FARID MANSÚR MAHDÍ

Ó jak toužím spočinout v Tvém náručí a vyplakat ze sebe celou svou nešťastnou existenci... Tak dlouho dokud nebude nic. Nebude radost ni žal... nebudu já. Jak toužím rozplynout se v Tvé nekonečné Lásce a navždy ztratit Sebe!