Postižené děti

Před nějakou dobou se k postiženým dětem vypsalo...

"Podle doktorů jsou postižené děti špatnými občánky, kteří jsou jenom na obtíž a nikdo je nechce. Jsou to ale lidské bytosti, které se narodily a chtějí narodit, protože mají karmickou záťež, kterou musejí odstranit, aby duše mohla pokračovat dál a mohla se rozvíjet. Když tyto děti odstraníme potratem, kdo jim dá novou šanci? Kdo jim podá pomocnou ruku, když ji potřebují? Kdo se rozhodne pro potrat, ten to není.
Odstranit postižené dítě je jako odstranit špatného člověka. Přitom tyto děti jsou čisté a nezkažené bytosti, které jsou jenom v nevýhodě, že mají špatnou kostru, nebo mozek a nebo jsou celkově špatné. Ale to není důvodem, aby tyto děti někdo zabíjel. Jsou to lidské bytosti, které si zaslouží život, jako každý jiný, a nerozhoduje, jestli je zdravý a nebo je nemocný. Protože když má být živý, tak bude živý a když má zemřít, tak zemře. I zdravé a krásné miminko může zemřít při porodu a zmrzačené a nemocné miminko se narodí a může žít do stáří.
Kdo jsme, že rozhodujeme o životě a smrti lidské? Odpouštět je jedním z lidských údělů na této Zemi. A odpuštění zmrzačeným a nemocným dětem je údělem této Země. Když se narodí zmrzačené dítě, kdo mu pomůže v životě? Jenom láska a pochopení a slitování lidského rodu. A to je to, co je na světě nejdůležitější.
Když budeme mít na světě jenom zdravé a silné děti, kdo je bude vychovávat k lásce a soucitu k ostatním? Kdo bude říkat dětem, že nejsou šťastné, protože jsou silné, ale nemají moudrost, kterou dávají jenom lidské bytosti, které jsou postižené? Jsou plné lásky a oddanosti a pokory, kterou nikdo ze zdravých lidí nepozná, dokud se nenarodí postižené dítě.
A potom je otázka, kdo a kde se nachází, v které zemi, v které části světa. Protože někde si lidského života neváží, a někde ano. A pokud je tam láska a pokora a lítost s lidským životem, nemůže tam být sobeckost a opovržení s lidským životem jako takovým."

Konchedras 25.5. 2009