Všetko, s čím sa v živote stretávame...

Všetko, s čím sa v živote stretávame, čo berieme do ruky, malo svoj začiatok v myšlienke. Myšlienka je počiatkom každého činu.

Myšlienky sú hlavnou podmienkou k vytvoreniu krásneho veľkého a šťastného života a k vytváraniu nálady podľa vlastnej vôle. Pokoj, láska, dobrota, krása, slovom celý život, sú výtvorom nášho myslenia.

Vo vesmíre sú dobré i zlé vplyvy. Podľa toho, akého druhu sú naše myšlienky, takého druhu tieto vplyvy priťahujeme k sebe. Dobré myšlienky priťahujú dobro, zdravie, krásu, šťastie - plodný život. Zlé myšlienky vlečú za sebou zlo, nešťastie, choroby, nespokojnosť - pokrivený život.

Podmienky krásneho života vytvoríme, len keď budeme denne pestovať veľké, vznešené myšlienky, ktorými sa duša sýti a telo očisťuje, posilňuje, ktorými človek rastie do hĺbky i do veľkosti; myšlienky, s ktorými sa život vyhráva na celej čiare