Člověk, jenž skutečně miluje, tak tuto lásku rozdává

"Člověk, jenž skutečně miluje, tak tuto lásku rozdává.
Přeje tomu, který je objektem jeho lásky, jen to nejlepší a to bez ohledu na sebe.
Tedy ve vztahu dvou lidí zde není místo pro žárlivost a sobecké vlastnictví toho druhého, protože to je z oboru braní.
Miluji-li takto nezištně, pak se ke mně tato láska vrací a já jsem jí zasažen v obrovské míře.
Tato duchovní energie-láska totiž posbírá cestou další s ní harmonizující energie a tím sílí.
Výsledkem je zisk lásky.
V opačném případě, kdy toho druhého chceme vlastnit, je posílena rovněž má snaha brát
a protože se jedná o nesmysl, dojde ke katastrofě (pokud si včas neuvědomím chybnost svého počínání)."

 

Konchedras 27.10. 2015