Ryba

Symbol pro nalezení pokladu(buď vnitřního,nebo vnějšího).Představuje sílu obnovy a znovuzrození.Spojuje s nevědomím.