Volba

Dan Millman : Zákony Ducha - Zákon volby - Jak znovu získat vlastní moc.

Poutník s Moudrou se vydali společně na další cestu.
"Vyber si cestu. Potom si promluvíme."
"Dobrá, tak tedy pojďme tudy," řekl jsem a ukázal na jednu z cest.
"No tak!" pronesla, jako by mě neslyšela. "Vybereš si už?"
"Vždyť jsem volil, vybral jsem si tu prostřední cestu."
A ona znovu promluvila, jako by se jí vůbec můj hlas k uším nedonesl: "Náš
společný čas je omezen, Poutníku. Navrhuji , abys už volil, ať se můžeme vydat
dál."
"Ale já......: Potom jsem najednou pochopil a vykročil jsem po prostřední
cestě.
"Přesně tak! Zákon volby nám říká, že rozhodnutí se nedělá prostřednictvím slov,
ale činů."
Člověk disponuje svobodnou vůlí- silou volit. Většinu rozhodnutí diktuje vlastní
podvědomá moudrost.
"Tvůj vnitřní vědoucí má více informací nežli tvé vědomí, takže se mnohdy stává,
že aniž víš proč, přilákáš do svého života lidi, nebo zkušenosti, o které vědomě
nestojíš, ale kteří přispějí ke tvému nejvyššímu dobru a poučení.
"A čím víc si budeš vážit zákona volby, tím víc se ve tvém životě prosadí jasný
záměr, budeš svůj život vytvářet - a místo, abys hloubal nad tím, zda jdeš po
správné cestě a s tou pravou osobou
anebo zda se věnuješ pravé práci, každičký den si díky volbě prožiješ, a to ve
vší plnosti. Volba, to znamená vzdát se toho, co chceš, ve prospěch něčeho
jiného, po čem toužíš víc."

 

Konchedras 30.5. 2011