15.9. VAROVÁNÍ

Vše ostatní jde stranou, musím zapsat toto, co ke mne přichází....

"UPRCHLICKÁ KRIZE JE NASTAVENÉ ZRCADLO SPOLEČNOSTI, A NE NĚJAKÁ INVAZE, JAK SE NĚKTEŘÍ DOMNÍVAJÍ. TOTO, CO TADY PROBÍHÁ, NENÍ NÁHODNÉ A BYLO TO JIŽ DLOUHO PŘIPRAVOVÁNO JAKO ZKOUŠKA NÁRODŮ, JAKO ZKOUŠKA TĚCH, CO TADY ZŮSTÁVAJÍ NA ZEMI, CO TVOŘÍ SVĚT A PROKLAMUJÍ, ABY KAŽDÝ MĚL, CO SI KDO ZASLOUŽÍ. TOTO NENÍ NÁHODA. NIC NENÍ NÁHODA. ANI PRO TENTO SVĚT TATO UPRCHLICKÁ KRIZE. VĚZTE, ŽE KAŽDÝ JE ODPOVĚDNÝ ZA SVOJE ČINY. TOTO JE JEDINÁ PRAVDA A JEDINÝ ZÁKON, NIC JINÉHO NEEXISTUJE, TOTO JE SLOVO BOŽÍ ! NEDEJTE SE ZMÁST, ŽE JE TO MALÉ A BEZVÝZNAMNÉ. TOTO JE VELIKÉ VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE VZDALI SVÉHO SRDCE VE PROSPĚCH KONZUMU A HAMIŽNOSTI, AŤ UŽ SE JEDNÁ O JEDNOTLIVCE A NEBO CELÝ NÁROD. KAŽDÉMU, CO JEHO JEST. KAŽDÝ SÁM ZA SEBE. NEMUSÍTE, POKUD MÁTE JEŠTĚ SRDCE, POSÍLAT VŠECHEN SVŮJ MAJETEK, ALE POMOZTE ALESPOŇ MALOU PROSBOU K BOHU TĚMTO UBOŽÁKŮM. NĚKDE JE MÍSTO PRO VÁS, ALE POUZE VY SAMI ROZHODUJETE, KDE SE OCITNETE, NEBOŤ ČAS SE PŘIBLÍŽIL A NEBUDE DLOUHO TRVAT A DOJDE K ZÚČTOVÁNÍ. NEBOJTE SE TI, KDOŽ JSTE JEŠTĚ NEZTRATILI SVÉ SRDCE, PROTOŽE TO JEDINÉ VÁM ZŮSTANE, AŽ DOJDE NA MOJE SLOVA. KDO JEJ ZTRATILI JEJ UŽ NENAJDOU A PROPADNOU..."
 

Konchedras 15.9. 2015