Sdělení od Boha

Sdělení od Boha

Přibližně před měsícem se po západu slunce nad naším domem objevil mrak, ze kterého vycházela žlutá záře a později i malá duha. Nebylo to působením slunce, to už nesvítilo a tušila jsem, že to je něco vyššího. Včera se ke mně dostalo sdělení přes ochránce od Boha…

„Zpozorněte, protože tohle je poslané od Boha.
Nezřízené lidstvo se nepoučilo a učinilo mnoho hrozných věcí, které se Bohu nelíbí, které se neměli nikdy stát, nacházíte se na křižovatce, která vede buď do záhuby, nebo ke spasení.
Nepohrdejte nemocnými, opuštěnými, slabými, ti jsou nejzranitelnějšími, ale zároveň nejblíže Bohu, protože mají naději v Jeho pomoc.
Nesnažte se soudit sami bez jakéhokoliv přehledu o celosvětovém působení dobrých a špatných sil proti sobě. Co se na světě odehrává, je soubojem dobra proti několika zkaženým národům. Nemají už moji ochranu, jako dosud.
Nemusí být nikdo slepý, ani hluchý, aby neviděl, že Boží trest se týká těch, kteří hřeší, kteří nedodržují Boží přikázání a neposlouchají Kristovo Evangelium. Takovým národům je dáno zahynout.
Já jsem Ten, kdo vidí a slyší nářek utlačovaných a pláč utlačovaných a pláč matek bez nenarozených dětí.
Já jsem Ten, kdo rozhoduje o tom, kdo bude žít a kdo zemře.
Nezkoumejte, kdo je dobrý, kdo není dobrý, hledejte Pravdu, protože Já jsem Pravda a život.
Já jsem Ten, kdo dává a odnímá, Má je vůle tady na zemi, a ne satana, který usiluje o nadvládu nad národy, nikdy se mu to nepodařilo a nepodaří.
Nezoufejte vy, kteří věříte, voláte a doufáte, jsem tady, vidím a dávám každému podle zásluh, které činí.
Neopustím vás, děti moje."

 

Konchedras 12.10. 2022