Duchovní význam koček

První egyptské kočky

Sluneční výheň spaluje zkamenělý minerální vesmír, jakoby chtěla zlikvidovat i nejmenší náznak života. V oslepujícím světle odolávají pekelnému žáru jen hory a skály. Způsobily to nepředstavitelné síly. Nic živého tu nemůže přežít. Sílící vítr přináší zrnka písku. Malé písečné vlny, jako vzpomínka na neustále vysychající pobřeží, se pomalu dávají do pohybu. Miliardy drobných křemínků se zakusují do země jako miniaturní ostře nabroušené dýky. Vzdušné víry se vznášejí v tichých spirálách v kontrapunktu, jaký dokáže vytvořit jen příroda. Rozlévající se voda rozevírá svou chladivou náruč, jakoby chtěla zmírnit pekelný žár pouště. Postupuje, roste, přelévá se. Mění se v bezuzdný bouřlivý příval. Egypt vznikl následkem střetávání obrovských sil protikladných přírodních energií. V tomto výjimečném kontrastu mezi písečnou nicotou a očistně dotírajícími vlnami se uchytila jedinečná fauna. Zdejší překotný život však nevydrží dlouho. Jen jediné zvíře, evidentně neškodné, všechen ten zmatek přestálo. Divoké kočky se mistrně přizpůsobily životu v pouštích. Díky své velikosti se mohly ukrýt i v nepatrné prohlubni a uniknout před extrémními teplotami. K nasycení jim stačili jen drobní živočichové. Díky mimořádně vyvinutému sluchu, který zachytí sebenepatrnější šelest, dokázaly snadno ulovit plaché hlodavce. Jak ale došlo k setkání pouštní kočky s lidskou rasou?

Egypťané vysvětlují objevení koček zajímavou legendou. Aby mohli kněží uctít bohyni Sachmet[1], zpodobňovanou jako ženu se lví hlavou, potřebovali živé lvy. Zobrazení zvířete nemohlo skutečnou komunikaci s bohyní zajistit. Bezpodmínečně nutná byla tedy přítomnost zvířete co nejpodobnějšího samotné bohyni. Jediné místo s hojným výskytem lvic je ve vzdálené Nubii. Každý rok se do těch míst vydávají poslové, aby obstarali nové přírůstky do posvátného zvěřince. Cestou občas narazí na podivné předměty, které jakoby připomínaly, že příroda je plná neznámých tvorů. Nebezpečných i neškodných. Mlčenlivá poušť dlouho uchovává pozůstatky zmařených životů. Jednou výprava pokračovala do vzdálených míst až ke všemi zapomenutému městu. Poslové jsou konečně u cíle. Rychle zamíří za obchodníkem se zvířaty. Nubijec, který je přivítal, právě získal pár nových šelem odněkud z pouště a vysvětluje jim, jak vzácný druh to je. Egypťané si tvorečka zvědavě prohlížejí. Jsou příjemně překvapeni a neskrývají nadšení. Živě debatují a gestikulují, jak je v jejich kraji zvykem. „To je ale krásné lvíče!“ Obchodník se jim ale směje a vysvětluje, že nejde o lvíče, ale o kočku. Egypťané, kteří kočku nikdy neviděli, ji rozhodně chtějí získat. Smlouvání bylo dlouhé, ale úspěšné. Kněz bohyně Basted[2] bude spokojen. Kočka byla triumfálně přivezena do Egypta, kde způsobila obrovskou senzaci. Nový živočišný druh vstoupil do země. Bude mít výjimečný osud.

„Ne že by kočky byly nějaké loutky. V žádném případě. Jsou to živí, dýchající tvorové. Když dojde ke kontaktu s jinou bytostí, je to vždycky smutné: náhle vidíme svou omezenost, bolest, strach a neodvratnou smrt. V tom spočívá podstata kontaktu. To všechno vidím, když se dotknu kočky a po tvářích mi začnou téct slzy.“[3]

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] … Bohyně Sachmet byla krutým projevem bohyně, ať už Hathory, Bastety (kočičí bohyně v Búbastidě v nilské Deltě) nebo bohyně matky Mut, v jejímž chrámu v Karnaku se za vlády 18. dynastie Amenhotepa III. (přibližně 1390-1352 př. n. l.) nacházelo obrovské množství soch Sachmety - zdá se, že na každý den byla určena jedna soška.


[2] … Bohyně Bastet byla ztělesnění rafinované ženskosti. Tak jako u každé ženy či kočky, v jejíž podobě bývala zobrazována, i u Bastet se za jejím klidem skrýval netušený temperament, který ji mohl změnit v obávané stvoření. Byla považována za ochránkyni lidstva.


[3] … Burroughs, William, S. Kočka v nás. VOLVOX GLOBATOR: Praha, 2002. Str.75, řádek 2-6.

 

Zdroj: www.kocicak.estranky.cz/

 

Konchedras 18.5. 2014


Když hladím svého kocoura, který si nechává drbat bříško, tiše si přede a jemně mě olizuje, napadne mě vždycky slovo "zrcadlení". Kočka vrací city, emoce, nálady. Žádné jiné zvíře toto nedokáže. Bude oddané, ale nedokáže odrazit cit, něhu a dobrou náladu. Napadá mě, proč tolik lidí kočky nenávidí, přímo bytostně. Dostala jsem na toto odpověď od ochránce :

" Sami ani nedokáží říci proč, pouze chtějí zničit kočku. Způsobuje to opět zrcadlení. V kočce vidíme i své špatné vlastnosti, zlobu, nenávist, závist a podobně. Jako by jsme se dívali do zrcadla. Vidíme a nenávidíme vlastně sami sebe.  Abychom přestali nenávidět kočky, musíme se změnit od podstaty. Co vidíme špatného v kočce, je vlastně naše vlastní chyba, kterou nechceme vidět. Kočka ji nemá, má ji člověk, který se na ni dívá. Je to koloběh času, kdy se člověk spojí s kočkou, jako v době Egypta. Tam se z člověka a kočky stává jedna bytost, jedna duše, jeden celek. Kočka, která miluje svého člověka, je jeho druhou částí duše. Nemůže bez člověka být. Je ztracená, i když se to nezdá. Potřebuje kontakt s člověkem více než cokoli jiného, více než jakékoli jiné zvíře. Je sice pravda, že lpí na domu, ale nemůže existovat v domě sama, chátrá a ztrácí se. Potřebuje člověka, aby s ním mohla souznít, být jedna bytost . "

Kocour, kterého mám, usne pouze v mé přítomnosti a pouze pokud je hlazen. Sám obejme moji ruku tlapkami a přitáhne si ji k sobě. Chce souznění a zrcadlení....:)

Konchedras 1.11. 2013

Kolombíček je již dva roky v piškotovém nebíčku, přesto je v mém srdci navždy....

Konchedras 5.1.2024


Z poradny

Zdravím, je možné že při práci s kyvadlem mě začínají ke konci pobolívat záda a jakmile začnou, že to moje kočka vycítí a skočí za mnou na stůl? Velice děkuji za odpověď

9. 9. 2013

Dobrý večer,
už odpovídám na Váš dotaz. Bolesti zad jsou varovným signálem, že příliš dlouho komunikujete s kyvadlem, že se už nemáte ptát a že to ten den stačí. (Nedávno mě takhle ze stejného důvodu dolívala dlaň ruky, kterou píšu).
Vaše kočka instinktivně cítí, že je čas přestat. Kočky vnímají různé energie a dokáží přesně určit čas, kdy se co má dělat (můj kocour je přesnější než budík ). Tím, že Vaše kočka vyskočí na stůl Vás upozorňuje, že je čas odložit kyvadlo.
Mějte krásné sluníčkové dny.

Konchedras 27.10. 2013