Lidský život

Nepohrdej ani tím nejmenším kamenem

o který jsi zakopl cestou.

Možná, že to bylo právě to setkání

na které jsi čekal už tolik let.

Znenadání ti navždy pozlatilo nohy.

 

Copak ty o tom kameni víš!

Třeba ho do tvé cesty hodil sám osud.

Co kdybys ho zdvihl. Jeho cenu poznáš teprve tehdy

až jako drahokam se rozzáří ve zdi tvé stavby

kterou jsi začal budovat v sobě.

 

Mysli si, co chceš, ale právě z takových kamenů

vyrůstá lidský život.

Někdy z poloviny, někdy třeba celý.

Kladeš černý kvádr k černému kvádru

a než se nadáš, hoří tu stavba z bílého mramoru.