Transformace lidstva

O transformaci lidstva se zmiňují již proroctví Máyů , která byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému. Mayský systém byl založen především na studování vztahu mezi pohyby nebeských těles a změnách v lidské společnosti. Podle Tzolkina  prochází sluneční systém přes velký koloběh více než 5100 let, od r. 3113 před Kristem do r. 2012 po Kristu. V tomto velkém koloběhu prochází pohybující se sluneční systém a Země galaktickými chvějícími se paprsky, přicházejícími z jádra galaxie. Průměr příčného řezu tohoto záření se rovná 5 125 rokům na Zemi, což znamená, že by Zemi trvalo 5 125 let zcela tímto zářením projít. Je ovšem nutné zdůvodnit, proč Mayové počítali počátek letopočtu na zmíněné datum v roce 3114 před n. l. Náš letopočet začíná údajným dnem narození Ježíše Krista, i když i ten je možné těžko ověřit a spíše se jedná o církevní, koncilem určené datum. Muslimové počítají počátek letopočtu od poutě Mohameda z Mekky do Mediny v roce 622 n. l, jiné kalendáře se počítají od údajného stvoření světa, Řekové od roku 5509 př.n.l. , židé od roku 3.761 př.n.l.

Mayové věřili, že sluneční systém prodělá po tomto velkém cyklu, ovlivněném galaktickým zářením, obrovské změny, nazývané Galaktickou synchronizací. Podle mayského proroctví je v tomto velkém koloběhu 13 fází s podrobným vylíčením vývoje každé fáze. Podle mayského kalendáře je rok 1992 prvním rokem posledního období závěrečné 13 fáze, poslední fáze velkého koloběhu. V mayském kalendáři je toto poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země. V tomto období bude Země zcela očištěna, včetně lidských srdcí (toto proroctví je velmi podobné proroctví severoamerických indiánů). Špatné bude vymýceno, dobré bude ponecháno. Po Očištění vykročí Země z galaktických paprsků a dosáhne "Časové synchronizace". Podle mayského kalendáře skončí tento cyklus lidské civilizace 31. prosince 2012. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvářejíc tak "nebeskou bránu" v "temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření "dveří do nebes".

Lze tomuto proroctví věřit? Hrou s čísly lze dokázat prakticky cokoli, pokud víme předem, co chceme dokázat. Mystika roku 2012 tedy může klidně vycházet z toho, že chceme dokázat, že v tomto roce se něco významného stane. Různými postupy můžeme vždy dojít k tomu, že tento rok bude něčím významný, pokud však vezmeme v úvahu to, že nevíme, jak a kdy se měnila délka dne na Zemi, že žádný kalendář nevystihuje přesně astronomické datování vázané na polohu planet a Sluneční soustavy v galaxii a že vše je relativní vůči něčemu, a vezmeme-li v potaz prokázaný fakt, že v minulosti Země pravděpodobně docházelo vícekrát ke změně délky astronomického roku, jsou všechny výpočty zatíženy chybami. Nelze tedy přesně stanovit datum konce čehokoli, lze jen tušit, že v budoucnosti se stane něco převratného. To je to, nač nás chtěly minulé civilizace upozornit a co naše věda nedokáže pochopit a stále ignoruje.

Konec materialistického myšlení
Je pravděpodobné, že konec mayského cyklu v roce 2012 nebude znamenat fyzickou likvidaci Země nějakou přírodní katastrofou, ale počátek nového období civilizace, kdy lidstvo bude okolnostmi donuceno pochopit, že dosavadní materialistickou spotřební společnost je třeba nahradit duchovně se rozvíjející společností se zcela rovnoprávným postavením jejích členů. Zvláštní pozornost si zasluhuje odkaz starých MAYŮ, kteří prý byli přímou větví vysoce duchovně vyvinutého konglomerátu vzájemně provázaných civilizačních uskupení planetárního systému hvězdy MAYA v hvězdokupě PLEJÁD. Tito kosmičtí duchovní misionáři prý navštívili náš planetární systém. Všechny potřebné manuály a informace, určené obyvatelům Země, zakomponovali Mayové do svého kalendáře.

Právě teď už nežijeme ve světě Čtvrtého slunce, ale do světa Pátého slunce jsme ještě nedospěli. Toto je mezidoba, v očekávání doby přechodu. Tento přechod bude provázen kolosální, globální konvergencí, destrukcí prostředí, sociálním chaosem, válkou a postupnými změnami Země. To všechno je zaznamenáno prostou matematikou mayských kalendářů. Bude to změna, která změní všechno. Mayští ´strážci dnů´ pohlížejí na 21. prosinec 2012 jako na datum znovuzrození, na počátek světa Pátého slunce. Je to počátek nové éry označený bodem, v němž Slunce překříží galaktický rovník a Země se postaví do roviny s centrem galaxie. Zde budou patrně působit nové mocné energie neznámé povahy, měnící životní podmínky na Zemi. Při svém východu 21. prosince 2012 Slunce po 26 000 letech opět vyjde v konjunkci průsečnice Mléčné dráhy a roviny ekliptiky, což je na obloze charakterizováno velkým křížem z hvězd a planet. Mayští pozorovatelé říkají, že toto postavení vůči centru galaxie otevře v roce 2012 kanál kosmické energii, která proteče Zemí, očistí ji a společně s ní i všechno, co na ní žije, a vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace. Tento proces už započal, změny se urychlují a budou se stále zrychlovat.

Zdroj: mayské proroctví

Konchedras 2009 (aktualizováno 3.8.2021
 


"Transformace bolí teď, protože se stáváte světlem. Nesmíte se stát tmou, ta zmizí. Kdo bude tmou, ten bude spálen. Ostatní budou světlem, protože se stávají už teď a mají v sobě světlo starodávného ohně, který žhne v Zemi"

Konchedras 11.5. 2009


Proč nás bolí tak hlava a máme jiné problémy?

"Protože se stáváte obyvateli oboustranné sluneční soustavy. To je jev, který se stále stupňuje, a vy cítíte, že se stáváte samy sebou a také, že se stáváte součástí planety i její vesmírné soustavy. Je to transformace, která nastává a bude pokračovat do doby, až budete součástí slunce a hvězdných postavení. Je to součást transformace, každý má své stavy a každý cítí něco jiného. Ale je to základ života, který se musí udělat, aby se stalo to, co se stát má. To je základ, který vás má držet při životě.  Stáváte se jinou hvězdnou soustavou a jinou civilizací. Je to soustava slunce. Musíte se sami stát sluncem, aby vám slunce neublížilo. Všímejte si znaků na obloze. Nebojte se, bude to zajímavé, budete se stavět do role velikých, vesmírných dětí ."

"Transformace bolí teď, protože se stáváte světlem. Nesmíte se stát tmou, ta zmizí. Kdo bude tmou, ten bude spálen. Ostatní budou světlem, protože se stávají už teď a mají v sobě světlo starodávného ohně, který žhne v Zemi"

 
Konchedras 11.5. 2009 (aktualizováno 29.7. 2021)
 

Vzkaz od vesmírných bytostí 

"Ahoj sestřičko, dáváme ti radu, jak se ochránit před ostatními a jak se ochránit před starostmi světa. Okolní svět je jen kulisa, která tě nemůže zničit, ani ti ublížit, ale jsou tam budoucí děje, které se budou stavět proti tobě a proti Bohu a které se stanou součástí konce a konce staletí, která budou znamenat konec doby a konec všeho, co bylo. Co je dáno, to bude ještě vyjeveno. Napiš lidem, ať se nebojí, že bude konec špatného a začátek nového a že budou mít radost a toho, co je čeká a ne strach a úzkost. Dej lidem radost, že bude lépe, že budou mít radost ze světa, který přijde. "

 
Konchedras 2009 (aktualizováno 3.8. 2021)

Transformace lidstva

Transformace

Ahoj Helčo, zrovna včera jsem si říkala, že ti písnu sms, jak vše zvládáš. Ale věřím, že ty přijímáš vše, jak být má... Nemáš to vůbec jednoduché a stále něco řešíš, viď. Každopádně myslím a chodí ke mě informace, že už se blíží a to rychle blíží -ukotvení planety a  zábleskem se hodně věcí...

—————