Proč nás bolí tak hlava a máme jiné problémy?

"Protože se stáváte obyvateli oboustranné sluneční soustavy. To je jev, který se stále stupňuje, a vy cítíte, že se stáváte samy sebou a také, že se stáváte součástí planety i její vesmírné soustavy. Je to transformace, která nastává a bude pokračovat do doby, až budete součástí slunce a hvězdných postavení. Je to součást transformace, každý má své stavy a každý cítí něco jiného. Ale je to základ života, který se musí udělat, aby se stalo to, co se stát má. To je základ, který vás má držet při životě.  Stáváte se jinou hvězdnou soustavou a jinou civilizací. Je to soustava slunce. Musíte se sami stát sluncem, aby vám slunce neublížilo. Všímejte si znaků na obloze. Nebojte se, bude to zajímavé, budete se stavět do role velikých, vesmírných dětí ."

"Transformace bolí teď, protože se stáváte světlem. Nesmíte se stát tmou, ta zmizí. Kdo bude tmou, ten bude spálen. Ostatní budou světlem, protože se stávají už teď a mají v sobě světlo starodávného ohně, který žhne v Zemi"

     Konchedras 11.5. 2009 (aktualizováno 29.7. 2021)

" Zprávy vědců se nezakládají na pravdě (globální oteplování, pyramidy...). Jsou to lži, které mají odradit lid od toho, aby šli za světlem"

Konchedras 7.5. 2009

"V poslední době jsou ohrožovány děti a jejich duše, které jsou čisté a nezkažené. Ony jsou obětí této doby a ony jsou obětí našich skutků. Jsou zrcadlem, které je nastaveno a které je obnaženo, aby ukázalo, co dnes a denně vídáme v televizi a slyšíme v rozhlase.
Oběti jsou vybírány proto, že mají mnoho dobrého v sobě, a nezkazily se ještě tímto světem. Jsou obávané pro Satana, který má v současné době mnoho zastánců a nebojí se žádného ohavného činu.
Jsou to právě děti, které mohou překazit jeho plány a obrátit svět k lepšímu. Proto se mstí na dětech a jejich duších, a obává se, že budou jednou společně se svými anděly bojovat proti němu. A proto se snaží co nejvíce propadnout pod dětmi jejich jistoty a vzít jim naději na lepší svět..."

Konchedras 19.4. 2010

Milá Květinko,
můj ochránce Vašemu psaní rozumí. Svět je poslední dobou jiný, než byl předtím a Vy to moc dobře vnímáte. Jste hodně moc citlivá a vnímavá a každá změna se Vás dotýká. Sama vnímám, že se něco děje, že je něco někde špatně. Někde se lidé zapomněli a teď se nemohou vůbec najít. Zmáhá se magie, která je ještě černější, než byla předtím, nepochopení smyslu slova "Bůh" a otročení někomu, kdo se za Jeho jméno schovává. Je tady chaos a zmatek a není divu, že Vám z toho není dobře. Ještě chviličku potrvá, než se tato situace a doba změní, než se něco stane, co přiměje lidi se zase vrátit ke svým kořenům a zase začnou od začátku. Je tady naděje, že se něco stane, co přiměje lidi, aby se zase začali zabývat sami sebou, svými pocity a ne někým, kdo jim říká, co mají dělat, jak mají přemýšlet a podobně. Nejlepším prostředkem, jak z toho ven, je čistá láska a víra v Boha, ale jenom takového, který šíří milosrdenství a netváří se jako nejvyšší mezi Bohy. Křesťanský Bůh je milosrdný a spravedlivý, toho by měli lidé uctívat, ne jiné, kteří jsou falešní. Je tady mnoho božských myšlenek, ale mnoho jich je černých a poodhalují pravou tvář toho, kdo se za Božím jménem ukrývá. Mnohé myšlenky jsou od satana, mnohé jsou pokroucené, jako podle jeho vlastní vůle. Není poznat, co je pravda a co lež. Lidé jsou dezorientovaní v mnoha informacích, že se v nich ztrácejí. Už nepoznají, kdo je pravým esoterikem a kdo podvodník. Je toho příliš mnoho a příliš často se vyslovuje slovo satan. Ochránce nezná lepší lék, než je popsaný výše.
Mějte krásné a klidné dny a hodně síly.

Konchedras 9.1. 2014

Včera ke mne od ochránce přišlo toto upozornění...

"Poslední dobou se hodně rozmáhá přivtělováni duší. Není to žádná náhoda, ani žádná legrace. Je to reakce na změny zemských energií, které se nyní při transformaci Země dějí. Není to nic příjemného pro duše, které na zemi zůstaly. Jsou dezorientované, nevědí, co dělat, jak se zachovat a unikají tímto způsobem. Tento stav pomine, ale je  třeba, aby se lidé více chránili před nevítaným návštěvníkem, víc než kdy jindy obnovovali ochranný obal a používali nějakou ochrannou věc, například růženec, nebo křížek. Nejde o to, aby se staly zbožnými, když nechtějí, ale aby byli v bezpečí."

Konchedras 23.10. 2014

Vzkaz od vesmírných bytostí 

"Ahoj sestřičko, dáváme ti radu, jak se ochránit před ostatními a jak se ochránit před starostmi světa. Okolní svět je jen kulisa, která tě nemůže zničit, ani ti ublížit, ale jsou tam budoucí děje, které se budou stavět proti tobě a proti Bohu a které se stanou součástí konce a konce staletí, která budou znamenat konec doby a konec všeho, co bylo. Co je dáno, to bude ještě vyjeveno. Napiš lidem, ať se nebojí, že bude konec špatného a začátek nového a že budou mít radost a toho, co je čeká a ne strach a úzkost. Dej lidem radost, že bude lépe, že budou mít radost ze světa, který přijde. "

" Kdo se  bude  stále a stále samovolně a starostlivě starat o Zemi, ten bude s námi a bude se dívat, jak se Země vzbouzí. Ale ten, kdo se sám a sám staví proti přírodě a ničí stromy a staví domy, které vypadají jako stavba starostů- ten se stavebními plány se pokouší být nejvyšší a nejslavnější- to bude starost naše, co s ním, a ne vaše a bude se zodpovídat u nás a ne u vás."

Včera 22.4. byl den Země.
Nic není náhoda.....

Konchedras 23.4. 2009


Transformace lidstva

O transformaci lidstva se zmiňují již proroctví Máyů , která byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému. Mayský systém byl založen především na studování vztahu mezi pohyby nebeských těles a změnách v lidské společnosti. Podle Tzolkina  prochází sluneční systém přes velký koloběh více než 5100 let, od r. 3113 před Kristem do r. 2012 po Kristu. V tomto velkém koloběhu prochází pohybující se sluneční systém a Země galaktickými chvějícími se paprsky, přicházejícími z jádra galaxie. Průměr příčného řezu tohoto záření se rovná 5 125 rokům na Zemi, což znamená, že by Zemi trvalo 5 125 let zcela tímto zářením projít. Je ovšem nutné zdůvodnit, proč Mayové počítali počátek letopočtu na zmíněné datum v roce 3114 před n. l. Náš letopočet začíná údajným dnem narození Ježíše Krista, i když i ten je možné těžko ověřit a spíše se jedná o církevní, koncilem určené datum. Muslimové počítají počátek letopočtu od poutě Mohameda z Mekky do Mediny v roce 622 n. l, jiné kalendáře se počítají od údajného stvoření světa, Řekové od roku 5509 př.n.l. , židé od roku 3.761 př.n.l.

Mayové věřili, že sluneční systém prodělá po tomto velkém cyklu, ovlivněném galaktickým zářením, obrovské změny, nazývané Galaktickou synchronizací. Podle mayského proroctví je v tomto velkém koloběhu 13 fází s podrobným vylíčením vývoje každé fáze. Podle mayského kalendáře je rok 1992 prvním rokem posledního období závěrečné 13 fáze, poslední fáze velkého koloběhu. V mayském kalendáři je toto poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země. V tomto období bude Země zcela očištěna, včetně lidských srdcí (toto proroctví je velmi podobné proroctví severoamerických indiánů). Špatné bude vymýceno, dobré bude ponecháno. Po Očištění vykročí Země z galaktických paprsků a dosáhne "Časové synchronizace". Podle mayského kalendáře skončí tento cyklus lidské civilizace 31. prosince 2012. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvářejíc tak "nebeskou bránu" v "temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření "dveří do nebes".

Lze tomuto proroctví věřit? Hrou s čísly lze dokázat prakticky cokoli, pokud víme předem, co chceme dokázat. Mystika roku 2012 tedy může klidně vycházet z toho, že chceme dokázat, že v tomto roce se něco významného stane. Různými postupy můžeme vždy dojít k tomu, že tento rok bude něčím významný, pokud však vezmeme v úvahu to, že nevíme, jak a kdy se měnila délka dne na Zemi, že žádný kalendář nevystihuje přesně astronomické datování vázané na polohu planet a Sluneční soustavy v galaxii a že vše je relativní vůči něčemu, a vezmeme-li v potaz prokázaný fakt, že v minulosti Země pravděpodobně docházelo vícekrát ke změně délky astronomického roku, jsou všechny výpočty zatíženy chybami. Nelze tedy přesně stanovit datum konce čehokoli, lze jen tušit, že v budoucnosti se stane něco převratného. To je to, nač nás chtěly minulé civilizace upozornit a co naše věda nedokáže pochopit a stále ignoruje.

Konec materialistického myšlení
Je pravděpodobné, že konec mayského cyklu v roce 2012 nebude znamenat fyzickou likvidaci Země nějakou přírodní katastrofou, ale počátek nového období civilizace, kdy lidstvo bude okolnostmi donuceno pochopit, že dosavadní materialistickou spotřební společnost je třeba nahradit duchovně se rozvíjející společností se zcela rovnoprávným postavením jejích členů. Zvláštní pozornost si zasluhuje odkaz starých MAYŮ, kteří prý byli přímou větví vysoce duchovně vyvinutého konglomerátu vzájemně provázaných civilizačních uskupení planetárního systému hvězdy MAYA v hvězdokupě PLEJÁD. Tito kosmičtí duchovní misionáři prý navštívili náš planetární systém. Všechny potřebné manuály a informace, určené obyvatelům Země, zakomponovali Mayové do svého kalendáře.

Právě teď už nežijeme ve světě Čtvrtého slunce, ale do světa Pátého slunce jsme ještě nedospěli. Toto je mezidoba, v očekávání doby přechodu. Tento přechod bude provázen kolosální, globální konvergencí, destrukcí prostředí, sociálním chaosem, válkou a postupnými změnami Země. To všechno je zaznamenáno prostou matematikou mayských kalendářů. Bude to změna, která změní všechno. Mayští ´strážci dnů´ pohlížejí na 21. prosinec 2012 jako na datum znovuzrození, na počátek světa Pátého slunce. Je to počátek nové éry označený bodem, v němž Slunce překříží galaktický rovník a Země se postaví do roviny s centrem galaxie. Zde budou patrně působit nové mocné energie neznámé povahy, měnící životní podmínky na Zemi. Při svém východu 21. prosince 2012 Slunce po 26 000 letech opět vyjde v konjunkci průsečnice Mléčné dráhy a roviny ekliptiky, což je na obloze charakterizováno velkým křížem z hvězd a planet. Mayští pozorovatelé říkají, že toto postavení vůči centru galaxie otevře v roce 2012 kanál kosmické energii, která proteče Zemí, očistí ji a společně s ní i všechno, co na ní žije, a vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace. Tento proces už započal, změny se urychlují a budou se stále zrychlovat.

Zdroj: mayské proroctví

Konchedras 2009 (aktualizováno 3.8.2021
 


Toto sdělení je sice již už pár let staré, ale o to je čím dál tím více aktuální. Není náhoda, že mi naskočilo po pár letech od jeho odstranění zde na webu...

Přišlo mailem - 12. LEDNA 2014 SE ZAPOČALO ČIŠTĚNÍ ZEMSKÉ SFÉRY

12. LEDNA 2014 SE ZAPOČALO ČIŠTĚNÍ ZEMSKÉ SFÉRY.  TO ZNAMENÁ, ŽE DÍKY VYČIŠTĚNÉMU PROSTORU VE SFÉRÁCH MEZI GALAKTICKÝM SLUNCEM A PLANETOU ZEMÍ, JE NYNÍ VHODNÉ VYČISTIT ZA NĚKOLIK TISÍC LET ZEMSKÝ PROSTOR A TO AŽ K ZEMSKÉMU SLUNCI ( ZEMSKÉ JÁDRO). POKUD SE GALAKTICKÉ SLUNCE PROPOJÍ SE ZEMSKÝM SLUNCEM  ( JÁDREM) DOJDE K NEJVĚTŠÍ DUCHOVNÍ UDÁLOSTI, KTEROU ZA CÍTÍ VŠICHNI LIDÉ NA TÉTO PLANETĚ NEHLEDĚ NATO, ZDALI JSOU TVRDÝ MATERIALISTÉ NEBO NE. MÁ TO TAKOVOU SÍLU ŽE LIDÉ ZAČNOU PO CELÉM SVĚTĚ MĚNIT SVÁ VĚDOMÍ. NYNÍ V TOMTO ČASE 23.LEDNA 2014, JE JIŽ VYČIŠTĚNO OD STARÝCH NEJTVRDŠÍCH STRUKTUR, VZORCŮ A MYŠLENKOVÝCH ZKAMENĚLIN CCA 40 CM POVRCHU CELÉ NAŠÍ PLANETY.  TĚCH NĚKOLIK CENTIMETRŮ MÁ NEJVĚTŠÍ VÝZNAM, PROTOŽE SE JEDNALO O TU NEJTĚŽŠÍ PRÁCI. NA TOMTO ČIŠTĚNÍ SE PODÍLÍ MNOHO BYTOSTÍ Z RŮZNÝCH SFÉR, VYŠŠÍCH JÁ. JSOU JICH TISÍCE A VĚŘTE ŽE VY KTEŘÍ JSTE POCHOPILI ČLÁNEK O 6.1.2014 JSTE JEDNI Z NICH :-). DOKONCE SE I PŘIDALY NĚKTERÉ MYŠLENKOVÉ FORMY, KTERÉ CHTĚJÍ POSTOUPIT.  POKUD CHCETE JEŠTĚ VÍCE POMOCI, PAK STAČÍ JENOM NA TO VĚDOMĚ POMYSLET A HNED JSTE  VĚTŠÍM ÚČASTNÍKEM TOHOTO ČIŠTĚNÍ A TO PLNĚ STAČÍ. VÍC NEMUSÍTE DĚLAT :-).  POKUD SE TAK VĚDOMĚ ROZHODNETE MŮŽETE POCÍTIT RŮZNÉ MÍRNÉ BOLESTI, ÚNAVU,  A JINÉ PODOBNÉ SYMPTOMY. MOŽNÁ ŽE UŽ JE MNOHO Z VÁS POCIŤUJE, PROTO SE NIČEHO NEBOJTE NEMÁ TO DLOUHÉ TRVÁNÍ A BRZY TYTO POCITY ODEJDOU. JE TO JAKO BY JSTE TVRDĚ PRACOVALI A ONO TO TAK OPRAVDU JE. POKUD  SE PŘIPOJÍ HODNĚ LIDÍ, PAK JE MOŽNÉ (NENÍ TO VŠAK  PŘESNĚ DANÉ) ŽE DOJDE K PROPOJENÍ MEZI GALAKTICKÝM STŘEDEM - SLUNCEM A NAŠÍM ZEMSKÝM VNITŘNÍM SLUNCEM - JÁDREM 20. BŘEZNA 2014 TEDY NA PRVNÍ JARNÍ DEN.  KDYŽ TO NEVYJDE NA PRVNÍ JARNÍ DEN, JE VHODNÁ KONSTELACE NA DEN MATKY ZEMĚ. TO PROČ SE TO NEDÁ PŘESNĚ SPECIFIKOVAT JE ŽE TO VELMI ZÁLEŽÍ NA LIDECH TÉTO PLANETY, NA JEJICH SMÝŠLENÍ, NA JEJICH ČINECH, NA TOM ZDALI ŽIJÍ V PŘÍTOMNOSTI, NA TOM ZDALI STÁLE VYSÍLAJÍ SVÁ EGOISTICKÁ PŘÁNÍ A TÍM TVOŘÍ VE SFÉRÁCH PŘEKÁŽKY ATD.
ZKUSTE  PROCÍTIT TU RADOST, ŽE SE KONEČNĚ ČISTÍ I NAŠE NÁDHERNÁ PLANETA ZEMĚ A STÁVÁ SE TAK VYŠŠÍ BYTOSTÍ.
S ÚCTOU K VÁM MILÁČKOVÉ ZLATÍ PLNÝ LÁSKY A MÍRU MERLAIN.

DALŠÍ UDÁLOST KTERÁ PROBĚHLA DNES 23.1.2014 JE VYČIŠTĚNÍ ŽENSKÉ ENERGIE NA CELÉM SVĚTĚ. ČISTILY SE STARÉ MYŠLENKOVÉ VZORCE, RŮZNÉ DRUHY FYZICKÝCH NEMOCÍ, BOLESTI TÝKAJÍCÍ SE ŽENSKÝCH ORGÁNŮ A VŠE S NIMI SPOJENÉ. TAKÉ SE DNES 23.1.2014 DOSLOVA  SPUSTILA POMOC RODIČKÁM, KTERÝM HROZILO JAKÉKOLIV NEBEZPEČÍ PŘI PORODU. DNES SE ZACHRÁNILO MNOHO DĚTÍ A MAMINEK NA CELÉM SVĚTĚ, KTERÉ MĚLY MÍT VELKÉ NESNÁZE VEDOUCÍ AŽ   K SMRTI. JE MOŽNÉ ŽE SE BUDOU V MÉDIÍCH UKAZOVAT ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY UZDRAVENÍ ČI JINÝCH FENOMÉNU.

DALŠÍ UDÁLOST KTERÁ SE TAKÉ STALA DNES 23.1.2014 JE, ŽE SE PŘEVÁDĚLA NÍZKÁ VĚDOMÍ Z NIŽŠÍCH SFÉR DO VYŠŠÍCH. DOKONCE SE I PŘIDALY NĚKTERÉ MYŠLENKOVÉ FORMY, KTERÉ CHTĚJÍ POSTOUPIT.  POKUD CHCETE JEŠTĚ VÍCE POMOCI, PAK STAČÍ JENOM NA TO VĚDOMĚ POMYSLET A HNED JSTE  VĚTŠÍM ÚČASTNÍKEM TOHOTO ČIŠTĚNÍ A TO PLNĚ STAČÍ. VÍC NEMUSÍTE DĚLAT :-).  POKUD SE TAK VĚDOMĚ ROZHODNETE MŮŽETE POCÍTIT RŮZNÉ MÍRNÉ BOLESTI, ÚNAVU,  A JINÉ PODOBNÉ SYMPTOMY. MOŽNÁ ŽE UŽ JE MNOHO Z VÁS POCIŤUJE, PROTO SE NIČEHO NEBOJTE NEMÁ TO DLOUHÉ TRVÁNÍ A BRZY TYTO POCITY ODEJDOU. JE TO JAKO BY JSTE TVRDĚ PRACOVALI A ONO TO TAK OPRAVDU JE. POKUD  SE PŘIPOJÍ HODNĚ LIDÍ, PAK JE MOŽNÉ (NENÍ TO VŠAK  PŘESNĚ DANÉ) ŽE DOJDE K PROPOJENÍ MEZI GALAKTICKÝM STŘEDEM - SLUNCEM A NAŠÍM ZEMSKÝM VNITŘNÍM SLUNCEM - JÁDREM 20. BŘEZNA 2014 TEDY NA PRVNÍ JARNÍ DEN.  KDYŽ TO NEVYJDE NA PRVNÍ JARNÍ DEN, JE VHODNÁ KONSTELACE NA DEN MATKY ZEMĚ. TO PROČ SE TO NEDÁ PŘESNĚ SPECIFIKOVAT JE ŽE TO VELMI ZÁLEŽÍ NA LIDECH TÉTO PLANETY, NA JEJICH SMÝŠLENÍ, NA JEJICH ČINECH, NA TOM ZDALI ŽIJÍ V PŘÍTOMNOSTI, NA TOM ZDALI STÁLE VYSÍLAJÍ SVÁ EGOISTICKÁ PŘÁNÍ A TÍM TVOŘÍ VE SFÉRÁCH PŘEKÁŽKY ATD.
ZKUSTE  PROCÍTIT TU RADOST, ŽE SE KONEČNĚ ČISTÍ I NAŠE NÁDHERNÁ PLANETA ZEMĚ A STÁVÁ SE TAK VYŠŠÍ BYTOSTÍ.

23. 1. 2014
 

    Dobrý den.
    Dne 2.2.2014 se vrchní část zemské kůry, na které se vynaložilo co nejvíce práce, vyčistila po celé planetě něco málo přes jeden metr. Byť se to zdá málo, opak je pravdou :-). Nyní se vše děje již samo. Z povrchu směrem dolů se tlačí energie z galaktického středu a z jádra našeho vnitřního slunce se energie tlačí směrem nahoru. Z jádra je již dne 2.2.2014 vyčistěno přes celou půlku směrem na povrch. Nyní se již vše děje samo automaticky, takže můžeme v nejbližší době čekat na propojení energií z galaktického středu a našeho Zemského Jádra.
    Jelikož se tato práce děje již samovolně, domluvili se bytosti tedy i některá vaše vyšší já, která se na tom podílejí :-) na další fázi očisty. jak jsem psal výše první očista se prováděla na ženské energii, jelikož to bylo velmi zapotřebí. Nyní se po dohodě ( která se konala dnes ráno 2.2.2014 v 02:22 hodin) dojednalo, že je vhodné začít očisťovat vztahy, které se týkají všeho živého. Jsou to vztahy lidské, zvířecí atd.  Až se vše pročistí začnou se provádět ta čištění, která se týkají ( z lidského hlediska) neživých věcí, jako je třeba vztah s prací atd.
    Proto se nyní můžou objevovat zesílené emoční tlaky, bolesti hlavy a jiných orgánů ( emoce se usazují v orgánech a v kloubech), vaše dutiny mohou být zahleněné, někteří mohou cítit bolest na hrudi, také se mohou objevovat staré nedořešené vztahy, tedy nejen vztahy mezi ženou a mužem, ale veškeré vztahy jako je např. vztahy mezi rodiči, dětmi, vztahy v práci s kolegy, se sousedy, vztahy sami se sebou atd.
    jak víte, každý vztah doprovází emoce a proto lze očekávat, že budete nyní spíše více  emotivní. Jsou emoce, které je velmi dobré vypustit, ale jsou také emoce, kterým je lépe porozumět v klidu. Jak řešit své emoce vám řekne vaše vnitřní bytí, když se naladíte na přítomný okamžik a zaměříte svoji pozornost dovnitř vašeho těla, budete vědět jakým způsobem dané emoce řešit či neřešit.
    S úctou Merlain

2. 2. 2014

Dobrý den.
dne 7.2.2014 ve 23:23 hodin došlo k této události: O léčení, vyrovnávání vztahů jsem psal v předchozím oznámením a to že nejdříve se budou řeši vztahy živý s živým. Nastala další fáze čištění vztahů a to čištění živý s neživým. To znamená že nastala 7.2.2014 ve 23:23 doba, kdy lidé vyrovnávají vztahy např. s věcmi jako je člověk a vztah k domu, bytu, k eletronice, k hedebnímu nástroji, i třeba k hřebeni, ke stolu atd. Vše co člověku slouží nebo neslouží a týká se to neživé věci se nyní tyto vztahy léčí, vyrovnávají. V praxi to pak může znamenat, že třeba člověk zjistí že již danou věc nepotřebuje a nebo naopak si uvědomí že danou věc zatím ještě potřebuje a tak na vše změní svůj pohled  a začne být  vděčný za službu té dané věci :-)
S úctou Merlain

10. 2. 2014
 

Vztah lidé - věci, neboli vztah živé k neživému.
Ať se to zdá být nemožné, jsou tyto vztahy ( živé k neživému) náročnější než vztahy ( živé k živému) jako je lidé - k lidem, lidé - k zvířatům, lidé - k rostlinám.
Lidé jsou neživými věcmi příliš uchváceny a není se čemu divit, když tato doba technických vynálezům a různým udělátek a pomůcek tomu přeje. Jde však o to jaký vztah mezi člověkem a danou věcí panuje, protože je to velmi důležité. Je to tak velmi důležité, že ani nemohu k vůli růstu a pochopení každého jednotlivého člověka říci vše, protože bych tak porušil daný tok momentálního vývoje lidstva. Přesto má touha pomoci, vyústila alespoň v napsání krátkého článku zmiňující se o základních faktech, které můžou alespoň navodit tuto důležitost.
Tedy začněme. Vztahy živé k živým se již vyčistily a protože žijeme v čase a prostoru jejich doběh, neboli jejich působení bude trvat ještě nějakou dobu. Jak jsem již psal na www.dobresdeleni.estranky.cz v sekci nová sdělení, začala 7.2.2014 další fáze vyrovnávání vztahů a to vztahů mezi živými a neživými věcmi. Tedy člověk a věci. Je to mnohem záludnější a těžší než vztah např. mezi člověkem a člověkem, protože když si uvědomíte, kolika věcmi je každý z lidí obklopen, zjistíte, že je toho opravdu hodně. Tak např. člověk a vztah k oblečení, k samotné práci, k mobilu, k počítači, k zubnímu kartáčku, k hadru na podlahu, k jaru na nádobí, k nádobí, k autu, k domu, k zahradě, k dárkům, ke své posteli, ke koberci atd.atd.atd. Je toho velmi mnoho a mnoho a mnoho. Ano člověk je věcmi doslova zasypán. Teď je však důležité v těchto věcech udělat doslova čistku. A proč je to tak důležité? Již dříve jsme se zmiňovali od 6. lednu 2014 a také o čištění Země až k Jádru, tedy našeho vnitřního slunce. A to se velmi daří díky mnoho z vás, kteří se také na tom na vyšších úrovních podílíte :-). Jde však o to, že toto čištění starých struktur které je samozřejmě v plánu vesmíru, vyčistilo i ty energie, které se drželi mimo jiné své existence také díky té staré zatvrdlé hrubé struktury, která již nemá takovou sílu, aby již na dále živila  některé nízké energie. A proto se tyto energie nyní snaží získat pro své přežití nějaký přísun energetické potravy. Dalo by se to připodobnit k příkladu: Tonoucí se stébla chytá. Pointa je tedy v tom, že pokud nemá člověk k jakékoliv věci jakéhokoliv druhu správný vztah, tak mu ta věc začne ubírat jeho vlastní energii, jeho životní sílu pro své vlastní přežití. A to je velmi důležité si uvědomit. Je to tak důležité, že i když mi byla tato informace sdělena  a ukázána i prakticky, rozhodl jsem se to sdělit protože znám důsledky které, pokud to lidé nepochopí budou muset prožívat. Důsledky mají zdravotní charakter, jelikož ty věci které nemají zdravý vztah berou člověku životní sílu, což je prostor pro onemocnění. O jakou nemoc se jedná nemohu říci, ale jen řeknu, že tato nemoc se velmi rozšířila a je hlavním tématem poslední dobou.
Nemohu říci co můžete udělat, ale mohu říci co jsme udělali mi. Především jsme si každý přebrali šatník. Jakékoliv oblečení od ponožek po zimní bundy, boty, kabelky, tašky, čepice, klobouky, spodní prádla, tílka, trika, mikiny atd. vše jsme každý razantně probrali. Každou věc jsme vzali do ruky a uvědomili si zdali nám ještě tato věc slouží a zdali ji ještě vůbec potřebujeme. Na co jsme si dávali pozor, aby  v rozhodování nebyla žádná nostalgie, vzpomínka na minulost či lítost to vyhodit, nebo nepohodlnost, opravdu jsme zanechali jen to, co prakticky potřebujeme. Zjistili jsme tak že nám každému zbyla jedna čtvrtina oblečení, která nám bohatě stačí. Toto vše jsme udělali u všech jiných ostatních věcí jako je kuchyň, koupelna, botník, obývák, ložnice atd., ale také v dílně, v kotelně atd. Veškeré věci jako jsou různé tretky a jiné tomu podobné také prošlo cenzurou :-)
Některé věci jsme rozdali jen těm kterým ta věc bude prakticky sloužit, ale spíše jme toho plno vyhodili.
Touto čistkou jsem tak zabránili našim nepotřebným věcem, aby nás obírali o naši energii pro vlastní přežití a tak máme více energie na zdraví :-)
Doporučuji si tuto zprávu přečíst vícekrát a začít domácí čistku. Nezapomeňte, že se jedná o všechny věci, tedy nejen ty které jsem výše zmínil ale pro příklad uvádím i o knihy, obrázky, často jsou duchovní lidé zasypány svíčkami, které buď dostali nebo si je koupily. Pokud to již necítíte jako dar, protože se věci mohli za tu dobu změnit, nebo jste si koupili svíčku, která se vám již moc nelíbí atd. opět doporučuji učinit čistku.
Rozhodnutí je jen na vás, od nás jsou to pouhé oznámení a zprávy.
S úctou Merlain
PS: Obsah můžete šířit.

17. 2. 2014

DARÍSEK SDĚLUJE ŽE PRÁCE JE HOTOVÁ :-)
Vysvětluje Merlain:
Před časem jsme sdělovali o propojení mezi galaktickým středem a středem naší planety Země, tedy propojení galaktického slunce a se sluncem - jádrem naší planety Země. Informovali jsme o uvolňování starých tisíciletých struktur, vzorců a programů, o čištění těchto zemských vnitřních sfér jak od středu jádra k povrchu Země, tak od povrchu Země ke středu jádra, zemského slunce. Informovali jsme i tom že k projení může dojít les nebo až za mnoho let.
Do této práce se zapojilo mnoho bytostí z jiných sfér a dimenzí, také i některé myšlenkové formy, které mají zájem o vývoj, ale také i mnoho vašich vyšších Já :-), které se činili a pomáhali za což velmi děkujeme a velmi vás moc chválíme a nejen mi, ale i mnoho jiných bytostí :-).
A jak to dopadlo? Skvěle, nad očekávání skvěle! Práce je hotová! Ptal jsem se několikráte, viděl jsem práci udělanou a říkal jsem si mám to sdělit lidem? Mam je potěšit? A  co když k propojení letos nedojde  a všichni se budou těšit, pak by mi to bylo moc líto a cítil bych se jako bych zklamal celý svět. Totiž došlo k malému paradoxu. Práce je udělaná dříve, než se vůbec předpokládalo ( kdo můžete zjistěte si to sami, kartami, kyvadlem, ptaní se svých průvodců, vědomím vycestováním, v meditaci atd.) a proto nastala tato situace: Nyní se musí záměrně tomuto propojení galaktického a zemského slunce zabraňovat, jelikož není ještě ta správná konstelace. Lidé ještě nejsou stále připraveni a mohlo by to způsobit ještě zbytečně mnoho šoků, které některým lidem, kteří ještě nejsou připraveni mohou způsobit zdravotní problémy a i úmrtí. Je to jako by jste do žárovky na 220 voltů pustili 1000 voltů. Pro lidi kteří, jsou připraveni je to doslova ráj. S počátku mohou mít bolesti a točení  hlavy, příznaky chřipky atd. a nebo také ne, mohou rovnou zažívat své tisíci voltové rozsvícení. Takže při zjišťování zdali k propojení dojde letos mi bylo několikráte sděleno že ano! Takže tímto sděluji, že letos dochází k té nejkrásnější události a zážitku, kdy sami pocítíte a uvidíte změny jak v sobě tak navenek v okolí :-). K propojení zřejmě dojde letos na první jarní den, který je mimořádně 20. března, nikoliv 21 března. Může k tomu dojít i dříve, ale nejlepší konstelace je o prvním jarním dnu. I když vše je možné :-) Pokud dojde k jinému datumu, budeme vás informovat.
Takže se máme letos na co těšit a to ani ne za dlouho :-) . Vnímejte svůj vnitřek, své vnitřní pocity, své vnitřní bytí a všichni se radujme :-)
S úctou Merlain a rodina.

19. 2. 2014

Blíží den 20.3.2014. Tento den pro lidstvo tak velmi zásadní, že každý člověk toto jaro pocítí. Někdo méně někdo více, ale toto jaro, které je jedinečné v tom, že se podobně opakuje jednou za několik tisíc let, nevynechá žádnou bytost na planetě Zemi beze změny. Každý dříve či později svoji změnu uzná a pak ji teprve bude moc porozumět. Vím, že bylo již mnoho proroků a jasnovidců kteří hlásali spásu a mnoho jiného, ale nic zásadního se pak neudálo. Není to však chyba proroků, ale kolektivního myšlení, které dokáže buď odvrátit nebo přivolat jakoukoliv situaci, která se může týkat i celého lidstva. Proto nic zarytě netvrdím a ani nic neslibuji, ale přesto nechť se každý sám na sobě  přesvědčí že od 20.3.2014 je vše jiné. I když jsem se již dříve v předchozích článcích vyjadřoval o tomto jaru, o propojení galaktického slunce s našim zemským sluncem - jádrem, přesto mám stále tendenci lidi na tuto situaci více připravit a proto znovu píši a uvádím, že nelepší příprava je být člověkem klidným, který přijal do svého života vše co se v něm nachází a to dobré i zlé, člověkem který je vděčný za vše co má a nemá, člověkem který v pokoře rozjímá v přítomnosti o radosti a blahu všeho co Země dává a vesmír posiluje, člověkem který nic neočekává, ale přijímá sebe a ostatní takové jací jsou, člověkem který nemá tendenci si stěžovat, ale má tendenci se radovat, člověkem který nehledá blaženost a mír, protože blaženost a mír v sobě prožívá, činí to teď a tady. Buďme lidmi, co nic neočekávají ale rovnou to prožívají. Prožívejte již teď toto jaro, právě teď a budete připraveni, sjednoceni, spojeni.
S úctou k vám lidem Merlain

9. 3. 2014
 

Pochodujeme za sjednocení a lásku celého lidstva :-)
Dobrý den.
Dovolím si v mezičase sdělit ještě jedno důležité sdělení, které je velmi závažné pro další události týkající se lidstva a proto na to reaguji, jelikož jsem mimo jiné byl také k  tomuto tématu několikráte vyzván, abych se vyjádřil.
Přišlo mi již několik emailu týkajícího se 21.3.2014 kdy se má dle těchto emailů, které jsem dostal, demonstrovat po celé České. Takovýchto podobných demonstrací v roce 2014 je plánováno mnoho. O demonstracích, jsme již informovali v článku o 6.lednu. Tedy již je to oficiální i na materiální úrovni. Je velice dobře že lidé, občané České republiky v tomto roce dají jasně najevo svůj postoj vůči nespravedlivému systému, vůči lžím politiků a také vůči zavádějícím a i nepravdivým informacím v médiích, jak v televizích, v rádiích či v novinách. Tento rok 2014 je ke změnám velmi příhodný a změnám přeje. Pokud chcete změny, které lidstvo osvobodí jak od lží tak od demokracie - tyranie, pak prosím neseďte doma a vyjděte do ulic. Vše v tomto roce máme v rukou my obyčejní lidé. Mnoho z nás stále žije v iluzi, že máme demokracii. Mnoho z nás však také poznalo že slovo demokracie je pouhý název pro tvrdý nesmlouvavý kapitalismus, který samozřejmě hraje do kapes jen těm vlivným lidem. To proč to takto píši je z důvodu pochopení dané situace. Ještě se najdou lidé, kteří jsou tak ovlivněni lžemi že nevěří ani v chemtralis a přitom to již sama Americká vláda písemně přiznala, ale samozřejmě to zaobalila že jde o dobro lidstva, což tomu mnoho lidí zase naivně uvěřilo. 
Českou vodu vláda prodala a prodává cizím nadnárodním firmám a je toho samozřejmě mnoho a mnoho nechť si každý sám zjistí.

Proto máme šanci v tomto roce 2014 toho velmi mnoho změnit pro blaho lidstva a pro sjednocení nás všech bytostí na planetě Zemi. Jsme srdcem Evropy a srdce je hlavní motor. Zatím jsme srdcem nemocným, ale v roce 2014 máme šanci být silným zdravým srdcem nejen pro Českou republiku ale jak jsem již zmínil i pro celou Evropu.
CO JE VŠAK DŮLEŽITÉ PROTO UDĚLAT: PŘEDEVŠÍM SE DEMONSTRACÍ ZÚČASTNIT, ALE NEBOJOVAT. Vysvětlím to takto: pro změnu čehokoliv se nestačí jen modlit, ale je nutné i činit. Modlitba je síla dodaná pro čin, proto aby se modlitba vyplnila činem je nutné činit. Další důležitý krok, jak jsem již několikráte v jiných článcích a v emailech psal je pochodovat za něco, nikoliv bojovat proti něčemu. Toto je tak důležité pro celé další lidské století a možná i tisíciletí, že to nelze ani slovy, klasickým rozumem vyjádřit. Rok 2014 je určený jako start. Je tedy startem všeho, co lidé chtějí nebo nechtějí prožívat. Rok 2014 je program, který lidstvo jako jeden velký programátor doslova vytvoří. Tak velmi je důležitý rok 2014.
Proto jděte do ulic a vydejte světu svůj názor, ať se svět může podle toho naladit. Merlain, Krystalka a Kristýnka se zúčastňujeme 21.3.2014 pochodu v Ústí nad Labem a to za pochod spravedlnosti exekutorských firem, pochodem za zákony, které lidem pomáhají, pochodem za lidskost, za vytvoření jednoty a lásky celé naší planety Země, za opravdovou svobodu nevyjímaje každé bytosti atd. Tedy jak je vidno nejdeme bojovat proti exekutorům, ale jdeme podpořit spravedlnost ne hamižnost a lživost. Nejdeme bojovat proti vládě, ale jdeme pochodovat za spravedlivou lidskou moudrou vládu atd. To proč tam jdeme je proto, abychom podpořili dobro ne zlo, které demonstrace vyvolává s domněním, že se vše zvrtne a lidé začnou být agresivní, rozbíjet své okolí dlažebními kostkami, zapalovat auta a fyzicky napadat. Jdeme do ulic proto, abychom tyto pro zlo demonstrace, pro nás pochody rozsvítili, abychom zlobu v lidech při těchto shromáždění svojí pouhou účastí rozpustili a navodili stav pochodu za dobrou věc. Tímto podpořili dobro a rozehřáli láskou lidská srdce naplněná zklamáním z dosavadního systému, který jim do života přinesl mnoho bolesti. To proč vám to píši, zrovna vám lidem je proto, že již jste na určité duchovní úrovni a proto rozumíte těmto slovům a také víte, že podporovat ty věci, které lidem slouží pro duchovní sebe poznání, i pro materiální blaženost bytí, jsou ty cesty které mají cíl.
Vy krásné bytosti, které se budete tento rok zúčastňovat pochodů, tak jako mi, což stačí jen pouhou svojí účastí bez vykřikování hesel a bez zapojování se do různých neblahých akcí, jste tvůrci všeho dobrého pro celé tisíciletí. To jak dokážeme svým pouhým vyzařováním a někdy i promlouváním do davu ovlivnit tyto děje, je velký čin hodný velkých duší a to vy jste, ano právě vy to jste, jinak by jste tento mail nedostali. Takto pracuje vesmír, proto dostáváte tyto oznámení a zprávy :-).  To jak dokážeme svým pouhým vyzařováním a někdy i promlouváním do davu ovlivnit tyto děje se projeví do budoucnosti celého lidstva. Takže máme to v rukou my celé lidstvo za podpory vesmíru. Činy jsou však čistě na nás ale požehnání máme veliké. Merlain, Krystalka a Kristýnka se zúčastňujeme celý tento rok všech různých bez násilí pochodů pro podporu těch věcí, které slouží vám, nám všem :-)
PS: Ještě jedna důležitá věc: pokud se pochod změní v násilnou demonstraci, pak tuto demonstraci opusťte. Světlo a dobrý záměr jste dodali a v tuto chvíli jste udělali vše co jste mohli. Nikdo neví co a jak dopadne, ale sedět doma a nechat vše v rukou silám, které nemají s lidstvem dobrý záměr znamená souhlasit s čipováním, s očkováním, s totální kontrolou, s otroctvím, s chematrails, s harrppem, s otrávenými potravinami atd. atd. atd. Ti lidé, kteří by se rádi zúčastnili. ale z určitých důvodů nemohou, nevadí, nic se neděje stačí jen myslet pozitivně :-). Ti lidé, kteří z lenosti a pohodlnosti radši nic nepodnikají také nevadí, každý jsme nějaký a věřím že do budoucnosti snad najdete odvahu vzít vlastní život do svých vlastních rukou a tak se stát bytostí bez omezení :-)
S úctou Merlain a pokud budete moc, šiřte tento článek protože už tím lidem pomáháte uvědomit si, že bojem se nikdy nic nespraví, boj je otázka možného krátkého vítězství, než přijde další jiný boj. Tímto již pomáháte lidem pochopit, že pochodovat a podporovat v klidu a v míru za věci, které lidem slouží, je jediná cesta stálého vítězství.

12. 3. 2014

DARÍSEK VZKAZUJE ŽE DOŠLO K PROPOJENÍ
V noci z 19.3. na 20.3.2014 vteřinu po půlnoci došlo k velkému očekávanému propojení energie dvou sluncí a to slunce z galaktického středu a našim Zemským sluncem - středem planety Země tedy s jádrem. Je to pro lidstvo velmi pozitivní událost, která lidstvo vyhoupla do vyšší reality. Tato událost je tak vzácná a pro lidstvo výjimečná, že by se od teď měla každý rok po dobu tisíce let slavit. Lidé radujte se, zpívejte a tancujte, prociťujte blaho a lásku která teď prostupuje skrze nás. Každý bude teď pozvolna nejen cítit, ale i zažívat změny (plno z vás již cítí a zažívá), které jsou tak fascinující, že se nedají popsat. Už jen obyčejné vnímání věcí okolo sebe, jakoby ožili a mají duši, jakási spojitost, spřízněnost a úcta i např.  k obyčejné klice na dveřích u které si člověk najednou uvědomuje, jakou má tato klika velkou úlohu, zodpovědnost a vytrvalost v otevírání a zavírání dveří. Najednou si člověk uvědomuje co všechno k čemu slouží a že všechno slouží pro vše a všechno. Tím že se propojili energie z galaxie a naší nádherné Planety Země se propojilo i galaktické vnímání, které se bude postupem krátkého času více a více u jedinců projevovat v širším a širším vědomím, které z člověka činí vědomou multidimenzionální bytost.  Je důležité, že se vše podařilo propojit právě v tento den 20.3.2014, protože k tomu byla nejvhodnější konstelace. Také práce která tomu všemu  před následovala nemusela být do tohoto datumu  splněna. Prace však byla splněna o hodně dříve díky vám samotným lidem, kteří jste se na tom podíleli ve svých vyšších stavech, kdy jste pomáhali planetu Zemi očišťovat od starých struktur a vzorců. Nakonec to dopadlo tak, že se vše stihlo v předstihu a dokonce se muselo k tomuto propojení zabraňovat, aby se mohla tak využít nejvhodnější konstelace která nastala 20.3.2014. Tuto záležitost k zabránění a potlačování k předčasnému propojení, které by tak nemělo takový velký účinek převzali děti, jelikož jejich čistota mohla snášet tak velké energie. Musím říci, že s tím měly opravdu práci tuto sílu udržet a proto jim tímto moc děkuji za nás za všechny :-)
Také děkuji Darískovi, který celý projekt propojení  z organizoval a v podstatě po lidsku zařídil. Také se stalo, že na fyzické úrovni již málem několikráte zemřel po velkém tlaku negativních sil, kdy jsme s Darískem museli jet i na pohotovost. Vše co jsme zažívali pak budeme vyprávět na společných setkáních. Vše dopadlo velmi dobře a proto nyní zažívejte takové zkušenosti a vůbec taková vnímání, která jsou nová, jiná, jemná a přesto silná. Jedna důležitá věc je však potřeba zmínit a to, že nyní platí víc jak kdy jindy pravidlo: jak zaseješ tak sklidíš. Proto ti co budou stále zasévat věci které nejsou v souladu vesmírných zákonů, budou obdařeny stejnou sklizní. Proto se situace ve světě může nyní zdát že se vše zhoršuje, ale pravda je taková, že věci které jdou proti vesmírným zákonům se tzv. lidově chytají stébla ( tonoucí se stébla chytá). Ví, že se vše mění a proto dělají to, aby alespoň některé věci zůstali postaru. Proto jsme se rozhodli, že budeme chodit po demonstracích ( pro nás myšleno jako pochod za dobrou věc), abychom alespoň svoji účastí zmírnili či možná přeměnili zlého ducha demonstrace v dobrého ducha pochodu. Vaše účast v tomto duchu pochodu nastaví celou Českou republiku a nejen naší zemi, ale i jiné země do ducha pravdy bez násilí. Vyjádřit  pochod za dobrou věc která lidem slouží můžeme i tancem a zpěvem, radostí a dobrou náladou, která změní každou vládu, jelikož na tuto energii nejsou zvyklí a aniž by si to uvědomovali začnou dělat taková rozhodnutí, která budou pro lidi a ne proti lidem. Na výkřiky, násilí jsou zvyklí a proto na to nereagují, ba na opak je to nabíjí. Proto naší účastí pochodu za dobrou věc doprovázenou dobrou náladou možná tancem a zpěvem zasazujeme první semínko abychom tak všichni sklidili pohodové změny bez násilí, abychom tak sklidili radost a ne smutek či strach. Toto semínko je pro nás velmi důležité s ohledem na to co se děje ve světě.  Nyní vidíme své životy jinak. Nyní cítíme a prožíváme vše jinak než dřív. Je to jistý druh osvícení, povznesení a smíření se sami se sebou a se vším okolo.
S úctou k vám DARÍSEK, Merlain, Krystalka, Kristýnka, Vaoletka a Kubíček.

20. 3. 2014

VÝJIMEČNÉ DATUM 21.6.2014
Mnoho lidí nyní stále víc a víc zažívá různé změny. Někdy jsou to změny nepříjemné a někdy příjemné. To jaké tyto změny budou, tedy zdali příjemné nebo nepříjemné rozhodujeme my sami. Každý sám za sebe může určit příští chod svého bytí. Každý sám má teď otěže v rukou a nemůže se již vymlouvat na druhé či na jiné věci. To jak se náš život nyní vyvíjí, je především individuální záležitost, která samozřejmě ve svém konečném důsledku má svůj vliv na celkový stav celého lidstva. Tak tomu bylo dříve a nyní je to trochu změněné. Je to změněné v tom, že nastala doba, kdy o proti dřívější době, kdy bylo mnoho cest, je nyní jen jedna cesta. Ta cesta je nevyhnutelná a každá lidská či jiná bytost o této cestě ví. Jak již víme, mnoho se začalo dít od začátku tohoto roku 2014. Největší dopad ke změně energií z nižších na vyšší měl den 6.ledna 2014 a 21.března 2014. Energie z galaktického středu se propojila s jádrem planety Země a tak vznikl jeden velký vortex, nebo-li průchozí brána, kanál. Tím se velmi rychle zvyšují vibrace celé planety Země a samozřejmě i všech bytostí na ní žijící. Od 21.3. přicházela postupně impulzem další vlna ( impulzem proto, aby si vše na Zemi zvykalo na další zvýšení energií) a tato vlna stále zvyšuje své frekvence dopadu a také zvyšuje i svou sílu záření. Předpokládaná kulminace, tedy kdy se kohoutek s cela otevře, je pravděpodobně 21.6.2014. Pokud se toto 21.6.2014 opravdu na plno otevře, pak se jedná o další velký den pro lidstvo a celou planetu. Je to něco jako byl 6.leden 2014 s rozdílem, že toto je o trochu silnější. Je to další schod do vyšších vibracích a tyto schody nyní budou častější a častější. Je to nevyhnutelné, tedy jinak řečeno, nikdo a nic se před tím neschová, protože to ani nejde. A to je právě to o čem jsem psal výše, tedy nyní je jen jedna cesta a to, že by měli jít všichni tzv. s proudem a tedy vše přijímat. Ano už jsme zase u přijímání, které je tak velmi důležité, že si to stále lidé neuvědomují. Přijímat něco, co nutí člověka k bytostnému návratu sebe sama, není pro někoho snadné. Znamená to ve většině případu změnit své dosavadní pohledy a tedy i názory, své zvyky a programy, znamená to jít tzv. do sebe a ne od sebe tak jak lidé činili a stále činí do teď. Znamená to opustit věci, které nám již neslouží, ale spíše do teď stále zatěžují, znamená to opustit nevyhovující vztahy a vztahy, které fungují podpořit, znamená to i takovou základní věc, jako je milovat sama sebe, což je v dnešní společnosti velkým problémem. Znamená to si uklidit, zamést, utřít prach v sobě, v sobě jako v životu jelikož jste život, jste bytí, nejste něco a někdo. Znamená to hlídat si svoji mysl a získat nad ní vládu, protože do teď mysl stále vládne nejen člověku, ale celému světu. Znamená to i možná změnit svůj životní styl projevu, znamená to pustit ke slovu také svoji duši a nechat se řídit svým vlastním duchem a toto a mnoho jiného je práce na sobě, tedy práce v sobě. To není stagnace či vedení do nečinnosti jak si někteří lidé myslí, ale toto je velmi činné a pracné. Je to tak pro někoho velmi pracné, že se mu do toho nechce a proto volí starý způsob, způsob nevnitřní, ale způsob venkovní, což je přebírání informací z venku. Mnoho lidí se stále doslova přehlcuje informacemi, které pouze vzbuzují zájem, úžas, ale člověku to nepomáhá. To mysl touží po záhadách, úžasu a zájmu, protože je to její potrava. Mnoho lidí čte stovky ezoterických knih, které jenom matou hlavu a zaměstnávají jen mysl a jak víme mysl je ta co se ujala vlády a tvoří dualitu míru a války, dobra a zla, světla a tmy. Mysl byla stvořena jako nástroj pro praktické vyjádření a nikoliv jako Bůh. Každý člověk uvnitř sebe ví a cítí, že má hledat v sobě a ne venku. V sobě totiž najde sebe, za to venku najde jen něco, co k němu nepatří i když se to tváří jako nejlepší přítel. Proto, aby člověk našel sám sebe v sobě stačí když začne přijímat vše co se ho týká. Přijímejte věci takové jaké jsou. Udělejte ze všeho střed, buďte diplomatem, a všechna ta nádherná vysoce vibrující energie, před kterou není úniku vám začne s radostí sloužit a obohacovávat vás.
21.6.2014 tu je další schod, možná bychom to mohli nazvat dalším schodem do nebe. Takových schodů bude stále více a častěji. Proto si řekněme co vše vás může při stoupání po schodech do ráje čekat. Vše pochází z ducha. Každý člověk má svého vlastního ducha, neboli své mentální tělo. Duch si vytvoří z astrální látky Duši, aby energetický přechod do fyzična byl plynulý a nenásilný. Duch ve své podstatě sníží část své vibrace a sníženou část vloží do jím vytvořené Duše. Duše pak opět skrze astrální matrici učiní to samé co Duch, s tím rozdílem, že část své snížené energie Duše vloží do fyzického Těla. Jak je zde vidět jsou tu tři části: Duch, Duše a Tělo. Je to nám již známá svatá trojice, nebo tzv. magická trojka, nebo také jak kdysi říkával Hermes Trismegistos o sobě, že je třikrát velký a to z toho důvodu, že plně propojil vědomí tělo, duše a Ducha do hromady.
Takže energie prochází jak skrze ducha tak skrze duši až do fyzického těla. Tyto tři složky si musí zvyknout a to má různé projevy. U Ducha se to může projevit např. Rychlým a nebo velmi pomalým vnímáním, myšlením atd. Často se vám může stát, že se přeřeknete nebo vyslovíte takové slovo, které nedává žádný význam. Také se to může projevit jakou si otupělostí a nebo dočasnými výpadky buď vědomí, nebo výpadky paměti. Může se vám stát, že např. půjdete se napít, nebo něco udělat a vzápětí nevíte co jste to vlastně chtěli. Nebojte se, ve většině případů se nejedná o žádnou nemoc, ale o energetické vyrovnání vašich hemisfér.
U Duše se to projevuje emocemi. Houpavými náladami, kdy jste v jednu chvíli naštvaný a v druhou vše litujete. Můžete cítit stres, napětí a pak to zmizne a cítíte štěstí, radost lehkost. Také se stává, že máte jen chuť nic neříkat a jenom se usmívat. Nebojte se s psychiatrií to nemá nic společného.
Na fyzickém těle se to projevuje většinou takovými stavy, kdy můžete cítit bolesti. Především jsou nyní cítit bolesti hlavy, tlaky a různá píchnutí v těle, bolesti kloubů, jako jsou například kolena, celkově se to projevuje v únavě a malátnosti celého těla a pak se může stát, že se cítíte velmi energetický. Také vám může slábnout zrak, nebo se vám pohled na předmět může rozmazávat. Můžete cítit tlak či bolest za krkem a nebo v páteři. Také kyčelní klouby jsou v těchto období cítit. Další příznak změny vaší duchovní, duševní a fyzické proměny může vyústit ke změně vaše stylu žití. Změna práce, změna partnera, změna oblečení, účesu, změna ve vyjadřování, mnoho lidí také pociťuje, že jim více vadí říkat sprostá slova než tomu bylo dříve. Cítí jejich hrubost energií a proto tyto slova přestávají vyslovovat. Také se může měnit hlas, třeba se zjemní. Vztahy týkající se všeho, které máte neurčité, tedy takové slané a makové z vlastního rozhodnutí můžete buď ukončit a nebo i více potvrdit atd.
Je toho mnoho co lidé teď zažívají a zažívat budou a proto opravdu vše přijímejte, aby vaše proměna z člověka na bytost mohla projít bez vážnějších potíží či ztrát. Přijímejte vaše bolesti stejně tak, jako přijímáte radost a smích. Nesuďte sebe ani své okolí, prostě se všichni přijímejte a opět se radujte. Nehledejte informace z venčí, ale zkuste to zevnitř sebe sama. Ptejte se sami sebe, svého vnitřku. Zaměřte svoje vědomí do svého vnitřku, do svého těla a ptejte se a uvidíte, že dostanete odpověď. Žijte teď a tady, žijte v sobě ne venku. Žijte sebe a ne někoho jiného. Žijte sebe, aby jste se poznali přímo, aby jste tak mohli poznat, že jste tak krásný, skvělý, zářivý, plny lásky a také zdraví. Zkuste to, nenechte si to ujít. Tato dimenze v níž se nacházíte se mění na vyšší vibrace a proto vás změna nemůže minout. Záleží však na tom, jak tu změnu chcete prožívat, zdali to bude změna projevená skrze bolesti a zvraty, nebo změna, kdy plujete  s proudem a veškeré nepříjemné stavy se tak projeví v malé síle a ba na opak stavy příjemné se projevují ve velké síle s úsměvem na tváři. Proto opět hovořím o tom, aby lidé přijímali vše ve svém životě, byly vděčný za vše co mají nebo nemají, byly spokojení sami se sebou a vše co přijde nového nechť nechají v klidu projevit.
21.6.2014 se dovrší dalšího schodu. Pro některé to bude velmi citelné, pro některé méně. Někteří můžou zažívat zvraty a jiní stavy blaženosti. Proto přijímej vše a nebraň se sama sobě milá dušičko. K pochopení sebe sama vám dopomůže i meditace, kterou jsem vytvořil právě proto, aby vše proběhlo v radosti a s proudem vesmíru. 
Vše můžete volně šířit jak je libo :-)
S úctou k vám bytosti Merlain

PŘICHÁZÍ JENDA Z NEJVĚTŠÍCH TRANSFORMACÍ      CELÉHO LIDSTVA A CELÉ PLANETY ZEMĚ !!!
DARÍSEK S LÁSKOU A ÚCTOU VZKAZUJE CELÉMU SVĚTU, ŽE SE BLÍŽÍ MEGAVELKÁ TRANSFORMACE A TO Z 6.ČERVENCE NA 7 ČERVENEC 2014 O PŮL NOCI.
NEŽ DOJDE K TÉTO UDÁLOSTI, BUDOU SE SAMOZŘEJMNĚ ENERGIE STÁLE ZVYŠOVAT, COŽ MNOHO LIDÍ JIŽ POCIŤUJE, JAK NA SVÉM FYZICKÉM TĚLE, NA PSYCHICE, TEDY NA SVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU.
ZE ŠESTÉHO ČERVENCE NA SEDMÍ ČERVENEC, SE MATERIÁLNÍ STRUKTŮRA ZAČNE VE VĚTŠÍ MÍŘE MĚNIT. LIDI BUDOU VÍCE Z MATERIÁLNÍHO SVĚTA VTAHOVÁNI DO DUCHOVNÍCH A PŘÍRODNÍCH STAVŮ BYTÍ. MATERIÁLNÍ VĚCI BUDOU OD PŮL NOCI Z 6 NA 7 ČERVENCE HŮŘE SNESITELNÉ A PROTO SE LIDÉ BUDOU VÍCE MATERIÁLNÍMU STYLU ŽIVOTA BRÁNIT A BUDOU HLEDAT KROKY PRO JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOBY ŽITÍ A TO PŘEDEVŠÍM ŽITÍ PŘÍRODNÍM ČI VŠEOBECNĚ ALTERNATIVNÍM ZPŮSOBEM.
ZE ŠESTÉHO NA SEDMÉHO ČERVENCE  NASTANE NOVÝ POČÁTEK LIDSTVA, KTERÝ JE NEVYHNUTELNÝ A VŽDY BYL V PLÁNU NAŠEHO STVOŘITELE. Z NOCI ZE 6 NA 7 ČERVENCE 2014 ZAČÍNÁ SILVESTROVSKÁ OSLAVA NOVÉHO POČÁTKU LIDSKÉHO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ. OD TOHOTO DATA JE VŠE JINÉ A KAŽDÝ ČLOVĚK SE DLE TOHO SÁM PŘIZPŮSOBÍ. PŘIZPŮSOBÍ SE TAK, JAK BUDE MOC, RESPEKTIVE TAK, JAK SE VĚNOVAL SVÉ PŘÍPRAVĚ NA VYSOKÉ VIBRACE NOVÉHO VĚKU. PRO LIDI DUCHOVNÍHO, TEDY PRAVÉHO DUCHOVNÍHO STYLU ŽIVOTA, TO JE ZAČÍNAJÍCÍ RÁJ NA ZEMI. PRO JINÉ, SE MŮŽE TOTO JEVIT JAKO ZAČÍNAJÍCÍ PEKLO, NEBOŤ SE JIM ZAČNE POSTUPNĚ MATERIÁLNO BORTIT PŘED OČIMA VE STYLU VELKÝCH FIREMNÍCH, VZTAHOVÝCH, ZDRAVOTNÍCH, ŽIVOTNÍCH KRACHŮ. KAŽDÝ TO POCÍTÍ TAK, JAK MÁ.
PŘESTO RADUJME SE, PROTOŽE NASTANE DEN "D".
JE TO TEN DEN, PRO KTERÝ JSME SE VĚTŠINA Z NÁS NARODILI A KONEČNĚ JE TADY. VĚTŠINA LIDÍ TO POCÍTÍ
OBSAH ŠIŘTE DÁL. S ÚCTOU DARÍSEK, MERLAIN A KRYSTALKA

Dobrý den vám všem  :-)
Darísek vám vzkazuje:
Srpen 2014 je z astronomického pohledu velkou podívanou. Různé astronomické děje budou vidět i pouhým okem. Co však nebude okem vidět, je srpnový turbulentní velký příval  vysoce vibračních energií, které se budou střídat a různě promíchávat. Srpen je v tomto roce jeden z nejdůležitějších stejně tak jako byl 6.1.2014  a 21.3.2014. To, že to bude více druhů energií, které budou společně působit na planetu Zemi má jeden důsledek a to, že se propojili různé astrální a mentální úrovně s naší Zemí. To má také za následek plynutí mnoha různých vysokofrekvenčních energií na planetu. Vaše planeta se zjemňuje a důsledek toho je velké zatížení nervového systému. První působení výše zmíněných energií již mnoho z vás pocítilo od cca poloviny července a ke konci července se lidská nervová vlákna díky těmto energiím začali přepínat, což ve většině případů vede k silné nervozitě, agresivitě, násilí, kolabování a všeobecně k velkým emočním výkyvům. To je však pouhý začátek toho, co nám přináší Srpen. Srpen 2014 rozhodne v mnoha lidských životech o tom jakým směrem se daný člověk vydá. Bohužel dojde i k mnoha případům, kdy už žádná cesta nebude, jelikož u některý jedinců jejich  fyzické tělo tyto srpnové turbulence nevydrží. Jak již dříve psal Merlain, ta doba je zde a již nelze čekat dál, ale je nutné již jednat. Nedá se tomu vyhnout, ale dá se tomu přizpůsobit. Každý nechť je nyní opatrný na to jakými informacemi se zabývá. Je vhodné, aby si každá lidská bytost plně uvědomila co a jaké informace jsou pro ni přínosem a jaké informace jsou pouhou zajímavostí. Již bylo řečeno, že zde bude mnoho falešných proroků a mnoho falešných mistrů. Proto nechť si každý udělá svoji vlastní prověrku, zdali právě on se zrovna nenachází pod vlivem těchto falešných proroků, kteří na svém povrchu září jako nablýskané jablko a však vnitřek je bez lesku. Cesta je jen jedna a to skrze sebe. Jiná cesta není a ani nemůže být. To je to, co jsem na tuto zemi již dříve přinesl. Každý člověk se stane Bytostí jen tehdy, pokud přijme sám sebe, protože tak přijme Otce s Matkou a nebude již tak činit rozdíly, nebude tvořit dualitu a vytvoří střed, který symbolizuje Dítě a jenom dítě se může vrátit domů.
Hledejte svůj vlastní střed uvnitř sebe a najdete to, co jste ve skutečnosti na této planetě Zemi přišli hledat. Žijte v jednoduchosti, protože je v tom velká síla a krása :-) Žijte lehce a netrapte se věcmi, které jako jednotlivec nemůžete změnit. A ty věci, které jako jednotlivci můžete změnit, pak je změňte.
Nyní dochází k rozdělení lidstva na dvě části a celý Srpen 2014 je toho velkou příčinou. Ať se bude dít, co se bude dít, vždy zůstaňte ve svém středu. Střed, je vaše brnění. Netvořte si nyní žádné hororové scénáře, jak je u lidí zvykem, ale pokuste se zůstat klidný bez velkých emočních výkyvů. Toto celé bylo v plánu a i když se muselo mnoho měnit, podstata zůstala stejná a to, že jste na cestě domů :-). V mém osobním plánu je vás domů doprovodit a proto jsem si vzal na pomoc Merlaina a Krystalku, kteří svoji čistotou, upřímností a znalostmi duchovních zákonů na můj plán přistoupili :-)
S úctou a velkým obdivem Darísek.

27.7.2014
 

Při napojení a rozhovoru s Darískem nám sdělil tyto informace a proto se s vámi o ně podělíme. Začal mluvit o dalším velkém přísunu energií na naši
planetu Zemi, která se bude ve svém největším působení projevovat v listopadu 2014.
Tentokrát to budou energie, které svými vibracemi a svoji skladbou budou působit
především na fyzické tělo. Někteří citlivější lidé již nyní mohou pociťovat fyzické změny, ale největší síla bude v listopadu. Darísek sdělil, že lidská fyzická těla v této době jsou velmi zatížená nejen jedy s potravin, ale jsou velmi zatoxikované a oslabené odpady a výkaly parazitů a také nezměrným množstvím plísní. Proto se nejvyšší vědomí tohoto vesmíru rozhodlo, že se tentokrát zaměří na lidská fyzická těla, jelikož je to již víc než nutné. Většina lidí jsou si vědomi, že strava, kterou konzumují není plnohodnotnou zdravou stravou. Ba na
opak je to tzv. mrtvá strava, která při pozření ubírá tělu energii na místo, aby ji dodala. I když to lidé vědí, nedávají tomu příliš velkou pozornosti, protože je ovládají chutě, které jsou nepřírodně chemicky vyvolané a tím i tvoří závislost. Nejčastější odpověď, kterou od lidí slyším je, že na něco se umřít musí. Jenže, když pak na to umírání přijde je již zpravidla pozdě. Lidská těla jsou plná parazitů a plísní. Jsou v každé části lidského orgánu jak v srdci, v mozku, v játrech tak i v nehtech, v kůži i v očích. Když nám toto Darísek sdělil, řekl jsem, že je potřeba o tom napsat mnoho článků a hojně je rozšířit. Darísek však na to
odpověděl, že internet je již takových článků a i videí doslova
přesycen a přesto lidé tomu nedávají takovou patřičnou pozornost. A opravdu při hledání na internetu jsem zjistil že tomu opravdu tak je. Na youtube je dokonce vše nafilmováno.   Darískova slova dále zněli, že okolo 70 procent nemocí způsobují právě tito paraziti a
plísně. Ubírají z těla energii, svými výkaly tělo intoxikují a
tím oslabují jeho imunitu. Tělo se pak nemůže plnohodnotně bránit. Napadají i nervový systém, kterým se doslova živí.  A proto se nejvyšší vědomí rozhodlo, že
právě v čase podzimu, kdy jsou těla oslabená a vlhkost způsobuje plísně, pošle pomoc jako čistící proces, kdy může docházet k fyzickým projevům v podobě horeček,
otoků, v podobě hlenů, zánětů které mohou bujit, bolesti kloubů a různých částí těla, ale také se toto čištění může projevit zvýšenou únavou, která přijde hned, okamžitě, dále slzení očí, průjmy atd. Příznaků může být mnoho a každý člověk může mít jiné, ale i stejné.
Doporučení zní hodně pít čistou vodu ( ne limonády a jiné oslazené, slané, všelijaké upravené nápoje), hodně odpočívat, doporučujeme saunu tedy prohřát se a vypotit se
( nejlepší sauna je sauna párou a zdraví škodlivá a tolik bohužel preferovaná je dnes moderní infra-sauna), dále omezit těžké aktivity, pokud možno doplňovat vhodnou a
lehkou ( nejlépe syrovou živou) stravu, protahovat svalstvo v podobě strečinku (viz internet), relaxovat, meditovat ( jediná meditace je meditace o nepřemýšlení,
vypojení mysli), dále což je důležité, pokud u vás vypuknou některé příznaky onemocnění, berte vše jako proces čištění vašeho fyzického těla, které se tak
zbavuje nepotřebných látek. Je vhodné své tělo podpořit pozitivní myslí, aby tak dostalo více mentální energie. Je vhodné své tělo podpořit i radostí, aby tak dostalo
duševní podporu a sílu vyloučit ze sebe vše nepotřebné. Vnímejte vše jako čistící proces a pokud se vás to týká nebo teprve bude týkat, pak nebuďte ze svého stavu
frustrovaný, ale ba na opak tento stav vítejte, protože vám tento stav pomáhá. Samozřejmě pokud bude člověk mít pocit navštívit lékaře, tak ho navštíví. Je na každém člověku, jak je propojen se svoji intuicí, která ho spraví o faktu příznaků nemocí. Tedy zdali se jedná o opravdovou nemoc nebo o čistící projev, který může mít podobné příznaky jako onemocnění např. chřipkou, rýmou a jinými.
S úctou Darísek, Merlain a Krystalka.

19.10. 2014

POCHVALA Z VESMÍRU PRO VÁS
Od 6. ledna se událo mnoho věcí. A jsou to věci příjemné. Tak především se lidé opravdu změnili. Ne všichni samozřejmě, ale o to ani nešlo. V božském plánu bylo lidem pomoci se vzbudit a začít více vědomě žít svůj život. To se v dnešní den 21. října 2014 ukázalo jako splněný plán na 120 procent. Tedy nad očekávání se lidstvo opravdu zase o kousek probudilo víc a to je prostě a jednoduše skvělé. Lidé si začali vážit více sami sebe, začali ukazovat co se jim líbí a upozorňuji na to co by bylo vhodné změnit, pracují na sobě již více, na svých ctnostech a vlastnostech, pracují i na své stravě, kdy hledají alternativu zdravého plnohodnotného jídla, sbírají a třídí odpadky, aby tak ostatním lidem a naší Zemi odlehčili, všeobecně hledají a někde již našli alternativní způsoby žití a projevu sebe sama, dokonce se mnoho lidí zapracovalo na svých emocích, na svých vztazích, hodně lidí se duchovně vzdělává a hodně lidí opravdu moudří. Práce bylo uděláno víc než byl očekáváno, I když se to tak někomu nemusí jevit, když se někde např. válčí, nebo se dělají takové zákony které jsou naprosto proti lidské svobodě a důstojnosti. jenže i toto je práce která má své vlastní úrovně sebe poznání a proto jsou někde vlivy a situace, které nemusí s mírem a svobodou souznít. Přeskočit schody není možné a proto je nutné každý schod vyšlápnout než se člověk dostane u kus výš aby tak viděl z nadhledu, že to co se mu kdysi zdálo být naprosto nespravedlivé mělo své opodstatnění a svůj plán. Lidé se nyní více zajímají o zdraví a o svoji podstatu. jsou tu lidé kteří jsou již mnohem dříve probuzeni ale od 6. ledna 2014 se to týká mnohem více lidí, kteří se pomalu vrací ke své podstatě tvořit  a nikoliv ničit. Tím že se lidé takto začínají krásně uvědomovat a začínají žít vědomější život má své důsledky jak na celou planetu Zemi, tak i na Vesmír a proto stejné přitahuje stejné. Jednoduše si lidé přitáhli tuto situaci: Díky pozvednutí energií na platě Zemi a to zvláště pozvednutí lidského zdravého vědomí si lidé přitáhli dle vesmírných zákonů kde panuje příčina a následek tzv. aktivaci prapůvodních starých energií. O co se jedná? Lidé již ví a poznali, že když jsou připraveni, především jejich fyzická těla, vždy přijde zesílení a vibračně zrychlení energií, které pak působí na celou planetu Zemi a tedy i na lidstvo. To má za následek další očistu jak těla tak i mysli. V tu dobu pak začínají očistné procesy jako jsou očisty emoční, myšlenkové tak i fyzické. Když to pak celé proběhne a člověk se takto vyčistí a zase více prozáří, následuje opět další již větší energetická vlna a celé se to opakuje. Takto to jde stále a stále a také se to stále více a více zvyšuje na síle a intenzitě. Proto, kdo se brání a nejde s tímto vesmírným proudem a stále zastává a žije starými nízkými vzorci, stane se to, že daný člověk skončí buď na psychiatrii a nebo těžce onemocní. U některých pak nastává smrt fyzického těla, jelikož nelze vydržet toto silné záření, které v sobě obsahuje i záření radioaktivní a mnoho jiných druhů záření. Tím že se lidstvo v tomto roce  pozvedlo o takový kus dojde dle vesmírného plánu, který byl určen nedávno, k aktivaci některých prastarých původních energií. Tyto prastaré energie byly nebo zatím jsou ne s cela aktivní a především jsou zmanipulované. Proto z 31. října na 1. listopad o cca půlnoci dojde k rychlému očistění těchto prastarých energiích a k jejich opětovné zatím částečné aktivaci. Je to z vesmírného hlediska velká oslava, protože po takovýchto tisíciletí se konečně zapnou v aktivaci původní energetické vzorce, tedy ty vzorce, které byly původně pro Zemi stvořeny. Nedojde však k jejich úplné aktivaci, tak jak by jistě rádo mnoho lidí očekávalo :-), ale jen zatím z malé čísti. Totiž kdyby došlo k byť jen k větší části aktivace, celá země by se rozpadla a lidská těla by na ráz shořela. Je to jako by jste opět přeskočili několik schodů a to asi tak o pár milionů. Takže lze jen aktivovat malou určitou část, která však bude některými lidmi velmi citelná. Bude to mít opět další čistící děj jak jsem již psal v jiném článku a to hlavně na čistění fyzických těl. Některé prapůvodní energie se již před cca dvěma měsíci z malinké části aktivovali a to u některých citlivých lidí mělo za následek příznaky nemocí jako je především chřipka, rýma různé bolesti atd. Je možné, že touto přípravou již nebudou muset projít blížící se listopadovou očistou fyzického těla. Nic méně v listopadu je to již v plánu a částečná očista a aktivace prapůvodních energií zasáhne hodně lidí. Proto další následující tří leté období tedy od začátku roku 2015 do konce roku 2017, bude pro lidstvo velmi zásadní. Bude zde velmi mnoho změn a velmi mnoho dějů. Rok 2015 je určen vypořádání se s karmou, rok 2016 je určen k dotažení a k plnému rozhodnutí dalších kroků ve svém životě a rok 2017 je prvním rokem žití té změny, která u každého nastane. Bude to pro někoho rok zkoušky a pro někoho rok příležitostí.
S úctou Merlain, Krystalka a Darísek  

21. 10. 2014
 

Dobrý den :-)
Zasíláme nový aktuální vzkaz od Daríska.
Darísek vzkazuje:
Dnem 15.5.2015. začne velká událost a tak ji sdělujeme a na vás pak bude jak ji přijmete. Během roku 2014 se stalo mnoho událostí. O těch hlavních jsme se během roku zmiňovali, např. o 6.lednu 2014, nebo o propojení se kosmických a zemských energií, nebo také mimo jiné o energetických zesílených vlnách atd.( těch událostí bylo více a vše je na našich stránkách). A jelikož je zde další velká kosmická událost, která má velmi velký vliv na člověka, tedy i na celou planetu Zemi, rozhodli jsme se, že ji zveřejníme a vysvětlíme.
Tato silná událost, která se má teprve stát, vychází ze stejného středu, zdroje, jako byla energie ze 6. ledna 2014. Rozdíl je v tom, že je tentokráte mnoho násobně silnější a intenzivnější. Je to z toho důvodu, že si lidé každým dnem zvykají na silnější energetické projevy kosmu, které se manifestují jak na planetě Zemi tak i v celém energetickém systému člověka. Tato silná a vycentrující událost nastane 5.5.2015. Jasnovidní lidé již teď a nebo s blížícím se datem mohou tuto událost vyciťovat či ji i přímo spatřit.  Proč je tento silný proud vy-centrující?  Protože tento kosmicky zasahující energetický proud, bude především působit na vycentrování energetického lidského systému.  Člověk tak bude mít větší šanci se vycentrovat a naladit na další kosmickou jemnější úroveň, což mu může způsobit určitou vnitřní blaženost, radost a vnitřní vyrovnanost s jistotou a vděčností. Může mít tak pocit stálého děkování :-). Toto cítění však není pravidlem u každého člověka, jelikož opravdu záleží na jeho naladění, dosavadních vědomých uvědomění a zkušeností všeobecně. U některých lidí to totiž může vyvolat zmatek a určité pocity, které nemusí být příjemné. Příznaky budou individuální, ale jsou v podstatě stejné, takové jaké již sami znáte od bolesti hlavy po malátnost či příznaky chřipky atd. Všeobecně by se 5.5.2015 měl člověk  pokusit naladit na dobrou náladu, aby u každého mohlo dojít k lehčímu navibrování do jemnějších úrovních. V průběhu  okolo 5.5.2015, je dobré se tomu nebránit a snažit se vědomě přijímat své pocity, aby tak došlo k rychlejšímu vnitřnímu pochopení určitých individuálních věcí každého člověka. Proto první vlna 6. ledna 2014 byla k přihlédnutí různých kosmických vědomí korigována a tudíž shovívavá vůči lidem. Tato druhá vlna není již tak shovívavá, jelikož celý energetický kosmický systém je již na takové úrovni vědomí, kde vše je již tak rozběhlé, že nelze kvůli několika lidem činit další zdržení a pozastavování vesmírných kosmických toků vědomí, jelikož již k těmto pozastavování či přibrzďování  docházelo často v minulých letech i  v loni 2014. Informace o tom, že má člověk hledat především svůj střed uvnitř sebe ( ne se ubírat cestou vedlejších byť zajímavých věcí, jehož se niterně vlastně vůbec netýkají),  byly již zde na Zemi předány, doporučeny a jsou tudíž tyto informace zakotveny.  Přesto je důležité, aby si člověk nemyslel o sobě, že není na tyto silné energie připraven. Každý člověk je připraven, jinak by tu dnes nebyl, ale jde spíše o to, nebránit se tomu a nedělat si zbytečné překážky. Tato druhá vlna ( první byla 6.1.2014), je silnější než ta první a to také znamená, že někteří lidé se budou cítit blaze a někteří budou rozrušeni. Co se týče politické scény, může dojít zřejmě ke zvýšení nestability, jelikož vše, co je nízko vibrační, bude doprovázeno napětím. Opět jsme u starého prazákona a to je vyvážit v sobě dualitu, vystředit se, neboli vytvořit z dvou polarit jednu dohromady, tzv. jin - jang. Člověk, který stále bojuje za jednu ze stran, nemůže nikdy dosáhnout stálého středu, tedy uspokojení a trvalou nirvánu - blaženost. Je dobré tyto dvě strany v sobě vyrovnat a tím je vynulovat, což dojde k celistvosti Boha, k celistvosti samotného člověka, kdy se takto přemění z člověka na lidskou bytost. Tedy je vhodné rozpomenout si na bytí ve svém středu, což nabízí zlatou střední cestu, kdy se lidská bytost stává na místo oponentem -diplomatem a na místo ničitelem - tvůrcem, tedy jde cestou stvořitele.
Je vhodné odpočívat, radovat se, nedělat si ze života vrásky a snažit se žít vědomě, tedy být Vědomí. Je také vhodné přijímat do svého života i to, co není příjemné a hlavně se tím nenechat strhnout do beznadějí a frustrací. Tyto nízké stavy již všichni známe a proto si tentokráte vybírejme ty zářivější stavy plné pohody a radosti :-)
Takže 5.5.2015 je vesmírem již dané, že přichází druhá silnější vlna než byla 6. ledna 2014. Těšme se a užijme si to :-)
S úctou k vám krásné Dušičky Darísek.

7.4. 2015

Dobrý den.
Darísek, Krystalka a Merlain mají nové poselství.
Již dříve jsme informovali o průniku a otevření vortexů, silného záření a příchod velkých energií a to např. 6.ledna 2014. Nyní po čtyřech letech se děje něco podobného, ale s tím rozdílem, že na Zemi to přijde v mnoho násobné síle, kterou tentokrát pocítí i ti, co v nic nevěří. Mnoho lidí stále více a více upozorňuje na různé děje, ať se to týká šenelingů, nebo vlastních zážitků - zkušeností. Ti lidé, kteří nás znají ví, že nesdělujeme a nepíšeme o všem. Sdělujeme jen zásadní věci o kterých by měli lidé opravdu vědět, aby tak nebyly zaskočeni a vyvedeni z míry, což může mít neblahé účinky ohledně pochopení dané situace a proto nyní sdělujeme to, co je velmi zásadní.
Darísek stále komunikuje prostřednictvím telepatie a šenelingu se svými rodiči Merlainem a Krystalkou. S maminkou komunikuje více a společně s tatínkem zase pracuje v různých realitách a Vesmírech. Nyní po delší odmlce,  je vhodné předat informace o tom, co se bude dít, o tom na čem se pracovalo a co to přinese.
Před pár lety jsme hovořili o tom, že se energie záměrně zadržují a pouští po vlnách na planetu Zemi na lidstvo, jelikož naše Sluneční soustava je o mnoho déle připravená na transformaci, nežli lidstvo na planetě Zemi. Od října 2017 bylo domluveno, že nelze již nadále brzdit, omezovat a nadále korigovat energie ze Slunce, které je již zažehlé na větší vibrační systém již několik let prostřednictví naší a i jiných galaxií. Energie opravdu od Září 2017 rapidně stoupají a proces je již nezastavitelný žádnou stranou, která by tomu chtěla bránit. Je to z důvodu toho, že proces na stoprocentní dokončení působení síly - energie ze Slunce, byl včera 9.1.2018 ve večerních hodinách kompletně spuštěn. Tedy nyní jde jen o to, kdy se to na planetě Zemi ve své síle projeví.
dovršených stoprocen energie již prochází skrze reality - úrovně. Fyzickou podobu, tedy fyzický projev v různých podobách, ( v cítění, v motání hlavy, k vidinám podobné halucinaci, návalu síly, ale také návalu únavy, u někoho k nervozitě a výbuchu vzteku, ale u většiny k pocitu neskonalého štěstí, k pocitu bezstarostnosti, k pocitu chtít více žít, více se projevit, také dojde u většiny lidí k odpuštění křivd, které na ně byly spáchány, jakoby člověk zapomněl na staré sváry a hodil je za hlavu s uvědoměním, že jde pouze o žabomyší spory, tam kde to bude možné se budou rodiny stmelovat a navzájem si odpouštět a konečně se začnou respektovat atd.......)
se začne na planetu Zemi projevovat na začátku Března 2018. Od začátku Března to bude zasahovat Zemi ve své největší síle asi cca 21 dní. což vychází cca do 21 Března 2018. Takže se máme na co těšit. Ti citlivější to můžou již pociťovat od 9.1.2017, kdy se to projevuje především ve vyšších realitách.
Jak to probíhá? Probíhá to tak, že se rapidně zvyšují frekvence vibrací, což má za následek prolínání s vyššími úrovněmi a tudíž to má vyšších realit vliv na Lidstvo. Otevírá se mnoho a mnoho bran, vortexů, kanálů, průchodů, atd..
Vše bude nejcitelnější a někde i viditelný Března 2018, tedy již od začátku Března.
Tento rok je nejen o vztazích, ale také o odtajňování mnoha tajemstvích, které byli lidstvu záměrně tajeny.  Mnoho bude v tomto roce ukázáno, prozrazeno, provaleno a přiznáno. Zvláště to, v co lidé skeptické povahy odmítali. S tím také, ale budou snahy odtajněnou věc přeci jen trochu zmanipulovat, pozdržet či ji upravit. To ale nevadí, protože i tak lidem, kteří jsou již trochu znalí (a těch je hodně), vše samo dojde, automaticky a logicky se jim to poskládá, takže nebudou dbát nějakých manipulačních úprav. Samozřejmě se najdou lidé, kteří budou i tento článek i toto poselství překrucovat, hanit a nebo se snažit ho přepsat do své podoby, aby vyšli jako ti, co o tom již dávno ví, stejně tak jak se v minulosti při našich poselstvích stalo. Nejde o to, kdo sem přinesl tyto informace, protože je máme stejně všichni, ale jde jen o to, aby se zachovala pravdivost a význam tohoto poselství bez nějakých úprav a domyšlených vět.
Takže se cca od Března 2018 těšme na nové situace, které opravdu přijdou, protože u mnoho lidí se již dějí a však v Březnu to má zasáhnout každého. To, jak to dotyčné bytosti na Zemi přijmou, to jak zareaguji , záleží na jejich vlastnostech, protože vlastnosti budou hrát větší roli. Kvalita vlastností bude totiž mimo jiné otevírat množství a kvalitu nových možností. I tak se máme na co těšit, protože od začátku Března 2018 se otevřou dveře do vyšší reality každému. Také na každém bude zda-li do těchto dveří vstoupí. To co jme viděli bylo, že mnoho lidí do těch dveří přímo vběhne, protože si budou jistí svých záměrů a svého směru dalšího stupně vývoje, dalšího stupně nových zážitků.
Někoho čekají velké změny, převraty, ale většinu čeká požehnání, proto se nebojme od Března 2018 otevírat nové  dveře, nebojme se projevit svoji kreativitu, ukažme naše city, ukažme, že umíme moudře milovat.
Lidé se od Března 2018 budou více sjednocovat a to ti co podobně vibrují. Proto se nebojte přidat k lidem podobného smýšlení, podobných vlastností, protože tak budete tvořit stejný či alespoň podobný shluk energie, který se promění ve vortex, v bránu kudy bude proudit stejná vámi vyzařující energie, takže bude takovou skupinu velmi posilovat a to zvláště pokud se taková skupina chytí za ruce a vytvoří kruh, neboli vortex. Tudy pak bude proudit energie vyšších realit, vyšších vibrací, proto můžete takový kruh s přáteli s rodinou atd.., tvořit na místech, kde chcete takový vortex mít. Osobně tvoříme kruh nejen venku, ale i doma v obydlí, jako je kuchyně pro nabitější a zdravější jídlo, v obýváku pro přátelství a lásku, v dětském pokoji pro radost a kreativitu, v ložnici pro zdraví spánek atd....., venku na zahradě pak tvoříme kruh pro úrodnou půdu, zdravé a silné plodiny atd....Zkuste to také a ucítíte změny. Dříve to nebylo tak účinné, jako právě teď a ještě více účinné to bude v Březnu 2018.
Pokud můžete scházejte se s rodinou a přáteli, vše si odpusťte ať v Březnu máte více šancí, více otevřených dveří. Byla by to opravdu velká škoda nevyužít této pohostinnosti Vesmíru protože to co se začíná dít a v Březnu exceluje, se nestalo za mnoho posledních tisíciletí.
S úctou k vám vaše rodina Darísek, Krystalka a Merlain

VÝZNAMNÝ DEN 9.1.2015
Dnes 9.ledna 2015 je velmi významný den. Je tomu rok, kdy 6.1.2014 dorazila energie ze středového galaktického slunce na naši nádhernou planetu. V té době jak jsme informovali započala práce na odstraňování starých tisíciletých struktur a vzorců, které vznikl především díky lidské mysli. Odstraňování těchto myšlenkových forem probíhalo do 20. 3. 2014, kdy se díky tomuto pročištění spojilo naše zemské jádro - slunce se sluncem galaktickým. Událostí, během roku 2014 bylo více. Toto je jen pro připomenutí :-). Vraťme se k  9.1.2014. K čemu vlastně došlo? Jak všichni víme, je naše planety Země duální. To znamená, že zde panují dva základní živly a to plus a mínus, neboli oheň a voda. Lidé si často pletou oheň s dobrem a mínus se zlem. Ti znalejší ví, že se to takto specifikovat nedá. Přece známe všichni pravidlo, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. To znamená, že každý živel je sám osobě také dvojpólový. Hledat dobro a zlo, respektive rozlišovat skrze tento jediný úhel, je velmi úzký pohled, který je také velmi zavádějící. Dualita naší planety země, tedy i všeho co je její součástí, což je i člověk, je hlavním motorem a smyslem vzniku této kosmické roviny. Kdyby zde nebyla dualita, člověk a celá planeta Země by zanikli, neboť by ztratili na svém významu. Tedy je dobré si uvědomit, že dualita je základem vzniku nejen člověka a planety Země, ale celého tohoto duálního vesmíru. To co se zde má člověk naučit, nebo lépe řečeno na co si má člověk rozpomenout je jak tuto dualitu správně využít, ovládnout a vystředit ji. Má si rozpomenout na to, že plus a mínus, tedy oheň a voda nejsou dvě oddělitelné složky, ale že je to jedna a ta samá energie. Tedy, nejde zde o rozdělování, ale jde zde o spojení - splynutí v Jedno a toho  lze dosáhnout v jedno - duchosti ( v jednoduchosti) a nikoliv ve složitosti.
Na Zemi máme ještě další živly jako je vzduch a živel země, které vznikl z dvou hlavních živlů ohně a vody. Dvojpólovost, neboli dualita se řídí zákony středu. Střed znamená, že každý pól se musí vrátit do středu, neboť se ve svém pravém smyslu ze středu vychýlil. Každé takové vychýlení již známe na sobě. Jsou to především nekontrolované emoce, vznikající velké rozdílné charakteristiky jako je milovat a nenávidět nebo válka a mír atd. Být ve svém středu se snaží každý jogín, mnich, mág či šaman. Tedy mínus a plus spojit v jedno, aby tak vznikl celý obraz a tím se dosáhlo celistvosti, vědění, moudrosti a opravdového sebepoznání. A proto je z tohoto hlediska tento den 9.1.2015 tak velmi významný, neboť se tento den vyrovnávají póly plusu a mínusu. I když se toho od 6.1.2014 hodně vyčistilo od myšlenkových nánosů, došlo opět k menšímu zanesení. Člověk, nebo spíše lidská rasa zatím není na takové úrovni sebepoznání a moudrosti, aby svou mysl ovládala a netvořila tak další nánosy nepotřebných energetických shluků do svého, Zemského a kosmického energetického systému. Proto ve své podstatě nezbývá moc místa pro jiné nové energie, protože myšlenkový odpad zabírá těmto novým energiím místo. Možná znáte rčení: zbav se starého, aby mohlo přijít nové. Neboli uvolní místo od starého pro nové. Je to velmi moudré rčení a měli by se ho lidé držet. Uvedu příklad: tahat si stále sebou minulost znamená , že nemůže přijít budoucnost, jelikož nemá pro sebe žádné místo. To se týká i starých vztahů, což bývá největším kamenem úrazu pro nový vztah. Nebo další příklad, pokud se člověk nezbaví starých přesvědčení, které mu již neslouží, pak se nikdy nepohne dál, než tam kde je. Proto většina lidí stále stojí na místě a nezbývá jim jen pouze snít, na místo žít. Snění je však uvádí do ještě větší iluze a tužeb, které se nedají s realizovat a tak vzniká kruh, který nemá žádné dveře.
Vraťme se k podstatě 9.1.2014. Právě proto je tento den z hlediska kosmického, Zemského a lidského tak významný, protože se tyto póly vyrovnají a to znamená novou šanci. Novou šanci nasednout na tento proud a s tímto vyrovnáním vyplout do prostoru. Zachovat si tuto energii rovnováhy a začít dle toho žít. A proto toto je důležité pro uvědomění:  Mnoho lidí je velmi sečteno a má znalosti co se týká duchovní tématiky. Je zde sice plno fanatických tzv. duchovních, kteří preferují doktríny nežli možnosti ale i pro ně je toto pochopení důležité. Totiž tento rok je o žití toho v co věřím. Nestačí pouze vědět ale je důležité to také žít. Bude-li daný člověk pouze vědět a nebude to žít, pak o to přijde. Každý talent, či schopnost která nebude využita, tedy nebude uvedena do praxe do života, bude automaticky dotyčnému odebrána, jelikož ji nevyužívá a tvoří tak další zaneprázdněné místo v energetickém systému. Vše co dotyčný nevyužívá bude předáno někomu jinému, který je schopen dary využít v praxi. Většinou to bude takový člověk, který je schopen pojmout nejen svoji osobu, ale i dotyčného, který o dary přišel svoji laxností a pohodlností. Jde o to, že díky myšlenkovým formám, které člověk denně vytváří řekněme v příkladu v miliardách tun,  zabírá tak místo původním, pravým božským energiím, které se nyní stále víc a víc projevují. Kdyby člověk ovládal svoji mysl a ne mysl jeho, tedy používal by svou mysl jen na praktické projevy, pak by zde nemuselo docházet k činům jako je odebírání nevyužitých znalostí a moudrostí do života, tedy do praxe. Máte dar věštění, pak ho využívejte ale bez vypočitatelnosti kolik na tom vyděláte, protože takhle o tento dar přijdete. Nejde o to dostat za to finanční odměnu, to je v naprostém pořádku, ale spíše jde o to nedělat z toho byznys, protože se tak na místo daru, v tomto případě věštění zaměříte více na výdělek nežli na princip, pointu na dar. Máte schopnost léčit? Tak lečte, ale podmínky platí stejně jako u věštění. Peníze si berte, je to vaše odměna, ale nesoustřeďte se na výdělek, tedy kolik, ale soustřeďte se na léčení. Máte svoje vlastní poznatky, své zkušenosti? pak se o ně rozdělte, využijte svoji dosavadní moudrost atd. atd. atd. Každý kdo bude rozvíjet jakýkoliv talent, dar, schopnost, bude mu tato schopnost posílena a rozvinuta :-)
Využijte tuto vyrovnanost, prociťte ji a rozviňte své vědění, moudrost, talent atd. do reality činem, praxí, skrze sebevyjádření.
S úctou Darísek, Krystalka a Merlain.
ps: Je možné, že někteří z vás mohli vidět vystupující gejzíry ze Země až z jádra. Mělo to podobu jako ohňostroj. Je možné, že jste někdo mohl mít stejný, nebo podobný vjem, úkaz, vidění, vizi, sen, atd.

10. 1. 2015
 
Konchedras (nově aktualizováno 29.1.2022)

"Obava, že se Niribu střetne se Zemí se ráda stává součástí této doby, ale není tomu tak. Obávejte se, že budou i jiné změny, než samotná střetnutí. Jsou to jen samé řeči, a nebude se vám to líbit. Jako vždy jsou to samostatně uvažující jedinci, kteří si myslí, že jsou moudřejší než bytosti z vesmíru" :-))
"Samotná existence Niribu je pověstná, ale je to jen samostatná planetka, která se vydala na svou cestu, srazila se se Zemí a potom zase odešla. Obávejte se, že bude zase zpátky, ale ne aby se srazila, ale aby se s námi spojila v jeden celek, a to tím, že bude součástí sluneční soustavy, která bude sama o sobě vytvořená ze Země a ostatních planet, ale ne ze současných planet, ale z těch, co mají slunce v sobě. Aby se Niribu stalo součástí nové soustavy, bude se radostně pohybovat v naší oběžné dráze a bude samostatně obávané, ale nestřetne se se Zemí, ale se Sluncem, a bude zářit jako ostatní planety v této nové soustavě.
Obyčejně se říká, že z Niribu vznikl život na Zemi a je to skutečně tak, ale nebyli to ostražití astronauté, ale obyčejné bytosti, které se přišly podívat, co je to za planetu. Zůstaly zde a přinesly život, ale nebyli to astronauti ale bytosti nízkého původu, jako je člověk(nevíte to, ale to se naučíte) a založily život na Zemi." :-)
"Život na Niribu potom zanikl, zůstala smutná planeta, ale ta se zase raduje, protože se vrátí a bude zase součástí slunce, bude se samostatně přibližovat a kousek po kousku se dostávat ke Slunci a tak to udělá i planeta Země. Obávejte se, že bude smutné, že některé planety zaniknou, ale Země bude Sluncem."

 

Konchedras 20.6.2009 (aktualizace 2.12. 2022)


Z poradny

Dobrý den,
narodila jsem se xx.xx. xxxx a už několik let mám zdravotní problémy, které ale dle lékařů neexistují. Proto jsem se začala hodně uchylovat k alternativní medicíně. Tuším, že má neustálá únava, motání, problémy s trávením (vše se občas dostane do fáze, kdy ani nejsem schopná vstát z postele, teda doufám, že taková fáze už nenastane) asi souvisejí s duchovním vzestupem, protože jsem začala meditovat, číst esoterickou literaturu,... ALe nevím, jak tlumit projevy tělesné. Mám jednoho léčitele, který je mi schopen hodně pomoci, ale ráda bych věděla, co více mohu udělat pro zdraví svého těla a pro to, abych si byla schopná udržet energii. Co se týče rodinných vztahů - tam jsem naprosto šťastná. Mám zlatého manžela a 9měsíčního syna, který mi dělá jen a jen radost.
Mockrát děkuji za odpověď
Šárka

Milá Šárko,
Vaše zdravotní problémy jsou v mnohém podobné těm mým, tak jsem byla zvědavá, co se k tomuto vypíše:
"Zdravotní problémy souvisejí s tím, co se děje se Zemí a okolními planetami (transformace). Je to projev, který se objevuje u některých lidí a který má podobný průběh jako u Šárky, ale v některých projevech se liší. Používejte moc a sílu vesmírné energie (třeba Reiki), ta vám mnoho pomůže. Vesmírná energie se bude stále zvětšovat. Později, za pár měsíců, by se měla dostávat k lidem samostatně."
Potom se ještě vypsalo, že by jste se měla měnit duševně. Měla by jste se cítit daleko lépe, když "překonáte toto úskalí přechodu na novou soustavu."
Měli bychom se cítit lépe. Začalo to snad v roce 2000, a mělo by to skončit v roce 2012. Pak by mělo být vše v pořádku. Nemusíme se bát...
Přeji Vám krásné dny.
K.

Milá Konchedras,
mockrát děkuji za ujištění, že je to jen přerod a že bude lépe :-) Nějak jsem to tak tušila, ale člověk, když se necítí dobře, tak začne pochybovat. Teď už nebudu, budu se snažit pracovat s energií a snažit se dostávat pořád dál a dál... Jsem ráda, že mám toho léčitele, co mi je schopen pomoci, protože párkrát už jsem na tom byla tak, že už to fakt nebylo k žití - hubla jsem, ležela v posteli, nebyla schopná si dojít na WC :-( On mi neustále dobíjí energii pomocí pyramidy a v ní aktivované vody i sám. Problémy mám nejvíce s centrálním nervovým systémem, centry rovnováhy v uchu a trávením.
Myslíte tedy, že by Reiki pro mě bylo dobré? Je ještě nějaký jiný způsob, jak s vesmírnou energií pracovat?
Omlouvám se, že se ještě ptám, ale chci svoje tělo pozvedávat jak to jde, abych byla vůbec schopná normálně existovat. Protože duše stoupá, myslím, dobře, ale tělo si to teda prožívá se vším všudy...
Moc děkuji a přeji Vám krásný rok 2010 :-)

Milá Šárko,
Reiki je vhodné pro každého, neuškodí. Způsobů, jak čerpat energii z vesmíru je zřejmě mnoho, budu muset o tom sepsat článek :-).
Zatím je tedy nejvhodnější ta Reiki, a je dobré ji používat co nejvíce.
Také děkuji a přeji vše nejlepší do Nového roku.
K.

Konchedras 4.1. 2010

******************

pekný večer pani Konchedras
po dlhoročných problémoch v manželstve , v ktorom ma neraz ma manžel udrel .. som pred rokom nabrala odvahu a rozviedla sa . Všetko šlo ľahko , v pohode , bola som plná energie , čítala som veľa o pozitívnom myslení a o duchovne . zoznámila som sa s mladým mužom s ktorým som tvorila rok milenecký pár . ešte donedávna som bolá plná energie. Tú síce pociťujem aj teraz dosť , ale nie jej až tolko ako predtým .Aj môj milenecký vzťah sa skončil , jedného dňa sa viac neozval. Neviem čím to je ..neviem naň prestať myslieť aj ked je tomu už 4 mesiace . Cítim sa viac unavene , nejak sa neviem vžiť do čítania .. cítim akoby som stagnovala ... %dakujem za odpoveď Gabriela

Milá Gabriela,
to vše souvisí s transformací Země. Všechno se mění, všechno se třídí, všechno, co je přežité odchází. Očišťujeme se od vztahů a nepotřebných věcí, ale zároveň nám s tímto procesem ubývá času a energie. Nedochází k úbytku pouze prací, ale při odpočinku také, je to docela nepříjemné. Ale po nějaké době by se to mělo ustálit a měly by přijít nové vztahy a s nimi i nová energie.
Mějte krásné léto.

Konchedras 22.7. 2014

********************

Ahoj Helčo,
zrovna včera jsem si říkala, že ti písnu sms, jak vše zvládáš.
Ale věřím, že ty přijímáš vše, jak být má... Nemáš to vůbec jednoduché a stále něco řešíš, viď.
Každopádně myslím a chodí ke mě informace, že už se blíží a to rychle blíží -ukotvení planety a  zábleskem se hodně věcí změní. Chodí k tobě informace o záblesku? Myslím, že nastanou pro lidstvo velké změny a vrátíme se k jednoduššímu způsobu života, život, který bude totálně jiný, než je nyní a lidé se to vůbec nedokáží představit.
Ale vše je jak být má a je potřeba Boží zásah neboť lidé a technologický rozvoj velmi ničí přírodu a náš energetický systém. Možná proto tvá práce ještě čeká.
Korona není nic špatného- byl to první krok k určitým změnám a první zdvižený prst. Nevím, jestli jsi slyšela, že Čína Itálie jsou spouštěči mobilní sítě 5 G, která má fatální následky pro lidstvo- je zajímavé, že korona se objevila převážně tam....
Drž se   a pokud to bude možné, zase se ozvi
R. 16.6. 2020

Konchedras 7.12. 2021