Ž

Žába- obchod

Žába (vidět ji sedět na zlaté minci)- zbohatneš a budeš mít dostatek všeho

Žabí kvákání slyšet- pochopíš, že sám nejsi strůjcem svého osudu, ale že je tady mnoho činitelů

Žal (cítit)- problémy v životě

Žalud (dutý)- prázdné myšlenky, ale naplní se

Žalud (klepat na něho)- poslední varování před nemocí

Žaludy (sbírat)- poslední varování před změnou života

Žaludy (zahazovat)- spravedlnosti bude učiněno zadost

Žaludy (padají na tebe)- poslední varování před změnou života

Žaluzie vidět- pozor na závist ze svého blízkého okolí 

Žaluzie (rozbité na okně vidět)- pozor na nepřítele v domě

Žaluzie (na okně tahat)- nastavuješ druhým lidem zrcadlo a to se jim nelíbí

Žár (z něčeho)- poslechni svoje vnitřní pocity a povedou tě správným směrem

Žárlit na někoho- poslouchej svoje vlastní srdce a ne ostatní rady

Žárovka barevná (dávat ji někam)- poskytneš a ukážeš někomu směr v životě

Žárovky barevné rozsvítit- najdeš správný směr

Žebřík (sestupovat po něm)- podaří se něco, co tě zarmoutí, něco špatného

Žebřík (stoupat po něm nahoru)- dobrá věc, která tě potěší, radost, nebo dosáhneš cíle, nebo postupuješ stále dopředu a výš

Žebřík (dřevěný) vidět- zpomalené dny, ale také láska

Žebřík (dřevěný) stát pod ním- zpomal, je toho na tebe příliš

Žebřík (schůdky) stát na nich- nebezpečí se odvrátilo, zase bude dobře

Žebřík (zchátralý vidět)- poznej sám sebe, pomůže ti to

Žebřík (provazový) zavěšený na domě vidět- spása a záchrana

Žebřík (provazový) šplhat po něm vzhůru- pomoc je na cestě

Žebřík (provazový) někdo ti ho hodí- spásná myšlenka od někoho

Žebřík (provazový) chytit- zpátky na zem, něco je tady špatně

Žebřík (provazový) slézt po něm dolů- spouštíš se do nějakého pekla

Žebřík kovový – poslouchej svoje pocity a věř jim

Žebřík kovový (stoupat po něm nahoru)- podaří se ti něco velkolepého

Žebřík (vidět)- naslouchej svým vlastním pocitům, které tě povedou

Žehlička (ležící)- opatrně s věcmi, které máš rád

Žehlička (teče)- odporná zrada

Žehlit (sám)- poslání je u konce, nebo cokoliv se tě dotkne, ti ublíží, nebo spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Žehlička (někdo s ní žehlí)- spokojené dny se ztrácejí v nedohlednu

Želatina (jíst ji)- nesprávné pocity z něčeho

Železo (v ústech mít)- společnost lidí a veselé příhody

Želva- pokrok, něco, co se dlouho táhne, ale co bude vyřešeno k dobrému konci, konečně se něco dořeší

Želva (vidět ji)- pomalé tempo, ale cíl je na dosah

Želva (žere)- staré rány se zase otevřou

Želva (syčící)- varování před nepřátelským postojem člověka, který je ve tvé blízkosti

Želva vodní- spor o peníze

Želvy, které chodí- špatná zpráva od někoho, kdo tě dlouho neviděl

Želvy (vidět je)- poslouchej svoje vlastní srdce a nikoho jiného

Žena (starší)- pomoc je na cestě, ale nečekej nic příjemného a přátelského, protože ten, kdo ti pomoc nabídne to neudělá z lásky k tobě

Žena (stará)- pomluvy

Žena (stará) vidět ji- starosti se změní v radost

Žena stará (vidět ji kouřit cigaretu )-  potřebuješ rychle vyřešit jednu záležitost

Žena stará (usmívá se na tebe)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Žena pyšná (mluvit s ní)- poslechni svoje vnitřní pocity a nevěř nepříteli

Žena (mračící se)- někdo se na tebe velice hněvá

Žena (šílená)- nebezpečí od někoho blízkého

Žena (pomatená) hovořit s ní- poslouchej svoje vnitřní pocity a řiď se jimi

Žena (mrtvá) vidět ji- vzpomeň si na to, co jsi byl a buď jím zase

Žena starší (mluvit s ní)- prozradí o sobě mnoho, poslouchej

Žena starší (usmívá se na tebe)- zrada od přítele

Žena (mluvit s ní)- pokračuj ve své práci

Žena (žárlí na tebe)- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Žena (s dětmi ji vidět)- rodinné štěstí a láska

Žena (cizinka)mluvit s ní- zkoušíš se dostat někam úplně jinam, ne jenom za hranice, nebo každá mince má dvě strany, neboj se

Žena (krásnou vidět)- budoucnost je v dohledu, nebo máš naději na opravdovou lásku

Žena (celá v černém)- postav se před nepřítele a zaútoč jeho zbraněmi

Žena (nahou vidět)- starosti se rozplynou v dálce

Žena (v bílých šatech) vidět ji- smrt někoho blízkého, nebo příbuzného

Žena (bít ji vidět)- pomoz někomu, kdo to potřebuje

Žena (líbat ji)- nespokojenost se současným životem

Žena (líbá tě)- spokojené dny, ale také zrada od někoho

Žena mrtvá (vidět ji)- nespolehej na vlastní rozum, ale na sebe

Žena (tančící ji vidět)- pochopíš souvislosti a unikneš

Žena (smějící se)- poslední varování před šťastným životem (konečně)

Žena (hezká) na fotografii vidět- poslední varování před změnou života a zklamáním se v někom

Žena stará (smějící se)- neznámá budoucnost, ale ne špatná

Žena (zlá)- pochopíš, že nic se neděje náhodou

Žena (vidět ji vzhůru nohama)- všechno se obrátí ve tvůj prospěch

Žena (černovlasá) vidět ji- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Žena s kočárkem (vidět ji)- pokračuj na své cestě životem

Žena utíkající (vidět ji)- pochopíš souvislosti a odejdeš

Žena (cvičící ji vidět)- špatné zkušenosti s nějakým člověkem

Žena (usměvavá) vidět ji- spokojené dny, ale také spousta starostí tě čeká

Žena (do krve pomlácená) vidět ji- spokojené dny, ale také nebezpečí od někoho neznámého

Žena (do krve pomlácená) zemře- spokoj se s tím, co máš, ale nepřeháněj to se skromností

Ženy sedící vidět- poslouchej okolní pomluvy o tobě, ale nic si z nich nedělej

Ženy (jako příbuzné vidět)- návštěva z daleka, ale nesoulad v rodině

Ženy (sedící u stolu vidět)- poslední varování před zradou a klamem

Ženy (opilé vidět)- pochopení situace a procitnutí

Ženy (nepřátelské)- nepřátelé v domě, ale i okolo něho

Ženy (zlé)- společnost s někým nepříjemným

Ženy (hovoří o tobě)-  pomluvy a posměch

Ženy (hohořit s nimi)- poslední varování před láskou, nebo závist a pomluvy, nebo zpochybněná pověst se napravuje

Ženy (hodné) být s nimi- postavení ve společnosti se zlepšuje

Ženy (otrávené někým)- poslechni svoje pocity a řiď se jimi

Ženy (staré s dlouhými bílými vlasy) vidět je- poslední varování před osudem

Ženy (cizinky) vidět- spokojené dny, ale také závist od okolí

Ženy (cizinky) slyšet je hovořit- společnost s někým neznámým, ale nebezpečným

Žertovat- jsi oblíbený ve společnosti

Žertovat s lidmi- poslechni svoje vlastní svědomí, je čisté

Žid (vidět)- vždy to znamená, že je tvoje cesta dobrá a správná

Žid (mluvit s ním)- poznej sám sebe a své dobré vlastnosti, nepochybuj o sobě

Židle (sedět na ní)- konečně se usadíš

Židle (vidět ji)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti, nebo pamatuj na návrat do budoucnosti a ne do minulosti

Židle (kovovou vidět)- spokojené dny

Židle (s ulomenou nohou ji vidět)- postaráš se o to, aby jsi byl v životě šťastný

Židle (více) zvedat je s někým- poslední varování před změnou života

Židle (zvednout ji)- spousta práce a obětování se

Židle (rozkládací, vratká) sedět na ní- spokojené manželství se ti rozpadá

Žiletka (říznout se o ni)- poraněná duše, ale uzdraví se

Žiletka (umývat ji)- společnost s někým nepříjemným

Žiletky (tupé) vidět- společnost s někým nepříjemným

Žiravina (sypat ji někam)- starosti se rozplynou

Žížala (mnoho jich vidět)- poslední varování před změnou života

Žížala (bílou vidět)- spokojené dny

Žížaly (vylézají někomu z očí)- poslední varování před nátlakem, nebo nemoc

Žlab pro koně (prázdný vidět)- prastará síla se probouzí, aby tě ochraňovala

Žluté (cokoliv)- spokojenost a zážitky, nebo závist a zloba na tebe zamířená

Žokej (vidět jich více)- postupuješ na své cestě životem

Žokej (jedoucí na koni)- poslední varování před změnou života

Žolík (karta) vidět ji- spokojená domácnost

Žrádlo pro zvíře na misce- nemáš snadný život

Žralok (ve vodě ho vidět)- staneš se obětí nějakého podvodu, dávej si pozor na peníze, nebo poslechni svoje podvědomí, které tě varuje před nepřítelem v domě

Žralok (vidět ho)- nepřátele okolo tebe, ale zbavíš se jich

Žralok (honí tě)- špatní lidé po tobě jdou, ale nedostanou tě

Žralok útočící- nedej se, bojuj

Žraloci (útočí na tebe)- postav se čelem nějaké záležitosti a nepřátelům

Župan (na někom vidět)- spokojené dny, ale také spousta práce tě čeká

Žvýkačka (žvýkat ji)- objeví se něco, co tě překvapí

Žvýkačka (kupovat ji)- stále máš co nabídnout

 

Konchedras 21.8. 2021