Irské štěstí

Jmenoval se Fleming a byl to
chudý skotský rolník.
Jednou, když se snažil vydělat pro rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc z nedaleké bažiny.
Zahodil nářadí a běžel k močálu.
Tam našel vyděšeného kluka
po pás v černém bahně,
jak křičí a snaží se dostat ven.
Rolník osvobodil mladíka a
zachránil ho tak před pomalou
a úděsnou smrtí.
Další den u Skotovy zahrádky zastavil
luxusní vůz.
Vystoupil z něho elegantně oblečený šlechtic a představil se jako otec chlapce, kterého rolník Fleming zachránil.
„Chci se s vámi vyrovnat," řekl šlechtic.
"Zachránil jste život mému synovi"
„Ne, nemohu přijmout peníze za to, co
jsem udělal," odvětil skotský rolník a odmítl
nabídku.
V tu chvíli se ve dveřích objevil rolníkův syn. "Tohle je váš syn?" zeptal šlechtic.
"Ano," odvětil rolník hrdě.
"Udělám vám nabídku.
Dovolte, abych mu poskytl stejnou úroveň
vzdělání, jaké se dostane mému synovi.
Pokud je mladík aspoň trochu po otci,
určitě z něho vyroste muž, na kterého
budeme oba pyšní."
A tak se stalo.
Syn rolníka Fleminga chodil
do nejlepších škol a po čase
promoval na Lékařské fakultě
St. Mary's Hospital Medical
School v Londýně a posléze
dosáhl světového věhlasu jako
vynálezce penicilinu
Sir Alexander Fleming.

Po letech, syn téhož šlechtice,
který byl zachráněn z močálu
dostal zápal plic.
Co mu zachránilo život tentokrát?

Penicilin.
Ten šlechtic se jmenoval Lord Randolph Churchill.
A jeho syn?

Sir Winston Churchill.
Říká se:
Co chodí dokola,
to se nakonec vrátí.

Pracuj, jako když nepotřebuješ peníze.

Miluj, jako bys nebyl nikdy zklamán.

Tancuj, jako by se nikdo nedíval.

Zpívej, jako by nikdo neposlouchal.

Žij, jako by byl ráj na Zemi.

Ať tvé ruce mají vždycky co dělat;

Ať máš v peněžence vždycky pár mincí;

Ať ti do oken stále svítí slunce;

Ať je po každém dešti duha;

Ať máš pomocnou ruku vždy nablízku;

Ať ti Bůh naplní srdce laskavostí
aby tě povzbudil.

Konchedras 12.1.2010