Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy

Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří seděli vpředu na dvoře. Nepoznala je. Pověděla: ' Nemyslím, že vás znám, ale musíte být hladoví. Prosím pojďte dál a vezměte si něco k jídlu.'
'Je tu pán domu ?' , zeptali se.
'Ne', odpověděla.
'Potom nemůžeme vstoupit', odpověděli oni.
Večer, když se manžel vrátil, žena mu pověděla, co se stalo.
Běž a pověz jim, že jsem doma a pozvi je.
Žena vyšla ven a pozvala muže dovnitř.
'My nemůžeme společně vstoupit do domu' odpověděli.
Proč ne?' zeptala se.
Jeden z těch starých mužů začal vysvětlovat. Ukázal na jednoho z nich a pověděl: ' Jeho jméno je Zdraví'. Ukázal na druhého: 'tenhle se jmenuje Úspěch a moje jméno je Láska.' Potom dodal: 'Teď běž a prodiskutuj se svým mužem, kterého z nás chcete doma.
Žena se vrátila a pověděla, co slyšela. Její manžel měl velkou radost. ' Jak milé!' pověděl. 'Vzhledem na tuto situaci pozveme Zdraví. Ať přijde a naplní náš dům zdravím.'
Jeho žena nesouhlasila. 'Drahý, proč nepozveme Úspěch?'
Tchýně, která slyšela jejich rozhovor, vběhla do pokoje se svým návrhem: 'Nebylo by lepší pozvat Lásku ? Náš dům by byl naplněný láskou!'
'Dáme na radu naší tchýně' pověděl manžel svojí ženě. Jdi ven a pozvi Lásku, bude to náš nejlepší host.'
Žena vyšla ven a zeptala se těch třech mužů: 'Který z vás je Láska? Pojďte, prosím a buďte naším hostem.'
Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní dva vstali taky a následovali ho. Překvapená žena se zeptala Zdraví a Úspěchu: 'Pozvala jsem jenom Lásku, proč jdete také?'
Staří muži odpověděli společně. 'Když byste pozvali Zdraví, anebo Úspěch, ostatní dva by zůstali venku, ale vy jste pozvali Lásku a kamkoliv on jde, my jdeme s ním. Kdekoliv je Láska, tam je i Zdraví a Úspěch !!!!!!!!!'

 

Konchedras 28.10. 2015