Mistr Čuang

Nestaň se umrlým nositelem slávy,
nestaň se domovem všelikých plánů,
nestaň se sluhou činorodosti,
nestaň se majitelem vědomostí.

A cele se ztotožni s tím, co je nevyčerpatelné,
a putuj tam, kde není po ničem ani stopy.
Naplno užij vše, co ti dává nebe
a nerozhlížej se, co bys mohl ještě docíliti
buď prázdný a nic víc!

Neboť dokonalý člověk zachází se svým srdcem
jako se zrcadlem,
jež také za ničím nejde a ničemu navychází vstříc,
všechno v sobě odráží,
nic v sobě nenechá.

Neboť jen tak se dají překonat věci,
aniž se o ně zraňujeme!