TIBETSKÁ KNIHA O ŽIVOTĚ A SMRTI

To jediné, co opravdu máme, je současná chvíle, nyní.

Ze všech stop je největší stopa slona. Ze všech meditací o bdělosti je nejvyšší meditace o smrti.

Plánovat budoucnost je jak jít na ryby do vyschlé rokle.
nic není nikdy takové, jak sis to přál
- vzdej se svých plánů a nároků.
Musíš-li na něco myslet,
nechť je to nejistá hodina smrti…


Toto naše bytí je přechodné jako podzimní oblaka.
Dívat se na zrození a smrt bytostí je jako
pohlížet na pohyby při tanci.
Období života je jako záblesk světla na obloze,
žene se jako bystřina po strmém úbočí hory.


Ze všech stop
je největší stopa slona.
Ze všech meditací o bdělosti
je nejvyšší meditace o smrti.


Co se narodilo, zemře,
co se shromáždilo, rozptýlí se,
co se nahromadilo, bude vyčerpáno,
co se postavilo, zhroutí se
a co bylo nahoře, klesne dolů.


Věz, že všechny věci jsou takové:
jako kouzelník provádějící triky
s koňmi, voly, vozy a jinými věcmi -
nic není, jak se to jeví.