Živá voda

Existují lidé, kteří hledají živou vodu, neboť doufají, že se jí napijí a budou žít navěky.

Jako první se vydal hledat živou vodu válečník. Usoudil, že bude velice prudká, jakýsi nezadržitelný příval či divoké peřeje - a tak se ji vydal hledat v brnění a plné zbroji. Věřil totiž, že může vodu přimět, aby se mu poddala.

Jako druhá po ní pátrala čarodějka. Dospěla k závěru, že živá voda bude něco kouzelného, možná vír či gejzír, něco, co dokáže ovládat kouzly. A tak se na cestu vypravila v dlouhém rouchu posetém hvězdami v domnění, že vodu nějak přechytračí.

A ten třetí hledající byl obchodník. Vypočítal si, že voda bude převelice drahá - možná to bude fontána sestávající z perel či diamantů - a tak si napěchoval kapsy i peněženku pořádně penězi v naději, že si vodu bude moci koupit.

Když však poutníci dorazili k cíli, tak zjistili, že se ve svých představách o živé vodě naprosto zmýlili.

Nebyl to nezkrotný proud, který by se dal spoutat silou.

Nebyl to vír, který by se dal ovládat kouzly.

A nebyla to ani fontána z perel či diamantů, která by se dala koupit za peníze.

Byl to drobounký, třpytivý pramínek, z něhož se mohl každý napít zdarma - ovšem to jste museli pokleknout, abyste se napili.

Poutníky to poznání nepříjemně zaskočilo. Válečník byl v plné zbroji, a proto se nedokázal ohnout.

Čarodějčina dlouhá kouzelná róba by se zase mohla ušpinit a ztratit svou moc.

A obchodník byl tak vycpaný penězi, že stačilo, aby se jen trošku sklonil a už se z něj mince kutálely do zapadlých koutů a škvír v zemi.

Ani jeden z těch dokonale vybavených hledačů se nedokázal sehnout, aby se napil z pramene živé vody.

Existovalo pouze jediné řešení.

 A tak válečník odložil brnění.

Kouzelnice si sundala kouzelné roucho.

A obchodník se zbavil oděvu naditého penězi.

A potom mohl každý z nich - nahý - pokleknout, aby se napil z pramene živé vody a oblažil se jejím sladkým, chladným a třpytivě průzračným požehnáním.