Ž

Žába- obchod

Žába (vidět ji sedět na zlaté minci)- zbohatneš a budeš mít dostatek všeho

Žába (kvákne na tebe)- zase se ti něco postavilo do cesty, nepokaz si budoucnost tím, že se necháš zlákat na špatnou cestu

Žába (velká, zelená) na křoví ji vidět- odpovědnost za svůj život neseš sám

Žába (velká, zelená) sní žábu jinou- zakončené životní období, které se už nevrátí

Žába (malá, červená) vidět ji- zakončíš jedno období a začneš další

Žába (malá, červená) někdo ji vyndá z druhé žáby- zůstanou to jenom vzpomínky na něco

Žabí (kvákání slyšet)- pochopíš, že sám nejsi strůjcem svého osudu, ale že je tady mnoho činitelů

Žáby (figurky) oranžové vidět- poslední varování před nepřítelem v domě, naslouchá

Žal (cítit)- problémy v životě

Žalmy (zpívat v kostele s lidmi)- postav se za svoji pravdu a trvej na ní

Žalud (dutý)- prázdné myšlenky, ale naplní se

Žalud (klepat na něho)- poslední varování před nemocí

Žalud (zelený, měkký) držet sám- nic nezameškáš, ještě dozrává čas

Žaludy (sbírat sám)- poslední varování před změnou života

Žaludy (zahazovat)- spravedlnosti bude učiněno zadost

Žaludy (padají na tebe)- poslední varování před změnou života

Žaluzie vidět- pozor na závist ze svého blízkého okolí 

Žaluzie (rozbité na okně vidět)- pozor na nepřítele v domě

Žaluzie (na okně tahat)- nastavuješ druhým lidem zrcadlo a to se jim nelíbí

Žár (z něčeho)- poslechni svoje vnitřní pocity a povedou tě správným směrem

Žár (cítit sám)- zpátky na zem, tady se něco děje, co je pro tebe nebezpečné, nemůžeš tady zůstat dlouho

Žárlit (na někoho sám)- poslouchej svoje vlastní srdce a ne ostatní rady, nebo zapomeň na někoho ve svém životě, nestojí ti za to

Žárlit (důvod ve snu mít)- zachovej si chladnou hlavu a postarej se sám o sebe

Žárlit (někdo na tebe)- sbohem a na shledanou s někým, nemusíš ho v životě už mít

Žárovka (barevná) dávat ji někam sám- poskytneš a ukážeš někomu směr v životě

Žárovka (blikající vidět)- znásobíš svoji bolest a odejdeš odsud

Žárovky (vidět)- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Žárovky (barevné) rozsvítit sám- najdeš správný směr

Žebrák (vidět ho)- společné dny s někým neznámým, ale příjemným

Žebrák (dát mu minci)- následuj svůj instinkt, on tě povede

Žebřík (sestupovat po něm)- podaří se něco, co tě zarmoutí, něco špatného

Žebřík (stoupat po něm nahoru)- dobrá věc, která tě potěší, radost, nebo dosáhneš cíle, nebo postupuješ stále dopředu a výš

Žebřík (dřevěný) vidět- zpomalené dny, ale také láska

Žebřík (dřevěný) stát pod ním- zpomal, je toho na tebe příliš

Žebřík (schůdky) stát na nich- nebezpečí se odvrátilo, zase bude dobře

Žebřík (zchátralý vidět)- poznej sám sebe, pomůže ti to

Žebřík (provazový) zavěšený na domě vidět- spása a záchrana

Žebřík (provazový) šplhat po něm vzhůru- pomoc je na cestě

Žebřík (provazový) někdo ti ho hodí- spásná myšlenka od někoho

Žebřík (provazový) chytit- zpátky na zem, něco je tady špatně

Žebřík (provazový) slézt po něm dolů- spouštíš se do nějakého pekla

Žebřík (kovový vidět)– poslouchej svoje pocity a věř jim

Žebřík (kovový) zelený vidět- spousta práce a námahy tě ještě čeká

Žebřík (kovový) rozbitý vidět- zpozorni, protože tady se něco postavilo do cesty, aby ti ukázalo, kde je tvoje místo ve světě

Žebřík (kovový, rozbitý) jít po něm dolů- začínáš novou cestu životem, ale není vůbec jednoduchá

Žebřík (kovový) stoupat po něm nahoru sám- podaří se ti něco velkolepého

Žebřík (vidět)- naslouchej svým vlastním pocitům, které tě povedou

Žebřík (rozbitý) vidět- nacházíš na své cestě mnoho nepřátel a závistivých lidí

Žebřík (rozbitý) někdo z něho spadne- spásná myšlenka na únik

Žehlička (ležící)- opatrně s věcmi, které máš rád

Žehlička (teče)- odporná zrada

Žehlit (sám)- poslání je u konce, nebo cokoliv se tě dotkne, ti ublíží, nebo spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Žehlička (někdo s ní žehlí)- spokojené dny se ztrácejí v nedohlednu

Želatina (jíst ji)- nesprávné pocity z něčeho

Železo (v ústech mít)- společnost lidí a veselé příhody

Želva- pokrok, něco, co se dlouho táhne, ale co bude vyřešeno k dobrému konci, konečně se něco dořeší

Želva (vidět ji)- pomalé tempo, ale cíl je na dosah, nebo spokojené dny se ještě dostaví, ale nebudou mít dlouhého trvání

Želva (žrát ji vidět)- staré rány se zase otevřou

Želva (syčící)- varování před nepřátelským postojem člověka, který je ve tvé blízkosti

Želva (běhat ji vidět)- následuje tě něco zvláštního, co nikdo jiný nepochopí, co se nedá ani vysvětlit, ale pouze žít

Želva (plavat ji vidět)- nastavené zrcadlo, pokoříš sám sebe, překročíš vlastní stín

Želva (zvednout ji sám)- začneš se sám sebe ptát, co z toho tady máš

Želva (chytit ji sám)- začni se více zajímat o to, co bys ještě mohl v životě dělat

Želva (velká) tmavou vidět- zachráníš si kůži a odejdeš

Želva (malá) světlou vidět- záhadné prozření a cesta do daleka

Želva (chce tě kousnout)- zaplatíš za něco vysokou cenu, ale zase se ti to vrátí zpátky

Želva (vodní)- spor o peníze

Želvy (vidět je)- poslouchej svoje vlastní srdce a nikoho jiného

Želvy (chodící vidět) vidět- špatná zpráva od někoho, kdo tě dlouho neviděl

Želvy (více jich vidět)- spokojené dny se ještě dostaví, ale nebudou mít dlouhého trvání

Želvy (více jich ve vodě vidět)- závod s časem, něco tě bude ještě pronásledovat, že nestíháš 

Žena (starší)- pomoc je na cestě, ale nečekej nic příjemného a přátelského, protože ten, kdo ti pomoc nabídne to neudělá z lásky k tobě

Žena (stará)- pomluvy

Žena (stará) vidět ji- starosti se změní v radost

Žena (stará) vidět ji kouřit cigaretu-  potřebuješ rychle vyřešit jednu záležitost

Žena (stará) usmívá se na tebe- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Žena (stará, přátelská) hovořit s ní- rozhodnutí je na tobě, neodkládej to

Žena (stará o holi)- spokojenost sama se sebou, nemusíš se hrbit

Žena (stará o holi) podepírat ji- zpozorni, něco je tady špatně, něco se nepovedlo s tvým životem

Žena (pyšná) mluvit s ní- poslechni svoje vnitřní pocity a nevěř nepříteli

Žena (mračící se)- někdo se na tebe velice hněvá

Žena (šílená)- nebezpečí od někoho blízkého

Žena (pomatená) hovořit s ní- poslouchej svoje vnitřní pocity a řiď se jimi

Žena (mrtvá) vidět ji- vzpomeň si na to, co jsi byl a buď jím zase

Žena (starší) mluvit s ní- prozradí o sobě mnoho, poslouchej

Žena (starší) usmívá se na tebe- zrada od přítele

Žena (mluvit s ní)- pokračuj ve své práci

Žena (žárlí na tebe)- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Žena (s dětmi ji vidět)- rodinné štěstí a láska

Žena (cizinka)mluvit s ní- zkoušíš se dostat někam úplně jinam, ne jenom za hranice, nebo každá mince má dvě strany, neboj se

Žena (krásnou vidět)- budoucnost je v dohledu, nebo máš naději na opravdovou lásku

Žena (celá v černém)- postav se před nepřítele a zaútoč jeho zbraněmi

Žena (nahou vidět)- starosti se rozplynou v dálce, nebo následky si ponese každý sám

Žena (v bílých šatech) vidět ji- smrt někoho blízkého, nebo příbuzného

Žena (bít ji vidět)- pomoz někomu, kdo to potřebuje

Žena (líbat ji)- nespokojenost se současným životem

Žena (líbá tě)- spokojené dny, ale také zrada od někoho

Žena (mrtvá) vidět ji- nespolehej na vlastní rozum, ale na sebe

Žena (tančící ji vidět)- pochopíš souvislosti a unikneš

Žena (smějící se)- poslední varování před šťastným životem (konečně)

Žena (hezká) na fotografii vidět- poslední varování před změnou života a zklamáním se v někom

Žena (stará) smějící se- neznámá budoucnost, ale ne špatná

Žena (stará) být jí sám- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Žena (zlá)- pochopíš, že nic se neděje náhodou

Žena (křičící) vidět ji- spousta nenávisti na tebe směřující

Žena (křičící na někoho)- pozor na nepřítele v domě a mimo něj

Žena (vidět ji vzhůru nohama)- všechno se obrátí ve tvůj prospěch

Žena (černovlasá) vidět ji- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Žena (s kočárkem) vidět ji- pokračuj na své cestě životem

Žena (s dítětem) vidět ji- spokojené manželství s mateřstvím v budoucnu

Žena (v zástěře) vidět ji- nacházíš samé dobré věci ve svém životě

Žena (utíkající) vidět ji- pochopíš souvislosti a odejdeš

Žena (velmi silná) vidět ji- zpochybněná pověst se napravuje

Žena (v kombinéze) vidět ji- spokojené dny, ale také hodně práce tě čeká

Žena (dělá akrobacii)- dokážeš nemožné a uspěješ

Žena (cvičící ji vidět)- špatné zkušenosti s nějakým člověkem

Žena (usměvavá) vidět ji- spokojené dny, ale také spousta starostí tě čeká

Žena (do krve pomlácená) vidět ji- spokojené dny, ale také nebezpečí od někoho neznámého

Žena (do krve pomlácená) zemře- spokoj se s tím, co máš, ale nepřeháněj to se skromností

Žena (postřelená) krvácí z hlavy- následuj svůj instinkt, on tě povede

Žena (mladá) svázanou vidět- záchrana je na cestě

Žena (mladá) zneužívaná od někoho- pozor na nepřítele v domě, chce tě zničit za každou cenu

Ženy (sedící) vidět- poslouchej okolní pomluvy o tobě, ale nic si z nich nedělej

Ženy (v šatech) mnoho jich vidět- zapomeň na nepřátelství s někým, nemáš to zapotřebí, spíše se od toho člověka distancuj

Ženy (jako příbuzné vidět)- návštěva z daleka, ale nesoulad v rodině

Ženy (sedící u stolu vidět)- poslední varování před zradou a klamem

Ženy (opilé vidět)- pochopení situace a procitnutí

Ženy (nepřátelské)- nepřátelé v domě, ale i okolo něho

Ženy (zlé)- společnost s někým nepříjemným

Ženy (hovoří o tobě)-  pomluvy a posměch

Ženy (hohořit s nimi)- poslední varování před láskou, nebo závist a pomluvy, nebo zpochybněná pověst se napravuje

Ženy (hodné) být s nimi- postavení ve společnosti se zlepšuje

Ženy (tlusté) vidět- následuj svůj instinkt

Ženy (otrávené někým)- poslechni svoje pocity a řiď se jimi

Ženy (staré s dlouhými bílými vlasy) vidět je- poslední varování před osudem

Ženy (staré) hovořit s nimi- pozor na nepřítele v domě, naslouchá

Ženy (staré) nemocné vidět- nemoc a slabost se bude stále projevovat, ale duch bude sílit, neboj se, všechno překonáš a uzdravíš se

Ženy (staré) nepřátelské- pozor na nepřítele v domě, naslouchá

Ženy (cizinky) vidět- spokojené dny, ale také závist od okolí

Ženy (cizinky) slyšet je hovořit- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Ženy (peroucí se vidět)- spokoj se s tím, co máš a nehledej více, něco se objeví samo

Ženy (peroucí se) jedna druhé mlátí hlavou o zem- spodní bude chvíli na dně, ale potom se zvedne, to je tvoje situace

Ženy (hádající se)- pozor na nepřítele v domě, nejsou to moc dobří lidé

Ženy (hlídající) pozorují tě- známosti se ti vyplatí

Ženy (se šperky) na fotografiích vidět- ozdobné řeči nejsou k ničemu, nevěř tomu a nevěř jim

Ženy (ve spodním prádle vidět)- záhadné zmizení některých lidí se brzy vysvětlí

Ženy (ve spodním prádle) utíkající vidět- zahodíš některé věci, které nepotřebuješ a odejdeš

Žertovat (sám)- jsi oblíbený ve společnosti

Žertovat (s lidmi sám)- poslechni svoje vlastní svědomí, je čisté

Žid (vidět)- vždy to znamená, že je tvoje cesta dobrá a správná

Žid (mluvit s ním)- poznej sám sebe a své dobré vlastnosti, nepochybuj o sobě

Židle (sedět na ní)- konečně se usadíš

Židle (vidět ji)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti, nebo pamatuj na návrat do budoucnosti a ne do minulosti

Židle (kovovou vidět)- spokojené dny

Židle (s ulomenou nohou ji vidět)- postaráš se o to, aby jsi byl v životě šťastný

Židle (stará, rozbitá) vidět ji- nastoupíš na novou cestu životem

Židle (více) zvedat je s někým- poslední varování před změnou života

Židle (zvednout ji)- spousta práce a obětování se

Židle (rozkládací, vratká) sedět na ní- spokojené manželství se ti rozpadá

Židle (stoupnout si na ni)- potřebuješ větší rozhled

Židle (dětská) sedět na ní- společenské události, ale také hodně práce tě čeká

Žiletka (říznout se o ni)- poraněná duše, ale uzdraví se

Žiletka (umývat ji)- společnost s někým nepříjemným

Žiletka (vidět ji)- zařízne se do tebe život a bude to bolet

Žiletka (držet ji sám)- zařízni minulost a žij přítomností

Žiletka (řezat s ní něco sám)- zpozorni, protože tohle se ti mělo stát pro nějakou vnitřní lekci

Žiletky (tupé) vidět- společnost s někým nepříjemným

Žíly (vlastní) vidět- pochopíš souvislosti a odejdeš

Žiravina (sypat ji někam)- starosti se rozplynou

Žíznivý (být sám)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Žížala (mnoho jich vidět)- poslední varování před změnou života

Žížala (bílou vidět)- spokojené dny

Žížala (s lebkou ji vidět)- neposlouchej, co o tobě říkají jiní, ale buď sám sebou

Žížaly (vylézají někomu z očí)- poslední varování před nátlakem, nebo nemoc

Žlab pro koně (prázdný vidět)- prastará síla se probouzí, aby tě ochraňovala

Žluté (cokoliv) vidět- spokojenost a zážitky, nebo závist a zloba na tebe zamířená, nebo zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Žokej (vidět jich více)- postupuješ na své cestě životem

Žokej (jedoucí na koni)- poslední varování před změnou života

Žolík (karta) vidět ji- spokojená domácnost

Žrádlo pro zvíře na misce- nemáš snadný život

Žralok (ve vodě ho vidět)- staneš se obětí nějakého podvodu, dávej si pozor na peníze, nebo poslechni svoje podvědomí, které tě varuje před nepřítelem v domě

Žralok (vidět ho)- nepřátele okolo tebe, ale zbavíš se jich

Žralok (honí tě)- špatní lidé po tobě jdou, ale nedostanou tě

Žralok (útočící)- nedej se, bojuj

Žralok (promění se v člověka)- následuj svůj instinkt, on tě dovede do bezpečí a hmotných statků

Žralok (veliký) na suchu ho vidět- následuj svůj instinkt, on tě povede

Žralok (veliký) chce někoho sežrat- nastavené zrcadlo, poslední varování před změnou života, naprostá změna všeho, co máš

Žralok (veliký) chce tě sežrat- nastavené zrcadlo, požádej o pomoc někoho zkušeného, nebo se k němu přidej

Žraloci (útočí na tebe)- postav se čelem nějaké záležitosti a nepřátelům

Župan (na někom vidět)- spokojené dny, ale také spousta práce tě čeká

Žvýkačka (vidět ji)- spolupráce s někým nebezpečným

Žvýkačka (žvýkat ji sám)- objeví se něco, co tě překvapí, nebo spolehni se pouze sám na sebe a na nikoho jiného

Žvýkačka (kupovat ji)- stále máš co nabídnout

 

Konchedras 12.6. 2024