Umění číst

Ze mě by nebyl dobrý diplomat,

každý hned pozná na mé tváři

co nenávidím a co mám rád

a co se ve mně uvnitř sváří.

 

Umění přečíst naráz člověka

se nenaučíš v žádné škole.

jak život kolem tebe protéká,

každý z nás vybere si role.

 

Někdo obleky střídá o překot,

že ani neví, co sám značí.

K hořkému konci Don Quijote

dohrává smutnou inspiraci.

 

A jiný na lži vybudoval hrad

a prázdnou hlavu pyšně zdvíhá

v každém úlisném slově had

připraven uštknout stále číhá.

 

Mám pocit, že jsem vnikl potají

do reje barevného karnevalu,

s maskami tanečníci klouzají

po hládi parket ohromného sálu.

 

Být stále tentýž chtělo by se mi

bez přetvářky i průhledný i čistý,

prostý a bez nesnází k přečtení

pro prvňáčky, kteří se učí čísti.

 
Konchedras 29.10. 2015