Proč nemůže kohout létat

Když Stvořitel dokončil stvoření světa a vrátil se zpět na nebesa, poslal na Zem kohouta, aby se podíval jestli je svět dobrý nebo ne a v každém případě se vrátil do nebe se sdělením, co zjistil. Ale svět byl tak nádherný(10), že to kohouta nutilo zůstávat v něm den co den. Nakonec přeci jen vzlétl zpět na nebesa. Ale bůh, rozzloben nad jeho neposlušností, natáhl ruce a vykopl kohouta z nebe na Zem se slovy: „Nejsi zde již žádoucí.“
To je důvod, proč kohout až do dnešních dní nemůže létat vysoko.