Astma

Astma je dušnost. Poslední dobou trpí astmatem mnoho lidí.

 Člověk, který jím trpí, je stále pod tlakem a neustále se zaobírá svou životní situací. Tito lidé to nemají snadné, jsou stále pod dohledem lékařů a ti jim dávají spreje a léky, aby se nedusili. Ale to vše jen proto, aby se jim ulevilo, ale nevyléčí tuto nemoc. Ta je v jejich duši a proto se stávají závislými na druhých, kteří jim dávají léky. Je to proto, že chtějí mít více péče než druzí, a tak se dusí, aby vzbudili pozornost druhých lidí.  Jsou to citlivé duše, které se bojí, že zůstanou sami, že se k nim nikdy nikdo nepřiblíží a že zůstanou sami až do smrti. Kdo je zná, ví, že jsou to lidé, s kterými je těžké pořízení a kteří se stále bojí o místo v životě. Až budou tito lidé stát v pomalu se točícím středu, potom budou šťastní, ale nebudou zdraví.

 Občas se stane, že se ozve astmatický záchvat a oni se bojí, že budou ztraceni, ale je to jen záchvat, který pomine, když mají léky. A to je ono, tak to chtěli, tak to má být. Ale budou se stále bát, aby nezůstali sami a nestárli sami. Oni takhle nechtějí být nemocní, ale musejí mít pocit, že nejsou sami, ale že jsou kolem nich lidé, kteří je mají rádi, kteří jim pomůžou, kteří je neopustí a budou s nimi do konce života....

Konchedras 10.4.2009