Diagnostika automatickou kresbou

Při hledání příčin různých potíží někdy automatické písmo nestačí a je třeba proniknout více do problému pomocí diagnostiky automatickou kresbou.

Při diagnostice automatickou kresbou se napojím na svého duchovního průvodce, ochránce a také na duchovního průvodce človíčka, kterému diagnostiku vypracovávám. Pomocí automatické kresby se potom vykreslí rozbor a diagnóza zdravotního stavu, problémů psychických, tělesných, problémy v minulých životech, budoucnost a řešení. Je to vlastně kompletní rozbor osobnosti a jejího problému.

Při kreslení automatické kresby pracuje mnoho vyšších čistých energií okolo nás. Kresba a písmo přichází přímo od těchto energií, kdy i popis k automatické kresbě je napsán automatickým písmem. Nejsou to má slova, jen čisté informace od čistých enegií.

Diagnostika automatickou kresbou může být též návratem do minulých životů, napomáhá rozpomenout se na minulé životy a detaily z minulého života.

 

Pomocí automatické kresby se dá určit vše, co souvisí s:

  • našimi vztahy, i k nám samým

  • zdravím

  • minulými životy

  • budoucími ději

  • nemoci, které byly, jsou a mohou přijít

  • obavy, které máme a jejich příčiny 

 

Automatické písmo pochází od bytostí světla a lásky. Nedoceněné je obzvláště, pokud ruka sama píše a lidé si jej pletou s mimomyšlenkovým bezděčným pochodem, kdy se zamyslí. Je to proces, který probíhá, když se naše mysl odpoutá od světa okolo nás, potom je naše vůle ovládána bytostmi, které nám chtějí něco sdělit a nemusejí to být pouze ochránci, ale i bytosti z jiných světů, planet a podobně. Nejsme tady sami, o tom jsem psala několikrát na tomto webu.
Automatické písmo je bezděčný pohyb tužky po papíře, kdy se pouze soustředíme na psaná slova nebo kreslené obrázky. Je to něco jako přenos radiových vln, kdy se přenáší pouze slabé vlnění a ne celý zvuk. Celá myšlenka je dána do drobných pohybů svalů ruky, ne do myšlenek člověka, který píše. Proto je ten člověk sám překvapený, co vlastně píše. Může se stát, že se bytost napojí na osobnost daného člověka a používá jeho sloh, ale ne docela. Je to jiná energie, vyšší a čistší než člověčí. Je to slovo od Universa.

Konchedras 21.12. 2012

 


Ukázky Diagnostiky

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Vzor Diagnostiky automatickou kresbou

 1. Čtrnáctiletá dívka (zdravotní stav) - popis Diagnostiky:

 

Okolo postavy Alenky je spirála, která se obtáčí dokola. Odhaluje, že Alenky zdravotní stav je komplikovaný, že Alenky strachy a obavy jsou možná hluboko v podvědomí a odhalit je nebude možná vůbec snadné. Co je nedobré, že se asi obává o nich vůbec mluvit a odhalit je v sobě. Ale je tady naděje, že se to podaří a bude zase šťastná a veselá holčina, kterou byla.
Od spirály, uprostřed postavy Alenky, jako první nejspodnější, se vykreslil veliký chuchvalec. To je bolest břicha, bolest, kterou drží v sobě a nedokáže ji odstranit. Jsou to bolesti, které trápí Alenku už mnoho let, které ji snad děsí, nedávají Alence odpočinout a uvolnit se. Je třeba, aby se Alenka dostala na odborné vyšetření, které odhalí Alenky bolesti, které má. Alenka sama je možná nedokáže pojmenovat a její dušička se trápí tím, že je nešťastná, že neví, co jí je, co ji trápí. Nedaří se Alence se sama usmát, sama zasmát, jenom občas, vzácně, o samotě, v soukromí, ale ne, když je hodně lidí. To je Alenka možná jako by zavřená ve vlastním světě, kde není místo pro úsměv a pro city a pro radost. Je možná jako by zamrzlá v ledu a smutku a nechce možná ani rozmrznout.
Druhý chuchvalec uprostřed Alenky postavy jsou Alenky trápení se sebou samou. Sama asi moc dobře ví, že není v pořádku, že se něco děje, ale jako by nevěděla, co s tím. Je to, jako by se Alenka chtěla probudit ze zlého snu, ale nejde to a nejde. Je to, jako by se Alenka chtěla mermomocí probrat a zase se smát a tančit, ale je tady něco, co drží Alenku uzavřenou do krabičky z ledu a nechce ji to pustit ven.
Třetí chuchvalec dole uprostřed Alenky postavy jsou snad bolesti v krku. Když se Alenka odváží něco říci, nebo protestovat proti něčemu, co jí vadí, rozbolí možná Alenku v krku. Nemůže za to, že bývá často nemocná. Je to odrazem Alenky dušičky. Je hodně citlivá, vnímavá a každá změna v okolí je pro ni asi bolestná. Jako by se chtěla před okolím bránit, ale nejde to.
Nahoře okolo postavy Alenky, okolo hlavy, je veliký ovál. Znamená, že Alenka je hodně vnímavá na duchovní svět, ale možná ještě nedozrála k poznání, co vše se okolo ní odehrává, které energie Alenku obcházejí, které pomáhají a které naopak škodí. Je rada, aby se Alenka pokusila rozpoznat, které věci jí dělají dobře a které naopak ne, pokusila se těm nedobrým vyhýbat a dobré naopak používat. Jedná se o cokoliv v Alenčině okolí, třeba samotné rostliny, které jsou doma, nebo i věci domácí potřeby. Každá věc má svoji energii a Alenka je schopna je rozpoznat. Když odhalí, co je pro ni škodlivé a co dobré, hodně to pomůže Alence orientovat se ve svých pocitech a okolí. Každý den by bylo třeba se zamyslet, co je pro Alenku příjemné a co ne a co by měla udělat, aby se ošklivým pocitům vyhnula.

2. Partnerská vazba (současnost) - popis Diagnostiky:

Na obrázku jsou obě postavy bez jakýchkoliv znaků, čisté.  Nebojí se pravdy. Říkají si pravdu. Spirály (vlnky) okolo postav jsou síly a energie, které spojují muže a ženu dohromady. Obloukem se vracejí zpět.
Ovál (kolo) nad postavami je ochrana vztahu a ochrana jejich štěstí ve vztahu shůry.
Pod oválem je šipka, která vede dolů a nahoru. To je spojení dvou světů v jeden, dá se tu říci, že protiklady se přitahují.
Pod šipkou je chuchvalec, který znamená, že partneři jsou cílem zlých úmyslů a závisti. Ale, je tam nahoře ochrana, která se obrací v podobě spirály a ničí tu zlobu.
Pod chuchvalcem je spojení vztahu se zemí a nebem, uzemnění vztahu.
Šipka dolů a spodní proud, ta čárka, je spojení s ochranou nad dvojicí, která je chrání před zlem a před zlými skutky. Pod tou šipkou ta čárka je uzemnění zla. Při kreslení tužka táhla šipku od chuchvalce k uzemnění.
Hezký vztah.

3. Karmická vazba partnerů - popis Diagnostiky:

Na obrázku uprostřed nahoře je ochranný štít shůry, ale je porušený, protože se stalo, co se nemělo stát. Došlo k vraždě. Ta šipka dolů v ochranném štítu (oválu) je konec ochrany vztahu. Vyšší síly se odvrátily.
Pod ochranným štítem je veliký chuchvalec s osmičkou. To je zlo ve vztahu v minulém životě. Muž byl tyran. Žena se bránila a chránila děti. Byla sama, neměla nikoho, kdo by jí pomohl, kdo by jí chránil. Ale ona se rozhodla, že bude chránit svoje děti, že bude bojovat za děti, které má, které se neumí bránit. Nakonec se dostáváme na samé dno, kde je stín a samota. Muži stojí okolo, a nikdo neví, kdo vystřelil. Kdo byl vrahem a kdo byl oběť? Je tam smutek a samota. Žena zabila svého muže a potom byla zastřelena na útěku...
U ženy jsou vykreslené dvě bublinky nad sebou. To je smutek a samota. Ty provázejí ženu celý současný život.
U muže je celé soužení naloženo na něj. Je karmicky zatížen, nemůže uniknout z toho kruhu. Má okolo sebe kruh, nemůže odtamtud. Tíží jej velká karma, která se neodstranila a stále se načítá. Má na vybranou, buď se pokusí odstranit karmu a nebo se bude zodpovídat z těchto zlých skutků a bude poslán zpět na zemi v podobě zvířete. On už udělat mnoho špatného, nyní by měl být potrestán.
Šipka z toho kruhu, karmy znamená, že je čas opustit tento svět a být potrestán. Je to veliké varování tomuto muži.
Vlnka od osmičky k muži znamená, že je svázán s tím, co se stalo, neunikne tomu.
Od spodu, od chuchvalce, mezi partnery, se táhnou kola až k ochrannému štítu, který už nepůsobí. Od těchto kol se táhne silné vlnění k muži ženě, které způsobuje zvrat v životě obou. Je to karmické působení vlivem těch událostí....

4. Duchovní kresba postavy - popis Diagnostiky:

Tento člověk má nad sebou "klobouk", ovál, který znamená ochranu. Chrání jej před zlem, ale nezastiňuje.
Pod postavou je chuchvalec, který znamená mnoho špatného, co se ne tohoto člověka připravuje, ale je tam ochrana nad ním.
Postava má okolo sebe ochranný obal (vlnky a šipky nahoru a dolů). Znamená to, že člověk přijímá a dává informace, které přicházejí.
Šipka nahoře nad postavou znamená, že přijímá informace z vesmíru i ochranu.


Konchedras 30.6. 2022


Diagnostika automatickou kresbou- dům

 
Konchedras 30.6. 2022

 


Z vašich vzkazů a dopisů

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jestli jste šla do nějakého kurzu o automatickým psaním a kresbou.Mě píše tuška a kresba mi taky něco namalovala,ale bylo tam hodně znaků.Říkají,že je to nebezpečné tak to zatím nedělám.Rozjelo se to když jsem udělala kurs reiki.Měla jsem problémy a teď musím jít na přesvěcení.Chtěla bych vědět jak se má člověk chránit když maluje automaticky a jestli potřebuji kurz.Moc Vám děkuji za odpověď. I.

Milá I.
Na zádných kurzech, školeních o automatické kresbě jsem nebyla, nikdy jsem žádnou knihu na toto téma nečetla. Kresba a písmo ke mne přišly samy, přirozeně a nenásilně, jako vývoj schopností, na duchovní cestě.
Nebezpečné to není jen v případě, že je člověk chráněn před zlými energiemi, ale také má člověk zároveň kresbou a písmem pomáhat lidem. Kdyby se člověk nenaučil pomáhat lidem, kdyby jen sám zkoušel, co dovede s kyvadlem, písmem a kresbou, bylo by to nebezpečné. Ale v případě, kdy se člověk spojí s energiemi, aby pomohl a pomáhal lidem, je kresba a písmo chráněné shora Universem.
Není třeba se bát, když Vám ruka sama píše. Máte pochopit, že jsou i jiné směry než Reiki. Reiki je stále propagováno, ale jsou i jiné cesty ke světlu, a nikdo je nevidí. Reiki ale není pro každého, a kdo je citlivý a stále hledá duchovní cestu, najde i jinou cestu a Reiki dělat nemusí.
Vy jste se po Reiki otevřela světlu a přišlo vám několik informací. Ještě jste je nesvedla zpracovat a zřejmě jste se začala obávat.. Písmo se k Vám bude stále vracet, je to dar, můžete psát a pomáhat lidem. Pokud by jste se zaměřila pouze na Reiki, energie již nepomohou, písmo se ztratí.
Chránit se při automatickém písmu a kresbě může člověk tím, že okolo sebe utvoří kruh, namaluje jej, i ve vzduchu, se slovy, že si přeje mluvit pouze s ochráncem a Universem.
Mějte krásné dny.

Konchedras 20.1. 2010
*********************

Dobrý den paní Konchedras,děkuji za Vaší diagnostiku,která je sestrojena s matematickou přesností,víte já si myslela,že stačí vysílat lásku k bytostem,které mne nemají rády a veškeré zlo se odstraní samo.Chci se Vás zeptat na jednu věc: Ta spirála znamená,že jejich síla vůle je silnější,než ta moje?Děkuji moc a zdravím.

25.6. 2011

Dobrý den ,
děkuji Vám. Někdy nestačí vysílat lásku, ale chránit se také před jejich zlem. Jejich síla vůle není silnější. Tam je ohrožení od jejich nedobrých myšlenek. Když si vytvoříte okolo sebe ochranný obal, tak se nemohou dostat k Vašemu srdíčku a trápit jej nedobrými myšlenkami.
Mějte krásný víkend.

Konchedras 25.6. 2011

Milá paní Konchedras, děkuji Vám za pomoc a milá slova,díky Vám teď vím, co je potřeba udělat,ještě jednou vřelé díky.Ať se Vám vše daří.

Konchedras 2011
********************

Dobrý den,
náhodou jsem otevřela vaše stránky, přečetla jsem mnoho a ztotožnila se, něco
jsem už znala, měla bych snad několik otázek
jak funguje automatická kresba, mám položit jednu otázku nebo provádíte celý
rozbor (zdraví, práce, vztah), budu rozumět výkladu
a hlavně stává se mi, že mi lidé, zabývající se diagnostikou, sdělí stav věci,
ale jak naložit s novou informací, takže co s tím?
;Např. (pozor na játra a pohybový aparát- pro mě znamenalo mononukléozu a  zablokovanou krční,hrudní i bederní páteř)
děkuji předem za odpověd
s pozdravem

Meruňka
03.10.2011

Dobrý večer,
děkuji Vám. Automatickou kresbu vypracovávám podle každé otázky. Jedna otázka, jedna kresba, protože kresba bývá hodně členitá, někdy složitá a kdyby tam bylo více odpovědí, tak by se nedalo určit, co k čemu patří, bylo by to nepřehledné. K výkladu podávám celý popis obrázku. Každá spirála, každý oválek má svůj význam a je podrobně popsaný. S odpovědí na otázku, co s problémem pomáhám, ale nemohu popsat vždy celý postup, jak problém řešit, protože je na každém, jak s problémem zatočí ...
Ještě jsem dala ukázku kresby na stránku Diagnostika automatickou kresbou.
Mějte krásné dny.

Konchedras 5.10.2011

*********************

Dobrý den,
dočetla jsem se na Vašich webových stránkách docela dost zajímavostí a zaujala mě automatická kresba. Princip zaplacení chápu, ale jak přes email můžete odhadnout vše? Můžete mi v odpovědi zaslat jaké informace chcete znát nebo jestli používáte fotku dotyčného k nakreslení takovéto kresby?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den .

Třešnička 30.3. 2012

Dobrý den,
Pracuji s energiemi, které se napojí na ochránce toho kterého človíčka, a dostávám informace od ochránce toho človíčka, na kterého se ptám. Jsou to informace, které přicházejí od čistých energií, které jsou okolo nás. Fotografie nepoužívám, není ani dobré je komukoliv zasílat, protože mohou být zneužity k černé magii. K diagnostice automatickou kresbou pro mne stačí pouze popis problému a kvůli popisu na kresbě jména osob, o které se jedná.
Mějte krásný den.

Konchedras  3.4. 2012

Dobrý den,
děkuji za odpověď a promyslím si to a když tak se ještě ozvu.
Přeji hezký den

Třešnička 4.4. 2012

Konchedras 4.4. 2012

********************

Dobrý večer, Konchedras,
děkuji Vám za info.
Co se týče problému či záležitosti, která mě tíží:
Netuším zda se pomocí automatické kresby můžete zkontaktovat se zemřelými.
Nerozumím tátovi, co ho vedlo k tomu, aby si vzal život, když mi nebyl ještě ani rok a asi mu to nedokážu odpustit, ani po tom, co jsem si připustila, že se na něj zlobím.
U mámy, která si vzala život, protože byla nevyléčitelně nemocná, to chápu, jen jsem jí nikdy neřekla, že ji mám ráda a toto nedokážu odpustit sobě samé a často cítím úzkost, aniž bych věděla, z čeho konkrétně..
Existuje prosím možnost pomoci od Vás pomocí automatické kresby?
Děkuji Vám za jakoukoliv zprávu či radu a prozatím nashledanou
S přáním pěkného večera

J. 5.5. 2015

Dobrý den paní J. ,
děkuji Vám.
Moc mě to mrzí...
Takové věci se také dají zjistit automatickou kresbou. Nenapojím se přímo na zemřelé, to ani nejde, ale duchovní bytosti a energie jsou různě propojené a komunikace s nimi možná je. Od těchto bytostí mám také automatickou kresbu a písmo. Pokusím se tedy zjistit o tatínkovi více. Ještě během dneška Vám kresbu odešlu.
Zatím mějte krásný den.

Konchedras 6.5. 2015

Dobrý den, Konchedras,
děkuji Vám za pomoc i za vybrání prioritního tématu, upřímně, momentálně mám v sobě a v hlavě zmatek.
Jinak klidně počkám, když už jsem vydržela 33 let, to jen, pokud jsou přede mnou jiní, co Vaši pomoc potřebují nutně, pochopím to...
S přáním pěkného dne

J. 6.5. 2015

Dobrý večer paní J. ,
vše se může vykreslit v tomto obrázku...

Konchedras 6.5. 2015

Dobré ráno, Konchedras,
děkuji Vám za obrázek i za zprávu, moc jste mi pomohla, v některých níže popsaných okamžicích se i sama poznávám, prožívám to občas podobně.
Cítím velkou vděčnost, že už v dnešní době existují možnosti, jak můžeme naše niterní pocity a bloky z minulosti vynést na světlo, abychom je přijali, rodiče tyto možnosti bohužel neměli, sami dělali vše tak, jak uměli nejlépe..
Přeji Vám krásný prodloužený víkend a mějte se moc pěkně,

J. 7.6. 2015

Konchedras 7.5. 2015 

*******************

Ahojky,

když nemáš u sebe datum narození moje a např. ani xxxx ,jak se na nás napojuješ? :-)

L.  2.8.2016

Ahoj ,

ještě odepisuji na mailík :)

Datumy narození nepotřebuji, protože jsem v tomle kanálem a přijímám pouze informace, které si předávají ochránci mezi sebou. A do toho jsou zapojené i jiné bytosti, takže vlastně dostávám pouze informace a nenapojuji se přímo. Ale jsou to informace od čistých energií, které se dostávají i tam, kam by se člověk se schopnostmi těžko dostával, ale ty energie tam vidí, do všech životů, ale i do duše toho kterého člověka. A takhle mohu komunikovat s jakoukoli bytostí, dobrou i zlou (fuj, když si na to vzpomenu u mamky v bytě, to Ti ještě napíšu). Takhle mohu komunikovat teď třeba s draky, což je nejsilnější přírodní bytost. Pro mě je asi nejvhodnější ohnivý drak, a takhle mohu komunikovat i s Universem, takže mám informace z horních i podzemních sfér (to vědomí je trošku na hlavu, ale dá se na to zvyknout :))

Zatím se měj hezky a užívej si víkend :)

Konchedras 12.8. 2016

Chtěla jsem se ještě zeptat ze zajímavosti,kkdyž se objevují v diagnostikách ovály a spirály jaký je v nich rozdíl,co to vlastně znamená když je ovál a pak když je spirála-protože z textu se to pak nedá nějak identifikovat proč je to tak či onak.......chuchvalec je jasný,to je jakoby nějaká překážka nebo asi co člověka trápí nebo něco nepříjemného,ale ty spirály a ovály se nedokáži představit co znamenají.

L. 6.8. 2016

Ty tvary jsou vždycky zajímavé, viď :) Už jsem tak nějak zjistila, že spirály a ovály jsou průběhové věci, které se dějí, nebo se budou dít, ale co je přesně obsah toho sdělení, to sama nezjistím, to mi musí být vypsáno právě ochráncem. Potom se ještě vykreslují osmičky stojaté a ležaté. Stojatá osmička je štěstí a ležatá osmička peníze :) Nejhorší je když jsou ležatá a stojací osmička dohromady a v kruhu, to je symbol satana...Potom tam bývají šipky, které ukazují na důsledek něčeho. Chuchvalce už známe :) Pak jsou ještě nějaké jiné prvky, ale ty bývají zřídka....

Měj krásné a klidné dníky :)  Zase se ozvu..

Konchedras 17. 8. 2016

********************

Před nějakou dobou se na mne obrátila s prosbou paní. Potřebovala se poradit a pomoci odstranit "něco", co se projevovalo tak, že nemohla nic prodat. Koupit ano, prodat ne. Od jistého času ani ťuk, jakkoli paní snížila ceny na minimum. Byly to jenom "drobnosti". Teď ale prodávala byt, a projevovalo se to také hodně zvláštně. Cena bytu byla adekvátní, dokonce byla snížena. Zájemci vždy zkonstatovali, že je to to nejlepší co doposud viděli a že toho viděli už hodně, dva zájemci dokonce projevili zájem na místě a že budou volat realiťákovi a NIC. Pak už nezavolali. Paní nosila s manželem rudé tkaničky na rukou nepřetržitě od koupě tohoto bytu, neboť koupi provázely také divné jevy. Paní předpokládala, že problém bude s tím místem. 

Vypracovala jsem tedy Diagnostiku na tento byt. Vykreslilo se a vypsalo...

„Něco se děje s tímto bytem. Jako by to ani nebylo místo, kde by se dalo bydlet.  Sice je krásný, udržovaný, ale za ním je jakási temnota. Jako by tam bylo něco nedobrého, ještě z dávné minulosti.“

Během psaní jsem viděla noční krajinu, ve tmě a mlze, jakoby močál, na chvíli jsem tam viděla i lávu.

„Jako by se na tom místě něco stalo, co poznamenalo celé to místo. Není to moc dobré místo pro bydlení. Ochránci to vědí a proto je problém ten byt prodat. Ale přesto vše je třeba ten byt prodat a v tomhle mohou pomoci  pouze zase ochránci.
S bytem se něco děje, co nemá nic společného s příjemným bydlením, ale není to na první pohled zřejmé. Je třeba zjistit, co bylo na místě, kde je teď ten byt. Není to úplně přesně vidět. Vypadá to jako nějaké pohřebiště, co tam kdysi bylo, než se to místo zrušilo, zbouralo. Nedá se přesně zjistit, co to bylo za pohřebiště, ale asi nějaké hodně staré, před kristovské. Nedá se to odstranit, nedá se s tím nic dělat, ale je třeba ten byt prodat. Mohla by se trochu eliminovat energie toho místa, protože je to opravdu silná energie, která tam působí a nedělá vůbec dobře nikomu, kdo tam je.
Prodej bytu by se mohl ještě zkomplikovat, protože tady působí nedobré síly, a jako protisíla ochránci, kteří nedovolí odkoupení toho bytu. Je tady rada zapracovat na odstranění nedobrých energií, alespoň částečně, aby se zmírnila ta energie v bytě, i když nepůjde odstranit úplně. Ale půjde to.
Ukazuje se, že se asi někdo pokoušel ten byt předtím očistit, ale nepodařilo se. Teď je tam asi velká energetická díra.
Ten byt se někam posouvá, do jakési oblasti, kde není světlo a teplo, kde se nedá žít. Je třeba očistit ten byt co nejdříve a znovu se pokusit o prodej. Byt by se měl nakonec prodat, ale nebude to asi hned a úplně jednoduché."

Paní potvrdila, že vše v podstatě sedí s tím, co se vypsalo. Ustavičné buzení se kolem, nebo těsně po 3 hodině ranní, divné zvuky, časté škody na majetku přímo v bytě, hluční a až na výjimky bezohlední sousedé. Vysoká vlhkost, neboť je dům nějak postavený nad léčivými prameny, pole, viditelné z oken, je celé bažinaté, ale pouhým okem to vidět není. Již byla kvůli tomu dvakrát měněna podlaha za novou atd.…To pohřebiště by bylo také celkem možné. V městečku, kde se byt nachází, se nějaká pohřebiště našla, sice kus dál od bytu, ale vypadají, že jsou roztroušená a klidně možná. Opodál od bytu bylo vypuštěno jedno jezero, protože se na dně našly nějaké původní hradby.
Očistit se to paní již pokoušela za pomoci 13 bílých svíci, následně ještě každý pokoj odděleně s jednou svící. Účinek trochu energetický byl, ale velice krátký, meditace na očistění od negativních energií také zabíraly dočasně…

Po půl roce mi paní opět napsala s tím, že si na mne vzpomněla a posílá zpětnou vazbu, která mne určitě potěší. 

“Znovu jsem si vše přečetla a musím napsat, že ve všem jste měla pravdu. Sice jsem udělala vše, jak jste mi řekla, ale sama jsem viděla, že síly, které v bytě i na mne působili, jsou mimo naši veškerou moc. Udělala jsem i pokus, který mne v tom utvrdil, že tady nepomůže ani exorcismus (jen by se vše zhoršilo) a je potřeba vše řešit nějak jinak a hodně rychle. Jak jste psala, že se někdo snažil v minulosti o očistu toho místa, tak jsem se o to také pokoušela, ale viděla jsem a věděla, že je tam toho hodně a mimo jakoukoli mou moc.

Pomocí kamaráda z dětství, který se věnuje mystice (požádala jsem ho o pomoc s tím, že jsem mu nic neřekla o tom, co vím od vás) se nám povedlo napojit se na byt a zjistit, o co tam jde. Opravdu šlo o pohřebiště, plus v kombinaci s ochráncem daného místa (jak jste psala), který prostě nechtěl, abychom tam bydleli. Kamarád se pozeptal, co je ochránci potřeba poskytnout a co udělat, aby se to místo zklidnilo, a to jsem samozřejmě hned dle instrukcí udělala. Zklidnil ducha, který přestal 'dělat problémy' a mrtvým lidem jsem poskytla já, co po mne požadovali.  Kamarád se mne ještě ptal, jestli to celé (že to nemůžeme prodat) nemůže mít souvislost se mnou a já řekla, že myslím, že ne (což se ukázalo jako chyba).

Hned potom, jak jsem vše provedla, se energie uvolnila, ale nešlo mi do hlavy, ze stejně první, co se událo, když jsme tam s manželem přišli pro nějaké věci, byla má nervozita a následně hádka. To již bylo i po mé očistě, dle vašich instrukcí. Následně moje poslední návštěva bytu skončila úrazem pravé nohy hned další den, se kterým se potýkám dodnes. Byt se samozřejmě nedařilo vůbec prodat. Nadále se to chovalo velice podivně. A já už jsem tam pro jistotu nevkročila a i díky úrazu to již možné stejně nebylo. Léčba kolene také probíhala dosti podivně, tudíž mi vše dále vrtalo hlavou.

Také mne zarážely další věci. Po přestěhování se do nového domečku během dvou týdnů jsem na novém místě cítila konečně klid a mír, ale bohužel se mi pak začalo vracet mé noční buzení v bizarní časy, jako 3:33, 3:13 a podobně. To už jsem tušila, že je na mne navěšeného toho víc a že je to stále spatné a je potřeba to také urgentně řešit (přesně, jak jste psala). Do toho ten úraz s kolenem, což byla poslední kapka. K tomu byt se prodat nechtěl a nechtěl, přesně, jak jste psala. Znovu jsem se obrátila na kamaráda s tím, že v pořádku tedy zřejmě nejsem a začali jsme to řešit. O byt už nikdo neměl zájem, ani o obhlídku, natož o koupi. Už i realiťák se vyjádřil, že je to mimo jeho chápání.

V momentě jak kamarád zjistil, co je potřeba u mne řešit jako první, a začala jsem vše dělat dle jeho instrukcí, jsme okamžitě měli zčista jasna kupce. Pak už bylo a je vše v pořádku, v klidu žijeme na novém místě a mne čeká ještě dlouhá cesta nastavit si správně své vědomi, podvědomí a nevědomí a dát vše do jednoty. Mé buzení v noci v bizarní hodiny úplně ustalo, noční můry se hodně zlepšily a vše se zdá být na správné cestě.
Moc a moc Vám chci touto cestou poděkovat za nasměrování k úspěšnému vyřešení všeho. Hodně to pomohlo posunout se dál a rozluštit obrovskou záhadu."

Všechno se děje tak, jak má. Ten dům se asi nakonec prodal, ale štěstí stejně nepřinese, ta energie je tam už hodně zapsaná. Nebude to už ale taková zloba, jako předtím. Očištění toho domu opravdu pomohlo.

 
Konchedras 3.1. 2020
*******************

Mila pani Konchedras.

Este sa chcem opytat ci sa moze za tak kratky cas urobit vyklad znova.Naposledy ste mi urobila vyklad 28.6.2022.

Ci to nebude skreslovat...mam znovu zadat otazky ci uz nemusim...?

Dakujem.

Gulička 30.8. 2022 

Dobrý den milá Gulička,
vůbec to nevadí, kdy se Diagnostika vypracovává. Situace se stále mění a energie a jemnohmotné bytosti vědí, co se děje, každý čas.
Mějte krásný a klidný den.

Konchedras 2.9. 2022

********************

04.10.2023  Božka

prosba o pomoc
Prosím hledám senzibila co funguje na jiném principu než většina. Když má nějakou osobní věc, může na tom základě pracovat. Oblast – léčitelství

Dobrý den, milá paní Božko,
zabývám se Diagnostikou automatickou kresbou, kdy jsem schopna se napojit na dálku na klienta a zjistit všemožné příčiny, vše na dálku. V současné době však nejsem v České republice a není možná osobní konzultace.
Mějte krásné dny.

 
Konchedras 8.4. 2024