Krásná modlitba Františka z Asisi

Milovaný Pane,
Udělej ze mne nástroj svého míru,
Abych vnesl lásku, tam kde vládne nenávist
Abych vnesl odpuštění mezi ty, kteří zraňují
Abych přinesl víru těm, kteří jsou zmítáni pochybami
Abych přinesl naději všem zoufalým
Abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty
Abych přinesl radost všem smutným

Božský mistře
Dej, abych nehledal tolik útěchy
Ale abych spíše jiné těšil
Abych nehledal pochopení, ale jiné chápal
Abych nechtěl být milován, ale abych miloval
Vždyť tím, že dávám, dostávám
Tím, že odpouštím, je mi odpuštěno
Tím, že umírám, budu zrozen pro věčný život
Amen

 

Konchedras 7.2. 2014