Ibn `Arabí

Ó kráso krás, zahrado
uprostřed plamenů!
Srdce mé podobám všem
se otevřelo.
Je loukou, kde gazely se pasou,
je konventem křesťanských mnichů,
je pohanským chrámem,
je Ka`bou poutníků,
je deskami Tóry,
je Koránem, svatou knihou.
Vyznávám náboženství lásky:
kteroukoli cestou
velbloudi lásky se vydají,
ta je mé vyznání,
ta je má víra.