Z

Zábava (být na ní)- podařené dny, nebo postupuješ na své cestě životem, ale není to nic jednoduchého

Zabít (chce tě někdo)- nepřátelé okolo tebe

Zábradlí- nad tebou je Boží ochranná ruka

Zábradlí (opírat se o něj)- spolehni se na Boží ochranu

Zábradlí (staré vidět)- poškozená pověst se napraví

Zábradlí (červené) vidět- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Zábradlí (u schodiště vidět)- spousta práce tě ještě čeká

Zábradlí (hezké, kované) vidět- pospěš s nějakou záležitostí

Zábradlí (hezké, kované) sedět u něho- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Záclona (bílá) visící vidět- dostaneš nějakou novou šanci změnit si život

Záda (cizí opálená) vidět- někdo se k tobě otočí zády

Záda (cizí) vidět- nespoléhej se na ostatní, ale pouze sám na sebe

Záda (svoje holá) někdo ti je líbá- spokojené dny, ale něco ti chybí

Záhon (zanedbaný)- jediná cesta k úspěchu je těžká práce

Záhon (suchý zalévat)- potřebuješ si dát do pořádku některé věci, které jsou naléhavé

Záhon- staré známosti se obnoví

Záhony (kvetoucí) vidět- společná budoucnost s někým milým

Zahrada (vidět ji shora)- nekonečná láska na obzoru

Zahrada (být na ní)- štěstí tě nemine, neboj se, nebo zpátky na zem, něco je tady špatně

Zahrada (oplocená)- společné sny s několika lidmi, které se jednoho dne naplní

Zahrada (bez plotu)- otevřené a krásné myšlenky

Zahrada (zarostlá)- špatné pocity z domova, nebo spousta práce tě ještě čeká

Zahrada (hodně zarostlá a bohatá na zeleň)- poškozená pověst se napravila, vždy dobré věci

Zahrada (se stromy)- vidět ji- postupuj na své cestě životem

Zahrady (rozkvetlé) vidět- spokojené dny a hodně štěstí

Zahrady vidět- spokojené dny

Zahrady (za plotem vidět)- pozor na nepřítele v domě

Zahrady (chodit mezi nimi)- špatná životní situace, ale zlepšuje se

Záchod- peníze a čest, je tady něco, co ti udělá radost, dobré postavení, vzrůstající životní úroveň

Záchod vidět- pamatuj na to, že jednoho dne se karta obrátí a ty budeš nahoře, nebo poslední varování před změnou života

Záchod (přiklopený)- čistota a upřímnost

Záchod (špinavý, ošklivý) vidět- spousta lásky, ale také nenávisti

Záchod (špinavý) vidět- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Záchod (být na něm před lidmi)- nestydíš se za svoje názory, za svůj život, za svoje činy

Záchod (močit do něho)- spousta lásky, ale také starostí

Záchod (někoho na něm vidět sedět)- zaparkované sny se ti nesplní

Záchod (ucpaný) vidět- spokojené dny, ale také bída a trápení se s dětmi

Záchod (hezký, čistý) vidět- spokojené dny, ale také bída v domě

Záchod (spláchnout) sám- počkej, až se věci vyjasní a budeš vědět víc

Záchody (místnost)- staneš se oblíbeným

Záchody (obsazené) vidět- špatná životní úroveň, ale zlepší se to zase

Záchodová mísa- zpomal tempo, nestačíš, nebo bohatství

Záchodová mísa (vidět ji)- zpomalené dny, ale zase se rozeběhnou

Záchodové prkénko (sedat si na něj)- spokojené dny

Zachraňovat (něco, někoho)- zachráníš hlavně sám sebe

Zajíc (být jím sám)- zachovej klid a ničeho se neboj

Zajíc (být jím) utíkat sám- spoléhej se pouze sám na sebe a budeš v bezpečí

Zakazovat (tobě někdo něco)- propast na cestě, tady cesta nevede

Zakopnout (někoho vidět)- pamatuj na to, že máš vždycky možnost začít znova od začátku

Zákusek (šlehačkový) vidět- přicházející láska

Zákusek (šlehačkový) kupovat- dej si pozor, kdo k tobě přichází

Zákusky (vidět)- pomoc je na cestě

Zálesák (být jím sám)- společenské události se tě netýkají

Zalévat (proutky v květináči)- pamatuj na to, že láska je slepá

Zamčený (sám někde být)- pamatuj na to, že nejsi na světě sám a popros o pomoc

Zámek (visací) vidět- spokojené dny se zase vrátí, neboj se

Zámek (visací) zamykat- spokojené manželství, ale také hodně práce v něm

Zámek (budova) být na něm- zase se vrátíš tam, kde jsi začal

Zámek (budova) s bílou fasádou vidět- nastavené zrcadlo, pokračuj na své vlastní cestě

Zámek (ruiny) vidět- nastavené zrcadlo, tohle je tvoje duše, postav si nový a oprav, co se dá

Zámek (ruiny) být uvnitř- poznáš zase sám sebe, ale je to zdlouhavý proces

Zametat (sám)- mnoho práce a povinností

Zametat (smetáčkem) něco sám- poslední varování před změnou života

Zamilovaný (být do někoho sám)- jsi zamilovaný i v životě, nebo zpomalené dny, ale zase se rozeběhnou

Zamilovaný (někdo do tebe)- velká láska na obzoru

Zamlžené věci vidět- jestliže se rozhodneš, aby to tak bylo, tak se tyto věci uskuteční

Zamykat se (dveře)- špatná situace v rodině, nemáš zázemí

Zánět (v těle mít)- potřebuješ se dostat z tohoto stavu a přejít na ten, který už znáš

Zápach- zkažený vzduch (dusit se jím)- očekávej něco, co tě překvapí, ale budeš mít problém to pochopit a vstřebat

Zápach (cítit)- snažíš se vyřešit složitou situaci, ale ona se řeší sama, nebo zpomal, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Zápalka (zapálit ji škrtnutím)- stane se něco neočekávaného, připrav se

Zápasit s někým (přemoci ho)- postavení v životě se zase změní, ale musíš bojovat a vydržet

Záře (vidět ji)- poslední varování před změnou života, nebo nastavené zrcadlo, pravda vyjde najevo, ať chceš, nebo ne

Zasmát se s někým- s tímto člověkem budeš šťastný

Zasnoubit se- příslib velké lásky

Zastávka (trolejbusová)- cesta na nějaké odlehlé místo

Zastávka (trolejbusová) stát na ní- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Zastávka (autobusová) vidět ji- spokojené dny, ale také láska v životě

Zástěra (fialová) vidět ji- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Zástrčka na šňůře (rychle ji vytáhnout)- poslední varování, musíš jednat rychle

Zašívat (vlastní prst) bolest cítit- spokoj se s tím, co máš a nehledej více, jinak tě to bude bolet

Závaží (někdo ti ho dá)- následuj svůj instinkt, on tě povede

Závaží (držet ho sám)- drž se své cesty a nikam nespěchej

Závaží (vidět)- následování svého směru

Závěs (textilní) vidět- něco odhalíš

Závěsy (barevné) vidět- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Závist (vůči tobě)- ochrana je na cestě

Závod (sportovní) zúčastnit se ho- pochopíš souvislosti a odejdeš

Závora na dveřích (zavírat s ní)- pomoc je na cestě

Závory (dole vidět)- postavení ve společnosti se začne měnit

Závrať (mít sám)- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim, nebo pamatuj na to, že jednou se to všechno druhému vrátí

Zavřený (někde být sám)- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Zboží (nakupovat)- nastává období změn

Zbraně (vidět)- špatná životní úroveň, ale napraví se

Zděšený (být sám)- zpozorni, něco se proti tobě chystá

Zdravit (někoho sám)- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Zdravotní sestry vidět- nemoc se ztratí

Zdravotní sestry (mluvit s nimi)- nenechávej nic náhodě, jdi k lékaři

Zdvořilý být- poslouchej své srdce, ne rozum

Zebra (zvíře) vidět ji- zpomal, něco je tady špatně, pomáháš, kde můžeš, ale bez odměny

Zeď- překážky v životě, ale překonáš je

Zeď (šplhat po ní)- někdo se tě chce zmocnit násilím, ale nedopustíš to

Zeď (šplhat na ni a bortí se)- zapomeň na něco, co je jisté, změna stavu v životě

Zeď (stará a rozbitá)- poslední překážky padnou

Zeď (stará)- poznáš, že jednou věcí něco končí a něco nového začíná

Zeď (plesnivá, černá) vidět ji- spousta práce a nenávisti v domě

Zeď (kamenná) zbořenou vidět- pošramocená pověst se ti zase obnoví

Zeď (betonová) vidět ji- spousta lásky, ale také trápení tě čeká

Zedníci (vidět je)- zaměř se na to, co máš dělat v budoucnosti a nevracej se do minulosti

Zelené (cokoli)- závist od okolí

Zelené (oblečení vidět)- poslední varování před změnou života

Zelenina (vidět ji)- spokojené dny

Zelenina (v kádích ji vidět)- zpomal, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Zelenina (vařit ji)- zpomalené dny, ale také dřina v domácnosti

Země (v pohybu ji vidět)- zažiješ nějaké veliké změny v životě

Zhasnout (světlo sám)- začneš nový život a pochopíš, o co se jedná

Zima (počasí)- potřebuješ se zahřát něčí láskou

Zklamaný (být sám)- poslední varování před změnou života, nebo zapamatuj si, kdo tě zranil a nevěř mu už

Zkoušky (mít z něčeho)- zkouška vztahu

Zkumavka (vidět ji)- spousta lásky a obětování, ale také problémy v životě, nebo špatné zkušenosti s nemocí

Zkumavka (dostat ji)- zpátky na zem, něco je tady špatně, nebo zpomalené dny, ale také bída

Zlato (cihlu vidět)- pochopíš souvislosti a odejdeš

Zlato (cihla) sebrat ho- postupuješ dopředu, ale pomalu. Nevadí, pokračuj

Zlato (cihla) mnoho jich odlévat vidět- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Zlato (vidět v prášku)- poslední varování před změnou života

Zlato (vidět v plátech)- poslední varování před změnou života a nástup bohatství

Zlato (ve svých zubech) vidět- poslední varování před změnou života a bohatství

Zlato (tekuté, sklářské) vidět- nastav svoji tvář pravdě

Zlato (tekuté, sklářské) malovat s ním sám- spousta práce tě ještě čeká

Zlé (cokoliv), co se obrátí k dobrému- stejné ve skutečnosti

Zlé (něco cítit)- je tady něco špatného ve tvé blízkosti, pokus se očistit prostor

Zlo (v nějaké věci)- poslední varování před nepřítelem, který se tváří jako přítel

Zlo (na nějakém místě)- poslední varování před nepřítelem v domě, nepodceňuj faleš a přetvářku

Zloba (vidět ji)- naštěstí máš okolo sebe přátele

Zločinec (vidět ho)- pochopení situace a odpuštění sobě

Zloděj (vidět ho)- odhalíš tajemství

Zloděj (vidět ho krást)- nebezpečí od někoho, kdo tě může zranit

Zloději (vidět je se smát)- dobré se obrací proti tobě, ale neboj se, otočí se karta

Zlost mít (sám)- potřebuješ změnu, aby jsi byl zase šťastný, nebo pamatuj na to, že každému se všechno vrátí

Zlý (někdo být)- posloužíš dobré věci, ale nečekej odměnu, nebo spousta lásky tě ještě čeká

Zmatek (vidět)- vidíš, jak to doopravdy je, co se okolo tebe děje

Změnit se (někoho vidět)- změna ve tvém myšlení, ale k dobrému

Změnit se sám (vidět a cítit to)- změna života a jeho stylu

Zmije- někde se pohybuje někdo, kdo je tvým nepřítelem, ale chová se jako přítel, není dobré věřit každému

Zmoklým být (vidět sebe)- staneš se vdanou ženou/ženatým mužem

Zmrzlina (lízat ji sám)- odměna za tvoji těžkou práci

Zmrzlina (vidět ji)- poškozená pověst, ale napraví se

Zmrzlina (kupovat ji)- pomáháš ostatním, jak můžeš, ale nemá to konce

Značení (výstražné) vidět- nebezpečí

Znamení (horoskopu) vidět- nejsi na světě sám, neboj se

Znamení (vodnáře) vidět- nastává nová doba pro Zemi

Známky (poštovní) vidět- známost na dálku

Známky (poštovní) vystavené za sklem- poslední dobou se něco děje, spolehni se pouze sám na sebe

Znásilněný (být sám)- pochroumaná pověst se napraví, ale bude to dlouho trvat

Znásilnit (chce tě někdo)- donucení k něčemu, do čeho se ti vůbec nechce

Zombie (honí tě)- poslední varování před nepřítelem v domě, nebo zpomal, něco je tady špatně, nejsi stroj, ale žena/muž

Zombie (hledá tě)- začátek něčeho nového, ale také obtížné hledání něčeho, co ti pomůže

Zombie (bojovat s ní)- kombinace nenávisti a závisti tě pronásledují, ale také pomáhají dostat se dál

Zoo (být v něm s někým)- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Zoo (být v ní)- počkej s rozhodnutím až do konce, nebo špatná budoucnost

Zorničky (zúžené)- dobré a spokojené dny

Zorničky (rozšířené)- návštěva někoho, kdo tě potěší

Zoufalý (být sám)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Zpěv slyšet- radost, nebo krásné myšlenky, nebo kamarádství a láska k sobě nemají daleko

Zpěv (ženský) slyšet- pozor na nepřítele v domě

Zpěvák (vidět ho)- posloužíš nějaké věci, ale nepoděkují ti

Zpěvák (slyšet ho)- poslouchej svoje vlastní myšlenky a věř jim

Zpívat sám- poslouchej svoje vlastní myšlenky a řiď se jimi, nebo potřebuješ se uvolnit a odpočinout si

Zpívat (s někým)- poslední varování před změnou života

Zpovědnice (vidět ji)- návštěva někoho důležitého

Zpráva o někom- poslechneš svoje volání srdce

Zpráva (číst ji)- pospěš s nějakou záležitostí, nebo sdělení, co bys měl vědět

Zpráva (SMS) číst ji- spokojené dny, ale také zdravotní problémy

Zpráva (SMS) slyšet přijít- pochopíš souvislosti a odejdeš

Zpráva (SMS) která nepřijde- způsobíš si mnoho bolesti zbytečně, pusť, co patří do minulosti

Zpráva (SMS) psát ji sám- najdeš nějakého nového přítele

Zprávy (slyšet)- nové objevy a zajímavosti

Zrada na tobě- počítej s tím, že se něco nepovede

Zrak (špatný mít)- koukáš se na svět příliš kriticky

Zrak (poškozený mít sám)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Zranění (lidi zraněné vidět)- někdo tě raní

Zranění (vyléčené) vidět- pokoušíš se pochopit, co se děje, ale neboj se, nic špatného

Zranění (klikaté) vidět- poslední odpověď na něco

Zrazen být (sám)- špatná zpráva od někoho blízkého, kdo tě podporuje

Zrcadlo vidět- špatné vzpomínky na něco

Zrcadlo (matné) vidět- naslouchej svým pocitům a věř jim

Zrcadlo (dívat se do něho)- vidět sám sebe v opravdovém světle, nebo co tam vidíš je tvoje budoucnost, nebo zpátky na zem, něco je tady špatně

Zrcadlo (vidět se v něm sám)- poznáváš zase sám sebe

Zrcadlo (dívat se do něho ve svatebních šatech)- vidíš svoji budoucnost

Zrcadla (více jich vidět)- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Zrezivělé (cokoliv)- poslední varování před změnou života

Zrní (na zemi vidět)- poslední varování před nějakými změnami v životě

Zrní (létat vidět)- spokojené dny, ale také špatná životní situace

Zrůda (někdo se jí stane)- na rozdíl od jiných máš srdce, to jim vadí

Zrůdy (vidět)- zpozorni, někdo proti tobě něco chystá

Ztloustnout sám- blahobyt

Ztracený (být někde sám)- špatná pracovní morálka, nemůžeš tohle dělat, odpočívej, když musíš, přetáhneš se

Ztratit (něco) sám- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Zub (bolavý)- něco se stane, co tě zarmoutí

Zubařské křeslo (sedět v něm)- každopádně se připrav, že každé tvoje slovo, každý skutek, je procezeno skrz síto Božích mlýnů, a to je dobře, nebo nezapomínej na sebe 

Zubařské křeslo (jezdit v něm)- společnost s někým příjemným, navzdory těžké životní situaci

Zubař (být u něho)- spolehej se pouze sám na sebe a ne na někoho jiného

Zubařka- staráš se o druhé více než o sebe

Zubař (zpívá)- naděje na lepší život, než dosud byl

Zuby (bolavé)- neštěstí, smutek, pláč, nebo pamatuj na to, že nejsi na světě sám, ale musíš si říci o pomoc

Zuby (vypadlé)- něco hrozného se stane , ( vypadlá čelist) násobí neštěstí, nebo určité varování, které upozorňuje na to mít se na pozoru před někým neznámým, bude se chovat jako přítel, ale bude mít nekalé úmysly, varování před nějakou zradou a člověkem, který škodí, je rada nespoléhat se na něčí sliby, ale raději se spoléhat sám na sebe

Zuby (s kazy)- špatná budoucnost, nemáš mnoho peněz

Zuby (s plombami)- začínáš se děsit toho, co tě čeká dál

Zuby (ošklivé vidět)- nejsi na světě sám, máš přítele, který tě bude opatrovat až do smrti

Zuby (zkažené cizí) vidět- odporné pomluvy a zprávy o tobě, nebo pochopíš souvislosti a odejdeš

Zuby (zčernalé cizí) vidět- odpor k tobě a k tvým dětem

Zuby (křivé, divné) cizí vidět- následuj svůj instinkt, on tě povede

Zuby (cizí) s vypadlým zubem vidět- znamení, že něco je tady špatně, ale ještě dojde k nápravě

Zuby (někdo ti je čistí)- odstranění pomluv a nepřejících řečí bude pracné, ale máš spolehlivé přátele

Zuby (čistit si sám)- pokora a hlad, nebo nacházíš se na správné straně světa

Zuby (svoje zdravé) vidět- poslední varování před změnou života

Zuby (skřípění něčích slyšet)- pouze a jenom ty se musíš postarat o to, abys byl v životě šťastný

Zubní protéza (vlastní) vypadne ti- společenské problémy

Zvednutý být (sám)- záchrana je na cestě

Zvířata (různá vidět)- posloužíš dobré věci a ani ti nepoděkují

Zvířata (v ZOO vidět)- pochybnosti o sobě, ale vytratí se

Zvířata (v klecích) vidět- spokojené dny, ale také špatná životní úroveň

Zvířata (jedno požírá druhé)- zpomal, něco je tady špatně s tvým životem

Zvířata (pravěká) honí tě a koušou- vzpomeň si na to, co jsi byl předtím, než se to stalo a vrať se tam

Zvířátko (malé)- poslední varování před změnou života

Zvířátko (malé) chytit- spokojené dny

Zvířátko (malé) mít ho na klíně- pomůže ti někdo neznámý

Zvíře (být jím sám)- spokojené dny, ale také zrada od někoho blízkého

Zvítězit (v něčem sám)- zvítězíš sám nad sebou

Zvonečky (malé) vidět- spousta lásky, ale také nenávisti tě ještě čeká

Zvonění (telefonu) vypnutého slyšet- zpozorni, něco je tady špatně, něco se proti tobě chystá

Zvonit (někoho vidět) u dveří- pospěš s nějakou záležitostí

Zvracet (sám)- zapomeň na něco z minulosti a vrať se do budoucnosti, nebo nemoc

Zvracet (někoho vidět)- nemoc

Zvratky (nemoci je vyplivnout sám)- začni něco dělat, nebo se tady udusíš

Zvratky (cizí) vidět- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Zvratky (cizí) uklízet- pošlapaná čest, ale dostaneš se zase nahoru

Zvratky (cízí) vidět uklízet- poslání je u konce, neboj se, vše se vrátí do normálu

Zvon (kostelní) zvonit slyšet- pokračování tvé cesty je připravené

Zvonek (tlačítko) zvonit u dveří- žádáš si pomoc, ale přichází pouze shora, nebo potřebuješ s něčím hodně pomoci, ale nikdo ti nepomůže

Zvonek (tlačítko) zazvonit na něj- poslání je u konce, pokračuj dál

Zvonění (telefonu slyšet)- zpomalené dny, ale něco se stane, co tě znepokojí, nebo zpátky na zem, tady je něco špatně, něco se nepovedlo

Zvonění (poplach slyšet)- nastav se pravdě, někdo tě miluje a někdo tě nenávidí až za hrob

Zvonkohra (cinkající)- dobré zprávy

Zvonkohra (vidět někoho do ní strčit)- poslední varování od nepřítele, než zaútočí

Zvuky (děsivé) slyšet- někdo ti nahání strach, ale není tak nebezpečný, jak si myslíš

 

Konchedras 9.10. 2022

.