Setkání s Přítelem

S mnoha neznámými jsi mne seznámil,v mnoha domovech
jsi mi poskytl místo, daleké jsi učinil blízkým, můj
Příteli, a cizího změnil jsi v bratra.
Když opouštím, staré věci i obydlí, soužím se starostmi,
co se mnou bude, někdy zapomínaje na to, že Ty jsi tím
starým ve všem novém.

 

Daleké jsi mi učinil blízkým, můj Příteli, a cizího změnil
v bratra.
V životě i ve smrti, v celém světě, ať mě vedeš kamkoliv, ty
Přítel na celý život. mě vždycky s každým seznámíš.
Když znám Tebe, nikdo mi není cizí, není překážek, není čeho
se bát, všechny spojuješ navzájem ..........