóny, ale zbloudilou duši, která v domě uvízla, nedaří se jí dostat pryč. Pokusila bych se ji na dálku odeslat, snad se zadaří.
Mějte krásné dny.

Zdroj: www.znamyterapeut.cz/poradna/straseni-79/  (zajímavá shoda dat u odpovědí v diskusi :-))

Konchedras 9.2. 2024