3.6. 2009 Strašáci ve skle - už nejsme lidé, ale budoucí exponáty...

Když byla před dvěma lety poprvé otevřena výstava s mrtvými lidskými těly, byl to opravdu šok. Mnoho lidí si tehdy kladlo otázku, kam tohle povede...Co vše lidstvo ještě udělá, aby si naplnilo bezedné kapsy. Kam až posune ony hranice. Čeho všeho bude ještě schopno v touze po senzaci.......Chybí úcta k životu i ke smrti, chybí pokora, chybí duše člověka.... Kam nás dovede tahle cesta, po které lidstvo kráčí....

V těchto dnech je již podruhé  tato výstava  otevřena.

Ještě stále lidé nechápou, že naše tělo nám nepatří, že ani během života, ani po smrti, nemáme a nesmíme zasahovat do přirozeného vývoje života, ani dělat pokusy s těly....Je to proti zákonům vesmíru, Universa a také to není bez odezvy Universa....

"Aby se stalo, že se smrt bude vystavovat jako budoucí moderní umění?

Aby se smrt sama změnila a byla výrobkem?

Aby se změnilo samo rozhodování lidí, co budou mít po smrti ?

Kde bude samotná starost o to, kdo tě pochová a kde budeš mít hrob?

Aby se změnilo samo záhrobí a byla to jen smutná novina?

Budete se sami rozhodovat, kde budete stát a obávat se raději samotné smrti než umístění v soukromém sanatoriu.

Budete se sami sobě obdivovat, že jste samá kost a že jste se raději měli narodit jako pokusný králík, co má rád, když ho někdo ocení v kleci?

Místo, aby jste se radovali, že jsou i jiné hodnoty, raději se budete starat o to, co budete mít jako mrtvola na sobě?

Postavilo se vám do cesty něco, čeho se nejspíš budete obávat, a obávat se smrti , protože budete vědět, že jste kostlivci?

Aby se vám dalo věřit, že budete smrtí obohacení, ale ne jako duše, ale jako strašák.

Budete se sami sobě smát a plakat, že jste takoví blázni, že se narodíte, aby vás potom dali do skla a namalovali kousek obličeje na lebku.

Budete se muset rozhodnout, co budete mít raději, nebe a nebo sklo.

Aby se dávala mrtvá těla do skla a postavila do kouta, to je smutné a obávejte se, že budete mít raději smrt a skleněné strašáky než bytosti světla a bytosti vesmíru.

Ale to je vaše volba, a tak to má být, že se raději ubíráte směrem k peklu a ne ke světlu a ke smíru se smrtí, ale k tomu, aby jste se báli zemřít a byli strašáci ve skle, aby se začali lidé bát, že jsou něco jako budoucí smutné sochy ?"

Konchedras 3.6.2009

Láska mezi mrtvolami. Kontroverzní výstava opět budí vášně

18. 5. 8:00

Slavná výstava, která vyvolává po celém světě rozporuplné reakce, dorazila do Německa. Čítá na 200 lidských exemplářů.

Hamburk – Kontroverzní výstava The Bodies odstartovala 16. května a otevřena bude až do poloviny října letošního roku.

Veškerá expozice pochází z lidských ostatků, které jsou dobrovolně darovány na lékařské účely a k výuce laiků. Přesto byl autor výstavy, německý profesor anatomie Gunter von Hagens, nařčen, že přivážel těla vězňů z Číny. To se ale nikdy nepotvrdilo.

Hagens vynalezl v roce 1977 metodu plastinace, kdy se mu vpravením silikonového kaučuku do mrtvého těla podařilo zastavit rozklad. Dokázal tak uchovat lidské orgány i tkáně.

Poprvé vystavoval v roce 1995 v Japonsku a do dnešního dne si lidské exponáty prohlédlo necelých 40 milionů lidí po celém světě. V České republice mohli diváci navštívit výstavu od března do června v roce 2012.

V Hamburku mohou návštěvníci nahlédnout do útrob lidského těla, strukturu kostí, svalů i nervového systému. Konzervovaná těla jsou pak instalovaná do různých pozic. Najdou se zde sportující jedinci i ti oddávající se sexuálním radovánkám.

Odpůrci výstavy upozorňují na nedůstojné zacházení s ostatky, jiní jsou pobouřeni i obchodem, který Hagens provozuje v městečku Guben, kde je možné zakoupit si části lidských těl jako suvenýr.

Zdroj: magazin.aktualne.cz/

Mrtvoly, nebo umění? Odborná veřejnost se dohaduje o výstavě

12. 8. 17:45

Zástupcům České anatomické společnosti se nelíbí výstava Bodies Revealed, prý porušuje zákon ve prospěch zisku z mrtvých. Pořadatelé nařčení odmítají.

Praha – V Brně na začátku srpna otevřeli výstavu lidských těl Bodies Revealed, a přestože je v Česku již po čtvrté, znovu budí zájem veřejnosti i kritiku odborníků. Nejvýrazněji proti ní zatím brojí zástupci lékařského oboru. "Česká legislativa jednoznačně vylučuje použití těla zemřelého jako zdroje finančního prospěchu fyzických nebo právnických osob," upozorňují zástupci České anatomické společnosti (ČAS).

Pořadatelé ale s tímto názorem nesouhlasí. "Hlavním cílem výstavy je, aby návštěvníci po jejím zhlédnutí věnovali více úcty, pozornosti a péče tomu nejcennějšímu, co máme - našemu úžasnému lidskému tělu," lákají návštěvníky na brněnskou výstavu v Galerii Vlněna. Podle ČAS ale úctu k lidskému životu expozice neprojevuje, právě naopak.

Společnosti se nelíbí zejména finanční prospěch z mrtvých. "Součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s těly zemřelých v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky. V tomto duchu nesmí být dotčena důstojnost zemřelého ani mravní cítění pozůstalých a veřejnosti. Ochota vnímat druhého jako jedinečnou bytost, vůči které máme morální povinnosti, je jedna z věcí, která umožňuje soužití lidského společenství," tvrdí zástupci ČAS. Podle nich z legislativy vyplývá, že by Česká republika měla patřit mezi země, které vystavování těl zemřelých nedovolují.
Exponát, nebo lidský pozůstatek?

Sporné je však především označení vystavovaných těl. Pokud by šlo o lidské pozůstatky, jejich právní postavení by spadalo pod zákon o pohřebnictví, který nařizuje pohřbít mrtvého pietně a důstojně.

"Vystavovat lidské pozůstatky lze i po jednom týdnu od úmrtí, ale musí být oblečené, uložené horizontálně v otevřené a konečné rakvi a konečně konzervované. Účelem takového vystavení je akt posledního rozloučení se zemřelým během pohřbu, zpravidla v komorním prostředí. Prostor zákonem vyhrazený pro konzervovaný lidský pozůstatek je poté prostor hřbitova nebo krematoria," upozornil v roce 2009 teolog Tomáš Kotrlý na blogu Jiné právo.

Pořadatelé však těla označují za výstavní exponáty, a ty tudíž do zákona o pohřebnictví nespadají. Vystavování preparovaného lidského těla a jeho částí je tak spíše otázkou etickou.

Přitom obdobná výstava, Our Body, byla v roce 2010 ve Francii zakázána rozhodnutím nejvyšší francouzské státní soudní autority – kasačním soudem. Soud tehdy naznal, že vystavování mrtvých těl pro komerční účely porušuje občanský zákoník, protože "s lidskými pozůstatky by mělo být nakládáno s úctou, důstojností a patřičnou slušností."
Anonymní dárci z Číny

Česká legislativa vymezuje jako trestný čin necitlivé zacházení s pohřbenými ostatky čili jednání, při kterém by došlo například k otevření hrobu, vandalství a nepovolené exhumaci ostatků.

Podle právníka z Kanceláře veřejného ochránce práv Marka Hanáka by vystavovatele mohli žalovat pozůstalí konkrétní osoby, jejíž tělo je vystavováno. Exponáty na Bodies Revealed však pochází od anonymních dárců z čínského medicínského programu. A podle odborníků souhlasili s poskytnutím svých ostatků k vědeckým účelům. Pravděpodobnost, že by pozůstalý vystavovatele žaloval, je tak téměř nulová.

Pokud by však vystavování mrtvých lidských těl jednou začaly řešit české soudy, šlo by podle Hanáka o dlouhodobé řízení a pravděpodobně by také skončilo u Ústavního soudu. Nevyloučil ani, že by případné rozhodnutí mohlo být precedentní.

Ústavní soud se k ochraně zemřelých vyjádřil například v roce 2009, kdy vrátil schwarzenberskou rodinnou hrobku v Domaníně u Třeboně dědičce šlechtického rodu Alžbětě Pezoldové.
Lidé jsou fascinováni smrtí

Podle předsedy České anatomické společnosti Ondřeje Naňky jsou vystavovaná mrtvá těla pro lidi lákadlem. "Lidé jsou fascinováni mystériem smrti," řekl Aktuálně.cz. "Kdyby šlo o plastové modely, návštěvnost by nebyla tak vysoká," dodal Naňka.

Podle marketingové zástupkyně pořadatelské agentury JVS Group Lucie Nouzové má výstava posunout společnost a reflektovat trend zdravého životního stylu.

"Pro všechny návštěvníky je tato výstava vhodná k zamyšlení se nad vlastním životním stylem a péčí o své zdraví. Reálné ukázky poškozených orgánů jsou pro mnohé návštěvníky až šokující. Právě takové příklady však jsou mnohem silnějším podnětem k zamyšlení se nad svým přístupem k životu než jakýkoli text nebo obrázky v učebnicích. Každý návštěvník výstavy se tedy nejen detailně seznámí s lidským tělem a jeho funkčními mechanismy, ale pochopí i jeho zranitelnost a nutnost se o něj dobře a zodpovědně starat," argumentují také pořadatelé.

Naňka však tvrdí, že pro poznání lidského těla je v dnešní době spousta jiných možností. "Například plastový model je pro děti spíše zajímavější než precizně vypreparované tělo," uvedl.
Návštěvníci jsou především rodiny a školy

V roce 2007 navštívilo pražskou výstavu preparovaných těl 260 tisíc návštěvníků, v Brně jich o dva roky později přišlo 60 tisíc. První dny letošní výstavy zhlédly exponáty zatím především rodiny. Nouzová uvedla, že lidi odcházejí většinou s pozitivními reakcemi. "Pozitivní feedback máme také k medikům, kteří výstavou provázejí," dodala.

Pořadatelé se zaměřují také na školní skupiny. "Pedagogové, vítejte na výstavě Bodies Revealed, která vám a vašim studentům umožní studovat lidská těla, která byla rozpitvána a uchována tak, aby předvedla jednotlivé orgány a tělesné systémy v ohromujících detailech. Představte si, jak vaše vyučovací hodiny, učebnice a laboratorní cvičení ožívají přímo před očima studentů." – I takto prezentují pořadatelé vzdělávací poslání výstavy.

Na minulé výstavy přišlo podle slov Nouzové osm tisíc škol. "Během školního roku na výstavu chodí především žáci sedmých a osmých tříd," řekla.
V Polsku byla výstava kontroverzní

Podle Naňky je však třeba položit si otázku, zda pro popularizaci biologie jsou potřeba těla zemřelých.

"Není pochyb o tom, že bez poznání stavby lidského těla by medicína, založená na poznatcích biologických věd, neměla své oprávnění. Znalost anatomie získávají naši studenti dlouhodobým studiem, kdy si bezprostředním kontaktem ověřují správnost svých teoretických poznatků. Poznání stavby lidského těla jim později umožní napravovat následky úrazů a rozpoznávat chorobné změny vyvolané nemocí," uvedli zástupci České anatomické společnosti.

Výstava se v předešlých ročnících konala v Praze, Bratislavě a třech polských městech. A podle Nouzové jsou Češi nejvíce otevření. "Slovensko bylo úspěšné, ale byl tam střet s křesťanskou skupinou, v Polsku to bylo kontroverzní téma kvůli náboženství, ale stále jsme měli znatelný úspěch."

Pořadatelé proto doufají, že i brněnská výstava bude, přes kontroverze s ní spojené, úspěšná.

Zdroj : zpravy.aktualne.cz/

Konchedras 13.8. 2014