Jsem tu

Tuto báseň složil J.D.Freeman pod dojmem úmrtí své manželky. Báseň opsal na plátno kosmonaut James Irwin, který je vynesl na palubě lodi Apollo na povrch Měsíce, kde se nyní nalézá.

Potřebuješ mne? Jsem tu.
Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš a přece mluvím tvým hlasem.
Ty mne nepociťuješ i když jsem silou tvých paží.

Tvořím i když nechápeš smysl cest.
Tvořím i když nerozumíš mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím.
Když do klidu se pohroužíš, v hlubinách svého nitra
mne poznáš svou vírou a intuicí.
Jsem tu - slyším tě, na dotazy tvé odpovídám.

Když mne potřebuješ, jsem tu.
I když se ke mně neznáš, jsem tu.
I když máš pocit naprosté osamělosti, jsem tu.
I když strach tě jímá - jsem tu.
I když bolestmi trpíš - jsem tu.

Jsem tu, když se modlíš i když jsi tich.
JSEM V TOBĚ A TY JSI VE MNĚ.
Pouze tvá mysl mne od tebe odlučuje.
Jen v ní vzniká to, co nazýváš mým či tvým.
A jen ve své mysli mne poznáváš a mou přítomnost prožíváš.

Ulev svému srdci. Zbav se všeho strachu!
I když ze správné cesty sejdeš - jsem tu.
Sám od sebe nic nezmůžeš. Se mnou spojen vše dokážeš.
Jsem všude a jsem ve všem.

I když v něčem nepoznáváš dobro, dobro je tu neb já jsem tu.
Jsem tu, protože tu mám být neboť JSEM.
Pouze ve mně svět má smysl.
Pouze mnou svět celý vE svém vývoji pokračuje.
Jsem zákonem. O něj se opírá běh hvězd a růst buněk.
Jsem láskou, která zákon naplňuje. JSEM MÍR.

Jsem zákon tvého života. Jsem oporou tvé lásky.
Jsem tvou jistotou, tvým klidem. TY A JÁ JEDNO JSME.
JSME !

I když marně mne budeš hledat, věř, nejsi beze mne.
I když tvá víra ve mne je nejistá,
má víra v tebe je neochvějná, protože tě znám,
protože tě mám rád.

MILOVANÝ JSEM TU !