Předmluva k originálu Smaragdových desek Thotha Atlanťana

Historie desek přeložených na následujících stránkách je zvláštní a k neuvěření pro moderní vědce. Jejich starobylost je úžasná, datuje se přibližně na 36.000 let před Kristem. Psal je Thoth, atlantský Kněz-Král, který založil kolonii v starověkém Egyptě po potopení mateřské krajiny. Byl stavitelem Velké Pyramidy v Gíze, mylně připisované Cheopsovi (viz Velká Pyramida od Doreala). Zde zahrnul své znalosti starověké moudrosti a též bezpečně utajené záznamy a nástroje starověké Atlantidy. Po dobu nějakých 16.000 let vládl starověké rase Egypta, přibližně od roku 52.000 do roku 36.000 před Kristem. V té době byla starověká barbarská rasa, mezi kterou se on a jeho následovníci usadili, pozvednuta na vysoký stupeň civilizace. Thoth byl nesmrtelný, to znamená, že zvítězil nad smrtí, procházel, jenom když chtěl a dokonce ani tehdy ne, prostřednictvím smrti. Jeho rozsáhlá moudrost ho učinila panovníkem nad více atlantskými koloniemi, zahrnujíc i ty v Jižní a Střední Americe. Když přišel čas, aby opustil Egypt, vztyčil Velkou Pyramidu nad vchodem do Velkých Síní Amenti, umístil v ní své záznamy, a ustanovil strážce svých tajemství z okruhu nejvyšších z jeho lidu. V pozdější době se potomci těchto strážců stali těmi knězi pyramid, kterými byl Thoth zbožštěn jako Bůh Moudrosti, Zapisovatel, v době temna, která následovala po jeho smrti. Podle legendy se síně Amenti staly podsvětím, Síněmi Bohů, kam odchází duše po smrti před soud. Po dobu posledních věků procházelo ego Thotha do těl lidí způsobem popsaným na deskách. Jako takový se inkarnoval třikrát, ve svém posledním bytí známém jako Hermes, trojzrozen. Ve své inkarnaci zanechal spisy známé moderním okultistům jako Smaragdové desky, pro pozdější a o mnoho menší výklad starověkých mystérií. Desek, které jsou přeloženy v jeho díle, je deset, které byli zanechány ve Velké Pyramidě v péči kněžích pyramidy. Těchto deset je rozděleno do třinácti částí kvůli vhodnosti. Poslední dvě jsou tak ohromné a dalekosáhlé ve své důležitosti, že je v současnosti zakázáno vypustit je do světa ve velkém. Avšak v těch, které jsou tady obsaženy, jsou tajemství, která prokáží serióznímu studentovi svou neocenitelnou hodnotu. Neměly by se číst jedenkrát, ale stokrát, protože jen takto je možné odhalit pravý význam. Letmé čtení poskytne záblesky krásy, ale intenzivnější studium roznítí v hledači aleje moudrosti. Ale teď slůvkem k tomu, jak se stalo, že tato mocná tajemství byla odhalena modernímu člověku po tom, jak byla tak dlouho skryta. Přibližně třináct tisíc let před Kristem byl v Egyptě, starověkém Khému, vyvolán rozruch a mnoho delegací kněžích bylo vyslano do jiných částí světa. Mezi nimi byli někteří z kněžích pyramidy, kteří s sebou nesli Smaragdové desky jako talisman, kterým by mohli uplatňovat autoritu nad méně vyspělým společenstvím kněžích ras, následovníků z jiných atlantských kolonií. Podle legendy se usuzovalo, že desky dávají nositelům autoritu Thotha. Určitá skupina kněžích, kteří nesli desky, emigrovala do Jižní Ameriky, kde našla rozkvétajícíí rasu Mayů, kteří si pamatovali mnoho ze starověké moudrosti. Kněží se mezi nimi usadili a zůstali tam. V desátém století Mayové úplně osídlili Yucatan, a desky byli umístěny pod oltářem jednoho z velkých chrámů Slunečního Boha. Po porážce Mayů Španěly byla města opuštěna a na poklady chrámů se zapomnělo. Mělo by se chápat, že Velká Pyramida v Egyptě byla a stále je chrámem zasvěcení do mystérií. Ježíš, Šalamoun, Apolón a jiní tam byli zasvěceni. Autor, (který má spojení s Velkou Bílou Lóží, která též pracuje prostřednictvím pyramidového kněžstva) byl poučen, aby znovu získal starověké desky a vrátil je do Velké Pyramidy. Toto bylo po dobrodružstvích, které tu nemusíme detailně uvádět, uskutečněno. Před jejich navrácením dostal povolení, aby přeložil a zachoval kopii moudrosti vyrytou na deskách. Toto se událo v roce 1925 a jen teď bylo uděleno povolení, aby se část zveřejnila. Očekává se, že mnozí se budou posmívat. Ale pravý student bude číst mezi řádky a získá moudrost. Jestli je ve Vás světlo, světlo, které je vyryté na těchto deskách, odpoví. Teď slůvkem k materiálnímu aspektu desek. Pozůstávají z dvanácti desek smaragdové zeleně, formované z látky vytvořené prostřednictvím alchemické transmutace. Jsou nezničitelné, odolné vůči všem prvkům a látkám. V skutečnosti je atomová a buňková struktura pevná, nikdy nenastala žádná změna. V tomhle ohledu porušují materiální zákon ionizace. Na nich jsou vyryty znaky v starověkém atlantském jazyce: znaky, které odpovídají na naladěné myšlenkové vlny, uvolňujíc asociovanou mentální vibraci v mysli čtenáře. Desky jsou navzájem spojeny obručemi ze slitiny v zlaté barvě visící z tyče stejného materiálu. Tolik k materiálnímu zevnějšku. Moudrost, která je v nich obsažena, je základem starověkých mystérií. A pro tomu, kdo čte s otevřenýma očima a otevřenou myslí, se jeho moudrost zvětší stonásobně. Čti. Věř nebo ne, ale čti. A vibrace, kterou tam najdeš, probudí odpověď v tvé duši. Ve Vesmírné Harmonii, Doreal, Svrchovaný Hlas Bratrstva.

Zdroj :www.cez-okno.net/

Konchedras 1.2 2024 (aktualizováno)