POZVÁNÍ - Oriah Mountain Dreamer

Nezajímá mě, jaké je tvé živobytí.
Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít,
abys naplnil touhy svého srdce.
Nezajímá mě, jak jsi starý.
Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce,
kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to,
že budeš vypadat jako blázen.
Nezajímá mě, jaké planety ovládají tvůj horoskop.
Chci vědět, zda ses dotkl středu svého smutku,
zda životní zklamání otevřela tvé srdce, nebo tě zranila
a učinila netečným vůči strachu a další bolesti.
Chci vědět, zda se dokážeš poprat s bolestí, mou či tvou,
aniž bys ji schovával, zlehčoval či napravoval.
Chci vědět, zda dokážeš být s radostí, mou či tvou,
zda dokážeš nespoutaně tančit a nechat se extází prostoupit od hlavy až k patě
a nebýt tím, kdo nabádá druhé,
aby byli opatrní, realističtí a dbali lidských omezení.
Nezajímá mě, zda ten příběh, který mi vyprávíš, je pravdivý.
Chci vědět, zda dokážeš zklamat druhé, abys byl pravdivý k sobě,
zda dokážeš přijmout obvinění ze zrady, ale nezrazovat vlastní duši,
zda dokážeš nebýt loajální, a tudíž důvěryhodný.
Chci vědět, zda dokážeš každý den vidět krásu,
dokonce i tehdy, když není pěkná,
a zda z její přítomnosti můžeš udělat pramen
svého vlastního života.
Chci vědět, zda dokážeš žít s nezdarem, mým i tvým,
a přesto stát na břehu jezera
a do stříbra úplňku křičet: "Ano!"
Nezajímá mě, kde bydlíš ani kolik peněz vyděláváš.
Chci vědět, zda se dokážeš zvednout po noci plné smutku a zoufalství,
vyčerpaný a unavený k smrti a udělat to,
co je potřeba, aby děti přestaly plakat.
Nezajímá mě, kdo je tvůj přítel, ani jak ses sem dostal.
Chci vědět, zda dokážeš stát v první linii
a neustoupit ani o krok vzad.
Nezajímá mě, co a s kým jsi studoval.
Chci vědět, co je ti vnitřní oporou,
když se všechno kolem hroutí.
Chci vědět, zda dokážeš být sám se sebou
a zdali skutečně máš rád ty, se kterými trávíš volný čas.

 
Konchedras 2009