Z knihy Čas se naplnil

Našla jsem zajímavý text, který jsem zde na webu před časem měla, ale podle rady jednoho člověka jsem většinu textu odstranila, což se později ukázalo jako chyba. Nyní se snažím poztrácené povídání dohledat zpátky, aby se kruh uzavřel úplně :-). Zde je zmíněný text: 

Vejdi tam odkud jsi nikdy neodešel.

Jste ve svém vývoji na polovině cesty, ne na jejím konci. Vybrali jste si tuto dobu sami a dobrovolně. Hluboko ve svém nitru cítíte, že tyto změny jsou pro další vývoj člověka nezbytně nutné, proto jste se také rozhodli být u jejich zrodu.

Vše bude probíhat postupně, protože kdyby nastal zvrat najednou, převážná část lidí by zkolabovala, nejste připraveni na tak závratné změny.

Vaše psychika je velmi oslabena z toho, jaký život jste až doposud vedli, ale ani to není na škodu, protože vše, co se děje, má svůj význam.

Ke svému prozření potřebujete zažít velký pád, abyste pochopili omyl, v němž se tak dlouho udržujete. Protože nejste ochotni dobrovolně přijmout iluzi o existenci svého světa, v němž není nic jen bílé nebo jen černé.

Žijete v polarizovaném světě, a přesto jej odmítáte v tomto světle vidět. Nechcete připustit pravdu, kterou žijete, totiž že v každém zlu je zároveň i dobro a každé dobro v sobě nese zárodek zla. Stále máte tendenci věci neoddělitelné oddělovat.

Všechno zlo se začne vytrácet v okamžiku, kdy začnete pohlížet na svůj svět jako na jedno obrovité tělo, kterým jste. Naší snahou je pomoci vám, abyste nezažívali ještě větší zmatek ve světě už tak dost zmateném, který jste si vytvořili. Mnohým z vás ještě zdaleka nedochází, jaké „zázraky" vstupují do vašich životů.

Když přijmete jen nepatrnou část toho, co se vám nabízí, poznáte sami, co znamená plnost života, jakou krásu jste v sobě potlačovali a čemu jste se po dlouhou dobu bránili. Je potřeba uvolnit ces­tu novým událostem.
Zejména ti lidé, kteří stále touží někoho ovládat a manipulovat, budou potřebovat podporu k tomu, aby našli v sobě sílu vše zvládnout a nebyli svými vlastními emocemi zničeni. Už se nebraňte tomu, čemu zabránit ani nelze - energii Zlatého věku Vodnáře, která k vám proudí. Dovolte jí vstoupit do své mysli, aby rozpustila nevědomost, která se tam na dlouhou dobu usadila.

Není mezi vámi jediný člověk, který by nezatoužil po štěstí, a přece je zatím málo těch, kteří jsou ochotni přijmout tyto velké změny bez boje.

Berete za normální věci, které vůbec normální nejsou, a to, co normální je, považujete za bláznovství. Pak by ovšem bylo lepší být nenormální, být bláznem, protože by nikomu z vás nehrozilo, že by se v tom vašem „normálním" světě zbláznil.

Zvykli jste si na krutost, kterou působíte jeden druhému:
- člověk zabijí člověka a říká, že miluje,
- usmrcuje zvířata brutálním způsobem a říká, že miluje,
- vyrábí smrtící zbraně a stále říká, že miluje,
- znečišťuje, ničí přírodu a říká, že miluje,
- zabíjí z rozmaru a říká, že miluje - tohle vám připadá nor­mální?

Není snad normálnější projevovat úctu a lásku všemu živému?

Ničíte krásu života své planety. Pro tento způsob života se žádná bytost nenarodila. Přicházíte na tuto zemi, abyste napravovali, co jste kdy zničili - ne abyste v tom pokračovali.

Toto všechno vaše duše dobře ví, jenže jste jí nedali prostor k tomu, aby se mohla projevit, nenasloucháte jí.
Co je tak nenormálního a pobuřujícího na tom, že k vám promlouvá Bůh Otec, že k vám promlouvají bytosti Světla, že je možné vidět a zažívat věci, které jste dosud neviděli ani nezažili, že možné, abyste se sami uzdravili, že můžete dlouho a spokojeně žít, že může být na vaši zemi ráj...

Komu a čemu se ubližuje tím, že se projevuje a dává pocítit láska.

PŘICHÁZÍME V PŘÁTELSTVÍ A MÍRU, NEPOTŘEBUJEME VAŠE MAJETKY, PENÍZE ANI MOC. ALE VY POTŘEBUJETE NAJÍT SÍLU K ODSTRANĚNÍ VLASTNÍHO STRACHU, A TU NENAJDETE V ZABÍJENÍ A NIČENÍ, ALE V SOUCÍTĚNÍ A V KONÁNÍ DOBRA.

Pokud tě, člověče, pobuřuje slovo Bůh, pak jsi zcela zapomněl, co je Láska,

PAK JSI ZCELA ZAPOMNĚL, KDO JSI, ODKUD PŘICHÁZÍŠ A PROČ JSI PŘIŠEL NA PLANETU ZEMI.

Dovolte si přijmout změny, které vás mají probudit z kómatu a otevřít vám oči, abyste konečně viděli tu spoušť, kterou jste v sobě i kolem sebe způsobili. Rozhodněte se převzít zodpovědnost každý sám za sebe.
Neodkládejte na zítřek věci, jejichž tíhu pociťujete dnes. Došli jste přesně tam, kam jste dojít měli, abyste si mnohé uvědomili a mohli tak snadněji najít cestu do svého skutečného Domova, který vždy byl, je a bude pro všechny stejný.

Každý v něm má své důstojné místo, nikdo není nahoře ani dole, nikdo není starý ani mladý, hladový či žíznivý, a právě toto mnohé z vás děsí, že by stáli „chuďas" s „boháčem" vedle sebe.

Až si tuto pravdu uvědomíte, začnete se chovat naprosto přirozeně a ani vás nenapadne chovat se jinak, tak jako to dělají malé děti.

Nebudete si už nadále nasazovat masky, abyste za nimi mohli schovat svou pravou tvář. Jen pár jedinců ví, jak chutná život bez přetvářky, a věřte, že v této rovině poznáte jeho skutečné bohatství.

Jde jen o to nebát se a ochutnat sladkou chuť i vůni dortu, který je pro vás již připravený, a dát z něho ochutnat také ostatním. Rozhodnete-li se komukoliv sdělit, jak nádherný je život, pak dovolte nejdříve pocítit sami sobě jeho krásu, potom nebude třeba žádných slov. Každý necht´přesvědčuje druhé svým vlastním příkladem.

Věřte, přátelé milí, že nepřichází nic tak mimořádného, jako nezvyklého. Neděje se nic, co by na vaší zemi už kdysi nebylo. Všechno, co právě přichází, je jiné pouze v tom, že jste u toho - tady a ted.

Haniel; jste překrásné bytosti, jež si postavily hranice, které se bojí překročit.
Jste překrásné bytosti, které tyto hranice nyní začínají posouvat daleko za logiku myšlení, a to je velmi dobře, protože se vám otevírají úžasné věci - nepředstavitelné možnosti jsou na dosah.

Všichni lide na celé planetě Zemi budou mít schopnost porozumět jeden druhému snadno a lehce - nakonec se ujednotí na jedné řeči.

Můžete porozumět každému člověku kdykoliv si vzpomenete, když si nebudete stavět sami bariéry, když uvěříte, že je to možné.
Po nějaké době se dokážete dorozumívat na úrovni srdce i myšlenek. Na této úrovni není třeba znát žádný jazyk, je to řeč beze slov.

Schopnost umět se dorozumívat telepaticky není jen pro několik vyvolených, každý člověk má možnost rozvíjet tyto schopnosti a využívat je ve prospěch všech, na to nikdy nezapomeňte.

Protože to, co dáváte, se vám znásobené vrátí. To je zákon vesmíru a není v moci člověka jej změnit. Stejně tak budete moci vnímat city druhého člověka, aniž by vám cokoliv řekl. Pocítíte jeho smutek, strach, obavy i bolest, ale také radost, štěstí, upřímnost a lásku, jako kdyby byly vaše vlastní.

Což povede ke snaze neubližovat si vzájemně, ale naopak vytvářet takové podmínky k životu, aby vyhovovaly celému světu. Protože si bu­dete plně vědomi toho, že když ublížíte komukoliv, pocítíte to ihned na svém vlastním těle - stav této úrovně vědomí vstoupí do vašeho života a vy už nebudete dávat nikomu za vinu to, v jaké situaci jste se ocitli, protože si budete vědomi toho, že jste si ji způsobili sami. Tak proč byste potom ubližovali druhým lidem, když si budete plně uvědomovat, že ubližujete zároveň i sobě.

V této dimenzi, z které k vám právě ted' promlouváme, není třeba slov, ale vy je potřebujete k vyjádření čehokoliv, abyste mohli pojmenovat, co pojmenovat potřebujete, protože ve vašem světě má všechno jméno a tvar.

Budete-li pozorně naslouchat, můžete rozumět nejen všem lidem, ale také nám Božím bytostem. Je pravdou, že někdy sdělujeme informace ne příliš zřetelně, avšak každý, kdo je připraven je přijmout, jim porozumí v pravý čas.

My s vámi chceme rozmlouvat a také s vámi rozhovory vedeme, avšak ne každý je ochoten a schopen nám naslouchat.

K této změně v komunikaci dochází postupně. Je mezi vámi mnoho andělů a archandělů, kteří žijí ve hmotném těle a začínají se probouzet, což znamená, že objevují u sebe takové schopnosti, které se mohou je­vit jako nesmyslné a tím nepřijatelné, ale ani to nebude trvat dlouho.

Víme, že potřebujete k tomu, abyste uvěřili, nějaké důkazy, ale sami dobře víte, že neexistuje takový důkaz, který by přesvědčil přesvědčeného. Tato doba, v níž jste se ocitli, není o přesvědčování o čemkoliv, je o ochotě zbavit se závislostí, je o úctě, lásce a volnosti, je o síle umět se rozhodnout.

Zkuste si položit otázku, zda je nutné mít vždy všechno něčím podložené tak, abyste byli schopni to přijmout. Brzy zjistíte, že není třeba zdůvodňovat to, čemu věříte a věřit chcete. Nezažíváte ni­kdy nic, čemu jste nebyli ochotni uvěřit.

Změna vašich myšlenek vám pomůže přijmout „zázraky", které jsou pro nás naprosto při­rozené. Nepoužíváme slova jako například strach, nenávist, kriti­zování, závist, žárlivost apod. Nám postačí jediné - láska, a tou je Bůh, z kterého je všechno stvořené, počaté, složené a zrozené.

Všechno, co je viditelné, vzniká pohybem neviditelného.

Jak řekl Buddha před 2500 lety: „Je něco nestvořeného, nepočatého, neslo­ženého a nezrozeného, a kdyby nebylo to, co je nestvořené, nepočaté, nesložené a nezrozené, nebylo by ani to, co je stvořené, počaté, složené a zrozené, nebylo by úniku ze strastí tohoto světa." Tato veliká pravda platí stále a nikdy tomu nebylo ani nebude jinak.

Emanuel: Schopnost vnímat myšlenky druhých lidí je cesta, která vede k pročištění mysli od negativních myšlenek.

Když je mysl čistá, žádný zázrak není dost zázračný. Představte si, že potkáte kolegu z práce nebo člověka, kterého zaměstnáváte ve své firmě. Začnete se na sebe usmívat a prohodíte spolu pár slov. Jeden z vás nebo oba si však budete myslet úplně něco jiného, než co říkáte, protože jste přesvědčení o tom, že ten dotyčný stejně neví, co si myslíte, a stejného přesvědčení je také on, prostě věříte, že to tak je, a nepřipustíte myšlenku, že by tomu mohlo být jinak.

Uvedu příklad. Potkáte svého známého a řeknete: „To jsem rád, že tě vidím," ale myslíte si: „Tak na tebe náladu zrovna nemám."

Nebo jiný příklad: požádáte známou osobu, aby vám půjčila peníze, které nutně potřebujete. Myslíte si, že je má a mohla by vám pomoci. Ten, koho žádáte o půjčku, řekne: „Ani nevíš, jak rád bych ti pomohl, ale ted' jsem měl velké vydání, tak ti nemohu vyhovět," a přitom si myslí: „Tak tobě nepůjčím ani náhodou."

 

Konchedras 12.6.2009 (aktualizováno 27.11.2022)