Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Člověk sám je jen jeden, ale druhých je nekonečný počet. Proto jsou druzí důležitější.

Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidstvo, láska je k němu jedinou cestou.

Hlavní příčinou utrpení je egoická touha po vlastním pohodlí a spokojenosti.

Když projevujeme lásku svým bližním, projevujeme lásku Bohu.

Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.

Ha ha ha - jsem jen prostý buddhistický mnich.

V Tibetu říkáme, že mnoho nemocí lze léčit jediným lékem - láskou a soucítěním.

Nenásilí je jediná správná cesta, násilí je proti lidské přirozenosti.

Náboženství musí sloužit lidstvu, a ne naopak.

Ať jste kdekoli, vaše náboženské učení tam musí být s vámi.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska.

Nevědomost je zdrojem nenávisti. Zbavíme se jí tím, že si ji uvědomíme.

Nejlepší způsob řešení lidských problémů je takový, v němž násilí nemá místo.

Svoboda je skutečný zdroj lidské spokojenosti a tvořivosti.

Dobrá mysl, laskavé srdce, vřelé city - to je nejdůležitější.

Jaký je smysl života? Být šťastný a užitečný.

Váš nepřítel je vašim nejlepším přítelem.

Hněv a rozčilení zvyšují náchylnost k nemocem.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska.

Čím více se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha.

Násilí plodí další násilí a utrpení, a proto musíme bojovat bez nenávisti a použití násilí.

Světového míru nelze dosáhnout nenávistí a silou.

Všichni musíme žít v harmonii se svými sousedy.

Musíme věnovat více pozornosti svým vnitřním hodnotám.

Je důležité věnovat peníze na pomoc druhým, jinak jich budeme chtít mít stále víc a budeme se cítit uboze.

Až zemřeme, nebudeme si moci vzít s sebou nic, pouze semena své celoživotní práce a duchovní znalosti.

Všichni sdílíme stejnou potřebu lásky, a proto cítíme, že každý, s nímž se setkáváme, za jakýchkoliv okolností, je bratr nebo sestra.

Vnitřní temnota, kterou nazýváme nevědomostí, je kořenem utrpení. Čím více vnitřního světla přichází, tím více ubývá temnoty. To je jediná cesta k dosažení spásy neboli nirvány.

Jestliže je mysl klidná a plná pozitivních myšlenek, tělo se jen tak snadno nestane kořistí nemoci.

Neexistuje obchod, v němž by prodávali laskavost, musíme si ji vypěstovat sami v sobě. Můžeme transplantovat srdce, ale laskavé srdce transplantovat nelze.

Jsou to právě naši nepřátelé, kdo jsou nám výzvou, abychom v sobě rozvíjeli toleranci, trpělivost a soucítění.

Neznepokojuji se příliš kvůli tibetskému politickému systému. Mým jediným cílem je zachování tibetského kulturního dědictví.

Dobrá mysl, laskavé srdce, vřelé city - to je nejdůležitější. Mysl je jako semeno. Když je šlechtíme, vzniká mnoho dalších dobrých vlastností, jako je smířlivost, tolerance, vnitřní síla a důvěra v překonání strachu a nejistoty.

Někdy se náboženství státá dalším zdrojem rozporů a někdy i otevřených konfliktů. Proto si myslím, že překonávání odlišných náboženských tradic je velmi důležité pro vytváření míru v mysli a smyslu pro bratrství mezi lidmi.

Mou základní vírou je, že všichni lidé mají stejné hlavní aspirace: všichni toužíme po štěstí a všichni sdílíme utrpení. Asiaté stejně jako Američané, Evropané a zbytek světa mají stejné přání žít plnohodnotným životem, zdokonalovat se a zlepšovat život svých bližních.

Mým náboženstvím je laskavost. Dobrá mysl, laskavé srdce, vřelé city, to jsou nejdůležitější věci.

Jestliže při setkání s problémy ukážete prstem na sebe a nikoli na druhé, získáte nad sebou kontrolu a klid i v situaci, kdy sebekontrola bývá problematickou.

Z hlediska věřícího mám určitý zvláštní vztah k některým vyšším bytostem. Ale ve své mysli jsem přesto jen obyčejný buddhistický mnich.

Všechna náboženství jsou ve svém úsilí pěstovat v lidských srdcích to dobré v podstatě stejná, tak se můžeme stát lepšími lidmi.

Je třeba za každou cenu zabránit ubližování jiným bytostem a jejich ničení - od nejvyšších po nejnižší, od člověka po nejmenší hmyz. Základem veškerého duševního cvičení je láska. Mým jediným požadavkem je, abyste dobře cvičili. Bude samozřejmě nějaký čas trvat, než vše a v každé situaci zvládnete, ale nesmíte ztrácet odvahu. Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidsttvo, láska je k němu jedinou cestou.

Občas se vyskytnou těžko splnitelné povinnosti a mnoho obtíží. Pak jsem zas osobně docela veselý, protože nemám velké starosti. Dělám vše, jak nejlépe umím, což je s mírou. Pak už nezdar není tak podstatný. Chci žít jako prostý buddhistický mnich, ale v posledních třiceti letech jsem se spřátelil s mnoha lidmi na celém světě a chtěl bych s nimu udržovat blízké spojení. Rád bych přispěl k harmonii a míru mysli, aby bylo na světě méně sporů. Kdykoli taková možnost nastane, budu připraven. To je můj životní cíl.

Pamatujte si, že jste člověk ze Západu. Chcete-li se zabývat východní filozofií, jakou je tibetský buddhismus, měli byste z ní vyhmátnout podstatu a pokusit se ji uzpůsobit svému kulturnímu prostředí a podmínkám.

Logickým zdůvodněním lásky k bližním je uznání jednoduchého faktu, že každá živá bytost má stejné právo na štěstí, po němž touží a úvaha, že vy jako jednotlivec jste jen jednou z mnoha dalších životních jednotek neustále hledajících štěstí.

Hněv, pýcha, konkurenční boj a tak dále jsou našimi opravdovými nepřáteli. Vzhledem k tomu, že neexistuje nikdo, kdo by se někdy nerozzlobil, víme z vlastní zkušenosti, že ve hněvu nemůže být nikdo šťasten.

V Tibetu říkáme, že mnoho nemocí lze léčit jediným lékem - láskou a soucítěním. Tyto vlastnosti jsou nejvyšším zdrojem lidského štěstí a naše touha po nich spočívá v samotném jádru naší bytosti.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Jestliže máme tyto duševní postoje, nepřátelství okolí na nás příliš nepůsobí. Pokud na druhé straně postrádáme soucit a naše duše je naplněna hněvem a nenávistí, nenalezneme klidu.

Ničení a násilí vždy produkují bídu. Je načase, aby se svět naučil překonávat rozdíly v rase, kultuře a ideologii, a lidé se na sebe budou dívat vzájemně očima, které vnímají a chápou to, co je jim společné.

Tibetská otázka není nová. Přestože jí je už 46 let, stále neumírá. Proč? Není to zásluha našich zbraní ani naší síly, ale naší pravdy.

Pro člověka, který chová k lidem soucit a lásku, je snášenlivost důležitá a nepřítel tedy nepostradatelný. Měli bychom být proto vděční svým nepřátelům za to, že nám mohou nejlépe pomoci pěstovat klidnou mysl. S pomocí peněz a moci nemůžeme vyřešit všechny problémy. Problém musí být vyřešen nejprve v srdci.

Máte-li peníze a moc, zdá se, že máte peníze a přátele. Ale nejsou to vaši přátelé, jsou to přátelé vašich peněz a vaší moci.

Po všech stránkách jsme stejní v touze po štěstí a odmítání utrpení. Člověk sám je jen jeden, ale druhých je nekonečný počet. Proto jsou druzí důležitější.

Jedinečná tibetská kultura produkuje lidské bytosti s více úsměvy na tvářích. Tibetský charakter je trochu neobvyklý. Turisté říkají, že setkání s námi je zvláštní zážitek.

Jsem přesvědčen, že jedinou správnou cestou je trvalé, neúnavné úsilí sledující s upřímnou snahou jasné cíle.

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Pokud máme tyto duševní postoje, nepřátelství okolí na nás příliš nepůsobí. Jestliže na druhé straně postrádáme soucit a naše duše je naplněna hněvem a nenávistí, nenalezneme klidu.

Svoboda je skutečný zdroj lidské spokojenosti a tvořivosti. Ať jste věřící nebo bezvěrec, buddhista, křesťan nebo žid, důležité je být dobrým člověkem.

Pocity hněvu, hořkosti a nenávisti jsou negativní. Kdybych je choval ve svém nitru, zničily by mé tělo a zdraví. Nepřinášejí žádný užitek.

Dobré lidské vlastnosti - poctivost, upřímnost, laskavé srdce - nelze koupit za peníze ani vyrobit pomocí strojů, ale jen vypěstovat v mysli. Můžeme je nazvat vnitřním světlem nebo božím požehnáním, či lidskými vlastnostmi. V nich je podstata lidstva.

Nenásilí je jediná správná cesta. Dosáhnete-li svého cíle násilnými prostředky, vyvoláte vždy vedlejší účinky, často horší než původní problém. Násilí je proti lidské přirozenosti.

Myslím si, že když se stanou tragické věci, objeví se na povrchu. Je to jako s mořem. Na hladině se pohybuje vlna, někdy velmi nebezpečná a silná. Ale přijde a odejde, přijde a odejde a moře pod hladinou zůstává klidné. Tibeťané mají přísloví - "jestliže přijde špatná zpráva, poslouchejte ji zde" (ukáže na pravé ucho) "a vypusťte tudy" (ukáže na levé ucho).

Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, například včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pracovaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Nemají žádnou ústavu, zákony, policii, náboženství ani morální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé straně mají ústavu, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zaostávají. V určitých směrech cítím, že jsme ubožejší než včely.

Bez pravého duševního míru je obtížné dosáhnout pravého světového míru, je mezi nimi vazba. Mnohé naše dnešní problémy vyplývají z naší nenávisti. Jako lidské bytosti máme dobré i špatné vlastnosti. Hněv, lpění na něčem, žárlivost a nenávist jsou naší špatnou stránkou. Ta je naším opravdovým nepřítelem. Z jistého hlediska je náš skutečný nepřítel, pravý původce našich problémů, skryt v našem nitru. Snažím se vidět každou tragédii v kontextu jiných, větších tragédií v historii. Mohu tak neštěstí vidět z většího odstupu a snadněji je snášet. V tom je mé tajemství, můj trik. Myslím si, že jsem šťastný člověk.

Mým hlavním zájmem je budoucnost tibetské kultury. Tato kultura není prospěšná pouze šesti milionům Tibeťanů, ale i lidem v celém severním Himálaji, dohromady je jich snad 13 nebo 14 milionů.Tibetská kultura může pomoci také milionům mladých Číňanů. A mohla by posloužit jako mírumilovný přístup k ostatním lidem, ke zvířatům, hmyzu, životnímu prostředí na celém světě. Proto je přežití tibetské kultury tak důležité.

Konchedras 9.10. 2009