Ř

Řasy (umělé vidět nalepovat)- staneš se někým úplně jiným

Řasy dlouhé (svoje vidět)- poslouchej svoji vlastní intuici a řiď se jí

Řeč cizí (hovořit jí)- pokrok a úspěch, nebo odstěhuješ se hodně daleko, nebo pamatuj si, že jsi jedinečná bytost, která si zaslouží mnoho lásky a nic jiného (kde se touto řečí hovoří, dostaneš lásku), nebo posloucháš svoje srdce a to je moc dobře

Řeč cizí (slyšet okolo sebe)- postoupíš hodně daleko, ale za cenu těžké práce

Řeč cizí (učit se jí)- budeš hodně dlouho zkoušet něco, dokud se ti to nepodaří

Řeči jedovaté slyšet- nepřátelství a závist

Ředitel (vidět ho)- stane se něco, co tě posune na vyšší příčku společenského žebříčku, nebo starej se o svoje vlastní dobro a nestarej se o ostatní, poradí si, nebo autorita, která ti pomůže

Ředitel (mluvit s ním)- pomoc je na cestě

Ředitel (rozzlobeného vidět)- postrach ostatních, ale ne tvůj

Řek starý (mluvit s ním)- poslouchej svoje vlastní pocity a jenom těm věř

Řekyně (mluvit s ní)- pamatuj, že jedině ty jsi strůjcem svého života

Řeka (silný proud, čistá voda)- změna ve tvém životě, něco se bude měnit, ale bude to ve tvůj prospěch

Řeka (prudká, zpěněná)- něco se blíží, po tě posune dál v životě

Řeka klidně plynoucí- zázrak je na cestě

Řeka špinavá- nemoc se tě ještě chvíli bude držet, ale neboj se, uzdravíš se

Řeku vidět pod sebou- přehledná cesta životem

Řepa (vařenou vidět)- zdraví, ale počkej, ještě se něco stane

Řetízky na krk kupovat- starej se o své vlastní dobro a neber ohledy na jiné

Řetízky na krk vidět- nenechávej se spoutat

Řidič (mluvit s ním)- smutek a pláč

Řidič autobusu (mluvit s ním)- podařilo se ti zvládnout svůj život, tak to tak udržuj, nebo máš svůj život pod kontrolou

Římsa ( někoho vidět stát na ní)- pro tvoje nepřátele rozhodující okamžik, jak se zachovají,, spadnou a nebo ne, podle toho, co proti tobě uchystají

Římsa (stát na ní a bát se na ní)- cokoliv se stane, stane se ve jménu lásky a to je největší dar

Římsa (chodit po ní s někým)- láska na dosah ruky, ale je hodně dobrodružná

 

Konchedras 20.4. 2020