14.4. Předpověď, sdělení na rok 2024

Opět ke mně přišlo sdělení od ochránce na rok 2024:

„Kdo se bude distancovat od Božího slova a bude svévolný, nebude ušetřený.

S pokračujícím pokrokem nebude možné držet krok a lidé budou nucení začínat znovu od začátku.

Nebude voda, otrávení lidé budou nucení chodit do přírody, ale ta je částečně také otrávená, neposkytne tolik bezpečí, jak by měla. Zahrnuje to i několik posledních míst na zemi, jako Norsko, nebo Island, která jsou čistá. Nedoporučuje se používat vodní zdroje bez dostatečné úpravy. Čištěná voda je stále nepoužitelná a nechutná jako opravdová voda. Dodatečná úprava vody je nezbytná. Nepijte vodu bez dodatečné filtrace, nebo převaření.

Nespolupracuje tady žádná síla, která by lidi spojovala. Kultura a umění umírají, sport je spotřební obor a zábava poklesla k nízkým energiím.

Nejspolehlivějším prostředkem na cestě je hledání pravdy, protože pravda je světlem a zdrojem všeho dobrého. Nežijte proto ve lži, a to ani k sobě, ani k druhým. Zachráníte si tím duši a zdraví.

Začátek roku je pryč, ale spojené síly zla se začínají probouzet k životu na začátku zimy. Pozor na nadcházející propagaci proočkovanosti proti chorobám, je to proces likvidace lidstva.

Přes léto využívejte Slunce a opalujte se bez opalovacích prostředků. Neohrozí vás to na životě, ale poskytne melatonin, který je životně důležitým prvkem v boji s rakovinou. Je snaha zabránit lidem v přirozeném opalování a příjmech důležitých paprsků.

Pamatujte na život předků, co jedli, pili, jak žili. Přísloví jsou vodítkem, pořekadla návodem. Tam není nic zkaženého, jak žily babičky a prababičky, tak žijte i vy.“

 
Konchedras 14.4. 2024