Střed Bible

Která kapitola je v Bibli nejkratší?
Žalm 117
Která kapitola je v Bibli nejdelší?
Žalm 119
Která kapitola se nachází uprostřed Bible?
Žalm 118

Máme 594 kapitoly před žalmem 118.
A máme 594 kapitoly po žalmu 118.

Když sečteme tato čísla, dostaneme 1188.

Který verš se nachází uprostřed Bible?
Žalm 118:8

Co ten verš říká o Boží vůli,
která platí v našem životě?

Až se Tě někdo příště zeptá: „Co by Bůh po mně chtěl?
Co mám dělat, abych našel Boží vůli?“,
klidně mu můžeš nabídnout verš uprostřed Bible.

Žalm 118:8
„Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.“

Bože Otče,
požehnej mému bližnímu. Cokoliv bude dělat, Ty víš, že
bude potřebovat Tvou pomoc! Ať se jeho život naplní
Tvým klidem, úspěchem a mocí. Ať stále hledá Tvou
blízkost a uvědomuje si, že Ty na něj vždy myslíš.
Amen.

Jestli Ti někdy bude těžko, pamatuj:
Víra nezajistí, že budeš schopen se vyhnout problémům.
Víra Ti pomůže nad nimi zvítězit!

Teprve, když se vzdáš kontroly nad svou budoucností,
dosáhneš štěstí.

Konchedras 12.1. 2010