Komunikace s duší

Veterán a badatel duchů Hans Holzer, v jehož knize "Duchové: Pravdivé setkání se záhrobním světem," zdůrazňuje: "... potřeba zapomenout na populární názory: že jsou vždy nebezpeční, strašní a ubližující lidem. Nic nemůže být vzdálenější, než pravda... Duchové neškodili nikdy nikomu kromě strachu v nás, jeho vlastním rozvíjením se a ignorancí v představě, jakou o nich máme. "

Duše se hlásí v našem světě ve většině případů, když si potřebuje ještě něco zařídit a nebo potřebuje pomoci. Nevylučuji však bytosti, které mají v plánu i nějak škodit, přivtělit se a podobně. Takové se ale neprojevují, pokud chtějí neplechu páchat.

Duše se po smrti učí upozorňovat na sebe v tomto světě. Jsou to známé projevy jako různé zvuky, pohyby čehokoliv, vůně, pachy, vizuální projevy, jako znaky na čemkoliv. Může se projevovat jakkoli. Někdo může zahlédnout koutkem oka pohyb a když se podívá, nic tam není. Můžeme cítit mrazení v zádech, lehký vánek, hlazení. Můžeme i cítit přítomnost někoho v místnosti. Všechno to jsou projevy, jak se snaží duše na sebe upozornit.

Není třeba cítit strach, oni možná také cítí strach. Připadají si ztracení. Jsou tu proto, že něco potřebují, něco je tu poutá, nemohou odejít, kam mají....Můžeme jim pomoci tím, že zapomeneme na strach a pokusíme se o komunikaci. Pokud už ovládáme práci s kyvadlem, není to problém. Usadíme se v klidu, sami, a ptáme se kyvadla, zda je vhodná doba a čas ke komunikaci. V případě kladné odpovědi se zeptáme, zda je u nás přítomna nějaká duše, zda s námi má dobré úmysly a zda je u nás náš ochránce. Pokud je vše v pořádku, na všechny otázky je kladná odpověď, můžeme se začít ptát té dušičky, co od nás potřebuje, jak jí můžeme pomoci. Jestliže je pomoc v našich možnostech, přislíbíme a později se pokusíme vše splnit. Pokud by k tomu nedošlo, duše by stále zůstávala, a vynucovala by si později nutnost slib splnit.

Jestliže je na nějakou otázku záporná odpověď, duši se omluvíme, a zkusíme to jindy.

Někdy na sebe může upozorňovat ochránce. Jsou to duše, které nám jsou přiděleny už od narození, aby nás chránily a pomáhali nám. Může jich být i více, záleží na kvalitě ochraňované duše. Mohou to být duše lidí, které jsme znali v minulých životech a mají k nám úzký vztah, duše našich příbuzných nebo známých, kteří zemřeli, nebo zcela nám neznámé duše.

Každé odpovědi kyvadélka věřte, nepochybujte, neptejte se dvakrát. Jakmile by jste komunikaci a pravdivost odpovědí zpochybnili, už by se Vám další komunikace podařit nemusela. Je to jako chůze po tenkém ledě, zaváháte, a vše je ztraceno...

Při komunikaci vyzařujeme lásku, vedeme ji s pokorou. Není to samozřejmost....

 

Konchedras 24.5. 2009