Oblak- obrázek vyvolává příjemné vzpomínky. Svou energií uklidňuje, konejší a nechává nás zasnít se.

Oblak- obrázek vyvolává příjemné vzpomínky. Svou energií uklidňuje, konejší a nechává nás zasnít se.