Varování před požáry, opět aktuální..

Bylo to v roce 2009, nemohla jsem spát, vnímala jsem, že se mnou chtějí jemnohmotné bytosti hovořit. Vidím a slyším oheň. Kouř se mi žene do očí, pálí. Vidím lidi, kteří utíkají. Bílá ruka mne chce vytáhnout z postele..

Píši sdělení od Universa: 

„Oheň je na pochodu a blíží se rychlostí tornáda. Obávejte se, že bude sucho a hlad, že budou požáry jako nikdy. Až to propukne, nedávejte seno a slámu na pole, ale pokud možno do stavení, kde je stavba z kamene a kde se radují děti a dospělí, kde budou stavby z kamene, ne do dřevěných budov. Bude to veliké a strašné a bude se o tom dlouho mluvit. Obávejte se, že bude hlad a bída, že budete muset něco obětovat, abyste se dožili druhého dne. Bude to zlé.“

 
Konchedras 26.7.2022