Narodila jsem se v Čechách ve městě Teplice. V letech 1984 až 1988 jsem vystudovala obor malířka skla a porcelánu na středním odborném učilišti sklářském. Na další studia malířství jsem se z rodinných důvodů, (vážná nemoc mé matky) nedostala.
Přesto jsem u malování zůstala a od roku 1988 až do roku 1996 jsem pracovala jako malířka porcelánu v Českém porcelánu Dubí.

Od roku 2004 až do současnosti se věnuji malování obrázků automatickou kresbou za pomocí vedení Univerza, Vesmírné síly a Božské energie pro jednotlivce, pro kolektiv, rodinu i skupinu lidí.

Během této doby se uskutečnilo několik úspěšných prodejů obrázků, které visí jak v soukromých sbírkách, tak v institucích.

V době, kdy jsem zůstala sama se třemi malými dětmi a kdy mne život nejvíce tlačil, jsem v sobě objevila schopnost komunikovat s Universem, s dušemi zemřelých, se svým ochráncem a s ostatními bytostmi okolo nás. Pochopila jsem, co všechno se okolo mne dělo a děje.

Našla jsem způsob, jak se napojit na jiné informace, které ke mně přicházejí, a stávám se médiem pro všechny jemnohmotné bytosti, které okolo nás jsou. 

Dostala jsem jméno Konchedras, které mne opravňuje předávat poselství, která ke mne přicházejí, dál k lidem.

Dostala jsem za úkol malovat obrázky jako poselství od Universa a předávat je dál. 

Jsem klasická vědma s vizemi a předvídáním, všechny informace, které ke mně přicházejí, jsou od samotného Boha a Vesmíru.

Přes dvacet let mám tyto schopnosti:

komunikace s Universem, Vesmírem, přicházejí ke mně slova od Boha,

komunikace s mimozemskými bytostmi,

 věštění,

výklad snů,

jasnozřivost,

odkrývání minulosti starých věcí dotykem,

léčitelství,

odvádění duší a komunikace s nimi, 

odvádění přivtělených duší,

pokud to situace vyžaduje komunikace s démony,

komunikace s nehmotnými bytostmi, jako skřítky, draky a dalšími elementy.

********************************************

Dokáži se napojit na vzdáleného člověka pomocí svého ochránce, který je ve spojení s ochránci a anděly tohoto člověka, takže je informace kompletní, nepotřebuji k tomu datum narození, fotografii, žádné údaje.

Provádím diagnostiku automatickou kresbou na vztah, zdravotní stav, energie domu, místa, to vše na dálku.

Odesílám duše z prostoru, domu, nebo přivtělené duše, to vše na dálku.
Odvedení zbloudilé duše je napojení na energii této duše a prostřednictvím myšlenky s vyšší frekvencí se s touto duší domluvím na dalším postupu. Pokračuji v komunikaci automatickou kresbou. Samotné odeslání zbloudilé duše probíhá přes moji postavu, kdy sloužím jako jakýsi portál. Duše mnou projde do vyšších sfér a v doprovodu anděla odejde do světla.

Provádím výklady snů, Dračí tarot s výkladem od samotných draků pomocí automatického písma.

Provádím léčitelství za pomoci dračí energie dotykem.

Jsem schopna se napojit na člověka, předmět, nebo celou budovu a prostřednictvím vizí dokáži nahlédnout do jejich minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 


Přišlo ke mě poselství od Draků

"Teď naslouchej mému hlasu a zapisuj vše, co uslyšíš, ty, jenž jsi obdržela jméno Trimeros.
Dostáváš náš povznášející hlas, abys dosáhla naprosté spokojenosti sama se sebou. Trpělivost není tvým šťastným darem. Máš mnoho ohnivé krve, která proudí tvým tělem a často ti velice komplikuje život, ale také ti dává oheň a chuť žít. Málokdo má takovou životní sílu jako ty.
Transformovala jsi se do dračího kněze, vnímáš pravdy, které prosakují skrze tok z půdy pod tvýma nohama. Tato síla tě žene vpřed a dává ti ohromnou sílu tvořit a postarat se o nemocné a pokroucené tvory. Každý to pocítí pod tvým dotykem.
Postarej se o posledního z těch posledních, které najdeš na své cestě. Používej tuto sílu k léčení. Nepůjde shora, ale od ohně pod tvýma nohama, protože ty jsi sama oheň a oheň zůstává ve tvých rukou, které by měly dokázat mnohé, kdybys jim dala šanci.
Pokus se o to, pokus se vyléčit tu zchromlou kočku, o kterou se staráš, pokus se dát šanci ostatním. Pokud nebudeš vědět, že něco dokážeš, nedostaneš se s kilometrovým štrúdlem draků (?) dál. Tato energie je jedinečná, málokdo ji používá. Je to energie ohně a dokáže narovnat staré a nepotřebné kosti. Pokus se s ní pracovat, výsledky se brzo dostaví."

Konchedras 15.10. 2016


Kdo je Konchedras

Bylo, nebylo, z vesmíru na Zemi přišla kdysi jedna velmi stará, moudrá duše a už se zpět nevrátila. Zůstala na Zemi. Po mnoha a mnoha životech se narodila opět jako holčička ve 20.století. Když dospěla a prošla si mnoha zkouškami života, dostala za odměnu jméno Konchedras. Nevěděla, co to znamená, ale protože je to velmi zvědavá dušička, ptala se. A kdo hledá, ten najde, kdo se ptá, tomu je odpovězeno. Řekli jí, že to byla hvězda, která se v touze po světle stala sluncem. Tím, že ozařovala jednu stranu, ukazovala tu druhou, temnou....A to je nyní jejím úkolem na Zemi v tomto životě....

 

Konchedras 25.4.2009


Z webu www. magazinesoterika.cz

Energetické obrazy - Diagnostika automatickou kresbou
Je Vám blízké výtvarné umění a zároveň se zajímáte o práci s energiemi? Pak by se Vám mohly zalíbit energetické léčivé obrazy a diagnostika automatickou kresbou. To vše Vám může dopomoci na Vaší cestě spokojeným životem.

Mnohá z děl světového malířství, která můžeme obdivovat ve věhlasných galeriích a muzeích celého světa, v sobě uchovávají silný energetický náboj. Obrazy těchto malířů se staly tak obdivovanými, protože malíři je vytvořili jedinečnou tvůrčí energií, která pak v obrazech zůstala navždy uchována. Kdo se snaží takováto díla napodobovat, tvořit stejným stylem anebo malovat kopie, ten nevyužívá tvůrčí energii ze svého vlastního nitra – jeho obrazy nebudou jedinečné,  protože nevyšel z nitra tvůrce. Pakliže dokážete pracovat s energiemi, můžete jejich sílu a vibrace vtisknout i do uměleckého díla, třeba právě do obrazu. Takový obraz v sobě nese sílu energie, která byla přítomna při jeho vzniku. Energie v obrazu pocítí každý vnímavější jedinec a to nejen lidé, ale i zvířata.

Někteří lidé tvoří záměrně energetický obraz. Avšak nelze říci, že jen obrazy, které jsou nabízeny s tímto přídomkem, lze považovat za nabité energií. Pokaždé, když je někdo uchvácen tvůrčí energií, ať již záměrně pracuje s energiemi, anebo sebou nechává proudit tvůrčí energii podvědomě, vytvoří jedinečné dílo, které si v sobě uchová energetický náboj. Ten pak pociťují pozorovatelé díla a to ať se jedná o současné energetické obrazy, anebo starší díla z dob, kdy ještě zájem o práci s energiemi nebyl tak rozšířen jako dnes.

Chcete změnit Váš nebo Vašim blízkým život k lepšímu?

Chcete dosáhnout příznivé a obohacující změny, uklidňujícího pocitu, dávající sílu jít životem dál? Doporučujeme Vám se obrátit na paní Konchedras, Helenu Hybšovou - tel. 770637941, která Vaší duši pomůže osvobodit se od negativního myšlení a přispěje tak k pozitivnímu naladění Vašeho plnohodnotného žití. Svou energii věnuje druhým za pomoci Energetických obrazů vedoucí k objevení léčivé moci různých neduhů, jež prostřednictvím Automatické kresby pronikne do nitra problémů a odhalí příčiny způsobující trápení a bolest lidské duše.

...Inspirace pro Vás...
Po rozkliknuti jakéhokoliv obrazu proniknete do kouzelného světa plného pozitivní energie, který pohltí negativní vibrace a barvy v něm ukryté ve Vás probudí naději a sílu začít žít Vás vysněný život. K tomu Vám může dopomoci paní Konchedras, která se stane Vaší průvodkyní.

Následující krátký článek Znamení na životní cestě je odkazem paní Konchedras, která se tímto snaží poukázat na zamyšlení se do našeho podvědomí a vnímání našeho vědomí.

Znamení na životní cestě
"Před nedávnem mi bylo řečeno mým ochráncem, že mám vybudovat svou stavbu života, aby byla pevná. Před několika dny při cestování autem, jsem přemýšlela, zda to všechno, co dosud dělám, má nějaký smysl. Přemýšlela jsem nad tím, i když jsem vystupovala z auta, když jsem si všimla auta zaparkovaného vedle mého. Bylo to osobní auto a na boku mělo nápis: „ STAVBA JAKO Z KAMENE“! Nějaký reklamní nápis, jasně. Ale pro mne to bylo znamení. Znamení, že vše je na dobré cestě.... Jako ten nápis, jsou to znamení, která nám na naší životní cestě ukazují naši andělé a ochránci. Znamení nám ukazují životní směr, když se nemůžeme v nějaké situaci rozhodnou, varují nás, upozorňují, pokud něco v životě děláme špatně. Mohou ukazovat naši budoucnost. Mohou být i součástí naší minulosti, je jen na každém z nás, jak znamení vidí, jak jim porozumí. Každý má svou vlastní cestu, každý nachází znamení. Ale jen málokdo jim porozumí. Pokud nalezneme něco, co nás upoutá, měly bychom se zamýšlet, co to pro nás znamená. Mohou to být slova, která nápadně často slýcháme. Čísla, která se nám znovu a znovu ukazují. Předměty, ležící na chodníku, květiny, cokoliv…. Velký význam mají karty a knihy. Je dobré je zvednout a uchovat. Pokud znáte někoho, kdo se zabývá výkladem karet, může Vám význam nalezené karty říci. U knih si všimněte titulu, také autora a o čem ta kniha pojednává." I události, kterých se stáváme svědkem, nás mohou posunout o kousek dál. - Konchedras

Energetické obrazy
Energetické obrazy jsou originálním doplňkem interiéru i léčivou harmonizační pomůckou. Co je energetické a živé, to probouzí i život v nás. Paní Konchedras maluje obrazy energetické, které jsou harmonizační, uvolňující a  léčivé. Při tvoření je ponořena hluboko do obrazu, je jeho součástí, je uvnitř obrazu. Ideální je, když je obraz kreslený pro harmonizaci konkrétní situace, pak je nejúčinnější a má energie toho člověka, pro kterého je určený. Obraz se může použít jako podpora při uzdravování, kdy se umístí nad postel nemocného či jako rušič geopatogenní zóny v domě či bytě. Této techniky lze použít také na harmonizaci prostředí či čaker. V tomto případě je velmi důležité umístit obraz tam, kde často pobýváme během dne. Energetické obrazy jsou také vhodné jako dárek pro někoho, kdo se cítí opuštěný, nespokojený či nemocný, neboť tyto obrázky působí uklidňujícím dojmem, pozitivním naladěním a léčivou mocí dodávají odhodlání a potřebnou sílu. Základ obrazu je malován tak zvanou automatickou kresbou, tedy v klidovém stavu, kdy se zaměříte na myšlenku, kterou chcete vložit do obrazu, pro koho je obraz malován nebo za jakým účelem.

Diagnostika automatickou kresbou s podrobným popisem
Diagnostika automatickou kresbou znamená vzájemnou vazbu mezi člověkem, který kresbu vykonává a diagnostikovaným klientem. Funguje to na základě sladění energií obou dvou tak, aby se mohl diagnostik dobře napojit na klientovo informační pole, tzv. auru, ze které se informace prostřednictvím kresby zaznamenávají na papír. Automatická kresba je prováděna samovolným pohybem ruky, kterou vede ochránce, kterého každý člověk má, nebo jiná čistá bytost z jemnohmotného světa, která je v blízkosti. Kresba se vytváří pro každého člověka bez rozdílu, pomocí komunikace s jemnohmotnými bytostmi. Po vykreslení kresby se vypisuje podrobný popis, diagnostika problému. Pro napojení není podstatné, zda je klient přímo s diagnostikem nebo zda se diagnostik na klienta napojí na dálku prostřednictvím celého jména a data narození. Automatickou kresbou se diagnostikuje zdravotní stav na tělesné i psychické rovině, nemoci, rodinné problémy, problémy psychického rázu, finanční problémy a jiné. Vhodné také pro problémy domácích zvířat, jejich nemoci a podobné. Dokáže odhalit také negativní vlivy z okolního světa, přivtělení duše, odhalit energie domu, firmy, oblasti, jejich minulost, přítomnost i budoucnost. Po každém určitém období se vykreslí jiná kresba, která ukáže, zda se problém zlepšil či nikoliv.

Kdo je osobnost  Konchedras?
Pro ucelenou představu o paní Konchedras a její cestě za nalezením útěchy své duše a pomoci druhým, jsme pro Vás připravily rozhovor v podobě poutavých odpovědí na následující otázky:

Prozradíte nám pojetí Vašeho jmenovaní Konchedras a celkové osobnosti?

Jak je již zmíněno jmenuji se Helena Hybšová nazývaná Konchedras. Snažím se být tou Konchedras, kterou jsem se stala na počátku této cesty. Konchedras, podle sdělení mého ochránce, byla planetka, která se stala sluncem. Část světa ozařovala, a tím odkrývala temnotu té druhé části. Úloha Konchedras je ukazovat ty dobré, ale i ty špatné věci, které se na světě dějí. Zabývám se malováním energetických obrázku, automatické kresby a písma. Mohu jen říci, že bez vší té mé práce bych už asi nemohla být. Všechno to, co dělám, co vidím, slyším, vnímám odjinud, jsem přijala hned na začátku jako součást mého života. Už mne neudivuje, neděsí, naopak s radostí přijímám každou novou věc a informaci, novou schopnost, která ke mne přijde.

Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí se pro seberealizaci v odvětví duchovního poradce v rámci výkladu, automatické kresby a ruční malby právě energetických a harmonizačních obrazů?

Je to vše provázané a je to dlouhá cesta. Vždycky jsem byla tak trochu ten „pomahač" ostatním a zároveň tichá vrba, na kterou se všichni obraceli se svými osobními problémy. A také jsem velice ráda malovala, už od dětství. To jsme měli v rodině, zrovna tak takové ty schopnosti, ale nevěnovala jsem tomu příliš mnoho pozornosti. Ráda jsem malovala své vize, které jsem měla. Šla jsem studovat malířský obor. Ale stále to nějak nebylo ono. Stále mě to nenaplňovalo. Neměla jsem zatím žádný podnět. Ten přišel až v době, kdy jsem měla tři malé děti a prožívala hodně těžké období v manželství. Hledala jsem v té době odpovědi, proč se toto vše děje, jak z toho všeho ven. Nějakou pomoc, duchovní útěchu. Protože jsem věděla, že ten duchovní svět je, a vždy mne zajímal, hledala jsem na internetu nějaký kvalitní web o těchto věcech. Našla jsem web jedné paní, známé esoteričky, velice moudré, vzácné duše. Strávila jsem čtením na těchto stránkách celé dny, měsíce. Četla jsem dopisy lidí, odpovědi na ně, a vše začalo do sebe zapadat. Jak osudy lidí, tak i ten můj vlastní. Potom jsem se na těchto stránkách dočetla, že mám zůstávat nějaký čas o samotě, že mi můj ochránce chce něco sdělit. To si myslím, byl asi největší zlom v mém životě. Utíkala jsem do samoty a slyšela v hlavě hlas, který jsem jako dítě o samotě slýchávala. Ten hlas mi říkal, co se děje a já vše pochopila, v jaké jsem životní situaci, a co mám se svým životem udělat. Dál jsem si četla na tomto webu, ale už v tom byl jiný směr. Bolelo mne, kolik je na světě trápení, bolesti, a byla rozhodnutá pomáhat lidem, jak budu moci. V té době jsem objevila, že dokáži komunikovat s kyvadlem. Začalo se mi vypisovat písmo. Nejprve se vykreslovaly jednoduché obrázky, potom slova, pak celé věty, texty. Zároveň jsem měla naléhavé nutkání malovat obrazy křídami, které mám moc ráda. Hledala jsem v sobě náměty, které bych malovala, ale stále nic nebylo to pravé. Napadlo mne, že spojím automatickou kresbu s obrazem. Při prvních obrázcích (byly malované na spodní straně tapety) jsem myslela na to, co mám ráda, co bych chtěla, a uchvátily mne nádherné obrazce, které tímto způsobem vznikly. V té době jsem již hodně psala písmem. Vypsalo se, že tyto obrázky budou mým posláním, přínosem pro lidstvo. Energie, která pochází přímo od Universa, se přese mne dostává automatickou kresbou na papír. A potom už vznikaly obrázky jeden za druhým. V té době jsem už také vyřešila svůj osobní život a získala mnohem více síly a svobody. Rozhodla jsem se vytvořit si web, který se bude věnovat energetickým obrázkům. Ale stejně jako schopnosti, které se rozrůstaly, například Diagnostika automatickou kresbou, rozrůstal se i web. Pro pomoc lidem jsem zavedla on-line poradnu, na web vkládala informace, které ke mě přicházely a přicházejí, zajímavé články, které mají co říci. Měla jsem v sobě dost síly a vědomostí, vše to muselo ven, pro pomoc druhým lidem. A web byl asi nejlepší variantou.

Poznal jste nějakého učitele, který byl Vaším průvodce?

Ano, zpočátku to byla právě tato paní, u které jsem se dočetla mnoho duchovních věcí. Bylo to jako jiskřička, která založí ohýnek. Později už ke mě přicházely informace a schopnosti samy. Tento web jsem pak již nepotřebovala.

Stalo se ve Vašem životě něco, co Vás utvrdilo v pokračování a dalším rozvíjení?

V případě Diagnostiky automatickou kresbou je to spíše smutný případ, ne ojedinělý, kdy jsem na dotaz  jedné dívce a jejím psychickým problémům vypracovávala kresbu pro dívky maminku. Nevěděla, co se s dívkou děje. Diagnostika odhalila vliv jakési sekty na tuto dívku. Kresba byla ošklivá, celá černá, a varovala před touto skutečností a plánovanou sebevraždou dívky. Později mi bylo odepsáno, že skutečně plánovala dívka v nejbližší době sebevraždu v důsledku příslušnosti k této sektě, diagnostika to odhalila na poslední chvíli a vlastně zachránila mladý život. Často kresba dokáže zabránit tomu nejhoršímu.
U energetických obrázků je zase naopak milý příběh, kdy jsem malovala harmonizační obrázek pro malou holčičku. Později mi maminka holčičky napsala, že v době, kdy jsem obrázek malovala a napojila se na holčičku, se malá ptala, kdy bude už obrázek hotový a přesně uhodla, jaké barvy na jejím obrázku budou. Jsou to takové malé příhody a krůčky, které mne přesvědčují, že to smysl má, a zároveň mne to posouvá dopředu.

Jaké byly odezvy Vašich klientů zpočátku? Jaké příběhy klientů Vaše práce časem přinesla?

Odezvy byly velice vstřícné. Všeobecně lidí, kteří web navštívili, ne jen klientů. Bylo to v době, před skoro deseti lety, kdy lidé začali hodně hledat duchovní cestu a internet nebyl tak zahlcený množstvím informací, jako je nyní. Těšila mne důvěra lidí v mé schopnosti, a snažila jsem se, a snažím do toho všeho, do té práce dát vše, co mám, abych důvěru lidí nezklamala. Lidé mi důvěřují, a proto musím být, a má práce také, za všech okolností v informacích pravdivá, opravdová, kompletní, ale zároveň šetrná a citlivá k duši klienta. Ne vždy se však objevila příznivá odezva lidí na webu. Některé odezvy byly také nehezké, obviňovaly mne z okultismu a černé magie. Toto však má práce není. To ale bylo velmi malé procento, které časem zcela vymizelo. Příběhy jsou to s dobrým koncem, i smutné. Lidé hledají radu v těch nejtěžších chvílích, a snažím se ji lidem dát celou, tak, jak ke mě přichází. Ale ne vždy lidé pochopí, kudy by jejich cestička měla jít, i když se mne ptají mnohokrát. V informacích v obrázcích i diagnostice jsou rady i útěcha, kterou lidem mohu předat. Někdy se to povede, a lidé najdou, co hledají. Někdy ne, a do toho dobrého konce nedojdou. Nemohu ovlivňovat život lidí. Pouze předáváním informací, ať už ve formě kresby, nebo energetického obrázku ukazovat lidem cestu, příčiny a důsledky činů. A vše už je potom na lidech samotných.

Rozšiřujete své vědomosti a zájmy o další odvětví?

V tomto se nechávám vést. Nějaké plány tady jsou. Už hodně dlouho plánuji uspořádat výstavu obrázků, ale stále ještě se nenaskytla příležitost. Také plánuji v budoucnu menší semináře, zaměřené na výuku automatické kresby. Je také zájem o osobní konzultace, ale zatím není mnoho příležitostí. V současné době na mne nyní spočívá největší zátěž jako na matce dvou ještě nezletilých dětí, z nichž je dcerka postižená. Ale výhledově, do budoucna tam vidím mnoho možností. Ty schopnosti ke mně tak nějak přicházejí samy. Nic nestuduji, nečtu, nesleduji. Vše přichází samovolně. Bývá to tak, že na přání klienta něco zkusím, a ono to jde. Vše se děje pomalu a nenásilně, je dobré nic neuspěchávat. V současné době se kromě malování energetických obrázků, automatické kresby a výkladu zabývám také výkladem snů, komunikací s dušemi a jejich odváděním na dálku, odkudkoli, i přivtělených. Dokáži komunikovat s mimozemskými bytostmi, dokáži rozpoznat minulost starých věcí dotykem. Toto je velice zajímavé a také to přišlo zcela náhodně, když jsem na sebe nechala působit energii z velice staré knihovny. Viděla jsem útržky dějů, jako krátké filmy. U jiných starých předmětů se to dařilo také. A jako perlička, podařilo se mi vidět vzpomínky a sny mého adoptovaného kocoura :)

Kam směřujete, co dalšího očekáváte?

Rozhodně v této činosti neustávat, protože asi opravdu smysl má. Stále se nechávám vést, nechávám to na té vyšší moci, kam mne povede. Je tady jedna zásadní věc, kterou je třeba mít na mysli, aby člověk z těch schopností, z té činnosti nezpychl, aby zůstal skromný a při zemi. Jinak se vše vytratí. Pokud bude o mé obrázky a schopnosti stále zájem, bude to pro mne veliká odměna. Tato práce je vlastně posláním. Vím, že je třeba toto pro lidi a pro lepší svět. Nedá se spasit úplně celý, ale když touhle trošičkou přispěji k lepšímu myšlení lidí, k pomoci lidem a odstraním část trápení, je to jenom dobře. Vrátím se k malování energetických obrázků, protože toto je zajímavé samo o sobě. Obrázky maluji při poslechu relaxační hudby. Nejprve tužkou, kdy předtím poprosím Universum o namalování obrázku pro klienta, nebo pro informaci, která se má k lidem dostat. Ruka sama vykreslí spleť čar, smyček, kudrlinek, spirál a spoustu jiného. To, co je vykresleno, tato informace, již v obrázku zůstává. Potom tu změť čar progumuji, aby vznikl srozumitelný obrazec. Maluji křídami, nejprve základními barvami, které v tom obrazci vidím. Potom stejně stínuji jinými barvami, někdy v neobvyklých kombinacích. Při malování vnímám různé pocity, teplo, chlad, cítím vůni, vidím obrazy ze svého života. Při tomto vnímám, pro jaký problém, nebo jakou úlohu, tento obrázek má. Na závěr vše prokreslím bílou křídou. Nikdy nevím dopředu, jak bude obrázek na konci vypadat. Obrázky nabízím pod sklem, rámované v hezkých, dřevěných rámečcích. Obrázky v sobě obsahují informaci a energie, které působí trvale, pomaličku, ale jistě. Před nějakou dobou jsem malovala obrázek pro paní, která potřebovala vylepšit finanční situaci. Krátce potom mi paní psala, že obrázek pomaličku pomáhá, a po čase mi paní oznámila, že se stěhuje do zahraničí. Ony ty obrázky působí pomalu, ale úplně jinými cestičkami, než my lidé očekáváme, i na mne při malování. Mění naše myšlení, mění nás, naše vzpomínky ze špatných na dobré, ukazují řešení, které jsme do té doby neviděli, dělají nás celkově lepšími a zdravějšími. Je to opravdu zajímavé. Při Diagnostice automatickou kresbou se pro změnu napojuji na ochránce klienta. Prostřednictvím jemnohmotných bytostí se ke mně dostávají informace, potřebné k vypracování diagnostiky. Někdy při vykreslování vidím podobu toho človíčka, aniž bych jej kdy předtím viděla. K hotové Diagnostice se potom vypisují informace, které jsou v Diagnostice obsažené. Vaše Konchedras

Chcete dosáhnout příznivé a obohacující změny, uklidňujícího pocitu, dávající sílu jít životem dál?
Chcete změnit Váš nebo Vašim blízkým život k lepšímu?

Doporučujeme Vám se obrátit na paní Konchedras, Helenu Hybšovou 770637941, email: konchedras@atlas.cz, která Vaší duši pomůže osvobodit se od negativního myšlení, odhalí příčiny způsobující trápenía bolesti Vaši duše  a přispěje tak k pozitivnímu naladění Vašeho plnohodnotného žití.
________________________________________
Diskuze a zkušenosti
Karel | 06.07.2015 23:59
Re: Energetické obrazy - Diagnostika automatickou kresbou Moc pěkné. Energie je krásná :)

 

Zdroj: magazinesoterika.cz/esotericke-pomucky/energeticke-obrazy-diagnostika-automatickou-kresbou

Konchedras (aktualizovno 21.7. 2022)


Z poradny

Ahojky,
když nemáš u sebe datum narození moje a např. ani xxxx ,jak se na nás napojuješ? :-)

L.  2.8.2016

Ahoj ,
ještě odepisuji na mailík :)
Datumy narození nepotřebuji, protože jsem v tomle kanálem a přijímám pouze informace, které si předávají ochránci mezi sebou. A do toho jsou zapojené i jiné bytosti, takže vlastně dostávám pouze informace a nenapojuji se přímo. Ale jsou to informace od čistých energií, které se dostávají i tam, kam by se člověk se schopnostmi těžko dostával, ale ty energie tam vidí, do všech životů, ale i do duše toho kterého člověka. A takhle mohu komunikovat s jakoukoli bytostí, dobrou i zlou (fuj, když si na to vzpomenu u mamky v bytě, to Ti ještě napíšu). Takhle mohu komunikovat teď třeba s draky, což je nejsilnější přírodní bytost. Pro mě je asi nejvhodnější ohnivý drak, a takhle mohu komunikovat i s Universem, takže mám informace z horních i podzemních sfér (to vědomí je trošku na hlavu, ale dá se na to zvyknout :))
Zatím se měj hezky a užívej si víkend :)

Konchedras 12.8. 2016

Chtěla jsem se ještě zeptat ze zajímavosti,kkdyž se objevují v diagnostikách ovály a spirály jaký je v nich rozdíl,co to vlastně znamená když je ovál a pak když je spirála-protože z textu se to pak nedá nějak identifikovat proč je to tak či onak.......chuchvalec je jasný,to je jakoby nějaká překážka nebo asi co člověka trápí nebo něco nepříjemného,ale ty spirály a ovály se nedokáži představit co znamenají.

L. 6.8. 2016

Ty tvary jsou vždycky zajímavé, viď :) Už jsem tak nějak zjistila, že spirály a ovály jsou průběhové věci, které se dějí, nebo se budou dít, ale co je přesně obsah toho sdělení, to sama nezjistím, to mi musí být vypsáno právě ochráncem. Potom se ještě vykreslují osmičky stojaté a ležaté. Stojatá osmička je štěstí a ležatá osmička peníze :) Nejhorší je když jsou ležatá a stojací osmička dohromady a v kruhu, to je symbol satana...Potom tam bývají šipky, které ukazují na důsledek něčeho. Chuchvalce už známe :) Pak jsou ještě nějaké jiné prvky, ale ty bývají zřídka....
Měj krásné a klidné dníky :)  Zase se ozvu..

Konchedras 17. 8. 2016