Rukověť bojovníka světla - Paulo Coelho

Rukověť bojovníka světla - Paulo Coelho

Kniha vyzývá každého, aby dokázal žít své sny. Aby každý vyšel vstříc nejistotě života a naplnil svůj jedinečný osud. Paulo Coelho vychází z tradic různých zemí, klade důraz na základní lidské hodnoty a vnitřní růst člověka, jenž nepodlehne malomyslnosti a únavě, ale věří v zázraky a lásku.

 

Konchedras 2.4.2009