Vivekananda

 A toto je základní kámen pravdy:
zavrhněte všechno, co vás ubíjí tělesně,
duševně, duchovně!
To všechno je jed.
V tom není život. V tom není pravda.
Pravda je síla. Pravda je čistota.
Pravda je světlo. Pravda je pramen energie.
Vzdejte se negací, které vás oslabují, a buďte silní!
Největší pravdy jsou nejprostší,
prosté jako vaše vlastní bytí.
Jóga nás učí žít s porozuměním a moudrostí.
Pochopit význam a účel života.
Pochopit svoji skutečnou podstatu a proč jsme zde.
Zde na zemi jsou všechny věci dočasné, všechny pomíjejí.
Proto hledejme věčné.
Naše skutečná podstata není pozemská,
je duchovní a nesmrtelná.
Uvědomit si svou skutečnost, svojí věčnou totožnost,

je účelem života.
Uvést se do vztahu se všemi bytostmi se vznešeností,
soucitem, laskavostí, láskou, nesobeckostí
a touhou sloužit všem.