27.12. Věštba na rok 2022

Příšlo ke mně:

"Napiš věštbu a jen ty budeš vědět, co znamená. Ostatní ať přemýšlejí. Tyto slova jsou od Boha, Soudce. Nebudou ti asi věřit, ale to nevadí, ať přemýšlejí dál. Nezklameš, neboj se."

"Nastane veliké zatmění Slunce, které přinese mnoho vody, ale také sucha.
Nastartuje něco, co se nazývá zkamenělou zemí.
Zažene mnohé vlky do děr.
Nastolí světové, pokrokové náboženství, na straně, kde slunce každý den vychází.
Nastaví na odiv, co je ve stínu a zažene do stínu každého ze strachu z vlastní zbabělosti.
Nastavené hranice se budou dále posouvat směrem k sobě a nastane úplná tma. Ta se změní v něco, co tady už zůstane, a nebude ničeho, co by ji vytěsnilo ze světa.
Najdete zdroj vody, ale nebude pitná, bude otrávená.
Na jasném nebi nebude hvězda a na skalách nebude kamzík.
Nastane hluboká tma, která pohltí všechen život na Zemi, ale jen dočasně, protože zase je tady úsvit a naděje na začátek dne.
Nastavené právo se začne bortit jako domeček z karet a každý něco pochopí ze svého života.
Zdroje se změní a na spolupráci se naváže za úsvitu.
Najdeš samotné zdroje světla a lásky v sobě, pamatuj si to.
Nebojujte s tmou, nemá to smysl. Je to potřeba, aby procitlo světlo, které se schovává v každém z vás.
Nastane poslední volný den a potom vás čeká hodně práce. Zahradník zase musí sázet a pán musí zase dohlížet na práci čeledínů.
Nebude už klidu pro nikoho z vás, máte dost na práci, napravovat, co bylo zbořeno a odpojeno od světla."

 

Konchedras 27.12. 2021