Uvod k originálu V ý k l a d u S m a r a g d o v ý c h d e s e k

Na následujících stránkách odhalím některé z mystérií, kterých jsem se až doposud jen jemně dotkl já, nebo jiní učitelé a studenti pravdy. Lidské hledání pochopení zákonů, které řídí život člověka, je nekonečné, ale za závojem, který chrání vyšší plány před lidským zrakem, přece vždy existovala pravda, připravena na asimilování těch, kteří zvětšili svou vizi při hledání pravdy obrácením se ve svém hledání dovnitř, ne na povrch. V umlčení materiálních smyslů leží klíč k odhalení moudrosti. Ten, kdo hovoří, neví, ten, kdo ví, mlčí. Nejvyšší vědomost je nevyslovitelná, pro svou existenci entity na cestách, které přesahují všechny materiální slova nebo symboly. Všechny symboly jsou jen klíče od dveří vedoucích k pravdám, a mnohokrát dveře nejsou otevřené, protože klíč vypadá tak ohromně, že věci za ním nejsou očividné. Jestli dokážeme pochopit, že všechny klíče, všechny materiální symboly jsou projevy, ale rozšířeními velkého zákona a pravdy, začneme rozvíjet vizi, která nám umožní proniknout za závoj. Všechny věci ve všech vesmírech se pohybují dle zákona, a ten zákon, který řídí pohyb planet, není víc neměnný, než zákon, který řídí materiální vyjádření člověka. Jeden z největších ze všech Vesmírných Zákonů je ten, který je zodpovědný za vznik člověka jako hmotné bytosti. Velkolepým cílem škol mystérií všech dob je odhalení působení Zákona, který pojí člověka fyzického s člověkem duchovním. Spojovací článek mezi fyzickým a duchovným člověkem je člověk vzdělaný, protože mysl má hmotné a též nehmotné vlastnosti. Uchazeč o vyšší poznání musí rozvíjet intelektuální stránku své přirozenosti a tak posílit možnosti soustředění všech sil svého bytí na a v rovině, po jaké touží. Velkolepé hledání světla, života a lásky v materiální rovině se jen začíná. Jeho definitivní uskutečnění, konečný cíl, je úplná jednota s vesmírným vědomím. Základy ve hmotě jsou prvním krokem; potom přichází vyšší cíl duchovního dosažení. Na následujících stránkách podám výklad Smaragdových desek a jejich tajemství, skrytého a esoterického významu. V slovech Thotha jsou ukryty mnohé významy, které se nezjevují na povrchu. Přinesené Světlo poznání rodící se na základě desek otevře mnoho nových oblastí na zamyšlení. “Čti a buď moudrý”, ale jen tehdy, když světlo tvého vlastního vědomí probudí hluboko uložené porozumění, které je vrozenou kvalitou duše. V Třínásobném Světle.