Potkan v mytologii

Hinduismus   

Ganéša

 

Sloní hlava Ganéši má představovat věrnost, inteligenci a sílu. Z té většinou vyčnívá jen jeden kel, který odkazuje na schopnost překonat veškeré formy dualismu. Jeho velké uši symbolizují moudrost a schopnost naslouchat zejména těm lidem, kteří vyžadují pomoc. Ganéšův záměrně zakřivený chobot má představovat jeho schopnost odlišit skutečnost od iluze, naproti tomu symbol na čele symbolizuje jeho umění měřit minulost a budoucnost.

Sloní břicho podle tradice obsahuje vesmíry a symbolizuje štědrost přírody a vyrovnanost. Každá noha Ganéši je obvykle v jiné poloze - jedna je zvednutá a druhá na zemi a naznačují tak důležitost jednak žití a jednak samotného bytí. Čtyři paže představují mysl, intelekt, ego a svědomí. V jedné ruce třímá obyčejně sekeru, která má za úkol ničit překážky a vést muže ke spravedlnosti. V druhé ruce má obvykle bič jako symbol síly. Třetí ruka symbolizuje požehnání, ochranu a úkryt. Čtvrtá ruka je v pozici lotosového květu.

Ganéša se po celém světě přepravuje pomocí krysy. Krysa je vozidlo duchovní a reprezentuje moudrost. Vede utajovaný život pod zemí, což reprezentuje symbol neznalosti a strachu z neznámého. Ganéšova krysa je velká asi jako kůň a snadno Ganéšu unese, díky víře, kterou v ní má. Krysa je vyobrazována sedící u misky s bonbóny vedle Ganéši. Má obdivný výraz, který symbolizuje víru ve vyšší moc. Slouží Ganéšovi dobrovolně a ten se k ní nechová jako k otroku. Je také symbolem toho, který se všude dostane a odhalí i utajené. Krysa mu pomáhá odstraňovat všechny překážky na světě, nebo je spolu překonávají pomocí kombinace síly a mazanosti.

Jednou se krysa lekla hada, splašila se a Ganéšu shodila. Tomu při dopadu na zem puklo břicho a z něho se vysypaly medové koláčky, které jsou jeho nejoblíbenějším jídlem, Ganéša je posbíral, vložil zpět do břicha a břicho vyspravil tím, že se opásal hadem, který nehodu způsobil.

Egypt

Na začátku minulého roku objevili egyptští archeologové v oblasti svatého města Abydosu (asi 550 km jižně od Káhiry) hrobku obsahující větší množství zvířecích mumií. Jednotlivé kamenné sarkofágy ozdobené zlacenými reliéfy zvířat obsahovaly 25 mumifikovaných sokolů a osm asi deseticentimetrových hlodavců, nejspíš potkanů. Vědci doufají, že jim tento nejnovější nález pomůže při studiu náboženských obřadů ptolemaiovského období. Zatímco sokol ztělesňuje boha Hóra, o potkanech se věřilo, že o soudném dni pojídají srdce zemřelých hříšníků.

 

Konchedras 2.8.2009