Jak jednoduché

To, v co věříš,
se stane tvými myšlenkami.
Tvé myšlenky
se stanou tvými slovy.
Tvá slova se stanou tvými činy.
Tvé činy se stanou tvými návyky.
Tvé návyky se stanou
tvými hodnotami.
Tvé hodnoty se stanou tvým osudem.