Sen k 24. 10. a varování

Dnes ke mně ve snu přišla informace…

“ Není moc těch, kteří po prosinci 2021 předpovídají budoucnost. Sleduji vás, a hned vás odstraním.“

K těmto větám se vypsalo…

„Sen souvisí s tím, co se bude dít po novém roce. Pomocí očkovacích látek proti Koroně je už mnoho lidí pod kontrolou. Nemají vlastní život, ale naplňují vůli někoho jiného. Následuje kontrola obyvatel kdo je ochotný plnit vůli někoho jiného, a za neposlušnost se trestá. Někteří lidé mají ještě svoji vlastní vůli, ale tito lidé budou sledováni a likvidováni nějakým nenápadným způsobem. Nejlépe je pro ně odejít do nějakých bezpečných míst, kde ještě vládne rozum dobrého člověka. Věta o předpovídání budoucnosti znamená, že již nebude mnoho esoteriček a věštců na této Zemi. Očkovací vakcína je odstřihne od duchovního světa, a ti zbylí se budou muset nějak schovat, aby byli v bezpečí před likvidačními plány.“

 
Konchedras 24.10. 2021