Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním

Váš život se stává smysluplným, když se snažíte, ať přímo či nepřímo, být prospěšní ostatním a využíváte při tom všech možností svého těla, řeči a mysli. Proto vytrvejte ve svém úsilí, i když ještě nejste schopni přinášet žádný prospěch. Dokonce stojí za to představovat si,že vykonáváte prospěšné činnosti. Obyčejně jen fantazírujeme o tom, že děláme něco negativního. Je to pošetilé a bláhové. Neměli bychom přemýšlet o probuzené mysli jen jako o předmětu obdivu, jen jako o něčem, co máme uctívat. Je něčím, co bychom měli vytvářet v sobě samých. Máme schopnost i možnost tak učinit. Ve své dřívější části života jste možná byli sobeckými lidmi, ale rozhodnete-li se, můžete proměnit svou mysl. Můžete se stát osobou popisovanou v modlitbě, která „nikdy nemyslela na to,aby pracovala pro svůj vlastní prospěch, ale vždy pracovala pro blaho ostatních“. Po své smrti se nerozplyneme, ale znovu se narodíme. Nemůžeme si však být jisti, že k našemu znovuzrození nedojde za nešťastných okolností. Nezrodíme se ze své vůle, ale jsme k tomu přinuceni silou svého jednání. Naše skutky jsou dvou druhů, pozitivní a negativní. Máme-li se ujistit o svém budoucím blahobytu, je důležité pěstovat prospěšné skutky. Protože existence zvířete, hladového ducha či obyvatele pekla je krajně bědná, následovníci usilují o šťastnější zrození. Hlavním způsobem, jak toto přání vyplnit, ke zdržovat se deseti zlých skutků. Těchto deset špatných činů zahrnuje tři fyzické činnosti – ničení života, braní toho,co nám nepatří a nesprávné sexuální chování; čtyři slovní činnosti – lhaní, pomlouvání, hrubá slova a prázdné tlachání; a tři duševní činnosti – chtivost, potměšilost a špatný náhled. Opustit těchto deset je rozhodující, chceme-li dosáhnout šťastného znovuzrození.

Konchedras 9.10. 2009